Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_130.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_130."— Transkript prezentace:

1  Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_130 Jméno autora:Ing. Yvona Špílová Třída/ročník:2. ročník 63-41-M/02 Obchodní akademie Datum vytvoření:01/2013

2 Vzdělávací oblast:Finance, daně, finanční trh Tématická oblast:Peníze a měna Předmět:Bankovnictví a finance Název učebního materiálu:Mezinárodní finanční instituce Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Mezinárodní finanční instituce a jejich význam Klíčová slova:Mezinárodní měnový fond, Skupina Světové banky, další mezinárodní banky Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Mezinárodní finanční instituce

4 Mezinárodní měnový fond IMF  Mezinárodní měnový fond – IMF (International Monetary Fund) začal finanční činnost v březnu 1947 a stal se přidruženou organizací OSN

5 Mezinárodní měnový fond IMF  vznikl na základě potřeby vytvořit poválečný světový ekonomický systém - podpora vzájemného obchodu, směnitelnost měn a rozvoj válkou zničených ekonomik

6 Stanovy IMF Jsou základní listinou a zahrnují tyto cíle:  podporu měnové kooperace prostřednictvím spolupráce a konzultací

7 Stanovy IMF  postupné odstraňování devizových omezení  poskytování devizových úvěrů k vyrovnání dočasných obtíží členských zemí

8 Hlavní orgány IMF  Rada guvernérů  Rada výkonných ředitelů  Mezinárodní měnový a finanční výbor

9 Údaje o IMF  sídlo IMF ve Washingtonu  každý člen přispívá do společné pokladny finančním obnosem  75 % příspěvku ve své vlastní měně a zbytek v podobě SDR

10 Zvláštní práva čerpání SDR  košová měna odvozená ze čtyř světových měn  slouží jako rezervní hotovostní fond, ze kterého mohou země čerpat v případě krize platební bilance

11 Zvláštní práva čerpání SDR  čím větší jsou příspěvky jednotlivých zemí, tím více si pak v období tísně mohou půjčovat  objem poplatků se pro každý stát určuje na základě ekonomických ukazatelů

12 Skupina světové banky WBG  Světová banka ( World Bank Group) je zastřešující organizací pěti institucí  správním orgánem skupiny Rada guvernérů, zastoupeny všechny členské státy

13 Skupina světové banky WBG  Rada výkonných ředitelů, předsedou prezident SB, vždy Američan  mezi nejvýznamnější publikace patří každoročně vydávaná Zpráva o rozvoji světa  sídlo ve Washingtonu

14 Instituce WBG  Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IBRD  Mezinárodní finanční korporace IFC  Mezinárodní asociace pro rozvoj IDA

15 Instituce WBG  Multilaterální agentura pro garanci investic MIGA  Mezinárodní centrum pro urovnávaní investičních sporů ICSID

16 1. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IBR  půjčuje peníze zemím středně rozvinutým a rozvojovým za podmínek výhodnějších než na komerčních trzích

17 1. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IBR  hlavní oblasti, na které se zaměřuje, jsou rozvoj hospodářské infrastruktury, jako například silnice, doly, továrny či elektrárny a přehrady

18 2. Mezinárodní finanční korporace IFC  věnuje se spolupráci se soukromým sektorem a poskytuje levné úvěry na komerční projekty (většinou nadnárodním společnostem)

19 3. Mezinárodní asociace pro rozvoj IDA  poskytuje bezúročné půjčky vládám těch nejchudších zemí na odstraňování chudoby či programy udržitelného rozvoje

20 4. Multilaterální agentura pro garanci investic MIGA  má na starosti vytváření příznivých podmínek pro zahraniční investice v rozvojových zemích

21 4. Multilaterální agentura pro garanci investic MIGA  poskytuje nekomerční pojištění firmám, které podnikají v rozvojových zemích a mají strach z politických a jiných faktorů, které by mohly ovlivnit návratnost jejich investic

22 5. Mezinárodní centrum pro urovnávaní investičních sporů ICSID  věnuje se řešení sporů vzniklých v oblasti investic

23 Banka pro mezinárodní platby - BIS  mezinárodní organizace pro podporu mezinárodní měnové a finanční spolupráce  banka pro centrální banky  sídlí v Basileji

24 Evropská investiční banka EIB  poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank  úzce spolupracuje s orgány EU  sídlí v Lucembursku

25 Evropská centrální banka ECB  centrální bankou zemí eurozóny  od 1. 1. 1999 odpovídá za provádění měnové politiky v eurozóně

26 Evropská centrální banka ECB  sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem  hlavním cílem je cenová stabilita  ECB je nezávislá na ostatních institucích

27 Evropská banka pro obnovu a rozvoj - EBRD  založena v roce 1991 v Londýně  pomáhá zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokracie

28 Rozvojová banka Rady Evropy - CEB  přispívá na rozvoj sociálních investičních programů  poskytuje půjčky členským zemím nebo finančním institucím schváleným vládami  sídlí v Paříži

29 Mezinárodní banka hospodářské spolupráce  založena vládami členských států RVHP v roce 1963  současnými vlastníky banky je devět bývalých socialistických států  dnes v útlumu

30 Mezinárodní investiční banka - MIB  založena vládami členských států RVHP v roce 1970  současnými vlastníky banky je osm bývalých socialistických států  dnes v útlumu

31 Úkoly: 1. Jaký význam má MMF pro ČR? 2. Jaký význam má Světová banka pro ČR?

32 Úkoly: 3. ČR je členem mezinárodních finančních institucí. O jaké se jedná? 4. Jaká je úloha mezinárodních finančních institucí v hospodářské krizi?

33 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m %C4%9Bnov%C3%BD_fond http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_banka http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka_pro_mezin%C3%A1rodn %C3%AD_platby http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_investi%C4%8 Dn%C3%AD_banka http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_centr%C3%A1 ln%C3%AD_banka

34 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_banka_pro_ob novu_a_rozvoj http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mfo_ceb.html http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mfo_mbhs.html http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mfo_mib.html


Stáhnout ppt " Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_130."

Podobné prezentace


Reklamy Google