Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.10 Časování sloves Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.10 Časování sloves Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.10 Časování sloves Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k seznámení se s časováním sloves. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 Č asování sloves Čas přítomný, budoucí, minulý

3  Slovesné tvary, které vedle osoby a čísla vyjadřují i přítomný čas, jsou tvary přítomné.  Koncovky, kterými se slovesné tvary odlišují, se nazývají osobní koncovky. Jsou to části slova, která mění jeho tvar. i/í  V osobních koncovkách času přítomného se píše vždy měkké i/í (sázím, prosíš, není…).  Slovesa v přítomném čase mají tvar jednoduchý. Časování sloves v čase přítomném POZOR! Přítomné tvary některých sloves vyjadřují budoucí čas! Tato slovesa nemohou vyjádřit čas přítomný. (zavolám, přinesu)

4 čísloosobanéstkrýtprositdělatbýt jednotné 1.(já) 2.(ty) 3.(on, ona, ono) nesu neseš nese kryji (u) kryješ kryje prosím prosíš prosí dělám děláš dělá jsem jsi je množné 1.(my) 2.(vy) 3.(oni, ony, ona) neseme nesete nesou kryjeme kryjete kryjí (ou) prosíme prosíte prosí děláme děláte dělají jsme jste jsou Přehled časování v čase přítomném

5  Budoucí čas se vyjadřuje dvěma způsoby: 1)Složeným tvarem vyjadřujeme budoucí čas u sloves, která mohou vyjádřit přítomnost (právě probíhající děj). Složený tvar se skládá z pomocného slovesa být, které vyjádří osobu a číslo, a z infinitivu významového slovesa (budu psát, budeš běhat). 2)Jednoduchým tvarem vyjadřujeme budoucí čas u sloves, která nemohou vyjádřit přítomnost (právě probíhající děj). Slovesa svým tvarem vyjadřují čas budoucí (napíšu, přečteš, zazpívá). Časování sloves v čase budoucím

6 čísloosobasložené tvaryjednoduché tvary čístdělatpřečístudělat jednotné 1. 2. 3. budu číst budeš číst bude číst budu dělat budeš dělat bude dělat přečtu přečteš přečte udělám uděláš udělá množné 1. 2. 3. budeme číst budete číst budou číst budeme dělat budete dělat budou dělat přečteme přečtete přečtou uděláme uděláte udělají Přehled časování v čase budoucím

7  Tvary času minulého jsou složeny z příčestí minulého činného a z přítomného času pomocného slovesa být (psal jsem, dělal jsi, hráli jsme…).  Ve 3. osobě čísla jednotného i množného se pomocné sloveso vynechává (on myl, oni psali, ony šly, ona jela). Tento tvar se posuzuje rovněž jako tvar složený.  Ve 2. osobě jednotného čísla se zvratná zájmena spojují s tvary pomocného slovesa a mají podobu ses, sis (umyl ses, hrál sis). Časování sloves v čase minulém

8 čísloosobaslovesné tvary jednotné 1. 2. 3. přišel jsem přišel jsi (přišels) (on) přišel přišla jsem přišla jsi (přišlas) (ona) přišla přišlo jsem přišlo jsi (přišlos) (ono) přišlo množné 1. 2. 3. přišli jsme přišli jste (oni) přišli přišly jsme přišly jste (ony) přišly přišla jsme přišla jste (ona) přišla Přehled časování v čase minulém

9 čísloosobaslovesné tvary jednotné 1. 2. 3. umyl (-a, -o) jsem se umyl (-a, -o) ses umyl (-a, -o) se hrál (-a, -o) jsem si hrál (-a, -o) sis hrál (-a, -o) si množné 1. 2. 3. umyli (-y, -a) jsme se umyli (-y, -a) jste se umyli (-y, -a) se hráli (-y, -a) jsme si hráli (-y, -a) jste si hráli (-y, -a) si Přehled časování zvratných sloves v čase minulém

10 Naše město (probouzet se) __________ už kolem páté hodiny. V bytech (rozsvěcovat se) __________ světla. Na ulicích (cinkat) __________ první tramvaje. Autobusy a auta (opouštět) __________ garáže. Chodníky se pomalu (zaplňovat) __________ lidmi. Všichni (spěchat) __________ za svými povinnostmi. Vy nám (kazit) __________ hru! My to vážně (myslet) __________ dobře. Ty dnes také (slavit) __________ narozeniny? Já ráda (bruslit) __________. Diváci (sledovat) __________ film. Naše hory (být) _____ krásné. Proč (být) _____ Lukáš tak zlý? Dnes tu (nebýt) _____ všichni. To (nebýt) _____ fér! 1. Zapiš slovesa v závorkách ve správném tvaru přítomného času.

