Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a společnost - sociologie TémaČlověk a společnost - sociologie Tematická oblastČlověk a společnost - sociologie NázevPrimární a sekundární skupina AutorMgr.Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceRozdíl v pojetí termínů primární a sekundární skupina Přínos/cílové kompetence VY_32_INOVACE_50_10

2 Primární a sekundární skupina - úvod pochopení dělení společnosti na primární a sekundární skupiny a význam sociální kontroly pro rozvoj společnosti

3 Co si představujete pod pojmem primární a sekundární skupina? Uvedli by jste příklad primární a sekundární skupiny?

4 Primární skupina Socializační proces probíhá v určitém socializačním prostředí, přičemž rodina je nejvýznamnější ze skupin, které přetvářejí člověka v sociální bytost a které formují jeho osobnost. - s tímto dělením skupin přišel poprvé americký sociolog C.H.Cooley v roce 1902

5 C. H. COOLEY

6 Primární skupina - je založena na osobním, bezprostředním kontaktu svých členů – face – to –face - je to vždy početně malá skupina - mezi členy vznikají vztahy vzájemné důvěrnosti

7 Primární skupina - základním motivem členství je uspokojení - tyto skupiny mají relativně dlouhodobé trvání - jedinec se v této skupině angažuje celou svou osobností, neplní zde jen určitou roli

8 Druhy primárních skupin 1) rodina 2) dětské herní skupiny 3) sousedství Poslední dvě již v dnešní době ztrácejí na významu.

9 Sekundární skupina - tento pojem byl do sociologie zaveden ve 20.letech 20.století - jedním ze zakladatelů byl člen chicagské sociologické školy E.W.Burgess - pojem sekundární skupina je svou podstatou pojmem zbytkovým, označuje všechny skupiny, které nejsou primární

10 Druhy sekundárních skupin 1) asociace - je to relativně dlouhodobé seskupení lidí - více či méně formálně organizované - založené buď na dobrovolném členství – zájmové organizace, politické strany -nebo na nedobrovolném členství – věznice z hlediska vězně, armáda z hlediska vojáka - neprofesionála

11 Druhy sekundárních skupin 2) etnické skupiny - jsou založeny na faktickém členství - tvoří svébytný typ sekundárních skupin - mezi nejvýznamnější etnickou skupinu patří moderní národ

12 Druhy sekundárních skupin 3)společenské třídy a vrstvy

13 Dělení skupin W.G.Sumner a)skupiny vlastní – jsem jejich členem b) skupiny cizí – nejsem jejich členem -Toto dělení vychází ze vztahu, že moje skupina – ( in group) je lepší, než ty ostatní ( out groups)

14 Sociální kontrola - konfrontace reálného chování člověka a společenských pravidel Při nedodržování pravidel přistupuje systém sankcí. Sankce a)vnější – ze strany druhýcha) pozitivní b)vnitřní – sebekontrolab) negativní

15 Zdroje a prameny PETRUSEK, Miloslav. Sociologie: občanská nauka : základy společenských věd. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 118 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80- 042-5981-2. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: Pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 127 s. ISBN 80-716-8304-3. EDUARD URBÁNEK, Jiří Buriánek. Základy sociologie: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: S, 1992, 127 s. ISBN 80-900-0966-2. ČADOVÁ, Barbara, Eduard URBÁNEK a Miroslava ČERMÁKOVÁ. Maturitní otázky - občanský a společenskovědní základ: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 224 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253- 0600-0. GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 594 s. ISBN 80- 720-3124-4. BLAŽKOVÁ, Miloslava a BLAŽKOVÁ. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 160 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-118-3.

16 Zdroje a prameny http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charl esCooley.jpg, 19.1.2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charl esCooley.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google