Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_12."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_12 Tematická oblast: PŘEVODOVKY Téma: Složené planetové převody Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Složené planetové převody Jednoduché planetové soukolí je pro použití v automatické převodovce nevyhovující, protože: - Je nevhodné odstupňování převodových poměrů zejména prvního a druhého rychlostního stupně – skok mezi nimi je moc velký: (i 1 = 4; i 2 = 1,33; i 3 = 1; i 4 = 0,75); požadují se i 1 = 2,5; i 2 = 1,5; i 3 = 1; i 4 = 0,75. - Přepínání výstupu točivého momentu je nákladné a proto má výstup být vždy ze stejného dílu. Z těchto důvodů jsou automatické převodovky se třemi stupni vpřed a jedním zpětným stupněm vybaveny dvěma navzájem spojenými planetovými soukolími, nebo složeným planetovým soukolím typu RAVIGNEAUX, nebo SIMPSON.

4 Složené planetové převody Pro dosažení třech rychlostních stupňů vpřed a zpětného chodu jsou potřebná dvě planetová soukolí. Pro čtyři rychlostní stupně vpřed a zpětný chod musí být tři planetová soukolí. Jsou možné dvě varianty spojení planetových řad. Celkový převod je pak i = i 1. i 2 : Sériový přenos výkonu - jeden prvek první řady spojen s jedním prvkem druhé řady. Výkon prochází přes obě řady jednou cestou. Paralelní přenos výkonu - u prvního soukolí je přiváděn jeden výkon a odváděny jsou dva výkony. U druhého soukolí je to opačně, dva výkony jsou přiváděny a jeden je odváděn. 1. varianta: 2. varianta: 1.1. 2.2.

5 Planetové soukolí RAVIGNEAUX: Složené planetové převody Je složeno ze dvou planetových soukolí, která mají: - dvě nestejná centrální kola (C1, C2), - dvě satelitové skupiny (S1, S2), - jeden společný unašeč satelitů (U), - jedno korunové kolo (K). Vstup momentu je na centrální kolo (C1), nebo na korunové kolo (K). Výstup je z unašeče satelitů (U).

6 Složené planetové převody Planetové soukolí RAVIGNEAUX: Při prvním rychlostním stupni: - poháněno centrální kolo C1, - zabrzděno centrální kolo C2, -korunové kolo (K) se volně protáčí, - výstup je z unašeče satelitů (U).

7 Složené planetové převody Planetové soukolí RAVIGNEAUX: Při druhém rychlostním stupni - poháněno korunové kolo (K), - zabrzděno centrální kolo C2, - centrální kolo C1 se volně protáčí, - výstup je z unašeče satelitů (U).

8 Složené planetové převody Při třetím rychlostním stupni jsou kola C1 a K navzájem spojena, takže soukolí se točí jako jeden celek (přímý záběr). Planetové soukolí RAVIGNEAUX:

9 Složené planetové převody Planetové soukolí RAVIGNEAUX: Při zpětném chodu - centrální kolo C1 poháněno, - korunové kolo K je zabrzděno, - centrální kolo C2 je volné

10 Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Ravigneaux: Složené planetové převody Při volnoběhu: jsou všechny spojky a brzdy uvolněny, hydrodynamický měnič pohání hřídelem (1) volnoběžku (2), ta uzavírá a pohání centrální kolo (3), které roztáčí krátké satelity (4) a dlouhé satelity (5), satelity (5) natáčí korunové kolo (6) ve smyslu otáčení motoru, zadní centrální kolo (7) se volně protáčí opačně, unašeč satelitů (8) a výstupní hřídel (9) jsou v klidu.

11 Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Ravigneaux: Složené planetové převody Při prvním rychlostním stupni: zabrzdí se pásová brzda (10), hnací hřídel (1) pohání přes uzavřenou volnoběžku (2) centrální kolo (3) a satelity (4) a (5), zadní centrální kolo (7) je zabrzděno pásovou brzdou (10) a zachycuje točivý moment, satelity (5) se odvalují po pevném centrálním kole (7) a unašečem (8) otáčí výstupním hřídelem (9) ve smyslu otáčení motoru.

12 Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Ravigneaux: Složené planetové převody Při druhém rychlostním stupni: je sepnuta lamelová spojka (12) a zabrzděna pásová brzda (10), moment prochází od hnacího hřídele (1) přes spojku (12) na korunové kolo (6), to natáčí satelity (5), které se odvalují po pevném centrálním kole (7) a přes unašeč (8) je poháněn výstupní hřídel (9), satelity (4) a centrální kolo (3) se volně protáčí, volnoběžka (2) je vypnuta.

13 Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Ravigneaux: Složené planetové převody Při třetím rychlostním stupni (přímém záběru): jsou lamelové spojky (11) a (12) sepnuty a pásová brzda (10) je uvolněna, spojky (11) a (12) spojují navzájem centrální kolo (3) a korunové kolo (6), tím je celá tato řada blokována a otáčí se jako jeden celek, centrální kolo (7) se volně protáčí.

