Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010 Ústřední knihovna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010 Ústřední knihovna"— Transkript prezentace:

1 Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010 Ústřední knihovna

2 Na co se zaměříme  prezentace výsledků práce, prezentace k výuce  prezentace osobní - Europass

3 Příprava prezentace  cíle - účel prezentace, čeho má dosáhnout  publikum - cílová skupina a jejich znalosti  téma a název - relevantnost a výstižnost  forma a struktura - členění a nástroje  podmínky - čas, technika, prostor  projev - rétorika, řeč těla, udržení pozornosti  prezentační kompetence - hodnocení vlastních kompetencí – tabulka k hodnocení [2] na: cover#v=onepage&q&f=falsehttp://books.google.cz/books?id=Utmc3gDObEUC&printsec=front cover#v=onepage&q&f=false str. 15  typy prezentací - datová, produktová, motivační [2]

4 Příprava obsahu prezentace  výběr tématu a názvu  anotace / abstrakt  shromáždění a uspořádání materiálu  sestavení osnovy  princip postupnosti, přehlednosti [1]  postup od obecného k jednotlivému, od jednoduchého ke složitému (Komenský)  ucelené informační bloky

5 Struktura a forma prezentace  úvod: pozdrav, představení, téma, osnova  hlavní část: jednotlivé bloky tématu  závěr: shrnutí, nové perspektivy, poděkování  dotazy: diskuse Doplnění prezentace  obrázky, tabulky, grafy  uvedení zdrojů  příklady ze života

6 Projev – obecné zásady Rétorika – řečnictví, nauka o verbálním projevu, umění podat informace, přesvědčit, prosadit názor  5 prvků klasické rétoriky: invence, organizace, styl, zapamatování, přednes [3]  jasná a srozumitelná řeč  řeč těla a hlas  schopnost vystihnout podstatné  schopnost zaujmout  ohled na pohodlí posluchače  uvedení zdrojů

7 Projev – co si uvědomovat  Řeč tempo, pauzy, dýchání, hlas, melodie, výslovnost  Řeč těla gesta, mimika, postoj a pohyb v prostoru  Kontakt s publikem oční kontakt, otázky do publika, komunikace  Přesvědčivost projevu argumentace, jistota,  Otázky z publika schopnost reagovat, odpovědět, nebo odkázat na pozdější diskusi  Co když selže technika? (např. připravit tištěné materiály)

8 Prezentace v PowerPointu  pro koho je určena  struktura snímku – úvod, hlavní část, závěr, kontakt  počet řádků na snímku - max. kolem 10  titulky jednotlivých snímků  stručné a jasné vyjádření v bodech  fonty – typ a velikost  barvy – pro zvýraznění - pozor na světlé barvy  tabulky a faktografická data ve formátech viditelných z dálky  uvedení použitých zdrojů – např. obrázků a grafů  animace a časování prezentace – rozmyslet si účel

9 Literatura 1.HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace [z něm. orig. přeložil Petr Kunst].Praha: Grada s. ISBN: MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada s. ISBN: [část knihy najdete na: er#v=onepage&q&f=false ] er#v=onepage&q&f=false 3.KOHOUT, Jaroslav. Rétorika: umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management Press s. ISBN: KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada s. ISBN: MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta s. ISBN:

10 Odkazy  Jak úspěšně a efektivně prezentovat. Mgr. Josef Horálek, Univerzita Hradec Králové  Přednášky a počítačové prezentace. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, Západočeská univerzita Plzeň,  Jak prezentovat diplomovou práci u obhajob. Eva Pavlíková, Miroslav Šipula, Lenka Lacinová, Radka Michalčáková, Stanislav Ježek. Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vydáno dne  Digit #45 - Jak prezentovat jako Steve Jobs. DIGIT - videocast nejenom o moderních technologiích. Posted by Jan Březina on

11 Europass prostředek k osobní prezentaci  evropský soubor dokumentů o vzdělání a pracovních zkušenostech  zvyšuje transparentnost kvalifikace a tím i mobilitu zaměstnanců a studentů v EU  národní centra v zemích EU  Národní centrum ČR:  Europass European Portal:  ew.action?locale_id=8 ew.action?locale_id=8

12 Dokumenty Europassu 1.Europass - životopis 2.Europass - jazykový pas 3.Europass - mobilita přehled studijních pobytů a nabytých zkušeností vystavuje na žádost studenta vysílající a hostitelská instituce 4.Dodatek k osvědčení - doplňuje doklady o středním vzdělání, nevztahuje se k osobě, ale k významu osvědčení v cizí zemi, vydává Národní ústav odborného vzdělávání 5.Dodatek k diplomu - obsah dosaženého vzdělání a výsledky studia, vydávají vysoké školy a vyšší odborné školy Formuláře a vzorové příklady: s.csp Brožura Europass:

13 Formulář životopisu + instrukce k vyplnění a příklady

14 ISCED - International Standard Classification of Education rubrika v životopisu „Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci“ Viz odkazy: UNESCO Český statistický úřad kmenovych_oboru_vzdelani_

15 Formulář jazykového pasu + instrukce k vyplnění a příklady

16 Ke stažení:

17 nebo online: 42D54A5C D22E8

18 The European Dictionary of Skills and Competencies Slovník pojmů k popisu dovedností a kompetencí v sedmi evropských jazycích  vyhledávání a překládání pojmů  sestavování a překládání životopisů  sestavování a překládání dalších evropských dokumentů  transparentnosti jako např. evropský mobility pas  překládání pracovních nabídek  překládání materiálů pro vzdělávací a kariérové poradenství Dříve DISCO - Dictionary of Skills and Competencies


Stáhnout ppt "Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010 Ústřední knihovna"

Podobné prezentace


Reklamy Google