Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole."— Transkript prezentace:

1

2 Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

3  Spuštění MS Access  nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

4  Nahoře záložky:  Soubor (k uložení souboru, k ukončení, …)  Domů (mění se dle objektu databáze)  Vytvoření (k vytvoření dotazů formulářů, sestav, maker)  Externí data (pro import a export dat z/do databáze)  Databázové nástroje (k vytvoření relací mezi tabulkami) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

5  Vpravo – všechny objekty v databázi  Největší pracovní pole – náhled dat/návrh  Dole – stavový řádek Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

6  Zobrazení datový list– všechny záznamy  Návrhové zobrazení– návrh polí tabulky Pokud jsou v tabulce již nějaká data objeví se ještě :  Kontingenční tabulka  Kontingenční graf Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

7  Návrhové zobrazení– návrh polí tabulky  Definujeme Název pole, Datový typ a další Vlastnosti pole Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

8  Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

9  Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět  TEXT  určen k zápisu libovolných znaků (číslic, písmen, speciálních znaků apod.)  zpravidla do max. délky 255 znaků  Příklady zástupných symbolů pro formát > veškerý text naformátuje velkými písmeny < veškerý text naformátuje malými písmeny  MEMO  pro uložení textu proměnné délky až 65535znaků  Nelze podle tohoto pole řadit ani filtrovat Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

10  ČÍSLO  Slouží k zápisu číselných hodnot celých i racionálních čísel s pohyblivou nebo pevnou desetinnou čárkou  Zbytečně velká přesnost zatěžuje paměť a zpomaluje zpracování dat  Nastavujeme formát a počet desetinných míst Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

11  DATUM A ČAS  Slouží k zápisu datových a časových údajů  Široká škála ve výběru formátu  Vlastnost: Zobrazit výběr data umožňuje vybrat datum z ikonky kalendáře, která se vedle pole objeví  MĚNA  Pro ukládání peněžních hodnot s možností zvolit si ve formátu symbol měny  Pole má velikost 8B  Pro zápis číselných hodnot s přesností až na 4 desetinná místa Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

12  AUTOMATICKÉ ČÍSLO  Slouží k automatickému generování hodnot primárního klíče  Při vložení nového záznamu se údaj automaticky doplní (jen jedno v tabulce)  ANO/NE  Pro ukládání logických hodnot TRUE/FALSE  Zapnuto/vypnuto vytvoří v poli zaškrtávací pole Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

13  OBJEKT OLE  Obrázek, dokument Word nebo zvuk  Při vložení nového záznamu se údaj automaticky doplní (jen jedno v tabulce)  HYPERTEXTOVÝ ODKAZ  Pro vložení odkazu na externí soubory  Odkazy adres URL do sítě internet, intranet nebo e-mailová adresa nebo odkaz na soubor uložený někde na disku počítače  PŘÍLOHA  Slouží pro vkládání souborů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

14  POČÍTANÉ  Představuje možnost zadat vypočtený výraz na základě jiných polí tabulky  PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM  Nejedná se o zvláštní datový typ  Je to jen průvodce pomocí něhož lze vytvořit rozbalovací pole se seznamem  Hodnoty do seznamu lze vybrat z jiné tabulky nebo je zadat ručně Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

15 Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

16  Velikost pole: určuje, kolik se má přidělit místa v paměti pro toto pole  Text – maximální počet zadaných znaků  Číslo – určuje velikost přidělené paměti, typ a přesnost zadaného čísla Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

17  Formát: určuje, jakým způsobem bude údaj zobrazen Definujeme z nabídky nebo pomocí zástupných symbolů  Text – např. > … zobrazí text velkými písmeny  Číslo – např. oddělovače tisíců, symboly %, vědecký formát, symboly měny …..  Počet desetinných míst Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

18  Vstupní maska: určuje, jaké hodnoty lze do pole zadat a jakým způsobem se uloží v tabulce  Definujeme pomocí průvodce nebo pomocí zástupných symbolů  Využívají se např. pro zápis PSČ, rodných číslel, telefonních čísel, inventárních čísel, kódů výrobků, středisek, osobních čísel apod.  Zajišťují, aby byla data správně zapsána a bylo s nimi možné dobře pracovat (řadit, filtrovat…) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

19  Přehled zástupných symbolů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

20  Popisek v záhlaví sloupce ve formulářích a dalších zobrazeních  Vyplňujeme, je-li odlišný od názvu pole  Název pole se používá např. ve funkcích, v programovém kódu apod., tudíž by měl být co nejkratší  Titulek by měl být co nejsrozumitelnější pro uživatele Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

21  Je údaj, který bude automaticky předvyplněn při vložení nového záznamu  Šetří čas uživatele při zadávání dat  Jestliže často zadáváme do jednoho pole stejný údaj  Například: u pole národnost bychom nastavili jako výchozí hodnotu „česká“, pro většinu obyvatel naší republiky by se toto pole nemuselo vyplňovat, ostatní – cizinci by si tento údaj jen přepsali  Další možností je například předvyplněný aktuální datum (zapíšeme funkcí =Date()) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

22  Podmínka, kterou musí splnit hodnota zadaná v tomto poli.  Tato podmínka je kontrolována vždy při opuštění tohoto pole  Pokud podmínka není splněna, nedovolí uživateli toto pole opustit, dokud údaj nebude zadán správně  Chybové hlášení, které se objeví v případě porušení ověřovacího pravidla.  Pokud toto pole není vyplněno, systém si hlášku vygeneruje sám na základě obsahu ověřovacího pravidla Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

23  ANO – při každém zadávání tohoto pole do nového záznamu je potřeba toto pole nutně vyplnit  Je-li údaj nezbytně nutný k dalšímu správnému zpracování dat  Např. vyplnění pole primárního klíče  Pokud pole uživatel nevyplní, aplikace mu neumožní záznam uložit – nepustí ho k dalšímu zadávání nových záznamů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

24  Povoluje nebo zakazuje vložit texty nulové délky  Využívá se k rozlišení, zda je údaj prázdný nebo nulový nebo zda pole nebylo vyplněno vůbec  Není-li pole vůbec vyplněno, nabývá pole hodnoty NULL  Nulové délky textového pole nabývá po zadání dvakrát uvozovek ““  Nulové délky číselného pole nabývá po zadání 0 Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

25  Kruczek, Aleš. Microsoft Access 2010 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010, vydání první. 25


Stáhnout ppt "Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole."

Podobné prezentace


Reklamy Google