Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektion 10 Zuerst das Leben genieβen (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektion 10 Zuerst das Leben genieβen (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva."— Transkript prezentace:

1

2 Lektion 10 Zuerst das Leben genieβen (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (1. část): 1.ausgehen 2.e Ehe 3.r Enkel 4.getrennt 5.r Ex-Mann 6.s Mädel 7.nutzen 8.r Onkel a)strýc b)bývalý manžel c)užívat d)vyjít si e)manželství f)oddělený g)vnuk h)holka

4 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (1. část): 1d, 2e, 3g, 4f, 5b, 6h, 7c, 8a

5 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (2. část): 1.r Rat 2.e Scheidung 3.e Witwe 4.e Zukunft 5.verheiratet 6.glücklich 7.fest 8.überzeugt a)ženatý, vdaná b)stálý c)šťastný d)rada e)vdova f)přesvědčený g)rozvod h)budoucnost

6 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (2. část): 1d, 2g, 3e, 4h, 5a, 6c, 7b, 8f

7 Slovní zásoba – Vokabeln Přeložte věty (3. část): a) Můj bývalý manžel je již důchodce. b) Rozvod je pro děti stresující. c) Jeho rodiče žijí odděleně v Praze. d) Manželství je pro moji tetu důležité.

8 Slovní zásoba – Vokabeln Přeložte věty - řešení (3. část): a) Mein Ex-Mann ist schon der Rentner. b) Die Scheidung ist für Kinder stressig. c) Seine Eltern leben getrennt in Prag. d) Die Ehe ist für meine Tante wichtig.

9 Budoucí čas – přeložte slovní spojení:  vyrazím si  budeme se věnovat  sestěhují se dohromady  Petr bude využívat  rodiče si budou užívat  bude mít děti  ožením se

10 Budoucí čas – řešení:  ich werde ausgehen  wir werden widmen  sie werden zusammenziehen  Petr wird nutzen  die Eltern werden genieβen  sie wird Kinder bekommen  ich werde heiraten

11 Budoucí čas – přeložte věty: a)V létě se sestěhujeme dohromady. b) Půjdeš s bývalým manželem do kina? c) Můj tchán nebude číst tu knihu. d) V budoucnosti budeme bydlet s naším vnukem. vnukem.

12 Budoucí čas – řešení: a) Im Sommer werden wir zusammenziehen. zusammenziehen. b) Wirst du mit dem Ex-Mann ins Kino gehen? gehen? c) Mein Schwiegervater wird das Buch nicht lesen. nicht lesen. d) In der Zukunft werden wir mit unserem Enkel wohnen. Enkel wohnen.

13 Vedlejší věty s „dass/damit“ – přeložte: dass – otázka CO?  …, abys šel s námi. …, dass du mit uns gehst. …, dass du mit uns gehst.  …, abych četla knihu. …, dass ich das Buch lese.  …, aby studoval v Praze. …, dass er in Prag studiert.

14 Vedlejší věty s „dass/damit“ – přeložte: damit – otázka PROČ?  …, abys byl šťastný. …, damit du glücklich bist. …, damit du glücklich bist.  …, abychom bydleli společně. …, damit wir zusammen wohnen.  …, aby měla více peněz. …, damit sie mehr Geld hat.

15 Vazba infinitivu s „zu“ Nahraďte věty s „dass“ vazbou infinitivu s „zu“ a) Er freut sich, dass er mit uns geht. b) Sie wünscht, dass sie nach Italien fährt. c) Wir freuen uns, dass wir zusammen leben. d) Er wünscht, dass er mit Jana wohnt.

16 Vazba infinitivu s „zu“ – řešení: a) Er freut sich, mit uns zu gehen. b) Sie wünscht, nach Italien zu fahren. c) Wir freuen uns, zusammen zu leben. d) Er wünscht, mit Jana zu wohnen.

17 Vazba infinitivu s „um … zu“ Nahraďte věty s „damit“ vazbou infinitivu s „um … zu“ a) Sie tut das, damit sie glücklich ist. b) Wir arbeiten, damit wir mehr Geld haben. c) Sie lernen, damit sie das Abitur haben. d) Er tut alles, damit er mit uns geht.

18 Vazba infinitivu s „um … zu“ – řešení: a) Sie tut das, um glücklich zu sein. b) Wir arbeiten, um mehr Geld zu haben. c) Sie lernen, um das Abitur zu haben. d) Er tut alles, um mit uns zu gehen.

19 Použitá literatura: Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc. Němčina pro jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2. Lekce 10.


Stáhnout ppt "Lektion 10 Zuerst das Leben genieβen (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google