Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze MS ACCESS 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze MS ACCESS 2010."— Transkript prezentace:

1 Databáze MS ACCESS 2010

2 Kapitola 5 prakticKÁ ČÁST tabulky
Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

3 Popis prostředí Spuštění MS Access Popis prostředí Tabulky
nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

4 Popis prostředí Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy
Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru, k ukončení, …) Domů (mění se dle objektu databáze) Vytvoření (k vytvoření dotazů formulářů, sestav, maker) Externí data (pro import a export dat z/do databáze) Databázové nástroje (k vytvoření relací mezi tabulkami) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

5 Popis prostředí Vpravo – všechny objekty v databázi
Největší pracovní pole – náhled dat/návrh Dole – stavový řádek Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

6 Tabulky Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy
Zobrazení datový list– všechny záznamy Návrhové zobrazení– návrh polí tabulky Pokud jsou v tabulce již nějaká data objeví se ještě : Kontingenční tabulka Kontingenční graf Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

7 Návrhové zobrazení Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení
Návrhové zobrazení– návrh polí tabulky Definujeme Název pole, Datový typ a další Vlastnosti pole Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

8 Datové typy Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

9 Datové typy Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy
Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět TEXT určen k zápisu libovolných znaků (číslic, písmen, speciálních znaků apod.) zpravidla do max. délky 255 znaků Příklady zástupných symbolů pro formát > veškerý text naformátuje velkými písmeny < veškerý text naformátuje malými písmeny MEMO pro uložení textu proměnné délky až 65535znaků Nelze podle tohoto pole řadit ani filtrovat Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

10 Datové typy Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy
ČÍSLO Slouží k zápisu číselných hodnot celých i racionálních čísel s pohyblivou nebo pevnou desetinnou čárkou Zbytečně velká přesnost zatěžuje paměť a zpomaluje zpracování dat Nastavujeme formát a počet desetinných míst Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

11 Datové typy MĚNA Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení
DATUM A ČAS Slouží k zápisu datových a časových údajů Široká škála ve výběru formátu Vlastnost: Zobrazit výběr data umožňuje vybrat datum z ikonky kalendáře, která se vedle pole objeví MĚNA Pro ukládání peněžních hodnot s možností zvolit si ve formátu symbol měny Pole má velikost 8B Pro zápis číselných hodnot s přesností až na 4 desetinná místa Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

12 Datové typy ANO/NE AUTOMATICKÉ ČÍSLO Popis prostředí Tabulky
Slouží k automatickému generování hodnot primárního klíče Při vložení nového záznamu se údaj automaticky doplní (jen jedno v tabulce) ANO/NE Pro ukládání logických hodnot TRUE/FALSE Zapnuto/vypnuto vytvoří v poli zaškrtávací pole Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

13 Datové typy HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Popis prostředí PŘÍLOHA Tabulky
OBJEKT OLE Obrázek, dokument Word nebo zvuk Při vložení nového záznamu se údaj automaticky doplní (jen jedno v tabulce) HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Pro vložení odkazu na externí soubory Odkazy adres URL do sítě internet, intranet nebo ová adresa nebo odkaz na soubor uložený někde na disku počítače PŘÍLOHA Slouží pro vkládání souborů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

14 Datové typy POČÍTANÉ PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM Popis prostředí Tabulky
Představuje možnost zadat vypočtený výraz na základě jiných polí tabulky PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM Nejedná se o zvláštní datový typ Je to jen průvodce pomocí něhož lze vytvořit rozbalovací pole se seznamem Hodnoty do seznamu lze vybrat z jiné tabulky nebo je zadat ručně Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

15 VlastnostI datového pole
Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

16 Vlastnost: Velikost pole
určuje, kolik se má přidělit místa v paměti pro toto pole Text – maximální počet zadaných znaků Číslo – určuje velikost přidělené paměti, typ a přesnost zadaného čísla Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

17 Vlastnosti: Formát Formát: Popis prostředí Počet desetinných míst
určuje, jakým způsobem bude údaj zobrazen Definujeme z nabídky nebo pomocí zástupných symbolů Text – např. > … zobrazí text velkými písmeny Číslo – např. oddělovače tisíců, symboly %, vědecký formát, symboly měny ….. Počet desetinných míst Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

18 Vlastnosti: Vstupní maska
určuje, jaké hodnoty lze do pole zadat a jakým způsobem se uloží v tabulce Definujeme pomocí průvodce nebo pomocí zástupných symbolů Využívají se např. pro zápis PSČ, rodných číslel, telefonních čísel, inventárních čísel, kódů výrobků, středisek, osobních čísel apod. Zajišťují, aby byla data správně zapsána a bylo s nimi možné dobře pracovat (řadit, filtrovat…) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

19 Vlastnosti: Vstupní maska
Přehled zástupných symbolů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

20 Vlastnosti: titulek Popisek v záhlaví sloupce ve formulářích a dalších zobrazeních Vyplňujeme, je-li odlišný od názvu pole Název pole se používá např. ve funkcích, v programovém kódu apod., tudíž by měl být co nejkratší Titulek by měl být co nejsrozumitelnější pro uživatele Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

21 Vlastnosti: výchozí hodnota
Je údaj, který bude automaticky předvyplněn při vložení nového záznamu Šetří čas uživatele při zadávání dat Jestliže často zadáváme do jednoho pole stejný údaj Například: u pole národnost bychom nastavili jako výchozí hodnotu „česká“, pro většinu obyvatel naší republiky by se toto pole nemuselo vyplňovat, ostatní – cizinci by si tento údaj jen přepsali Další možností je například předvyplněný aktuální datum (zapíšeme funkcí =Date()) Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

22 Vlastnosti: ověřovací pravidlo
Podmínka, kterou musí splnit hodnota zadaná v tomto poli. Tato podmínka je kontrolována vždy při opuštění tohoto pole Pokud podmínka není splněna, nedovolí uživateli toto pole opustit, dokud údaj nebude zadán správně Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování Vlastnosti: ověřovací text Chybové hlášení, které se objeví v případě porušení ověřovacího pravidla. Pokud toto pole není vyplněno, systém si hlášku vygeneruje sám na základě obsahu ověřovacího pravidla

23 Vlastnosti: je nutno zadat
ANO – při každém zadávání tohoto pole do nového záznamu je potřeba toto pole nutně vyplnit Je-li údaj nezbytně nutný k dalšímu správnému zpracování dat Např. vyplnění pole primárního klíče Pokud pole uživatel nevyplní, aplikace mu neumožní záznam uložit – nepustí ho k dalšímu zadávání nových záznamů Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole

24 Vlastnosti: povolit nulovou délku
Povoluje nebo zakazuje vložit texty nulové délky Využívá se k rozlišení, zda je údaj prázdný nebo nulový nebo zda pole nebylo vyplněno vůbec Není-li pole vůbec vyplněno, nabývá pole hodnoty NULL Nulové délky textového pole nabývá po zadání dvakrát uvozovek ““ Nulové délky číselného pole nabývá po zadání 0 Popis prostředí Tabulky Návrhové zobrazení Datové typy Vlastnosti pole Řazení a filtrování

25 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
Kruczek, Aleš. Microsoft Access 2010 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010, vydání první.


Stáhnout ppt "Databáze MS ACCESS 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google