Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_11 Vyjmenovaná slova po B PaedDr. Tamara Kučerová Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

2 Vyjmenovaná slova po B

3 Být, bydlit, obyvatel byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav,

4 být - bych, bys, bychom, bytí, bytost, dobýt, starobylý, živobytí
bydlit - bydliště, obydlí, bydlo, obyvatel - obyvatelstvo, obývat, dobývat byt - bytná, bytový příbytek - přebývat nábytek – nábytkářství zbytek – úbytek, zbývat, přibývat

5 dobytek – dobytče, dobytkářství
obyčej – obyčejný, obyčejně bystrý – Bystrouška, bystřina, bystrost, Bystřice bylina – bylinářka, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl kobyla – kobylka, Kobylisy býk – býček, býčí, býkovec,

6 být x bít nabýt x nabít přibýt x přibít bydlo x bidlo byt x bit vybýt x vybít býlí x bílý

7 Zb__něk by rád mezi nás rozdělil zb__tek. Hrad neb__l nikdy dob__t
Zb__něk by rád mezi nás rozdělil zb__tek. Hrad neb__l nikdy dob__t. Kdyb__ch se medvěda bál, nab__l b__ch pušku. Jirka je dlouhý jako b__dlo. Krupob__tí zničilo celou úrodu a rozb__lo nám to střechu. Martin lehce nab__l, lehce pozb__l. Přib__ly nám do třídy dva žáci. B__lek je b__lý, žloutek je žlutý. Babička vypravovala, jaká byla za války b__da. Těžko se shánělo živob__tí. Byl jsem včera b__t. B__tka skončila nerozhodně. Kob__lka běžela a nemuseli ji pohánět b__čem. Pálí ho dobré b__dlo. Mařenka dala Jeníčkovi hub__čku. Cesta k starob__lému zámku vedla alejí.

8 Zbyněk by rád mezi nás rozdělil zbytek. Hrad nebyl nikdy dobyt
Zbyněk by rád mezi nás rozdělil zbytek. Hrad nebyl nikdy dobyt. Kdybych se medvěda bál, nabil bych pušku. Jirka je dlouhý jako bidlo. Krupobití zničilo celou úrodu a rozbilo nám to střechu. Martin lehce nabyl, lehce pozbyl. Přibyly nám do třídy dva žáci. Bílek je bílý, žloutek je žlutý. Babička vypravovala, jaká byla za války bída. Těžko se shánělo živobytí. Byl jsem včera bit. Bitka skončila nerozhodně. Kobylka běžela a nemuseli ji pohánět bičem. Pálí ho dobré bydlo. Mařenka dala Jeníčkovi hubičku. Cesta k starobylému zámku vedla alejí.

9 B__dlíme ve městě, b__té dítě, b__stré dítě, b__váme doma, nab__zíme přátelství, zb__tečný spěch, zab__vat se úklidem, hb__tě počítat, zelená kob__lka, nový b__č, zbytek svačiny, hodiny b__jí poledne, b__čí zápasy, b__lá kob__lka, rozb__tá židle, b__linkový čaj, horská b__střina, pěkný slab__kář, obíhá ohradu, ob__dlený b__t, zralé ob__lí, zb__tek vlny, dob__vat pařezy, b__valý spolužák, nový mob__l, v Přib__slavi, dob__vat hrad, kab__na letadla, b__tevní pole, staré ob__čeje, tatínek sb__l budku, na b__dle visí b__linky,

10 Bydlíme ve městě, bité dítě, bystré dítě, býváme doma, nabízíme přátelství, zbytečný spěch, zabývat se úklidem, hbitě počítat, zelená kobylka, nový bič, zbytek svačiny, hodiny bijí poledne, býčí zápasy, bílá kobylka, rozbitá židle, bylinkový čaj, horská bystřina, pěkný slabikář, obíhá ohradu, obydlený byt, zralé obilí, zbytek vlny, dobývat pařezy, bývalý spolužák, nový mobil, v Přibyslavi, dobývat hrad, kabina letadla, bitevní pole, staré obyčeje, tatínek sbil budku, na bidle visí bylinky,


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google