Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetek podniku - Aktiva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetek podniku - Aktiva"— Transkript prezentace:

1 Majetek podniku - Aktiva
Obsah Rozdělení aktiv (dlouhodobý majetek/ oběžný majetek) Charakteristika a rozdělení dlouhodobého majetku Charakteristika a rozdělení oběžného majetku

2 1. Rozdělení aktiv Jak rozdělujeme aktiva? Aktiva
(levá strana rozvahy) Dlouhodobý majetek stálá aktiva Oběžný majetek oběžná aktiva

3 2. Charakteristika dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek Je charakterizován dlouhodobostí, tzn. dobou používání delší než 1 rok. Majetek je určen k zajištění provozní činnosti podniku. Ve výrobním procesu se postupně opotřebovává např. při výrobě výrobku potřebujeme stroj, který opakovaně používáme několik let.

4 2. Rozdělení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek stálá aktiva 1. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek 2. Dlouhodobý nehmotný majetek

5 dopravní prostředky aj. zařízení
Co patří mezi dlouhodobý hmotný majetek ? 1. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří MOVITÉ VĚCI stroje, přístroje, dopravní prostředky aj. zařízení Ocenění 1. položky převyšuje částku 40 tisíc kč; Tyto věci používáme déle než 1. rok. NEMOVITOSTI budovy, pozemky, stavby, bez ohledu na výši ocenění, tzn. kolik stály?

6 Poznámka Movité věci, které používáme dlouhodobě- déle než jeden rok, ale jejich cena je menší než kč, řadíme do drobného hmotného majetku, který se účtuje/ eviduje do nákladů firmy. Např. koupě sušícího přístroje do kadeřnictví v částce , udáváme do nákladů.

7 2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Co patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek ? Know how Software Ocenění jedné položky převyšuje částku kč S dobou použitelnosti delší než 1. rok Autorská práva Patenty Licence

8 Poznámka Nehmotný majetek, který používáme dlouhodobě- déle než jeden rok, ale jeho cena je menší než kč, řadíme do drobného nehmotného majetku, který se účtuje/ eviduje do nákladů firmy. Např. koupě licence na výrobu limonády v částce , udáváme do nákladů.

9 2. Dlouhodobý finanční majetek
Co patří mezi dlouhodobý finanční majetek ? Cenné papíry Dluhopisy Akcie S dobou splatnosti; držby nad 1. rok Tento majetek nemá stanoven limit pro ocenění.

10 3. Charakteristika oběžného majetku
Jaké znaky má oběžný majetek? Oběžný majetek oběžná aktiva má krátkodobý charakter, dobu používání kratší než 1. rok, ve výrobním procesu se spotřebovává najednou, vstupuje do hodnoty výrobku, služby např. materiál – barva na vlasy, v průběhu účetního období několikrát změní podobu.

11 Jaké znaky má oběžný majetek?
oběžná aktiva Materiál Peníze Výrobky Pohledávky

12 Rozdělení oběžného majetku
Jak rozdělujeme oběžný majetek ? Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobý finanční majetek Pohledávky

13 Rozdělení oběžného majetku
Oběžný majetek Materiál Zásoby vlastní výroby Zásoby Zboží Některé druhy zvířat např. drůbež, včely, psi, ryby apod.

14 MATERIÁL Jak rozdělujeme materiál? Základní materiál
Tvoří podstatu výrobku. Netvoří podstatu výrobku, ale bez něj není možné dokončení výrobku. Pomocný Provozovací látky Oleje, mazadla, pohonné hmoty. Slouží k opravě stroje, k zabalení výrobku. Náhradní díly a obaly

15 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Zásoby vlastní výroby
Jak rozdělujeme zásoby vlastní výroby? Zásoby vlastní výroby Výrobek prošel fázemi výroby, ale zatím se nedá prodat. Nedokončená výroba Prošel některými fázemi výroby, ale dokončit jej může někdo jiný, dá se prodat. Polotovary Výrobky Produkt, prošel všemi fázemi výrobního procesu a je již dokončen.

16 ZBOŽÍ Jak rozdělujeme zboží?
Movité věci koupené za účelem dalšího prodeje Např. laky na vlasy, šampony. Vlastní výrobky v podnikové prodejně Vyrobené vlasové ozdoby.

17 Krátkodobý finanční majetek
Jak rozdělujeme krátkodobý finanční majetek? Uloženy v pokladně nebo na účtu v bance. Peníze v hotovosti Poštovní známky, stravenky, telefonní karty, kolky, dálniční známky. Ceniny Cenné papíry s dobou splatnosti do 1 roku Cenné papíry, které mají dobu držby kratší než 1. rok.

18 POHLEDÁVKY Pohledávky Co jsou pohledávky?
Dluhy jiných firem za odebrané výrobky, zboží, služby. Zboží bylo odebráno a dosud nezaplaceno, podnik vystupuje v pozici věřitele např. vystavená faktura s dobou splatnosti. Pohledávky

19 Otázky pro žáky Zařaďte jednotlivé typy majetku na obrázku?
Firemní automobil Budova firmy Šampon Barva na vlasy Lak určený k prodeji Peníze v pokladně –tržba ,- kč

20 Dlouhodobý hmotný majetek - nemovitost
Budova společnosti.

21 Dlouhodobý hmotný majetek – movitá věc
firemní automobil.

22 Zboží- movitá věc určená k prodeji
Šampon Barva na vlasy Základní materiál Zboží- movitá věc určená k prodeji Lak určený k prodeji

23 Peníze v pokladně – tržba 18 000,- kč
Krátkodobý finanční majetek – peníze v hotovosti.


Stáhnout ppt "Majetek podniku - Aktiva"

Podobné prezentace


Reklamy Google