Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice"— Transkript prezentace:

1 Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice
landslide Prackovice Wolfgang Brauner Landscape-Architect Regional Manager Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice     Námět, jak řešit situaci a jaké využít prostředky

2 landslide Prackovice Pohled na údolí řeky Labe poblíž obce Prackovice s pohledem na lom Dobkovičky, linii železnice a rozestavěnou dálnici D8 2

3 Popis havarijní situace / sesuv půdy ze dne 6.června 2013
landslide Prackovice Popis havarijní situace / sesuv půdy ze dne 6.června 2013 k havarijnímu sesuvu půdy došlo v důsledku dlouhotrvajících dešťů v noci ze 6. na 7.června 2013 k sesuvu došlo na východním svahu údolí řeky Labem v blízkosti obce Prackovice nad Labem v České republice sesuv byl lokalizován do oblasti, kde se nacházela navážka hlušiny a zasahoval až do k budovám zařízení lomu, zhruba 350 metrů západním směrem od rozestavěné dálnice D8 Praha - Drážďany, 56, ,500 km. sesuvem byl stržena železniční trať Lovosice-Teplice v délce asi 200 m a posunuta o m. v důsledku sesuvu byl iniciován sesuv další půdy v délce asi 200 metrů sesuv zcela zasypal těleso dálnice v šířce 200 metrů s mocností vrstv sesutého materiálu m. kanalizační systém, který se nacházel cca 3metry pod dálnicí byl rovněž zcela zničen. jednalo se o velmi mocný sesuv půdy (Erdschlipf). lesní porost se posunul směrem na východ od železnice spolu s půdním horizontem. povrch pod půdním skluzem se odhaduje na 4 až 10 metrů hloubky vzhledem k úrovni původního povrchu. celková délka posunu půdy ve střední části je asi 50 m. (Informace převzaty od České geologické služby ze dne 24.června 2013 ze zprávy připravené pro českou vádu) 3

4 landslide Prackovice Sesuv půdy překrývající staveniště D8 v blízkosti obce Prackovice nad Labem v km 56, ,500 4

5 1. Situace před 06/06/2013 Prackovice 3. Návrhy úprav
landslide Prackovice 1. Situace před 06/06/2013 Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Navážka Lom Linie železničního tělesa Linie dálničního tělesa 2. Stav po 07/06/2013 sesuv skluz zeminy 3. Návrhy úprav odvodnění Opětovné osazení prudkých svahů lomu vyztuženou/zpevněnou zeminou drenáž Obnova svahu vyztuženou zeminou Retenční nádrž Obnova žel.trati vyztuženou zeminou Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Linie dálnice Příklad tvarování půdního povrchu: geophone 5

6 Pohled z východní strany bez měřítka
landslide Prackovice Obnova svahu lomu vyztuženou zeminou Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Obrázek č. 1 Les na půdním sesuvu Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Tvarování terénu KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val Pohled z východní strany bez měřítka Brauner Odvodňovací kanál procházející údolím se zaústěním do řeky Labe 6

7 Obrázek půdního zlomu v San Andreas v Kalifornii (USA)
landslide Prackovice Obrázek půdního zlomu v San Andreas v Kalifornii (USA) 7

8 2.a. průřezy terénem bez měřítka
landslide Prackovice Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Odvodnění Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) Vrtané pilony Odvodňovací potrubí KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vnitřními vrtanými pilony 2.a. průřezy terénem bez měřítka Brauner Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula Nezbytný pomocný val zde není znázorněn 8

9 2.b. průřezy terénem bez měřítka
landslide Prackovice Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy (Rýbrcoul) KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vnitřními vrtanými pilony 2.b. průřezy terénem bez měřítka Brauner Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula 9

10 2.c. průřezy terénem bez měřítka
landslide Prackovice Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Les na sesunuté půdě Vyhlídka na vrchu hlavy + jeskyně uvnitř Hlava Rýbrcoula z hlazeného/ leštěného betonu Těleso dálnice Odvodňovací kanál Osvětlení bude záviset na způsobu využití KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val s vestavěnou výletní jeskyní 2.c. průřezy terénem bez měřítka Brauner Odvodňovací systém vyústěný jazykem Rýbrcoula Nezbytný pomocný val zde není znázorněn 10

11 3. Pohled shora bez měřítka
landslide Prackovice Prackovice Návrhy na znovuobnovení oblasti sesuvu ze dne a návrhy na technické řešení svahu Les na sesunuté půdě Ochranný val z vyztužené/ zpevněné zeminy ohnutý ve tvaru paže Rýbrcoula Vousy z osazených travin Ruce a hlava z leštěného/ hlazeného betonu Klobouk Rýbrcoula jako vyhlídková terasa KRAKONOŠ / RÝBRCOUL jako flexibilní ochranný val z vyztužené, zpevněné zeminy 3. Pohled shora bez měřítka Brauner Odvodňovací kanál osazený travinami připomínajícími vousy Rýbrcoula 11

