Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November."— Transkript prezentace:

1 RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November 2012 / 30. listopad 2012, Freistadt

2 Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Lern- und Werdegang in und für die Region Mühlviertel und Südböhmen Zielgruppe: Menschen aus der Region mit einer innovativen, ökologisch od. sozial verantwortlichen Projektidee Organisation und Gestaltung : FH OÖ (Steyr), FM VŠE (Jindřichův Hradec): Projektentwicklung + künftiger Beirat Energiebezirk Freistadt (Zukunftsforum Windhaag) / Junior Chamber International Czech Republic (bcf České Budějovice, vorläufig): Projektentwicklung, organisatorische u. inhaltliche Leitung Plenum: Gründer PoC (Wien), inhaltliche Leitung Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy2 Vzdělávací a dovednostní kurs v a pro region Horní Rakousko a Jižní Čechy Cílová skupina: Lidé z regionu, kteří mají nějaký inovativní, ekologický nebo sociálně odpovědný projektový záměr Organizace a ztvárnění: FH OÖ (Steyr), FM VŠE (Jindřichův Hradec): Příprava projektu + budoucí poradenství Energiebezirk Freistadt (Zukunftsforum Windhaag) / Junior Chamber International Czech Republic (bcf České Budějovice, předběžně): Příprava projektu, organizační a obsahové vedení Plenum: zakladatel PoC (Vídeň), obsahové vedení

3 Zielsetzung /stanovení cíle Unterstützung von Menschen mit innovativen und sozial wertvollen (Projekt-) Ideen Handlungsorientierter u. ganzheitlicher Lernansatz Vernetzung und Unterstützung von (regionaler) Kooperation Schaffung eines „Ökosystems“ für soziales Unternehmertum 3Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Podpora pro lidi s inovativními a sociálně hodnotnými (projektovými) ideami Akčně orientovaný a celostní přístup k učení Utváření sítí a podpora (regionální) spolupráce Vytvoření "ekosystému" pro sociální podnikání

4 Warum PoC / Proč PoC? Förderung des regionalen Unternehmergeistes Förderung nachhaltig handelnder Unternehmerpersönlichkeiten Wertschöpfung in der Region halten Der Abwanderung von Know-How entgegenwirken Vernetzung im Lern- und Werdegang und darüber hinaus Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 4Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Podpora regionálního podnikatelského ducha Podpora trvale udržitelně podnikajících osobností Udržení hodnot v regionu Působení proti odchodu know-how Utváření sítí v rámci vzdělávacího a dovednostního kurzu a nad jeho rámec Podpora přeshraniční spolupráce

5 Rahmenbedingungen / Rámcové podmínky 9 Module Regionale Verankerung Aufnahmevoraussetzung: Sozial/ökologisch verantwortliche Projektidee mit Regionsbezug, Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg Persönliche Motivation/Unternehmergeist Teilnehmerbeiträge (AT): gestaffelt von 2.000,- bis 6.000,- Euro Start: Herbst 2013 5Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy 9 modulů Regionální zakotvení Předpoklady přijetí: Sociálně/ekologicky odpovědná projektová idea vztažená k regionu, vyhlídky na hospodářský úspěch Osobní motivace/podnikatelský duch Účastnický poplatek (CZ): podle možností získání dotace, hrubý odhad podílu účastníků: 600,- Euro Start: Podzim 2013

6 Workshop A (PoC) Weitere Informationen zu Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen im Workshop A  Seminarraum Další informace ke konceptu Pioneers of Change Horní Rakousko- Jižní Čechy  Seminární místnost Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy6

7 7 Workshop: Pioneers of Change Mühlviertel- Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November 2012 / 30. listopad 2012, Freistadt

8 Dimensionen / Dimenze Fachliche Komponente Entwicklung von Zutrauen in sich selbst (und in andere) Schaffung von sozialen Räumen, die einen Entwicklungsprozess ermöglichen (Kooperation, Vernetzung) 8Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Profesní komponenty Rozvoj důvěry v sebe sama (a v ostatní) Tvorba dle sociálního prostoru, který proces rozvoje umožňuje (Kooperace, síťování)

9 AkteurInnen / Aktéři TeilnehmerInnen MentorInnen, Coaches, MutmacherInnen PartnerInnen, KundInnen, IdeengeberInnen: regionale Unternehmen, Organisationen und Initiativen 9Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Účastníci Mentoři, koučové Partneři, zákazníci, podporovatelé idejí: regionální podniky, organizace a iniciativy

