Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naši slavní předkové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naši slavní předkové."— Transkript prezentace:

1 naši slavní předkové

2 Již ve 12. století byla prohlášená za svatou.
Kněžna Ludmila (9. – 10. stol. ) byla manželkou prvního českého panovníka z rodu Přemyslovců, knížete Bořivoje I.. Se svým manželem byli roku 882 na Moravě pokřtěni věrozvěstem Metodějem. Kněžna Ludmila byla spravedlivá, laskavá k chudým, nemocným a sirotkům. Byla vychovatelkou svého vnuka Václava , kterého naučila číst, psát a být dobrým křesťanem. Zemřela násilnou smrtí (byla uškrcena), pravděpodobně na příkaz Drahomíry, matky sv. Václava. Již ve 12. století byla prohlášená za svatou. Kostek svaté Ludmily v Praze

3 Václav byl synem knížete Vratislava a vnukem kněžny Libuše.
Kníže Václav (10. stol.) je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Václav byl synem knížete Vratislava a vnukem kněžny Libuše. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Kníže Václav byl moudrý a vzdělaný vladař, který nechtěl války, raději vyjednával a chtěl žít v míru. Založil chrám sv. Víta , který se stal hlavním kostelem knížectví. Byl zavražděn 28. září ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Již počátkem 11. století byl prohlášený za svatého. 28.9. slavíme Den české státnosti Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území v přibližně třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, pražského hradiště.

4 https://www.youtube.com/watch?v=BN4w285GU0M

5 Přemysl Otakar I. (12. – 13. stol ) byl český kníže a třetí český král z rodu Přemyslovců.
Roku 1212 získal Přemysl Otakar I. za podporu krále Fridricha II. soubor tří listin, nazvaný podle pečeti Zlatá bula sicilská. Tímto dokumentem byla potvrzena celistvosti Českého státu – jeho nedotknutelnost a suverenita, dále výsada jmenovat pražské a olomoucké biskupy a zejména potvrzení, že kdokoliv bude v Čechách zvolen králem, bude říší potvrzen a budou mu uděleny královské atributy.

6 https://www.youtube.com/watch?v=rqORuJrezLY

7 Získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti.
Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (13. stol.), byl pátý český král z rodu Přemyslovců . Získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti. Přemysl založil mnoho nových českých měst, např. Děčín, Písek, Kutnou Horu, Olomouc, Mělník a mnohá další. Jeho moc pocházela z promyšleně budované hospodářské, politické i vojenské základny. Přízvisko král železný získal v úspěšných bitvách, kde Přemyslovci bojovali jako těžce odění rytíři. Místo "zlatý" by spíše odpovídalo označení stříbrný – Přemyslovo značné bohatství pocházelo totiž z českých stříbrných dolů. Český stát za Přemysla Otakara II.

8 Anežka Česká (13. stol.) - dcera českého krále Přemysla Otakara I.
S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila. Anežka byla přísná k sobě i k ostatním řádovým sestrám. Život v klášteře klarisek byl plný odříkání. Rozhodla se věnovat svůj život, majetek i své veškeré snahy na pomoc trpícím a chudým. Teprve roku 1874 byla Anežka prohlášena za blahoslavenou. Po dalším úsilí ji 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil.

9 https://www.youtube.com/watch?v=Gs-n6NxhChQ

10 Karel IV. (14. stol.) nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Přestože pocházel z dynastie Lucemburků, dostal jméno běžné u Přemyslovců – Václav. Vychování a vzdělání dostal ve Francii, kde se naučil číst a psát, což nebylo v té době u panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a němčinu. Zde také získal své jméno Karel po kmotřenci francouzském králi Karlu. 1333 Jan Lucemburský udělil synovi titul moravského markraběte a Karel IV. se ujal vlády v zemi. Karel IV. byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař římský od roku 1355. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.

11 Praha se za vlády Karla IV
Praha se za vlády Karla IV. stala sídelním městem a centrem českého království. Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze, přestavbou katedrály sv. Víta a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

12 https://www.youtube.com/watch?v=wQfsnR_InN4 https://www.youtube.com/watch?v=6e99P1OLTz8

13 14. Naši slavní předkové kněžna Ludmila – babička a vychovatelka sv. Václava, za své skutky byla svatořečená, zemřela násilnou smrtí kníže Václav –laskavý a moudrý panovník, zabit bratrem Boleslavem, svatořečený, patron české země Přemysl Otakar I. – upevňoval moc Českého království, r získal Zlatou bulu sicilskou Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, rozšířil území a moc Českého království Anežka Přemyslovna – dcera Přemysla Otakara I., pomáhala chudým a nemocným, zakládala nemocnice Karel IV. – „Otec vlasti“, král a císař, za jeho vlády nastal obrovský rozkvět Čech i Prahy, mj. založil v Praze Univerzitu


Stáhnout ppt "Naši slavní předkové."

Podobné prezentace


Reklamy Google