Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Animace zapojení asynchronního motoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Animace zapojení asynchronního motoru"— Transkript prezentace:

1 Animace zapojení asynchronního motoru
ovládaného pomocí stykače s tlačítky

2 L1 L2 L3 PEN Pro elektromotory, pro točivé elektrické stroje obecně, je přirozené používat trojfázový rozvod, díky němuž pak v elektromotorech vzniká točivé elektromagnetické pole.

3 FU Každé elektrické zařízení a tedy i motor musí být chráněn před přetížením i případným zkratem. Jištění lze provést buď tavnými pojistkami nebo jističi, které musí být pro ochranu asynchronních motorů v takovém provedení, aby vydržely záběrový proud. Jištění musí být selektivní, to znamená, že musí mít sestupnou tendenci směrem ke spotřebiči, aby se při přetížení odepnul pouze vadný úsek. Používá se pojistek nebo jističů v tzv. provedení zpožděném (motorovém), které několikanásobné přetížení při zapnutí motoru vydrží, pokud by však trvalo delší dobu, došlo by k přerušení obvodu. Tavné pojistky mají výhodu ve vypínání velkých zkratových proudů. Jističe mají dvojí vypínací systém. Zkratové proudy jsou vypínány pomocí elektromagnetu, zatím co nadproudy vypínají pomocí dvojkovového mechanizmu vyhřívaného protékajícím proudem fáze. Jejich výhodou je opakované použití. Avšak ani jeden z těchto jistících prvků nemá možnost přesného nastavení pracovních proudů, neboť jsou vyráběny ve standardních hodnotách.  

4 KM KM 1 Cívka Hlavní kontakty Pomocné kontakty V současné době se k ovládání např. asynchronních motorů používají stykače. Jejich výhoda spočívá v jednoduchém ovládání a nemožnosti samovolného sepnutí po náhodném výpadku sítě, což je nezanedbatelná skutečnost z hlediska bezpečnosti obsluhy. Stykače jsou  mechanické  výkonové  spínače, konstruované  na  velkou  hustotu  spínání, u kterých jsou kontakty drženy v zapnuté poloze cizí silou. Jakmile tato síla přestane působit, vrací se stykač do původní vypnuté polohy. Stykač je určen pro časté zapínání a vypínání elektrických obvodů všude tam, kde se požaduje dálkové ovládání. Stykače rozdělujeme podle různých hledisek, avšak v technické praxi se setkáváme nejčastěji se vzduchovými elektromechanickými stykači, a to obvykle v provedení se třemi hlavními kontakty a dvěma páry pomocných kontaktů, z nichž jedny jsou spínací a druhý pár jsou vypínací.  Ovládání se provádí obvykle pomocí tlačítkových ovladačů, případně kontakty termostatu, tlakového nebo plovákového spínače nebo  jistícího tepelného relé. Pomocných kontaktů se používá k přidržení stykače v zapnuté poloze, signalizaci chodu nebo klidového stavu, blokování jiných obvodů a podobně.

5 FA Pro jemné nastavení jištění na jmenovitý proud se používá jistící tepelné relé, které se zapojuje do všech tří fází. Toto relé nemá vlastní výkonné kontakty, nýbrž má jen pomocné kontakty, a to obvykle jeden rozpínací pro rozpojení obvodu napájení hlavního stykače v případě přetížení a jeden spínací pro signalizaci poruchy. Tepelné relé pracuje na principu dvojkovového mechanizmu ovládaného pomocí topné spirály, kterou protéká fázový proud motoru. Jmenovitá proudová hodnota těchto relé je volitelná v odstupňovaných proudových hodnotách a navíc nastavitelná v širokém proudovém rozmezí. Po přetížení tepelného relé je nutno nejdříve počkat do vychladnutí a potom mechanizmus znovu natáhnout.

6 SB1 SB2 Vypínací tlačítko SB1 se tlakem ruky přepne do vypnuté polohy. Oddálíme-li ruku, vrací se do stabilní sepnuté polohy. U zapínacího tlačítka SB2 se tlakem ruky přepne do sepnutého stavu. Po oddálení ruky se vrací do stabilní rozepnuté polohy. Vysílá tedy jen impuls, signál pro sepnutí (např.) schodišťového automatu, časového spínače nebo stykače.

7 M 3 Asynchronní motor je točivý elektrický stroj (elektromotor), pracující na střídavý proud. Jde o nejrozšířenější elektromotor v elektrotechnice vůbec, který slouží jako základní součást pohonů mnoha strojů v různých oblastech společenské praxe. Pracuje na principu elektromagnetické indukce, proto se často tento motor označuje jako motor indukční. Výhodou asynchronního motoru je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a napájení z běžné střídavé trojfázové sítě.

8 L1 L2 L3 PEN Třífázová střídavá soustava Jištění tavnými pojistkami FU Pomocné kontakty Hlavní kontakty KM 1 1 Stykač KM Cívka Jistící tepelné relé FA SB 2 SB1 M Stop Start Třífázový asynchronní motor 3 Tlačítkové ovladače

9 L1 L2 L3 PEN FU KM 1 1 KM FA Klikni! M SB1 SB 2 3

10 L1 L2 L3 PEN FU KM 1 1 KM FA Klikni! M SB1 SB 2 3

11 L1 L2 L3 PEN FU KM KM 1 1 KM KM 1 1 KM 1 1 FA SB 2 Klikni! M SB1 SB 2 3

12 L1 L2 L3 PEN FU KM 1 1 KM FA Klikni! M SB1 SB 2 3

13 L1 L2 L3 PEN FU KM KM 1 KM KM 1 1 Reakce tepelného relé v situaci, kdy je motor přetížen. FA Klikni! M SB1 SB 2 3


Stáhnout ppt "Animace zapojení asynchronního motoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google