Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám.“ Jan Gehl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám.“ Jan Gehl"— Transkript prezentace:

1 „Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám.“ Jan Gehl
Koncept Smart city „Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám.“ Jan Gehl David Bárta, časopis Smart Cities, , Trnava

2 chytré = Rozumné (Využij, co máš) – digitální evidence
Výhodné pro všechny (chování je v přímém vztahu s výhodami/nevýhodami) = bohatí občané Od samoty ke komunitě – zapojení občanů = „více hlav, více ví“ Se skvělou pověstí (atraktivita města) Jaký úžas vzbudím na večírku, když řeknu, že jsem se teď vrátil z … Trnavy.

3 Koncept chytrých měst - metodika
Chytrá slovenská a česká města Koncept chytrých měst - metodika Politická úroveň Společenská úroveň Technologická úroveň

4 CELKOVÝ KONCEPT CHYTRÉHO MĚSTA
Chytrá slovenská a česká města CELKOVÝ KONCEPT CHYTRÉHO MĚSTA 16 komponent ve 4 celcích: A: organizační, B: komunitní, C: infrastrukturní a D: výsledný

5 A: Organizace A1: Politický závazek A2: Organizace a odpovědnost
A3: Strategie a Akční plán A4: Spolupráce a dlouhodobí partneři

6 A1: Politický závazek – vize města

7 A1: Strategie (vize) Rámcová strategie Vídně do roku 2050
Snížení emisí CO2 z aktuálních 3,1 tuny na obyvatele na 1 tunu, tj. o 80 % ( ) Energie: 50 % energie bude v roce 2050 vyráběno z obnovitelných zdrojů Spotřeba primární energie klesne z 3tis. na 2 tis. wattů na obyvatele. Mobilita: Snížení motorizované osobní dopravy ze současných 28 % na 15 % do roku Do roku 2050 budou všechna auta v zóně města s alternativním pohonem. Budovy: Snížení spotřeby energie na vytápění, chlazení a teplou vodu ročně o 1 % na obyvatele Inovace: Inovační trojúhelník Vídeň-Brno-Bratislava je jedním z nejperspektivnějších regionů Evropy. Podíl technologických produktů na vývozu vzroste ze současných 60 % na 80 %. Vídeň je jedním z pěti nejlepších výzkumných center na světě. Sociální a zdravotní oblast: Ve Vídni lidé žijí v míru a bezpečí bez ohledu na jejich původ, sexuální orientaci či pohlaví. Zdravotní péče je poskytována na nejvyšší úrovni. Životní prostředí: Bude zachován podíl 50 % zelených ploch.

8 A2: Organizace a odpovědnost
Konkrétní politik mající svěřenu agendu smart city Zřízení samostatného oddělení/odboru podléhajícímu nejvyššímu vedení města Zřízení pozice koordinátora a/nebo komise na smart city Sestavení odborných týmů pro řešení jednotlivých agend města (externí odborníci z řad místních komerčních firem, univerzit, výzkumu, občanských sdružení a dalších organizací)

9 A2: Organizace a odpovědnost

10 A3: Strategie a akční plán
Holistický a integrovaný způsob vedení Naplnění stanovených cílů Vize (nejlépe číselně vyjádřených) – analýza + cílový stav Shromáždění nápadů a vizí od občanů a odborných organizací Vypracování strategie (celistvé na obor): např. plánu udržitelné městské mobility (SUMP), město + odborníci, Každá strategie by měla naplňovat všech 16 komponent SC

11 A4: Spolupráce a dlouhodobí partneři
koordinace týmů odborníků napříč různými sektory zapojení místních podnikatelů: - do tvorby strategie - do programů města - do komunitních akcí města

12 A4: Spolupráce a dlouhodobí partneři

13 B: OBČAN B1: Chytré město: aktivuje a propojuje
B2: Chytré město: dává prostor k seberealizaci B3: Chytré město: sdílí (ekonomika sdílení) B4: Chytré město: kultivuje veřejný prostor

14 B1: Aktivuje a propojuje
Crowdfunding a crowdsourcing, sběr nápadů a připomínek

15 B2: Vytváří komunity a dává prostor k seberozvoji
Věrnostní programy, inovační soutěže (hackathony), přirozený rozvoj brownfields

16 B3: Sdílí (ekonomika sdílení)
co-working, co-housing, car sharing, bike sharing, půjčovny např. nářadí atp.

17 B4: Kultivuje veřejný prostor
Veřejné architektonické soutěže, podpora výsadby květin, podpora umělců

18 C: Technologie C1: Plošné a jednoduché C2: Víceúčelové C3: Integrované
C4: Otevřené Město je tvůrcem prostředí Stroje slouží lidem 4 úrovně technologie: identifikace, komunikace, informace a aplikace

19 C1: Plošné a jednoduché Motto: Pokud chci zlepšovat, musím sledovat.

20 C2: Víceúčelové Systémová synergie, diversifikace trhu, organizátorem spolupráce je město Plánování, řízení, rozpočet, půjčky, výzkum, trh, angažování občanů

21 C3: Integrované Kombinace technologií, otevřené systémy, centrální správa

22 C4: Otevřené (systémy, data)
Datové portály s otevřenými daty, licence otevřeného vládnutí, otevření městského prostoru (urban lab), otevření městských služeb, tj. neplatit za vývoj nových služeb, které může nabídnout komerční sféra, a podpořit růst inovací

23 D: Výsledná podoba chytrého města
D1: Kvalita života: město digitální, otevřené a kooperativní D2: Kvalita života: město zdravé a čisté D3: Kvalita života: město ekonomicky zajímavé D4: Město se skvělou pověstí (Brand)

24 D1: Kvalita života: město digitální, otevřené a kooperativní
Digitální = evidence, měřitelnost, elektronické platby, mapové podklady, rychlé synergie Otevřené = otevřená strojově čitelná data, podpora podnikání, inovací a nápadů Kooperativní = veřejná jednání, komunikace přes sociální sítě, komunitní programy

25 D2: Kvalita života: město zdravé a čisté
restriktivní = např. omezování vjezdu a stání vozidel v centrech, lokálních topenišť atp. podpůrné = podpora bezemisní dopravy, výsadba stromů podél PK motivační = např. výše parkovného podle emisní třídy vozidla, výše poplatku za odpad dle množství třídění atp.

26 D3: Kvalita života: město ekonomicky zajímavé
Příklady z dopravy: Zvýhodnění ceny = nižší cena cestování udržitelnými dopravními prostředky oproti individuální dopravě Zvýhodnění chování: např. zvýhodnění obyvatel nevlastnících vozidlo na úkor obyvatel vlastnících více než 1 vozidlo, na bytovou jednotku Motivační odměny: ve formě (finančně) výhodného užívání městských služeb při využívání udržitelných druhů dopravy

27 D4: Město se skvělou pověstí (Brand)
Prezentace města: město mediálně podporuje např. udržitelnou dopravu Programy města a sociální sítě: město aktivně vytváří motivační programy moderními prostředky Mezinárodní kontext: mediální obraz na internetu – články, fotky, významní rodáci a konané akce

28 Kde se inspirovat:

29 Chytrá slovenská a česká města
Děkuji za pozornost David Bárta Šéfredaktor časopisu Smart cities Centrum dopravního výzkumu (CDV) Líšeňská 33a, , Brno cz.linkedin.com/pub/david-bárta/44/77a/761/


Stáhnout ppt "„Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám.“ Jan Gehl"

Podobné prezentace


Reklamy Google