Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Kněžna Ludmila (9. – 10. stol. ) byla manželkou prvního českého panovníka z rodu Přemyslovců, knížete Bořivoje I.. Se svým manželem byli roku 882 na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Kněžna Ludmila (9. – 10. stol. ) byla manželkou prvního českého panovníka z rodu Přemyslovců, knížete Bořivoje I.. Se svým manželem byli roku 882 na."— Transkript prezentace:

1

2  Kněžna Ludmila (9. – 10. stol. ) byla manželkou prvního českého panovníka z rodu Přemyslovců, knížete Bořivoje I.. Se svým manželem byli roku 882 na Moravě pokřtěni věrozvěstem Metodějem.  Kněžna Ludmila byla spravedlivá, laskavá k chudým, nemocným a sirotkům.  Byla vychovatelkou svého vnuka Václava, kterého naučila číst, psát a být dobrým křesťanem.  Zemřela násilnou smrtí (byla uškrcena), pravděpodobně na příkaz Drahomíry, matky sv. Václava.  Již ve 12. století byla prohlášená za svatou. Kostek svaté Ludmily v Praze

3  Kníže Václav (10. stol.) je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.  Václav byl synem knížete Vratislava a vnukem kněžny Libuše.  Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost.  Kníže Václav byl moudrý a vzdělaný vladař, který nechtěl války, raději vyjednával a chtěl žít v míru.  Založil chrám sv. Víta, který se stal hlavním kostelem knížectví.  Byl zavražděn 28. září ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu.  Již počátkem 11. století byl prohlášený za svatého.  28.9. slavíme Den české státnosti Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území v přibližně třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, pražského hradiště.

4 https://www.youtube.com/watch?v=BN4w285GU0M

5 o Přemysl Otakar I. (12. – 13. stol ) byl český kníže a třetí český král z rodu Přemyslovců. o Roku 1212 získal Přemysl Otakar I. za podporu krále Fridricha II. soubor tří listin, nazvaný podle pečeti Zlatá bula sicilská. o Tímto dokumentem byla potvrzena celistvosti Českého státu – jeho nedotknutelnost a suverenita, dále výsada jmenovat pražské a olomoucké biskupy a zejména potvrzení, že kdokoliv bude v Čechách zvolen králem, bude říší potvrzen a budou mu uděleny královské atributy.

6 https://www.youtube.com/watch?v=rqORuJrezLY

7  Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (13. stol.), byl pátý český král z rodu Přemyslovců.  Získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti.  Přemysl založil mnoho nových českých měst, např. Děčín, Písek, Kutnou Horu, Olomouc, Mělník a mnohá další.  Jeho moc pocházela z promyšleně budované hospodářské, politické i vojenské základny.  Přízvisko král železný získal v úspěšných bitvách, kde Přemyslovci bojovali jako těžce odění rytíři. Místo "zlatý" by spíše odpovídalo označení stříbrný – Přemyslovo značné bohatství pocházelo totiž z českých stříbrných dolů. Český stát za Přemysla Otakara II.

8  Anežka Česká (13. stol.) - dcera českého krále Přemysla Otakara I.  S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila.  Anežka byla přísná k sobě i k ostatním řádovým sestrám. Život v klášteře klarisek byl plný odříkání.  Rozhodla se věnovat svůj život, majetek i své veškeré snahy na pomoc trpícím a chudým.  Teprve roku 1874 byla Anežka prohlášena za blahoslavenou. Po dalším úsilí ji 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil.

9 https://www.youtube.com/watch?v=Gs-n6NxhChQ

10 o Karel IV. (14. stol.) nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Přestože pocházel z dynastie Lucemburků, dostal jméno běžné u Přemyslovců – Václav. o Vychování a vzdělání dostal ve Francii, kde se naučil číst a psát, což nebylo v té době u panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a němčinu. Zde také získal své jméno Karel po kmotřenci francouzském králi Karlu. o 1333 Jan Lucemburský udělil synovi titul moravského markraběte a Karel IV. se ujal vlády v zemi. o Karel IV. byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař římský od roku 1355. o Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.

11 o Praha se za vlády Karla IV. stala sídelním městem a centrem českého království. o Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze, přestavbou katedrály sv. Víta a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. o Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

12 https://www.youtube.com/watch?v=6e99P1OLTz8 https://www.youtube.com/watch?v=wQfsnR_InN4

13 14. Naši slavní předkové kněžna Ludmila – babička a vychovatelka sv. Václava, za své skutky byla svatořečená, zemřela násilnou smrtí kníže Václav –laskavý a moudrý panovník, zabit bratrem Boleslavem, svatořečený, patron české země Přemysl Otakar I. – upevňoval moc Českého království, r. 1212 získal Zlatou bulu sicilskou Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, rozšířil území a moc Českého království Anežka Přemyslovna – dcera Přemysla Otakara I., pomáhala chudým a nemocným, zakládala nemocnice Karel IV. – „Otec vlasti“, král a císař, za jeho vlády nastal obrovský rozkvět Čech i Prahy, mj. založil v Praze Univerzitu


Stáhnout ppt " Kněžna Ludmila (9. – 10. stol. ) byla manželkou prvního českého panovníka z rodu Přemyslovců, knížete Bořivoje I.. Se svým manželem byli roku 882 na."

Podobné prezentace


Reklamy Google