14 Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Ravigneaux: Složené planetové převody Při zpětném chodu: je zabrzděna lamelová brzda (13) a zapnuta lamelová spojka (11), volnoběžka (2) je uzavřena, moment prochází od hnacího hřídele (1) přes spojku (11) a volnoběžku (2) na centrální kolo (3), to otáčí satelity (4) a (5), satelity (5) se odvalují po nehybném korunovém kole (6) a natáčí přes unašeč (8) výstupní hřídel (9) v opačném smyslu otáčení motoru.

15 Planetové soukolí SIMPSON: Složené planetové převody Je složeno ze dvou planetových soukolí, která mají: - dvě centrální kola (C1 a C2) uložena na jednom společném hřídeli, - dvě sady satelitů (S1 a S2), - dvě korunová kola (K1, K2), - dva unašeče satelitů (U1 a U2), - unašeč U2 spojený s korunovým kolem K1. Vstup momentu - na korunové kolo K2, nebo při zpětném chodu na centrální kolo C1. Výstup - z korunového kola K1.

16 Planetové soukolí SIMPSON – činnost: Složené planetové převody Při prvním rychlostním stupni: je zabrzděn unašeč U1, poháněno je korunové kolo K2. Při druhém rychlostním stupni: jsou zabrzděna obě centrální kola C1, C2 a satelity S1, unašeč U1 se volně protáčí. Při třetím rychlostním stupni: je vstupní korunové kolo K2, centrální kolo C2 je zabrzděno, celé soukolí se otáčí jako jeden celek. Při zpětném chodu: je moment přiveden na centrální kolo C1, které přes satelity S1 otáčí výstupním kolem K1, unašeč U1 je zabrzděn, ostatní prvky převodu nejsou zatíženy.

17 Složené planetové převody Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Simpson: V neutrální poloze (volnoběh): pohání vstupní hřídel (1) nosič lamelových spojek (3), všechny ostatní části jsou v klidu. Při prvním rychlostním stupni: hřídel (1) pohání přes nosič spojek (3) a sepnutou lamelovou spojku (4) korunové kolo (11), moment se přenáší přes satelity na unašeč (6), který je spojen s hnaným výstupním hřídelem (2), dále se přes centrální kolo (12) a satelity pravé řady vede na korunové kolo (7), které je rovněž spojeno s výstupním hřídelem (2), zpětnému otáčení unašeče (9) je zabráněno buď volnoběžkou (8), nebo brzdou (10) – podle režimu jízdy. Při druhém rychlostním stupni: hřídel (1) pohání nosič lamelových spojek (3) a přes sepnutou lamelovou spojku (4) korunové kolo (11), přes satelity se roztáčí unašeč (6) a hnaný hřídel (2), centrální kolo (12) je zabrzděno pásovou brzdou (13) a tím zachycuje točivý moment.

18 Složené planetové převody Způsoby řazení rychlostních stupňů u planetového soukolí Simpson: Při třetím rychlostním stupni (přímý záběr): je přes hřídel (1) poháněn nosič spojek (3), spojky (4) a (5) jsou sepnuty a spojují centrální kolo (12) s korunovým kolem (11), celá levá řada je blokována a otáčí se jako celek, přes unašeč (6) se moment dostává na výstupní hřídel (2), ostatní části se volně protáčí. Při zpětném chodu: pohání hřídel (1) nosič spojek (3), spojka (5) je sepnuta a tím je poháněno centrální kolo (12), unašeč (9) je zabrzděn brzdou (10) a tím zachycuje točivý moment, korunové kolo (7) a hnaný hřídel (2) jsou poháněny satelity pravé řady, ale proti smyslu otáčení vstupního hřídele.

19 Složené planetové převody Zhodnocení planetových převodů: Výhody: Dobrá mechanická účinnost. Konstrukční a výrobní propracovanost. U planetových převodovek – možnost řazení pod zatížením a možnost automatizace řazení. Nevýhody: Stupňová změna převodového poměru s omezeným počtem rychlostních stupňů. U planetových převodovek – nároky na přesnost výroby a v případě automatizace složité ovládací ústrojí.

20 OPAKOVÁNÍ: 1. Proč nevyhovuje jednoduchý planetový převod v automatické převodovce? 2. Jak lze dosáhnout třech rychlostních stupňů a zpětného chodu pomocí planetového převodu? 3. Charakterizujte planetové soukolí Ravigneaux a popište, jak se u něho mění převodový poměr. 4. Charakterizujte planetové soukolí Simpson a popište, jak se u něho mění převodový poměr. Složené planetové převody

21 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_12."

Podobné prezentace


Reklamy Google