Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností."— Transkript prezentace:

1 Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností

2 Historie Aristoteles (balbutik)
Avicenna ve středověku popisoval v Kánonu lékařství koktavost 1955 Miroslav Seeman – poruchy dětské řeči (foniatr) 1946 Logopedický ústav hl.m.Prahy – vzdělávání logopedů, přidělování sluchadel s pomocí státu, předoperační péče o děti s rozštěpem patra ( s akademikem Burianem) Miloš Sovák (ORL, foniatrie), zakladatel LÚ, Logopedie jako vědy, katedra speciální pedagogiky na PedF UK, zakladatel ČLS 1970 (předsedou až do smrti v roce 1989) Logopedie se vyvíjela spolu se surdopedií, vzájemně se ovlivňovaly

3 Terminologie A + ztráta nabyté schopnosti (afázie, afónie, alexie)
Dys + porucha, vývojová porucha (dyslálie, dyslexie, dysgrafie, dysartrie, dysfázie) Balbuties (koktavost) Mutismus, elektivní m. Tumultus sermonis (brebtavost) Surdomutismus – ztráta schopnosti mluvit a rozumět slyšené řeči

4 Cíle Péče o osoby s narušenou komunikační schopností Prevence NKS
Komunikace: Verbální Neverbální Koverbální Alternativní a augmentativní komunikace Nutná spolupráce s mnoha příbuznými obory

5 Přehled poruch řeči Poruchy vývoje řeči: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie Získané organické poruchy řečové komunikace: afázie, syndrom demence a poruch komunikace Získaná psychogenní nemluvnost: mutismus Poruchy při anomáliích orofaciálního systému: huhňavost, palatolalie Narušení plynulosti řeči: koktavost, brebtavost Narušení článkování řeči: dysartrie, dyslalie Narušení grafické stránky řeči: poruchy čtené a psané řeči Symptomatické vady a poruchy: při mentální retardaci, smyslových vadách, tělesných postiženích

6 Poruchy hlasu Chraptivost Mutace Hygiena hlasu

7 Opožděný vývoj řeči Široké spektrum obtíží různé etiologie.
- Nepodnětné rodinné prostředí, neslyšící rodiče, týrané dítě, opožděný psychomotorický vývoj, Dysfázie: specificky narušený vývoj řeči Narušený vývoj jazykových schopností, který nelze vysvětlit mentálními, smyslovými ani tělesnými vadami, nepříznivými vlivy prostředí. Rozpor mezi nedostatečně rozvinutými verbálními schopnostmi a intelektem.

8 Podpora vývoje řeči Podnětné rodinné prostředí. Jak?
Vývoj motoriky. Jaké? Cvičení artikulačních orgánů. Jak? Rozvíjení sluchové percepce Rozvíjení zrakové percepce Mluvní apetence, motivace

9 Dyslálie (patlavost) Nejrozšířenější řečová vada
Fyziologická patlavost Nejdéle přetrvává nesprávná výslovnost hlásek „r,ř, popř. sykavek Může ovlivňovat osvojování čtení a psaní Může být zdrojem stresu, konfliktů se spolužáky, pocitů méněcennosti v dospělosti Jak pomoci : motorika, sluchová percepce(zvl. fonematický sluch), mluvní vzor

10 Reedukace Vyšetření u logopeda Vyvození hlásky Nácvik Automatizace
Je nutné soustavně cvičit.

11 Vzdělávání osob s NKS Mateřské školy pro děti s vadami řeči
Základní školy pro děti s vadami řeči Specializované třídy pro děti s vadami řeči při jiných typech škol Vyhláška 73/2005 Mateřská škola logopedická Základní škola logopedická

12 Alternativní komunikace
Znakový jazyk neslyšících Piktogramy u dětí i dospělých s těžkými vadami řeči, u mentálně postižených LORM – systém využívající dotykových bodů v dlani pro osoby slepohluché


Stáhnout ppt "Logopedie Speciální pedagogika zabývající se osobami s narušenou komunikační schopností."

Podobné prezentace


Reklamy Google