Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010"— Transkript prezentace:

1 Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010
Ústřední knihovna ČVUT

2 Na co se zaměříme prezentace výsledků práce, prezentace k výuce
prezentace osobní - Europass

3 Příprava prezentace cíle - účel prezentace, čeho má dosáhnout
publikum - cílová skupina a jejich znalosti téma a název - relevantnost a výstižnost forma a struktura - členění a nástroje podmínky - čas, technika, prostor projev - rétorika, řeč těla, udržení pozornosti prezentační kompetence - hodnocení vlastních kompetencí – tabulka k hodnocení [2] na: str. 15 typy prezentací - datová, produktová, motivační [2]

4 Příprava obsahu prezentace
výběr tématu a názvu anotace / abstrakt shromáždění a uspořádání materiálu sestavení osnovy princip postupnosti, přehlednosti [1] postup od obecného k jednotlivému, od jednoduchého ke složitému (Komenský) ucelené informační bloky

5 Struktura a forma prezentace
úvod: pozdrav, představení, téma, osnova hlavní část: jednotlivé bloky tématu závěr: shrnutí, nové perspektivy, poděkování dotazy: diskuse Doplnění prezentace obrázky, tabulky, grafy uvedení zdrojů příklady ze života

6 Projev – obecné zásady Rétorika – řečnictví, nauka o verbálním projevu, umění podat informace, přesvědčit, prosadit názor 5 prvků klasické rétoriky: invence, organizace, styl, zapamatování, přednes [3] jasná a srozumitelná řeč řeč těla a hlas schopnost vystihnout podstatné schopnost zaujmout ohled na pohodlí posluchače uvedení zdrojů

7 Projev – co si uvědomovat
tempo, pauzy, dýchání, hlas, melodie, výslovnost Řeč těla gesta, mimika, postoj a pohyb v prostoru Kontakt s publikem oční kontakt, otázky do publika, komunikace Přesvědčivost projevu argumentace, jistota, Otázky z publika schopnost reagovat, odpovědět, nebo odkázat na pozdější diskusi Co když selže technika? (např. připravit tištěné materiály)

8 Prezentace v PowerPointu
pro koho je určena struktura snímku – úvod, hlavní část, závěr, kontakt počet řádků na snímku - max. kolem 10 titulky jednotlivých snímků stručné a jasné vyjádření v bodech fonty – typ a velikost barvy – pro zvýraznění - pozor na světlé barvy tabulky a faktografická data ve formátech viditelných z dálky uvedení použitých zdrojů – např. obrázků a grafů animace a časování prezentace – rozmyslet si účel

9 Literatura HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace [z něm. orig. přeložil Petr Kunst].Praha: Grada s. ISBN: MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada s. ISBN: [část knihy najdete na: ] KOHOUT, Jaroslav. Rétorika: umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management Press s. ISBN: KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada s. ISBN: MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta s. ISBN:

10 Odkazy http://psych.fss.muni.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007052801
Jak úspěšně a efektivně prezentovat. Mgr. Josef Horálek, Univerzita Hradec Králové Přednášky a počítačové prezentace. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, Západočeská univerzita Plzeň, 1999 Jak prezentovat diplomovou práci u obhajob. Eva Pavlíková, Miroslav Šipula, Lenka Lacinová, Radka Michalčáková, Stanislav Ježek. Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vydáno dne Digit #45 - Jak prezentovat jako Steve Jobs. DIGIT - videocast nejenom o moderních technologiích. Posted by Jan Březina on

11 Europass prostředek k osobní prezentaci
evropský soubor dokumentů o vzdělání a pracovních zkušenostech zvyšuje transparentnost kvalifikace a tím i mobilitu zaměstnanců a studentů v EU národní centra v zemích EU Národní centrum ČR: Europass European Portal:

12 Dokumenty Europassu Europass - životopis Europass - jazykový pas
Europass - mobilita přehled studijních pobytů a nabytých zkušeností vystavuje na žádost studenta vysílající a hostitelská instituce Dodatek k osvědčení - doplňuje doklady o středním vzdělání, nevztahuje se k osobě, ale k významu osvědčení v cizí zemi, vydává Národní ústav odborného vzdělávání Dodatek k diplomu - obsah dosaženého vzdělání a výsledky studia, vydávají vysoké školy a vyšší odborné školy Formuláře a vzorové příklady: Brožura Europass:

13 Formulář životopisu + instrukce k vyplnění a příklady

14 ISCED - International Standard Classification of Education
rubrika v životopisu „Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci“ Viz odkazy: UNESCO Český statistický úřad

15 Formulář jazykového pasu + instrukce k vyplnění a příklady

16 Ke stažení: http://europass. cedefop. europa

17 nebo online:

18 The European Dictionary of Skills and Competencies
Slovník pojmů k popisu dovedností a kompetencí v sedmi evropských jazycích vyhledávání a překládání pojmů sestavování a překládání životopisů sestavování a překládání dalších evropských dokumentů transparentnosti jako např. evropský mobility pas překládání pracovních nabídek překládání materiálů pro vzdělávací a kariérové poradenství Dříve DISCO - Dictionary of Skills and Competencies


Stáhnout ppt "Jak prezentovat Informace pro vědu a výzkum - Kurz pro doktorandy 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google