Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_Inovace_4.1.8 Vyjmenovaná slova po B

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_Inovace_4.1.8 Vyjmenovaná slova po B"— Transkript prezentace:

1 VY_32_Inovace_4.1.8 Vyjmenovaná slova po B
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_ Vyjmenovaná slova po B Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Materiál je určen k seznámení s vyjmenovanými slovy po B a slovy příbuznými. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 Dělení souhlásek Tvrdé – h, ch, k, r, d, t, n
Měkké – ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň Obojetné – b, f, l, m, p, s, v, z

3 Po tvrdých souhláskách píšeme tvrdé y, ý
Po tvrdých souhláskách píšeme tvrdé y, ý. (hymna, chyba, kytara, ryba, dýně, tykadlo, banány) Po měkkých souhláskách píšeme měkké i, í. (židle, šije, vrčí, říjen, cihla, jiná, dítě, ticho, nikdo) Po obojetných souhláskách píšeme někdy tvrdé y, ý a někdy měkké i, í. (být, bít, lyže, líže, mít, mýt, pysk, písk, sype, sípe, vít, výt) Na pomoc nám přicházejí VYJMENOVANÁ SLOVA.

4 VYJMENOVANÁ SLOVA Be, fe, le, me, pes se veze do slovíček i,y si vleze. Někdy měkké, někdy tvrdé, jak to poznat mám? Já jsem ještě malý žáček, v tom se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Be, fe, le, me, pes se veze, ta čeština nemá meze! Y I

5 VYJMENOVANÁ SLOVA jsou slova, ve kterých píšeme tvrdé y, ý. Vyjmenovaná slova mají hodně kamarádů. Říkáme jim slova PŘÍBUZNÁ. Také v těchto slovech píšeme tvrdé y, ý.

6 VYJMENOVANÁ SLOVA po B BÝT – BYDLIT – OBYVATEL – BYT PŘÍBYTEK – NÁBYTEK – DOBYTEK OBYČEJ – BYSTRÝ – BYLINA KOBYLA – BÝK - PŘIBYSLAV

7 BÝT Slovo BÝT – Každý člověk, každé zvíře a každá věc někde je, existuje. Ale také už byl, bylo, existovalo a také někde a někdy bude. Tatínek je v práci. Pohádka je hezká. Tatínek byl v práci. Pohádka byla hezká. Tatínek bude v práci. Pohádka bude hezká.

8 Sloveso BÝT má mnoho podob. Zkuste vymyslet věty s těmito slovy.
Bylo, nebylo, byla, nebyla, byl, nebyl, byli, nebyli, býval, přebýval, být, nebýt, byl by, byste, kdyby, aby, bytost, pobyt, bývá Zbylo, zbývalo, zbytek, živobytí, starobylý, bývalý, Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl býval nechodil.

9 nebylo Ppřebývala kdybych
Sloveso BÝT má početné příbuzenstvo. Všechna tato slova mají společné jedno tělo, jen čumáčky (předpony) a ocásky (přípony) jsou jiné. bývalo Ppřebývala kdybych nebylo

10 Skládej slova a tvoř věty
Na Od Do U BÝVÁ Při Pře Z Ne Nabývá Odbývá Dobývá Ubývá Přibývá Přebývá Zbývá Nebývá

11 Vysvětlete si slova BÝT X BÍT
být doma X bít psa byla sama X bila psa přibyl nový žák X přibil hřebík odbyla domácí úkol X odbila půlnoc nabyl bohatství X nabil pušku dobyl hrad X dobil mobil

12 BYDLIT - OBYVATEL – BYT Každý člověk musí někde být a někde bydlet. Je obyvatelem nějakého bytu. Bydlel, bydlela, bydlelo, bydleli, bydlení, bydliště, vybydlený, bydlo (bydlení), spolubydlící. Spolubydlící bydlel ve vybydleném bytě. Pálilo ho dobré bydlo. Obývací, obytný, bytový, ubytovna, ubytování, obýval, bytná, obydlí. Obyvatelé ubytovny obývali byt s pěkným s obývacím pokojem.

13 PŘÍBYTEK – NÁBYTEK – DOBYTEK
OBYČEJ – BYSTRÝ – BYLINA obyčejně, neobyčejný, Bystrozraký, Bystrouška, bystřina, bylinný čaj, léčivé býlí, býložravec KOBYLA – BÝK – PŘIBYSLAV býkovec

14 Příbuzná slova – co znamenají?
Javor babyka je strom nebo keř. Poskytuje nejpevnější a nejtvrdší dřevo z našich javorů. Černobýl, zlatobýl – jsou byliny

15 Obce, jména Bydžov, Bylany, Bystřice, Bystrovany, Pražská čtvrť: Kobylisy Zbyněk, Zbyšek

16 POZOR NA SLOVA!!! Hbitý – (mrštný, rychlý), nemá nic společného se slovem BYT. Není příbuzné slovo. Rozbila – (vázu, hračku), nemá nic společného se slovem BYLA. Není příbuzné slovo. Sbírat, nabírat, odebírat, zabírat, přebírat, přebíhat, pobíhat ….. Bidlo, bidýlko – dřevěná tyč (kanárek sedí na bidýlku, koberec jsme přehodili přes bidlo)

17 Zdůvodni psaní i, y ve vyznačených slovech.
Naše vesnice nebyla vždycky taková, jako je teď. Když byla moje prababička malá, byly zde chatrné dřevěné příbytky. V jednom bytě bydlelo i několik rodin. U některých obydlí býval dobytek. Obyvatelé dnešních vesnic mají své byty zařízené moderním nábytkem. U jejich domů bývají obyčejně i pěkné zahrádky, na kterých roste spousty krásných květin a bylinek.

