Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH01 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH01 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH01 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - chemie Tématický okruhVybrané kapitoly z anorganické chemie TémaVodík Ročník2. M Datum tvorby5.1. 2014 Anotace Prezentace slouží jako názorná pomůcka k vysvětlení vlastností vodíku a jeho využití. Usnadňuje žákům zapamatování učiva, motivuje ke studiu a k vyhledávání dalších informací souvisejících s probíraným učivem. Metodický pokyn Prezentace je určena jako materiál vhodný k probírání učiva anebo při jeho závěrečném opakování. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Vodík Vodík objevil roku 1766 Angličan Henry Cavendish. Má 1.místo v periodickém systému prvků, je to nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek. Atom vodíku je tvořen 1 protonem v jádře a 1 elektronem v jeho elektronovém obalu. Vodík tvoří dvouatomovou molekulu H 2. H2H2

3 Výskyt a využití H 2 Vodík tvoří převážnou část hmoty vesmíru, je hlavní složkou mezihvězdném prostoru, tvoří atmosféru hvězd včetně atmosféry Slunce. V malém množství se vyskytuje v zemské atmosféře, je součástí zemního plynu a sopečných plynů. Vodík ve sloučeninách : voda, kyseliny, hydroxidy, organické sloučeniny. Vodík se používá jako redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii, jako náplň meteorologických a pouťových balonů a do 30. let 20. století náplň vzducholodí.

4 Vlastnosti vodíku Vodík je bezbarvý plyn lehčí než vzduch, byl využíván jako náplň vzducholodí, ve směsi s kyslíkem je ale výbušný. Katastrofa vzducholodi Hindenburg 1937

5 Vodík – palivo budoucnosti ? Vodík je používán jako raketové palivo (pro raketoplány). Vodík bude pravděpodobně zdrojem energie v budoucnosti, (v energetice, v dopravě) Je to ekologické palivo : H 2 + 2 O 2 ----> 2 H 2 O

6 Výroba vodíku Laboratorní příprava v Kippově přístroji (nejčastěji se k tomu využívá reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou) : Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 Průmyslově se vodík vyrábí elektrolýzou vody : 2 H 2 O → 2 H 2 + O 2 Vodík se rovněž vyrábí termickým rozkladem methanu (zemního plynu) při 1000 °C : CH 4 → C + 2 H 2

7 Využití vodíku Vodík se využívá k syntéze amoniaku z dusíku a vodíku : N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 Svařování : Hoření vodíku s kyslíkem je silně exotermní a vyvíjí teploty přes 3 000 °C. Toho se využívá při svařování nebo řezání kyslíko-vodíkovým plamenem nebo v metalurgii při zpracování těžko tavitelných kovů. Hydrogenace : ztužování rostlinných olejů.

8 Izotopy vodíku (liší se počtem neutronů) H = protium (99,98 % vodíku) D = deuterium (0,02 %) T = tritium – radioaktivní, zanedbatelné množství Slučováním lehkých atomových jader (jaderné fúze = termonukleární syntéza) dochází k uvolnění velkého množství energie (zdroj energie hvězd). D + T → 4 He + n Byl by to potenciální zdroj energie v budoucnosti. Doposud se uskutečnila pouze při výrobě termonukleární bomby.

9 Termonukleární výbuch

10 ZDROJE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dihydrogen-3D-vdW.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hindenburg_burning.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_F.svg http://www.e-chembook.eu/cz/anorganicka-chemie/vodik-a-alkalicke-kovy http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/pv/1/tuky2.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:020408_STS110_Atlantis_launch.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IvyMike2.jpg BANÝR, Jiří a kolektiv: Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 1995.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH01 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."

Podobné prezentace


Reklamy Google