Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název:VY_62_IVOVACE_3402_PaN POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název:VY_62_IVOVACE_3402_PaN POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název:VY_62_IVOVACE_3402_PaN POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 28. 4.2013Datum ověření: 21. 6. 2013

2 Anotace Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Povinné a nepovinné pojišt ě ní. Cílem prezentace je, seznámit ž áky jaké pojišt ě ní je povinné platit ze zákona a které pojišt ě ní si m ůž ou sami zvolit zda si ho budou platit, nebo nebudou.

3 Pojištění Co je podstatou pojištění???  Minimalizace rizik ekonomických i neekonomických činností člověka.

4 Pojištění Pojištění dělíme podle povinnosti uzavření na: a)POVINNÉ POJIŠTĚNÍ (povinnost účastnit se pojištění je uložena firmám a osobám zákonem) b)NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ (dobrovolné pojištění uzavírané v komerčních pojišťovnách)

5 Pojištění Povinné pojištění dělíme na:  zákonné sociální pojištění osob  zákonné zdravotní pojištění osob  zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců  zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

6 Pojištění Nepovinné pojištění členíme na:  životní pojištění – pojištění fyzických osob  neživotní pojištění – pojištění nemovitostí

7 Pojištění Sociální pojištění je zákonným pojištěním a člení se na: - nemocenské pojištění – hradí se z něj např. nemocenské dávky - důchodové pojištění – vyplácí se z něj starobní důchody, invalidní důchody, vdovské d., sirotčí d. - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – z něj stát vyplácí např. podpory v nezaměstnanosti Správa sociálního zabezpečení (OSSZ) instituce, která spravuje sociální pojištění.

8 Pojištění Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, z kterého je hrazena pojištěncům plně nebo částečně zdravotní péče. Zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny (např. Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP, poj. Ministerstva vnitra atd.), hradí z něj lékařům lékařské výkony a léky. Plátci zdravotního pojištění jsou: - zaměstnanec - zaměstnavatel - OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) - OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) - stát

9 Pojištění Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé V případě pojistné události je plnění z tohoto pojištění na nejnižší hranici, chceme-li vyšší plnění, je třeba se pojistit u komerčních pojišťoven.

10 Pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla? Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla poskytují komerční pojišťovny (Česká pojišťovna, ČSOB….) které mají udělenu licenci.

11 Pojištění Nepovinné (dobrovolné) pojištění poskytují komerční pojišťovny, které jsou podnikatelskými subjekty s cílem dosažení zisku. Komerční pojišťovny nabízejí: životní pojištění osob (pro případ úmrtí, dožití, úrazové) neživotní pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti)

12 Citace: Archiv autora

13 Pojištění Kdy zvýšit pozornost při uzavírání pojistné smlouvy???? Spoluúčast – částka, kterou se pojištěný spolupodílí při určité škodě, a tím pojišťovny vyvolávají zájem o předcházení vzniku škody. Výluky z pojištění – uvádějí, na které pojistné události se nevztahuje. Bonus – sleva z pojistného, nemáme-li žádnou pojistnou událost. Malus – přirážka k pojistnému, máme-li mnoho pojistných nároků. Před podpisem pojistné smlouvy důsledně přečíst celou smlouvu, pokud něčemu nerozumíš je lepší se zeptat než podepíšeš!!!


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název:VY_62_IVOVACE_3402_PaN POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google