Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/ Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/ Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN."— Transkript prezentace:

1 Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha

2 Zánět Zánět je komplexní reakce organismu na poškození
Definice: Zánět je komplexní reakce organismu na poškození (s cílem udržení homeostázy)

3 Zánět defenzivní – likvidace noxy reparativní – náprava poškození
Význam defenzivní – likvidace noxy reparativní – náprava poškození

4 Zánět - dělení: Z hlediska časového akutní chronické

5 Zánět - dělení: Podle převažujících projevů: EXSUDATIVNÍ
alterativní EXSUDATIVNÍ proliferativní

6 Zánět - dělení: Podle typu granulační tkáně nespecifické
„specifické“ GRANULOMATÓZNÍ

7 depozita kolagenního vaziva
Granulom - složení MAKROFÁGY lymfocyty depozita kolagenního vaziva centrální nekróza

8 dystrofická kalcifikace
Granulom - vývoj progresivní nekróza tvorba dutiny rozsev a generalizace fibróza hyalinóza dystrofická kalcifikace

9 Granulomatózní zánětlivé nemoci -1
TUBERKULÓZA sarkoidóza syphilis lepra Lymeská borrelióza inf. sklerom (rhinosclerom)

10 Granulomatózní zánětlivé nemoci -2
lymphogranuloma venereum (inguinale) anthropozoonózy : brucelosis, listeriosis, tularemia,….. nemoc z kočičího škrábnutí (Afipia felis) mykózy: histoplasmosis, coccidiodomycosis… parasitózy: leishmaniasis, schistosomiasis, toxoplasmosis… velké antigen protilátkové komplexy: rheumatoidní arthritis

11 TUBERKULÓZA Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis
(Koch 1882) Mycobacterium bovis acidorezistence M. avium,intracellulare, Kansasii atypické mykobakteriózy

12 TUBERKULÓZA zabíjí 30% pacientů s AIDS zabíjí 2–3 mil. lidí ročně
odhad na příštích 10 let : 90 milionů nemocných 30 milionů úmrtí rozv. země - 26% odvratitelných úmrtí

13 TUBERKULÓZA ve státech s léčbou trojkombinací pokles úmrtnosti o 70%
úmrtnost v Evropě klesla na desetinu 12,5 / v Asii 40x větší až / 95% pacientů v chudých oblastech – nejsou schopni zaplatit léčbu

14 TUBERKULÓZA portae invasionis
respirační trakt gastrointestinálnáí trakt kůže typ onemocnění (klinickoepidemiol. hledisko) uzavřená tbc otevřená

15 TUBERKULÓZA Morfologické projevy tuberkul, exsudát, kaverna
primární infekt, primární komplex kazeifikace izolovaná orgánová metastáza časná a pozdní generalizace – miliární rozsev

16 TUBERKULÓZA dětský (primární, preimunní)
Typ infekce dětský (primární, preimunní) dospělý (postprimární, imunní)

17 Interakce organismu a mikroorganismu – pojmy
bakteriémie sepse pyémie toxémie virémie

18 Hostitel x Mikroorganismus
Obecné Přiroz. obrana Zánět Stav imunity Úspěšný průnik Místo vstupu Počet mikroorg. Patogenicita

19 Mikroorganismus Úspěšný přenos Místo vstupu Počet mikroorganismů
Patogenicita invasivita produkce toxinů množení resistence k obranným mechanismům hostitele schopnost vyvolat nekrosu produkce enzymů

20 Hostitel Zánět Obecně Stav imunity Přirozená obrana leukocyty
makrofágy fagocytóza Stav imunity imunita (nebo chybění) aktivní, pasivní imunizace, kontakt lymfocyty imunoglobuliny komplement Obecně věk, rasa, stav nutrice, jiné nem. (diabetes) Přirozená obrana integrita kůže sliznic hlen, ciliární fce, neblokovaná sekrece ochranná sekrece (lysosym v slzách, HCl, IgA

21 INFEKCE versus NEMOC patogenita (virulence) inkubační doba nosičství

22 Bakteriemie krátkodobá (přechodná) přítomnost mikrobů v krevním oběhu

23 Sepse - septikemie přítomnost mikrobů (& jejich toxinů) v oběhu

24 Sepse Def. systémová odpověď na infekci projevující se
tachypnoe > 20/min. tachykardií > 90/min. teplota > 39 st. C (ev. < 36st.C) leukocytóza > /1l (ev. < 4000/1l)

25 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi
Def. systémová odpověď na NOXU projevující se tachypnoe > 20/min. tachykardií > 90/min. teplota > 39 st. C (ev. < 36st.C) leukocytóza > /1l (ev. < 4000/1l) NOXA: pancreatitis, trauma, popáleniny…..

