Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHRANIČNÍ INSTITUCE A DATABÁZE (zabývající se trhem práce) 14. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHRANIČNÍ INSTITUCE A DATABÁZE (zabývající se trhem práce) 14. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 ZAHRANIČNÍ INSTITUCE A DATABÁZE (zabývající se trhem práce) 14. listopadu 2013

2 EUROSTAT  European Statistical Office (Evropský statistický úřad) -statistický úřad EU, přímo podřízený Evropské komisi -vznikl 1953 jako Statistický úřad evropských společenství (od 1959 označován jako Eurostat) -sídlo: Lucemburk -jednací jazyky: angličtina, francouzština, němčina -cíle působení: 1) zpracovávání a zveřejňování srovnatelných statistických dat na evropské úrovni 2) sjednocení metod (metodik), postupů, struktur či technických norem

3 EUROSTAT  zapojené státy 1)členské země EU 27 zemí, často ukazatele EU-2 8, EU-25, EU-15 či EU-17 2) členské státy EFTA Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko 3) kandidátské země Turecko (1999), Makedonie (2005), Island (2009), Černá Hora (2010) Srbsko (2012)

4 EUROSTAT  data Eurostatu 1) makroekonomická – úroveň států - slouží primárně ECB a v otázkách fiskální a měnové politiky eurozóny 2) regionální – úroveň NUTS 2 - slouží primárně pro účely regionální politiky EU, resp. čerpání ze strukturálních fondů -veškerá data získává Eurostat od národních statistických úřadů -Eurostat data pouze zpracovává do srovnatelné podoby a harmonizuje metodiku -http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/homehttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

5 ILO  International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) -založena 1919 pod Společností národů, od 1946 pod OSN -sídlo: Ženeva, 183 členských zemí -cíle působení: 1) prosazování sociální spravedlnosti 2) prosazování mezinárodně uznávaných pracovních práv -LABORSTA = database of labour statistics + další databáze -http://laborsta.ilo.org/http://laborsta.ilo.org/

6 OECD  Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) -založena 1961, ČR členem od 1995 -sídlo: Paříž, 34 členských zemí -cíle působení: 1) koordinace ekonomické a sociálně-politické spolupráce členských zemí 2) zprostředkování nových investic, liberalizace zahraničního obchodu 3) podpora ekonomického rozvoje, potlačení nezaměstnanosti, stabilizace a rozvoj mezinárodních finančních trhů -Economic Outlook + OECD Statistics -http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htmhttp://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm

7 MMF (IMF)  International Monatery Fund (Mezinárodní měnový fond) -založena 1944 v Bretton Woods (USA) -sídlo: Washington, 187 členských zemí -cíle působení: 1) podpora světové měnové spolupráce a zajištění finanční stabilizace 2) usnadnění mezinárodního obchodu 3) podpora vysoké zaměstnanosti a udržitelného hospodářského růstu -IMF Data and Statistics

8 Světová banka  World Bank (WB) -založena 1944 v Bretton Woods (USA) -sídlo: Washington, 187 členských zemí -cíl působení: zajištění finanční a technické pomoci rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě -Data of the World Bank

9 WIIW  The Vienna Institute for International Economic Studies, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche -zaměření na střední, východní a JV Evropu (V4, Pobaltí, býv. Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, …) -sídlo: Vídeň, pro WIIW pracují odborníci z analyzovaných zemí -„research areas“: 1) Macroeconomic Analysis and Policy 2) International Trade, Competitiveness and FDI 3) Labour, Migration and Income Distribution 4) Sectoral Studies 5) Regional Development -Publications and Statistics

10 Národní statistické úřady  Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) -od 1993 -databáze Slovstat, Regionální databáze (RegDat), … -www.statistics.skwww.statistics.sk  Główny Urząd Statystyczny (GUS) -od 1918 -anglická verze, pdf soubory -www.stat.gov.plwww.stat.gov.pl  Központi Statisztikai Hivatal (KSH) -od 1918 -anglická verze -www.ksh.huwww.ksh.hu

11 ZADÁNÍ CVIČENÍ 10 Za pomoci zahraničních databází odpovězte na následující otázky: EUROSTAT 1) Které tři země EU-28 měly ve 2. čtvrtletí 2013 nejvyšší míru nezaměstnanosti? 2) Jak vysokou míru nezaměstnanosti obyvatel ve věku 20-24 let vykazovaly ve 2. čtvrtletí 2013 státy Visegrádské čtyřky? 3) Kolik zemí EU-28 mělo zaměstnanost obyvatel s VŠ vzděláním v roce 2011 vyšší než 80,0 %? 4) Ve kterých zemích EU-28 v roce 2011 oproti roku 2001 klesla zaměstnanost žen? 5) Ve kterém roce v období 2001 až 2012 vykazovala EU-28 nejmenší počet nezaměstnaných (v tis.)? 6) Ve kterých zemích EU-28 bylo v roce 2011 zaměstnáno více než 1 mil. obyvatel ve zpracovatelském průmyslu? 7) Které tři země EU-28 vykazovaly v roce 2012 nejvyšší míru ekonomické aktivity (ve věku 15 až 64 let)? 8) Které regiony NUTS 2 měly v roce 2012 v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky nejnižší a nejvyšší míru nezaměstnanosti + jejich hodnoty?

12 ILO 9) Jakou míru nezaměstnanosti měly v roce 2008 Čína, Japonsko a Jižní Korea? 10) Jaká byla průměrná mzda na hodinu v USA v roce 2008? 11) Ve kterých letech Rusko překročilo hodnotu 70 mil. zaměstnaných? 12) Jakých hodnot dosáhly v roce 2007 v míře ekonomické aktivity Rusko a Brazílie (celkem a ve věkové kategorii 20-24 let)? 13) Seřaďte státy bývalé Jugoslávie podle míry nezaměstnanosti v roce 2008 od nejvyšší po nejnižší (v databázi chybí Černá Hora a Kosovo).

13 Štatistický úrad Slovenskej republiky 14) Kolik bylo na Slovensku zaměstnaných osob v roce 2012? 15) Které tři okresy Slovenska vykazovaly v roce 2012 nejnižší a nejvyšší míru nezaměstnanosti? (Pozn. celkem 6 okresů) 16) Jaká byla na Slovensku průměrná nominální mzda (v EUR) v letech 2000, 2005, 2010 a 2012? 17) Kolik bylo dlouhodobě nezaměstnaných (víc jako rok) na Slovensku v letech 2000, 2005, 2010 a 2012? 18) Jaké hodnoty míry zaměstnanosti (%) v kategoriích 15 – 19 a 50 - 64 let vykazovalo Slovensko v roce 2012?


Stáhnout ppt "ZAHRANIČNÍ INSTITUCE A DATABÁZE (zabývající se trhem práce) 14. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google