Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha"— Transkript prezentace:

1 Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

2 Zánět Definice: Zánět je komplexní reakce organismu na poškození (s cílem udržení homeostázy)

3 Zánět Význam defenzivní – likvidace noxy reparativní – náprava poškození

4 Zánět - dělení: Z hlediska časového v akutní v chronické

5 Zánět - dělení: Podle převažujících projevů: v alterativní v EXSUDATIVNÍ v proliferativní

6 Zánět - dělení: Podle typu granulační tkáně v nespecifické v „specifické“ GRANULOMATÓZNÍ

7 Granulom - složení u MAKROFÁGY u lymfocyty u depozita kolagenního vaziva u centrální nekróza

8 Granulom - vývoj u fibróza u hyalinóza u dystrofická kalcifikace u progresivní nekróza u tvorba dutiny u rozsev a generalizace

9 Granulomatózní zánětlivé nemoci -1 v TUBERKULÓZA v sarkoidóza v syphilis v lepra v Lymeská borrelióza v inf. sklerom (rhinosclerom)

10 v lymphogranuloma venereum (inguinale) v anthropozoonózy : brucelosis, listeriosis, tularemia,….. v nemoc z kočičího škrábnutí (Afipia felis) v mykózy: histoplasmosis, coccidiodomycosis… v parasitózy: leishmaniasis, schistosomiasis, toxoplasmosis… v velké antigen protilátkové komplexy: rheumatoidní arthritis Granulomatózní zánětlivé nemoci -2

11 TUBERKULÓZA Mycobacterium tuberculosis (Koch 1882) Mycobacterium bovis acidorezistence M. avium,intracellulare, Kansasii atypické mykobakteriózy

12 TUBERKULÓZA u zabíjí 30% pacientů s AIDS u zabíjí 2–3 mil. lidí ročně u odhad na příštích 10 let : v 90 milionů nemocných v 30 milionů úmrtí u rozv. země - 26% odvratitelných úmrtí

13 TUBERKULÓZA u ve státech s léčbou trojkombinací pokles úmrtnosti o 70% u úmrtnost v Evropě klesla na desetinu 12,5 / 100 000 u v Asii 40x větší až 500 / 100 000 u 95% pacientů v chudých oblastech – nejsou schopni zaplatit léčbu

14 TUBERKULÓZA u portae invasionis – respirační trakt – gastrointestinálnáí trakt – kůže u typ onemocnění (klinickoepidemiol. hledisko) v uzavřená tbc v otevřená

15 TUBERKULÓZA Morfologické projevy u tuberkul, exsudát, kaverna u primární infekt, primární komplex u kazeifikace u izolovaná orgánová metastáza u časná a pozdní generalizace – miliární rozsev

16 TUBERKULÓZA Typ infekce v dětský (primární, preimunní) v dospělý (postprimární, imunní)

17 Interakce organismu a mikroorganismu – pojmy v bakteriémie v sepse v pyémie v toxémie v virémie

18 Hostitel x Mikroorganismus u Obecné u Přiroz. obrana u Zánět u Stav imunity u Úspěšný průnik u Místo vstupu u Počet mikroorg. u Patogenicita

19 Mikroorganismus u Úspěšný přenos u Místo vstupu u Počet mikroorganismů u Patogenicita invasivita produkce toxinů množení resistence k obranným mechanismům hostitele schopnost vyvolat nekrosu produkce enzymů

20 Hostitel u Obecně –věk, rasa, stav nutrice, jiné nem. (diabetes) u Přirozená obrana –integrita kůže sliznic –hlen, ciliární fce, neblokovaná sekrece –ochranná sekrece (lysosym v slzách, HCl, IgA u Zánět –leukocyty –makrofágy –fagocytóza u Stav imunity –imunita (nebo chybění) aktivní, pasivní imunizace, kontakt –lymfocyty –imunoglobuliny –komplement

21 INFEKCE versus NEMOC v patogenita (virulence) v inkubační doba v nosičství

22 Bakteriemie u krátkodobá (přechodná) přítomnost mikrobů v krevním oběhu

23 Sepse - septikemie u přítomnost mikrobů (& jejich toxinů) v oběhu

24 Sepse Def. systémová odpověď na infekci projevující se v tachypnoe > 20/min. v tachykardií > 90/min. v teplota > 39 st. C. (ev. < 36st.C) v leukocytóza > 15 000/1  l (ev. < 4000/1  l)

25 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi Def. systémová odpověď na NOXU projevující se v tachypnoe > 20/min. v tachykardií > 90/min. v teplota > 39 st. C. (ev. < 36st.C) v leukocytóza > 15 000/1  l (ev. < 4000/1  l) NOXA: pancreatitis, trauma, popáleniny…..