11 slovesaosobačísločasinfinitiv hlídá čtu navštíví díváte se uvidíš myjeme zaléváte kupuji 2. Urči u daných sloves osobu, číslo, čas a zapiš je v infinitivu.

12 skákat (1.os.,č.j.) __________skočit (1.os.,č.j.) __________ psát (2.os.,č.j.) __________napsat (2.os.,č.j.) __________ lézt (3.os.,č.j.) __________přelézt (3.os.,č.j.) __________ číst (1.os.,č.mn.) __________vyčíst (1.os.,č.mn.) __________ jíst (2.os.,č.mn.) __________sníst (2.os.,č.mn.) __________ pít (3.os.,č.mn.) __________zapít (3.os.,č.mn.) __________ 3. Utvoř budoucí čas sloves. Jaké tvary jsou v levém sloupci?_________________________ Jaké tvary jsou v pravém sloupci?_________________________

13 4. Napiš v čase minulém. Kreslím tužkou. ________________________________________ Neseš mi úkol? _________________________________________ Všichni se dívají. ________________________________________ Děda spí. _____________________________________________ Hraješ si rád? __________________________________________ Maminka vaří oběd. ____________________________________ Miminko spí. __________________________________________ Proč se mračí? _________________________________________

14 Naše město (probouzet se) se probouzí už kolem páté hodiny. V bytech (rozsvěcovat se) se rozsvěcují světla. Na ulicích (cinkat) cinkají první tramvaje. Autobusy a auta (opouštět) opouští garáže. Chodníky se pomalu (zaplňovat) zaplňují lidmi. Všichni (spěchat) spěchají za svými povinnostmi. Vy nám (kazit) kazíte hru! My to vážně (myslet) myslíme dobře. Ty dnes také (slavit) slavíš narozeniny? Já ráda (bruslit) bruslím. Diváci (sledovat) sledují film. Naše hory (být) jsou krásné. Proč (být) je Lukáš tak zlý? Dnes tu (nebýt) nejsou všichni. To (nebýt) není fér! Řešení 1. Zapiš slovesa v závorkách ve správném tvaru přítomného času.

15 slovesaosobačísločasinfinitiv hlídá3.j.přítomnýhlídat čtu1.j.přítomnýčíst navštíví3.mn./j.budoucínavštívit díváte se2.mn.přítomnýdívat se uvidíš2.j.budoucíuvidět myjeme1.mn.přítomnýmýt zaléváte2.mn.přítomnýzalévat kupuji1.j.přítomnýkupovat Řešení 2. Urči u daných sloves osobu, číslo, čas a zapiš je v infinitivu.

16 skákat (1.os.,č.j.) budu skákatskočit (1.os.,č.j.) skočím psát (2.os.,č.j.) budeš psátnapsat (2.os.,č.j.) napíšeš lézt (3.os.,č.j.) bude léztpřelézt (3.os.,č.j.) přeleze číst (1.os.,č.mn.) budeme čístvyčíst (1.os.,č.mn.) vyčteme jíst (2.os.,č.mn.) budete jístsníst (2.os.,č.mn.) sníte pít (3.os.,č.mn.) budou pítzapít (3.os.,č.mn.) zapijí Řešení 3. Utvoř budoucí čas sloves. Jaké tvary jsou v levém sloupci?Složené tvary Jaké tvary jsou v pravém sloupci?Jednoduché tvary

17 Řešení 4. Napiš v čase minulém. Kreslím tužkou. Kreslil/-a/-o jsem tužkou. Neseš mi úkol? Nesl/-a/-o jsi mi úkol? Všichni se dívají. Všichni se dívali. Děda spí. Děda spal. Hraješ si rád? Hrál sis rád? Maminka vaří oběd. Maminka vařila oběd. Miminko spí. Miminko spalo. Proč se mračí? Proč se mračil/-a/-o/-i?

18 Použitá literatura JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3 MIKULENKOVÁ Hana a kol. Český jazyk 4, 2.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-93-2 STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4 ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – učebnice B. Úvaly: JINAN, 1993, č.j. 10456/93-22 ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22 Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.10 Časování sloves Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google