Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.3 Slova souzna č ná a protikladná Název sady: Č eský jazyk 4. ro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.3 Slova souzna č ná a protikladná Název sady: Č eský jazyk 4. ro."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.3 Slova souzna č ná a protikladná Název sady: Č eský jazyk 4. ro č ník Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je ur č en pro žáky 4. t ř ídy k procvi č ení synonym a opozit. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít p ř i práci s interaktivní tabulí, multimice, v po č íta č ové u č ebn ě nebo jako pracovní list.

2 Význam slova Slova souzna č ná a protikladná (synonyma) (opozita) Nauka o slově

3 Slova souznačná a protikladná Slova souznačná (synonyma) Slova protikladná (opozita, antonyma) Slova stejného nebo podobného významu. Slova opačného významu. PAMATUJ SI !

4 1. Ve dvojicích vět vyhledej synonyma a spoj je vždy obloučkem. Je to skromný chlapec.Je to nenáro č ný hoch. Tužka má ostrý hrot.Kružítko má špi č atý bodec. Slon je veliké zví ř e.Unese obrovský náklad. Č as rychle plynul.Dny nám rychle ubíhaly.

5 2. Napiš ke každému slovu co nejvíce synonym.

6 3. Zapiš opozita vyznačených slov. slavnostní ob ě d __________p ř esná odpov ěď __________ ned ě lní ve č er ___________lesklý šperk _____________ hladový pes _____________jarní noc _______________ tichý plá č ______________stará paní _______________ slabý výk ř ik _____________oblíbená kniha ___________

7 4. Doplň do první křížovky slova souznačná a do druhé protikladná. Tajenky doplň do vět. nevidomý chytrý bída mrak ob č as hrdý snad soubor map ne všechno sv ě tlo trpaslík den nízký málo drahý Slova souzna č ná se nazývají __________. Slova protikladná se nazývají __________.

8 Řešení 1. Ve dvojicích vět vyhledej synonyma a spoj je vždy obloučkem. Je to skromný chlapec.Je to nenáro č ný hoch. Tužka má ostrý hrot. Kružítko má špi č atý bodec. Slon je veliké zví ř e.Unese obrovský náklad. Č as rychle plynul.Dny nám rychle ubíhaly.

9 Řešení 2. Napiš ke každému slovu co nejvíce synonym.

10 Řešení 3. Zapiš opozita vyznačených slov. slavnostní ob ě d _oby č ejný__p ř esná odpov ěď __otázka____ ned ě lní ve č er ___ráno_____lesklý šperk ____matný_____ hladový pes ____sytý______jarní noc ______den_______ tichý plá č _____hlasitý_____stará paní _____mladá______ slabý výk ř ik ___silný_______oblíbená kniha __neoblíbená_

11 Řešení 4. Doplň do první křížovky slova souznačná a do druhé protikladná. Tajenky doplň do vět. ANO NI C T MA OB R NO C VY S O K Ý MOC LA CI N Ý SL E PÝ BYS T R Ý NO U Z E OBLA K NĚK D Y PY Š N Ý M OŽ N Á AT L A S nevidomý chytrý bída mrak ob č as hrdý snad soubor map ne všechno sv ě tlo trpaslík den nízký málo drahý Slova protikladná se nazývají antonyma. Slova souzna č ná se nazývají synonyma.

12 Použitá literatura JANÁ Č KOVÁ Zita, M Ű HLHAUSEROVÁ Hana, P Ř ÍBORSKÁ Olga, ZBO Ř ILOVÁ Jitka. Č eský jazyk 4: u č ebnice pro 4. ro č ník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3 STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k u č ebnici Č eský jazyk pro 4.ro č ník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4 MIKULENKOVÁ Hana a kol. Č eský jazyk 4, 1.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-92-4 ŠPULÁKOVÁ Ivana, JANÁ Č KOVÁ Zita. Opakujeme č eštinu ve 3. – 5. ro č níku: pravopisná cvi č ení, diktáty. Brno: Nová škola, 2001, ISBN 80- 85607-69-7 ŠT Ě RBOVÁ Ludmila, BEDNÁ Ř OVÁ Lenka. Č eština pro 4. ro č ník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22 Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.3 Slova souzna č ná a protikladná Název sady: Č eský jazyk 4. ro."

Podobné prezentace


Reklamy Google