26 Sepse – faktory vzniku Endotoxin, toxiny G+ makrofágy cytokiny NO Thrombocyty aktivující faktor (PAF) TNF, IL–1 TNF, IL–1, IL–6 synt. NO vazodilatace srážlivost

27 Pyemie u přítomnost trombů infikovaných mikroby v oběhu

28 Toxemie u přítomnost mikrobních toxinů bez mikrobů v oběhu

29 Endotoxin u lipopolysacharidová složka zevní stěny G- bakterií u účinky: horečka, šok, DIC, RDS u zprostředkovány IL-1, TNF

30 Exotoxiny -1 u často enzymy (leukocidiny, hemolysiny, hyaluronidázy, koagulázy, fibrinolysiny) u jiné………….

31 Exotoxiny -2 u diphterický toxin – inhibice buněčné proteosyntézy u botulotoxin – blok cholinergní transmise u choleratoxin – nárůst cAMP, ztráty nekontrolovaných množství isoosmotické tekutiny enterocyty

32 Interakce viru a hostitelské buňky v cytocidní v stabilizovaná v transformační – onkogeny

33 Alergie - přecitlivělost specifická nadměrná reakce imunitního systému na cizorodou, často neškodnou látku – antigen - alergen

34 Alergie - typy 1. časná reakce I. typu – IgE (sensibilizace – anafylaxe) projevy: 1. lokální -senná rýma, astmatický záchvat, kopřivka, průjmy 2. celkové – anafylaktický šok

35 Alergie - typy 2. cytotoxická II. typu hapteny (např. z léků) a vl. buňky Projevy: hemolýza, agranulocytóza

36 Alergie - typy 3. imunokomplexová III. typu rozpustné komplexy antigen- protilátka cirkulují v oběhu a ukládají se do cévní stěny v ledvinách, kloubech, kůži…

37 Alergie - typy 4. pozdní přecitlivělost IV. typu makrofágy zprostředkovaná reakce na cizorodé bílkoviny (mikrobů – tbc, lepra, mykozy) odvržení štěpů, kontaktní dermatitidy na kovy – nikl

38 Alergie - typy 5. autoprotilátky proti receptorům – pro transmitery nebo hormony

39 Autoimmunity ztráta tolerance vlastních struktur (tkání)

40 Mechanisms Preventing Antiself Reactivity: u klonální delece (thymus) u klonální anergie (thymus) u peripheral clonal supression by T supressor cells (B,T helpers )

41 Zánět – autoimunita: v trvalá aktivita v organogeneze v regenerace v metalaxie

42 Zánět – autoimunita Systémové autoimunní choroby ONEMOCNĚNÍ SLE RA Sjögrenova ch. Syst. sklerodermie Dermato–polymyositis Prim. vaskul. syndromy PROTILÁTKY ANA, ENA kolag. II, F c –Ig (revm. faktor) ANA,ENA ENA (Scl–70) ENA (Jo–1) ANCA

43 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – endokrinní PROTILÁTKY TGB, mikrosomy  buňky pancr. inzulin inz. receptory mikrosomy nadl. TSH rec. ONEMOCNĚNÍ GB, HT DM I I–res. DM Adisonova ch. GB

44 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – GIT PROTILÁTKY mitochondrie membr. hct., cytosol gliadin ONEMOCNĚNÍ prim. bil. cirrhóza CAH glutenová enteropatie

45 Zánět – autoimunita Orgánové autoimunní choroby – CNS PROTILÁTKY acetylcholin rec. bazický myelinový protein ONEMOCNĚNÍ myasthenia gravis roztroušená skleróza

46 Defekty imunity u nespecifické poruchy komplementu, agranulocytóza, syndrom líných leukocytů…. u humorální poruchy zrání a diferenciace B buněk u celulární aplazie thymu, AIDS

47 Projevy imunitní nedostatečnosti u akutní: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí u chronické: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí, VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ


Stáhnout ppt "Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google