26 Sepse – faktory vzniku Endotoxin, toxiny G+ makrofágy cytokiny NO
Thrombocyty aktivující faktor (PAF) TNF, IL–1 TNF, IL–1, IL–6 synt. NO vazodilatace srážlivost

27 Pyemie přítomnost trombů infikovaných mikroby v oběhu

28 Toxemie přítomnost mikrobních toxinů bez mikrobů v oběhu
staphylococcus enterotoxin, botulotoxin

29 Endotoxin lipopolysacharidová složka zevní stěny G- bakterií
účinky: horečka, šok, DIC, RDS zprostředkovány IL-1, TNF

30 Exotoxiny -1 často enzymy (leukocidiny, hemolysiny, hyaluronidázy, koagulázy, fibrinolysiny) jiné………….

31 Exotoxiny -2 diphterický toxin – inhibice buněčné proteosyntézy
botulotoxin – blok cholinergní transmise choleratoxin – nárůst cAMP, ztráty nekontrolovaných množství isoosmotické tekutiny enterocyty

32 Interakce viru a hostitelské buňky
cytocidní stabilizovaná transformační – onkogeny

33 Alergie - přecitlivělost
specifická nadměrná reakce imunitního systému na cizorodou, často neškodnou látku – antigen - alergen

34 Alergie - typy 1. časná reakce I. typu – IgE (sensibilizace – anafylaxe) projevy: lokální -senná rýma, astmatický záchvat, kopřivka, průjmy celkové – anafylaktický šok

35 Alergie - typy 2. cytotoxická II. typu
hapteny (např. z léků) a vl. buňky Projevy: hemolýza, agranulocytóza

36 Alergie - typy 3. imunokomplexová III. typu
rozpustné komplexy antigen- protilátka cirkulují v oběhu a ukládají se do cévní stěny v ledvinách, kloubech , kůži…

37 Alergie - typy 4. pozdní přecitlivělost IV. typu
makrofágy zprostředkovaná reakce na cizorodé bílkoviny (mikrobů – tbc, lepra, mykozy) odvržení štěpů, kontaktní dermatitidy na kovy – nikl

38 Alergie - typy 5. autoprotilátky proti receptorům – pro transmitery nebo hormony

39 Autoimmunity ztráta tolerance vlastních struktur (tkání)

40 Mechanisms Preventing Antiself Reactivity:
klonální delece (thymus) klonální anergie (thymus) peripheral clonal supression by Tsupressor cells ( B,T helpers)

41 Zánět – autoimunita: trvalá aktivita organogeneze regenerace metalaxie

42 Zánět – autoimunita Systémové autoimunní choroby
ONEMOCNĚNÍ SLE RA Sjögrenova ch. Syst. sklerodermie Dermato–polymyositis Prim. vaskul. syndromy PROTILÁTKY ANA, ENA kolag. II, Fc –Ig (revm. faktor) ANA,ENA ENA (Scl–70) ENA (Jo–1) ANCA

43 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – endokrinní
PROTILÁTKY TGB, mikrosomy  buňky pancr. inzulin inz. receptory mikrosomy nadl. TSH rec. ONEMOCNĚNÍ GB, HT DM I I–res. DM Adisonova ch. GB

44 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – GIT
PROTILÁTKY mitochondrie membr. hct., cytosol gliadin ONEMOCNĚNÍ prim. bil. cirrhóza CAH glutenová enteropatie

45 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – CNS
PROTILÁTKY acetylcholin rec. bazický myelinový protein ONEMOCNĚNÍ myasthenia gravis roztroušená skleróza

46 Defekty imunity nespecifické poruchy komplementu, agranulocytóza, syndrom líných leukocytů…. humorální poruchy zrání a diferenciace B buněk celulární aplazie thymu, AIDS

47 Projevy imunitní nedostatečnosti
akutní: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí chronické: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí, VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ


Stáhnout ppt "Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/ Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN."

Podobné prezentace


Reklamy Google