12 studie A: “hlava lvího muže”
landslide Prackovice studie A: “hlava lvího muže” Secesní kašna v Mnichově 12

13 studie B: Hlava“Rýbrcoula”
landslide Prackovice studie B: Hlava“Rýbrcoula” autor: Wolfgang Brauner 13

14 landslide Prackovice Základní informace systémového řešení strmých svahů a flexibilních valů půda (certifikát nutný) geometrie zátěže voda zátěž H sklon svahu voda půdní skelet 14

15 Biotechnické řešení-sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení-sklon 70° Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako “ztracené bednění”, doplněná karisítěmi a geotextilií 15

16 Biotechnické řešení-sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení-sklon 70° Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako “ztracené bednění”, doplněná karisítěmi a geotextilií 16

17 Biotechnické řešení - sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení - sklon 70° Geomříž fungující staticky a konstruovaná jako “ztracené bednění”, doplněná karisítěmi a geotextilií 17

18 Biotechnické řešení-sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení-sklon 70° První vrstva ve výstavbě strmých svahů 18

19 Biotechnické řešení-sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení-sklon 70° První vrstva ve výstavbě strmých svahů 19

20 Biotechnické řešení - sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení - sklon 70° Fáze výstavby pružného zpevnění strmých svahů 20

21 Biotechnické řešení - sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení - sklon 70° Fáze výstavby pružného zpevnění strmých svahů 21

22 Biotechnické řešení - sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení - sklon 70° Flexibilita ve tvarování strmých svahů ochranné zdi 22

23 Zelené řešení - sklon 70 ° Vytvoření travnatého strmého svahu po osetí
landslide Prackovice Zelené řešení - sklon 70 ° Vytvoření travnatého strmého svahu po osetí 23

24 Biotechnické řešení- sklon 70°
landslide Prackovice Biotechnické řešení- sklon 70° Strmé svahy osázené okrasnými keři 24

25 Definování cílů, vstupních informací a podmínek
landslide Prackovice Definování cílů, vstupních informací a podmínek Definování cílů: Vyloučit faktory, které mají příčinnou souvislost s posuvem zeminy v území Konsolidovat masy sesuté zeminy Vytvarovat masu zeminy uměleckým způsobem a zatraktivnit oblast z hlediska turistiky (využít negativum k pozitivním účinkům) Nalezení konsenzu se všemi akcionáři/ vlastníky/ dotčenými subjekty Načasování opatření v souvislosti s legislativními požadavky (ochrana přírody, vodohospodáři, finanční oblast, dostupnost pozemků atd.). Vyjasnění provozu železnice (obnova nebo úplné zrušení trati) Stanovení podmínek trvalého provozu lomu (vodohospodářská opatření, odvádění děšťové vody z plochy lomu) Uvážení možnosti uzavřít lom (využít jej např. k turistickým účelům) Podklady: - geotechnická opatření založená na aktuálních datech při posuzování projektu Podmínky: spolupráce ŘSD s Českou geologickou službou, s majitelem lomu Dobkovičky s obcí Prackovice nad Labem (např.bezpečné odvodnění celého území se zaústěním do řeky Labe) 25

26 Úkoly vyplývající z řešení rekultivace sesuvného území
landslide Prackovice Úkoly vyplývající z řešení rekultivace sesuvného území A) "Efektivní využití sesunuté zeminy„ (kulturní, umělecké a turistické ozvláštnění krajiny a oblasti) B) „Opatření vedoucí k zabránění vzniku podobné situace v dané lokalitě v souvislosti s provozem dálnice" C) "Obnovení provozu na železniční trati nebo její úplné zrušení" D) "Rekonstrukce lomu (změna užívání lomu a jeho sanace, rekultivace lomu pro turistické účely v dlouhodobém časovém horizontu) 26

27 Výhody předkládaného koncepčního řešení
landslide Prackovice Výhody předkládaného koncepčního řešení Podklad pro rozhodovací proces: Tato prezentace je založena na zvážení místních přírodních podmínek jedna z možných variant pro plán rekultivace a řešení vzniklé havárie umělecké řešení při tvarování krajiny a likvidaci velkého množství sesuvné zeminy Vznik turistické atrakce 27

28 landslide Prackovice Děkuji vám za pozornost Remarks: This are only first ideas but not construction plans. The developing of those would be possible, if the results of the geotechnical survey would be available and if a contract with RSD would be effective. The geotechnical survey should correspondate with this proposals, if decision of RSD would be effective. Clause on copyright and publication of proposals: The authors of the ideas will retain their copyrights. They can publish their proposals and are allowed to reuse them in other cases.


Stáhnout ppt "Sesuv na dálnici ve výstavbě D8 Praha – Drážďany u obce Prackovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google