Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém zdaňování korporací jako determinanta daňového ráje Doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém zdaňování korporací jako determinanta daňového ráje Doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA Katedra."— Transkript prezentace:

1 Systém zdaňování korporací jako determinanta daňového ráje Doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA Katedra Finančního práva a finanční vědy

2

3 Daňové systémy korporátní daně a dvojí zdanění Problematika dvojího zdanění – právní x ekonomické Právní (1 předmět + 1 subjekt) = zejména otázka mezinárodního práva Ekonomické (1 předmět + 2 subjekty)=nerozdělený x rozdělený zisk – zejména otázka vnitrostátního práva

4 Smlouvy ČR o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění nejvýznamnější z pohledu vzájemného zahraničního obchodu a investic - s Německem [1], USA [2], Japonskem [3], Ruskem [4] nebo Slovenskem[ 5].[1][2] [3][4][ 5] prvními byly dohody s Nizozemím (1974), Francií (1975) či Německem (1983). tento proces pak pokračuje až do současnosti, např. dohodou s Jordánskem (2006) či Gruzií (2006), Barbados (2011) apod. [1][1] Vyhláška č. 18/1984 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. [2][2] Sdělení č. 32/1994 Sb., o smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku. [3][3] Vyhláška č. 46/1979 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu. [4][4] Sdělení č. 278/1997 Sb., o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem. [5][5] Sdělení č. 100/2003 Sb., o smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

5 Mezinárodní dvojí zdanění V současnosti jsou základem pro mezinárodní vyjednávání dvě vzorové smlouvy: OECD [1] (OECD Model Tax Convention on Income and Capital)[1] OSN [2] (United Nations Model Double Taxation Convention between Developing Countries).[2] [1][1] Upravuje vztahy mezi vyspělými zeměmi. [2][2] Upravuje vztahy mezi rozvojovými zeměmi.

6 Pojetí korporátní daně Integralistické pojetí - je postaveno na kritice ekonomického dvojího zdanění, kdy je ve skutečnosti nejprve zdaněn příjem (zisk) na úrovni firmy, a poté ještě rozdělený zisk na úrovni poplatníka fyzické osoby, a to buď jako daň z dividendy (rozděleného zisku) nebo ve formě daně z příjmu fyzických osob. Absolutistické pojetí - dvojí zdanění podporuje, vychází z premisy, že firmy jsou samostatnou právní jednotkou s vlastními rozhodovacími procesy, jež využívají veřejné služby a za zmíněné platí daně.

7 Ekonomické dvojí zdanění u korporací zejm. otázka daň z příjmu právnických osob x srážková daň z rozděleného zisku, 3 možnosti: (1) v plné výši, (2) částečné, (3) nulové,  rozdílné systémy zdaňování korporací.

8 nulová integrace částečná integrace plná integrace zápočet na úrovni firmy zápočet na úrovni osoby odpočet dividend dělená sazba imputační systém rozvrhový systém Systémy zdanění korporací 1) NULOVÁ INTEGRACE: Klasický a modifikovaný klasický systém, 2) ČÁSTEČNÁ INTEGRACE: na úrovni firmy a osoby, 3) PLNÁ INTEGRACE: Eliminace zdanění rozděleného zisku (dividend…).

9 Rozdíly v jednotlivých systémech Klasický systém - plné ekonomické dvojí zdanění, malé ekonomiky: Rakousko, Belgie, Nizozemí, ČR, modifikace: Dánsko, Portugalsko, Polsko, Japonsko či USA, Odpočet dividend – není obvyklý, nevyužívá se v OECD, Dělená sazba – diferencované zdanění rozděleného a nerozděleného zisku, není obvyklý, nevyužívá se v OECD (naposledy 2002 Polsko), Imputační systém – na úrovni osoby je započtena daň ze zisku firmy, plná (Austrálie, Zéland, Mexiko), částečná (Kanada, Korea, Británie), Rozvrhový systém – zdanění části dividend, Německo, Francie, Finsko Plná integrace – Slovensko, Lotyšsko.

10 Vývoj zdanění korporací v novém tisíciletí: klasický systém

11 Vývoj zdanění korporací v novém tisíciletí: další systémy

12 Systémy zdanění korporací v EU

13 Problematika daňových rájů Řešíme otázku podnikatelských subjektů (korporací). Řešíme otázku daně z příjmu, tzn. z nerozděleného a rozděleného zisku. Analyzujeme vývoj systémů zdanění korporací v OECD. Hledáme limitně výhodné podnikatelské prostředí v Evropě = daňové ráje. Hledáme doporučení de lege ferenda pro ČR a hodnotíme reformu veřejných financí.

14 Daňový ráj můžeme definovat jako zemi limitně výhodnou pro podnikání z daňového hlediska; exante přístupem a expost přístupem. Exante přístup= zejména daňová sazba daně z příjmu PO a dividend; další kritéria. Expost přístup=počet offshore společností v zemi. Důvody boje proti daňovým rájům: omezení využívání daňových rájů organizovaným zločinem, zajištění vyšších daňových výnosů ve vyspělých zemích, zajištění vyšší kontroly nad mezinárodním pohybem kapitálu.

15 Kritéria výhodnosti daňového prostředí u PO (daňového ráje) Nominální daňová sazba u nerozděleného zisku Nominální daňová sazba u rozděleného zisku Daňově uznatelné náklady, zejm. odpisy Ostatní daně (DPH, odvody) Ostatní faktory (utajení informací, způsob založení…) Rozdílné postavení rezidentů a nerezidentů

16 Daňové ráje v Evropě Počet offshore společností, resp. daň sazba (Andorra, Monaco, Lichtenštejnsko, San Marino, Kypr, Irsko) Daňové ráje v EU: Kypr Irsko Slovensko?

17 Nominální sazby korporátní daně ve vybraných zemích EU zeměSystémCITPITCIT+PIT Kyprmodifikovaný klasický 10%/25%15%/25%23,5% Irskoklasický12,5%/ 20/25% 20%/41%30% Slovenskoplná integrace19%0%19% Česká republikaklasický19%15%31,1%

18 Závěry a shrnutí Noví členové EU snižují výrazně korporátní daně – následují původní členové = daňová konkurence vede k daňové harmonizaci… Současné návrhy legislativních změn – eliminace zdanění dividend, poslanec Doktor – nereálné? Snižování nominální sazby DPPO – realita, možnost pokračování?? Modifikovaný resp. imputační nebo rozvrhový systém?? Irsko a Kypr – jedna z možných cest pro ČR?? Slovensko – další z možných cest pro ČR??

19 Děkuji za pozornost

20


Stáhnout ppt "Systém zdaňování korporací jako determinanta daňového ráje Doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google