Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů  Každý elektrický obvod musí obsahovat minimálně 4 prvky – zdroj, spotřebič, vedení a přístroj. 3

4 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů  Elektrické přístroje jsou souborem všech různých zařízení, kterými ovládáme a řídíme el. obvod. 4

5 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů  Funkce elektrických přístrojů v obvodu: Zapojují a rozpojují elektrický obvod bez proudu Zapínají a vypínají proud v elektrickém obvodu Řídí elektrický obvod tak, aby vhodným způsobem dosáhl požadovaného stavu 5

6 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů  Funkce elektrických přístrojů v obvodu: Jistí elektrická zařízení před nadproudy – nadproud = větší proud než jmenovitý Přetížení – je malý nadproud trvající delší dobu (řádově minuty) Zkrat – je velký nadproud trvající krátkou dobu (řádově ms) Chrání živé bytosti před úrazem elektrickým proudem 6

7 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů Spínání – je pojem obecný, zahrnuje zapínání, vypínání, přepínání Spínač – souhrnný název pro vypínač, odpínač, odpojovač, jistič, stykač, chránič,... Vypínač – zapíná a vypíná el. obvod pod proudem (do jmenovité hodnoty dané výrobcem) 7

8 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů Odpojovač – spíná el. obvod bez proudu s viditelnou rozpojovací drahou Odpínač– zapíná a vypíná proudy menších hodnot s viditelnou rozpojovací drahou (nemá zhášecí komory) Jistič – zapíná a samočinně vypíná i zkratové proudy do své jmenovité hodnoty 8

9 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů Stykač – dálkově ovládaný spínač s častou funkcí, zapíná a vypíná malý násobek jmenovitého proudu Chránič – je jistič nízkého napětí malého výkonu, který samočinné vypíná při poruše izolace vedení proti zemi 9

10 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů Pojistka – je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu, vypíná až při několikanásobku jmenovitého proudu 10

11 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ  Rozdělení elektrických přístrojů Svodič přepětí – zabraňuje šíření přepětí krátkodobým uzemněním vedení Spouštěč – přístroj k ručnímu nebo samočinnému spouštění motorů Regulátor – přístroj na spínacím principu, udržující regulovanou veličinu (elektrickou i neelektrickou) na požadované úrovni 11

12  OPAKOVÁNÍ: 1)Definujte elektrický přístroj. …………………………………………………………… 2)Vyjmenujte hlavní funkce elektrických přístrojů. …………………………………………………………… 3)Definujte co je přetížení a co je zkrat. …………………………………………………………... 4)Co je spínač a co je vypínač?................................................................................... 12 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ

13  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy- ke-studiu/tiskoviny.html  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 13 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google