18 Zdůvodni psaní i, y ve vyznačených slovech.
Zbyněk byl bystrý hoch. Ve škole býval vždycky první nebo druhý. Nebylo ho třeba pobízet k práci. Obyčejně si sám nějakou našel. V zimě pomáhal s úklidem v bytě. V létě, když pobýval u babičky, sbíral lesní plody a trhal byliny. Chodil pomáhat na statek, kde nosil krmení býkům, kobylám a prasatům. Přitom mu zbývalo dost času na hry a zábavu. Když se nudil, prohlížel si svou sbírku známek.

19 Zkus doplnit y, i. Příbytky pro lesní zvěř, úbytek potravy, kab ina řidiče, nový nábytek, letní byt, doby tek na pastvě, rozb itá váza, hodiny bi ly půlnoc, bylo nás pět, musím být včas doma, dobýt hrad, zboží jde na odbyt, zab í t dlouhou chvíli, b í lá barva, vyhraná b itva, moje bab ička, teplé obydlí, zbytek chleba, starobylý zvyk, dobré bydlo, býval nemocný.

20 Chytrý král (najdi a vyznač vyjmenovaná slova a slova příbuzná)
Bylo, nebylo. Za devaterými horami žil mladý král. Nebyl příliš hezký, ale moudrý, to on byl. Bydlel ve starobylém hradu s krásnou velikou zahradou. Nebyl jediným obyvatelem hradu.

21 V malém zahradním domku měl byt zahradník a v místnosti za kuchyní měl svůj příbytek kuchař. Ten bydlel sám a tak nepotřeboval mnoho nábytku, stačila mu postel, skříň a stůl se židlí.

22 Na královy narozeniny měli na hradě takový obyčej
Na královy narozeniny měli na hradě takový obyčej. Sezvali hosty z širokého okolí a pořádali soutěže v bystrosti. Ten nejbystřejší se potom stal královým rádcem na celý další rok. Král se vyznal v léčitelství a rád každému pomáhal. Zahradník proto pěstoval na záhonech okolo hradu spoustu léčivých bylin – mátu, šalvěj, třezalku, heřmánek a spoustu dalších.

23 PŘIBYSLAV Na hradě bylo také malé hospodářství, kde chovali dobytek. Měli tam kozu, kravičku i býka, byla tam i králova kobyla. Obyčejní lidé z nedaleké Přibyslavi často přicházeli na hrad a vždy se jim dostalo vlídného přijetí.

24 Doplňuj i, y. Nový b – t, zuřivý b – k, dřevěné b – dlo, nový náb – tek, nab – t pušku, pozb – t peníze, b – lé auto, pob – hat venku, zb – vající hrušky, nové b – dliště, ob – lená zeď, zb – tečný poplach, zab – té zvíře, b – valá hájovna, pružný b - čík, ob – čejný příběh, mladý b – ček, dob – vatel hradu, ob – vatelstvo, hb – tý kůň, pohádková b – tost, dobré b – dlo, ptačí b – dýlko, vítězná b – tva, horská b – střina, přeb – rat hrách

25 Doplňuj i, y Řešení Nový b y t, zuřivý b ý k, dřevěné b i dlo, nový náb y tek, nab í t pušku, pozb ý t peníze, b í lé auto, pob í hat venku, zb ý vající hrušky, nové b y dliště, ob í lená zeď, zb y tečný poplach, ptačí b i dýlko, zab i té zvíře, b ý valá hájovna, pružný b i čík, ob y čejný příběh, mladý b ý ček, hb i tý kůň, dob y vatel hradu, ob y vatelstvo, dobré b y dlo, pohádková b y tost, vítězná b i tva, horská b y střina, přeb í rat hrách

26 Zdůvodni psaní i,y. Slova opiš do sešitu.
Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, b_linkový čaj, město Přib_slav, dob_vat hrad, b_lá kočka, slovo se skládá ze slab_k, nab_t majetek, kab_na letadla, b_tevní pole, nab_té zbraně, b_tva u Lipan, kab_na řidiče, plechový bub_nek, vymlátit ob_lí, nový b_t, mořská hlub_na, ob_vací pokoj, hodiny odb_ly poledne, krab_ce hřeb_ků, dob_tek se pásl, dob_t mob_lní telefon, ryb_zový koláč, Zb_něk b_l nemocný, dob_tčí farma, liška B_strouška.

27 Tak jak se vám podařilo zvládnout vyjmenovaná slova po B
Tak jak se vám podařilo zvládnout vyjmenovaná slova po B? Zvládli jste je určitě výborně. GRATULUJI!!!

28 Použité zdroje a materiály:
Obrázky: MACHÁŇ, Jaromír. Pravopis i a y hravě. Praha: Pansofia, 1996, ISBN Vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "VY_32_Inovace_4.1.8 Vyjmenovaná slova po B"

Podobné prezentace


Reklamy Google