Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektion 9 Die Polizei – dein Freund und Helfer (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektion 9 Die Polizei – dein Freund und Helfer (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je."— Transkript prezentace:

1

2 Lektion 9 Die Polizei – dein Freund und Helfer (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (1. část): 1.arbeitslos 2.basteln 3.s Opfer 4.s Steuer 5.streng 6.erledigen 7.e Geldstrafe 8.r Richter a)soudce b)oběť c)vyřídit d)peněžitá pokuta e)kutit f)nezaměstnaný g)volant h)přísný

4 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (1. část): 1f, 2e, 3b, 4g, 5h, 6c, 7d, 8a

5 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (2. část): 1.e Polizeistreife 2.stoppen 3.s Gefängnis 4.betrunken 5.heimlich 6.s Nummernschild 7.in bar 8.blasen a)SPZ b)foukat c)v hotovosti d)policejní hlídka e)zastavit f)vězení g)tajný h)opilý

6 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (2. část): 1d, 2e, 3f, 4h, 5g, 6a, 7c, 8b

7 Slovní zásoba – Vokabeln Přeložte věty (3. část):  Musím vyzvednout novou poznávací značku. Ich muss neues Nummernschild abholen.  Před domem stojí policejní hlídka. Vor dem Haus steht die Polizeistreife.  Petr musí zaplatit peněžitou pokutu. Petr muss die Geldstrafe bezahlen.  Můj bratr musel foukat do trubičky. Mein Bruder musste ins Röhrchen blasen.

8 Slovní zásoba – Vokabeln Doplňte věty (4. část):  „Alkoholkontrolle, bitte steigen Sie aus und _______ Sie hier in das Gerät.“  Mein Bruder bekam eine hohe _________.  Sie müssen ins _________ gehen.  Der ________ muss streng sein.  Viele Leute sind heute __________.  Jedes Auto muss ein __________ haben.

9 Slovní zásoba – Vokabeln Doplňte věty (4. část) - řešení:  „Alkoholkontrolle, bitte steigen Sie aus und blasen Sie hier in das Gerät.“ blasen Sie hier in das Gerät.“  Mein Bruder bekam eine hohe Geldstrafe.  Sie müssen ins Gefängnis gehen.  Der Richter muss streng sein.  Viele Leute sind heute arbeitslos.  Jedes Auto muss ein Nummernschild haben. haben.

10 Časové spojky wenn/als – doplňte:  ____ es kaltes Wetter ist, tragen wir Mantel.  ____ er kein Geld hat, bleibt er zu Hause.  ____ ich Kind war, fuhren wir zur Tante.  Immer _____ sie in der Schule ist, hat sie Hunger und Durst.

11 Časové spojky wenn/als – řešení:  Wenn es kaltes Wetter ist, tragen wir Mantel.  Wenn er kein Geld hat, bleibt er zu Hause.  Als ich Kind war, fuhren wir zur Tante.  Immer wenn sie in der Schule ist, hat sie Hunger und Durst.

12 Časové spojky bis, bevor, seit (dem), während – doplňte:  od té doby co …........  zatímco ……………...  až, než, dokud ne.....  dříve než …………….  seit (dem)  während  bis  bevor

13 Další časové spojky bis, bevor, seit (dem), während Přeložte věty: a)Zatímco jsme jeli vlakem, Martin spal v hotelu. b)Než bude Petr pracovat v Německu, zůstane u nás. c)Od té doby, co je Jana v Praze, vydělává hodně peněz. d)Před tím než půjdu do kina, koupím něco k večeři.

14 Další časové spojky bis, bevor, seit (dem), während – řešení: a)Während wir mit dem Zug fuhren, schlief Martin im Hotel. b)Bis Petr in Deutschland arbeitet, bleibt er bei uns. c)Seitdem Jana in Prag ist, verdient sie viel Geld. d)Bevor ich ins Kino gehe, kaufe ich etwas zum Frühstück.

15 Použitá literatura: Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc. Němčina pro jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2. Lekce 9.


Stáhnout ppt "Lektion 9 Die Polizei – dein Freund und Helfer (cvičební materiál) (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je."

Podobné prezentace


Reklamy Google