10 Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy Talent Unternehmen / Podniky Unternehmen / Podniky Unternehmen / Podniky Regional- entwicklung / Regionální rozvoj Institutionen / Instituce Regional- entwicklung / Regionální rozvoj Regional- entwicklung / Regionální rozvoj Institutionen / Instituce Pioneers of Change Lern- und Werdegang / Vzdělávací a dovednostní kurz Teilnehmer / Účastník

11 11 1 - Visionsarbeit 2 - Projektdesign Regionale Innovatoren einbinden 3 - Businessplan Bewusstseinsbildung in der Region 4 - Marketing Reg. Zusammenarbeit stärken 5 - Kommunikation Regionale Verankerung 6 - Reflexion 7 – Going Public 8 – Kooperation AT- CZ 9 – Abschluss Unternehmer als Kunden & Partner gewinnen Vorstellen der Projekt-Initiativen in der Region „Marktplatz der guten Geschäfte“ Kooperative Projektumsetzung in der Region Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy 1 – Formování vize 2 – Design projektu Integrace regionálních inovátorů 3 – Podnikatelský plán Povědomí o regionu 4 - Marketing Posílení regionální spolupráce 5 - Komunikace Regionální zakotvení 6 - Reflexe 7 – Publicita 8 – Kooperace AT- CZ 9 – Zakončení Podnikatelé jako zákazníci & partneři Představení projektových iniciativ v regionu „Tržiště dobrých obchodů“ Kooperativní realizace projektů v regionu Module & regionale Verankerung / Moduly & regionální zakotvení

12 Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy12 Innovativer Lernansatz / Inovativní přístup k učení

13 Blindtext für Fußzeile13 podpora pocitu sdílení a sounáležitosti: „nejsem sám“ odstraňování bariér (odvaha) podpora a tréning kreativního myšlení regionální dopady, přeshraniční kooperace utváření přeshraničních sítí aktérů „přičichnutí“ k alternativním pohledům obohacující diskuze příklady dobré praxe z obou stran hranice Individuální koučing akcent na vyváženost formální a neformální části kurzu Auffassung Spezifika / specifika pojetí PoC Förderung der Gefühl der Zugehörigkeit: "Ich bin nicht allein" Beseitigung von Barrieren (Mut) Unterstützung und Ausbildung des kreativen Denkens regionalen Auswirkungen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit Bildung von grenzüberschreitenden Netzwerken von Akteuren „sich schnüffeln", um alternative Ansichten bereichernde Diskussion Beispiele guter Praxis aus beiden Seiten der Grenze Individuelles Coaching Schwerpunkt auf den Ausgleich der formellen u. informellen Teile des Lehrgang

14 tréning kreativního myšlení schopnost překonávat bariéry logické postupy při analýze problémů Individuální osobní koučink strategické řízení podnikatelské plány duchovní a společenské dimenze podnikání zakládání a management rodinných podniků komunitní spolupráce zakládání a management sociálních podniků sociální inovace znalost podmínek pro vstup podniku na rakouský trh Blindtext für Fußzeile14 Vorgeschlagenen Zielrichtungen auf der tschechischen Seite / Navrhované zacílení na české straně Ausbildung kreatives Denken Fähigkeit Barrieren zu überwinden logische Prozesse in der Analyse von Problemen Individual Personal Coaching Strategisches Management Business-Pläne geistigen und sozialen Dimensionen des Geschäfts Einrichtung und Verwaltung von Familienunternehmen Zusammenarbeit in der Gemeinde Erstellung und Verwaltung von sozialen Unternehmen soziale Innovation Kenntnisse über die Bedingungen für die Einreise auf dem österreichischen Markt

15 Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy15 Worldcafé: Pioneers of Change Mühlviertel- Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November 2012 / 30. listopad 2012, Freistadt

16 Worldcafé 1. Runde: Was gefällt mir (nicht) am Konzept Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen? 16Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy 1. kolo: Co se mi (ne) líbí na konceptu Pioneers of Change Horní Rakousko-Jižní Čechy?

17 Worldcafé 2. Runde: Was braucht es, damit Pioneers of Change in der Region (Mühlviertel oder Südböhmen) gelingen kann? Was kann ich dazu beitragen? 17Pioneers of Change Mühlviertel – Südböhmen / Horní Rakousko-Jižní Čechy 2. kolo: Co je potřeba, aby Pioneers of Change v regionu (Horního Rakouska nebo Jižních Čech) mohli uspět? Jak k tomu mohu napomoci?


Stáhnout ppt "RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 30. November."

Podobné prezentace


Reklamy Google