Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektion 1 Warum ich Deutsch lerne? (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektion 1 Warum ich Deutsch lerne? (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová."— Transkript prezentace:

1

2 Lektion 1 Warum ich Deutsch lerne? (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (1. část): 1.r Abschluss 2.e Aufgabe 3.sich bewerben um 4.r Brief 5.e Fachkenntnis 6.e Grundschule 7.e Messe 8.e Wirtschaft a)odborná znalost b)veletrh c)základní škola d)hospodářství e)ukončení f)ucházet se o g)úkol h)dopis

4 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (1. část): 1e, 2g, 3f, 4h, 5a, 6c, 7b, 8d

5 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (2. část): 1.s Glück 2.r Verwandte 3.r Handelspartner 4.r Fehler 5.beruflich 6.r Anfänger 7.beantworten 8.vorhaben a)začátečník b)zodpovědět c)v povolání d)mít v úmyslu e)příbuzný f)chyba g)obchodní partner h)štěstí

6 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (2. část): 1h, 2e, 3g, 4f, 5c, 6a, 7b, 8d

7 Doplňte do textu vhodná slova z nabídky (Petra): Aufgaben Touristen Gäste arbeite Briefe fahren Messen Hotel Briefe fahren Messen Hotel Ich _____als Managerin in einem Prager ______ Ein groβer Teil unserer _____ sind ______ aus den deutschprachigen Ländern. Zu meinen _______ gehört auch, E-Mails und _______ zu beantworten und zu ______ nach Deutschlad ________.

8 Řešení (Petra): Ich arbeite als Managerin in einem Prager Hotel. Ein groβer Teil unserer Gäste sind Touristen aus den deutschprachigen Ländern. Zu meinen Aufgaben gehört auch, E-Mails und Briefe zu beantworten und zu Messen nach Deutschland zu fahren.

9 Doplňte do textu vhodná slova z nabídky (Martin): Handelspartner Investor exportiert Handelspartner Investor exportiert Firmen Mitarbeiter Deutschland Firmen Mitarbeiter Deutschland Meine Firma _____ vor allem nach Deutschland. Unsere Handelspartner sind kleine und mittlere ________, deren _______ meistens nicht Englisch können. Ich fahre als Geschäftsmann oft dienstlich nach _______ und muss mich dort gut verständigen können. Deutschland ist für Tschechien _______ und ________ Nummer 1.

10 Řešení (Martin): Meine Firma exportiert vor allem nach Deutschland. Unsere Handelspartner sind kleine und mittlere Firmen, deren Mitarbeiter meistens nicht Englisch können. Ich fahre als Geschäftsmann oft dienstlich nach Deutschland und muss mich dort gut verständigen können. Deutschland ist für Tschechien Handelspartner und Investor Nummer 1.

11 Doplňte do textu vhodná slova z nabídky (Šimon): Wirtschaft Abschluss Gymnasium Uni Wirtschaft Abschluss Gymnasium Uni Chancen Stipendium Kontakte Chancen Stipendium Kontakte Unser ______ hatte gute ______ mit unserem Partnergymnasium in Ingolstadt. Wir waren mehrmals dort und die deutschen Gymnasialschüler waren auch bei uns. Jetzt studiere ich _______ an der _______ und möchte mich um ein _______ bewerben. Nach _______ des Studiums habe ich vor, bei einer deutschen Firma zu arbeiten. Mit Deutsch habe ich bessere _______, dort eine Arbeit zu bekommen.

12 Řešení (Šimon): Unser Gymnasium hatte gute Kontakte mit unserem Partnergymnasium in Ingolstadt. Wir Waren mehrmals dort und die deutschen Gymnasialschüler waren auch bei uns. Jetzt studiere ich Wirtschaft an der Uni und möchte mich um ein Stipendium in Deutschland bewerben. Nach Abschluss des Studiums habe ich vor, bei einer deutschen Firma zu arbeiten. Mit Deutsch habe ich bessere Chancen, dort eine Arbeit zu bekommen.

13 Warum ich Deutsch lerne? Doplňte: Ich lerne Deutsch, weil: a)……………………………………………. b)……………………………………………. c)…………………………………………….

14 Infinitiv s „zu“ Doplníte „zu“ či nikoliv?  Ich habe die Möglichkeit, in Deutschland __ studieren. studieren.  Ihr Bruder hat Zeit, in die Kneipe mit dir __ gehen.  Wir haben vor, nach Prag am Freitag __ fahren.  Ich sehe deinen Bruder Fuβball ___ spielen.  Meine Eltern müssen zum Arzt ___ gehen.  Ich höre sie ____ kommen.

15 Infinitiv s „zu“ Řešení:  Ich habe die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. zu studieren.  Ihr Bruder hat Zeit, in die Kneipe mit dir zu gehen.  Wir haben vor, nach Prag am Freitag zu fahren.  Ich sehe deinen Bruder Fuβball spielen.  Meine Eltern müssen zum Arzt gehen.  Ich höre sie kommen.

16 Infinitiv s „zu“ Přeložte věty do německého jazyka: a)Je důležité učit se cizí jazyky. b)Petr má dnes čas hrát fotbal. c)Můžeme navštívit veletrh v Brně. d)Slyším přicházet našeho učitele. e)Musím si zlepšit moje znalosti němčiny.

17 Infinitiv s „zu“ Přeložte věty – řešení: a)Es ist wichtig, die Fremdsprachen zu lernen. b)Petr hat heute Zeit, Fuβball zu spielen. c)Wir können Messe in Brünn besuchen. d)Ich höre unseren Lehrer kommen. e)Ich muss meine Deutschkenntnisse verbessern.

18 Tvoření podst. jmen skládáním Vytvořte složená slova: hoch Deutsch Jahr Bücher Jahr Bücher Gemüse Rind Gemüse Rind Schweine Park Kartoffel Kartoffel Lehrerin Suppe Braten Platz Braten Platz Schule Salat Hundert Schrank Fleisch Fleisch

19 Složená slova – řešení:  e Hochschule  e Deutschlehrerin  r Bücherschrank  s Jahrhundert  s Gemüsesalat  e Gemüsesuppe  s Schweinefleisch  s Rindfleisch  e Kartoffelsuppe  s Kartoffelsalat  r Parkplatz

20 Použitá literatura: Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc. Němčina pro jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2. Lekce 1


Stáhnout ppt "Lektion 1 Warum ich Deutsch lerne? (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google