Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinický přístup k dítěti. Hyperkinetická porucha, ADHD a poruchy chování Alena Fiľová 20. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinický přístup k dítěti. Hyperkinetická porucha, ADHD a poruchy chování Alena Fiľová 20. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Klinický přístup k dítěti. Hyperkinetická porucha, ADHD a poruchy chování Alena Fiľová 20. 2. 2014

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY KLINICKÝ PŘÍSTUP K DÍTĚTI PROBLEMATIKA HKP/ADHD Terminologie a srovnání MKN-10 a DSM-V Terminologie a srovnání MKN-10 a DSM-V Tzv. klinický obraz Tzv. klinický obraz Základní údaje Základní údaje Modely poruchy Modely poruchy Diagnostika a terapie Diagnostika a terapie PROBLEMATIKA PORUCH CHOVÁNÍ Typologie poruch chování, kritéria, souvislosti Typologie poruch chování, kritéria, souvislosti Diagnosticko terapeutický přístup Diagnosticko terapeutický přístupKAZUISTIKA

3 DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: Dítě v nemoci Dítě s primárně psychickým a/nebo somatickým onemocněním a/nebo psychosomatická onemocnění

4 PRACOVNÍ MODEL PROBLEMATIKY Biologické faktory, Osobnost, Intelekt Vztahy: rodinné, vrstevnické, další dospělí Oblast seberealizace Psychologické a behaviorální projevy ONEMOCNĚNÍ VÝVOJOVÉ OBDOBÍ Psychosociálnístres (ODBORNÁ) INTERVENCE

5 Komplexní klinický přístup k dítěti nebo dospívajícímu v nemoci: Faktory: bio-psycho-sociální bio-psycho-sociální vrozené + prostředí vrozené + prostředí Vývojová úroveň, vývojové úkoly Vývojová úroveň, vývojové úkoly Přechodné x trvalé onemocnění Přechodné x trvalé onemocnění Vratné x nevratné změny Vratné x nevratné změny

6 Biologické: Genetika, somatika komplexně, somatická onemocnění Psychologické:OsobnostIntelektSociální: Rodina, Škola Vrstevníci Zájmová činnost Vrozené (projevy jsou v různé míře dále formovány prostředím): Tělesná konstituce, intelekt, temperament. Prostředí (v různých fázích vývoje): pre, peri, postnatální působení): např. infekce, onemocnění, výživa, úspěchy, vztahy, traumata,… Vývojová úroveň: rovina somatická (zralost CNS, tělesný vývoj), psychologická (kog. fce, emotivita, seberegulační mechanizmy,…), sociální (vývojové stadium rodiny, vrstevnických vztahů). Vývojové úkoly. Akcelerace x retardace vývoje. Harmonie vývoje jednotlivých aspektů. Onemocnění: primárně somatické x psychické x tzv. psychosomatické, vrozené x získané, onemocnění x vyyíjející se osobnost a intelekt, vliv onemocnění v biopsychosociální rovině, vratné x nevratné změny

7 Klasifikace nemocí užívaná ve zdravotnictví Deskriptivní přístup U nás: Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (ICD-10) V USA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)

8 PŘEHLED PSYCHICKÝCH ONEMOCNĚNÍ DLE MKN-10 Mentální retardace (F70-F79) Mentální retardace (F70-F79) Poruchy psychického vývoje (F80-F89) Poruchy psychického vývoje (F80-F89) Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání (F90-F98) Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání (F90-F98) Psychické poruchy obvyklé u dospělých s výskytem v dětství Psychické poruchy obvyklé u dospělých s výskytem v dětství (diagnózu stanovuje psychiatr)

9 F80-F89 Poruchy psychického vývoje F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka F80.0 Specifická porucha artikulace řeči F80.0 Specifická porucha artikulace řeči.1 Expresivní porucha řeči.1 Expresivní porucha řeči. 2 Receptivní porucha řeči. 2 Receptivní porucha řeči. 3 Získaná afázie s epilepsií-Landau-Klefnerův syndrom. 3 Získaná afázie s epilepsií-Landau-Klefnerův syndrom. 8 jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka. 8 jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka. 9 Vývojová porucha řeči nebo jazyka nespecifikovaná. 9 Vývojová porucha řeči nebo jazyka nespecifikovaná F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností F81.0 Specifická porucha čtení F81.0 Specifická porucha čtení.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti. 2 Specifická porucha počítání. 2 Specifická porucha počítání. 3 Smíšení porucha školních dovedností. 3 Smíšení porucha školních dovedností. 8 Jiná vývojová porucha školních dovedností. 8 Jiná vývojová porucha školních dovedností. 9 vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná. 9 vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná

10 F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí F83 Smíšené specifické vývojové poruchy F83 Smíšené specifické vývojové poruchy F84 pervazivní vývojové poruchy F84 pervazivní vývojové poruchy

11 F90-F98 Poruchy chování a emocí F90 Hyperkinetické poruchy F90 Hyperkinetické poruchy F90.0 Porucha aktivity a pozornosti F90.0 Porucha aktivity a pozornosti.1 Hyperkinetická porucha chování.1 Hyperkinetická porucha chování.8 Jiné hyperkinetické poruchy.8 Jiné hyperkinetické poruchy.9 Hyperkinetická porucha nespecifikovaná.9 Hyperkinetická porucha nespecifikovaná F91 Porucha chování F91 Porucha chování F90.0 Porucha chování vázaná na vztahy v rodině F90.0 Porucha chování vázaná na vztahy v rodině.1 Nesocializovaná porucha chování.1 Nesocializovaná porucha chování.2 Socializovaná porucha chování.2 Socializovaná porucha chování.3 Opoziční vzdorovité chování.3 Opoziční vzdorovité chování.8 Jiné poruchy chování.8 Jiné poruchy chování.9 Porucha chování nespecifikovaná.9 Porucha chování nespecifikovaná

12 F90-F98 Poruchy chování a emocí F92 Smíšené poruchy chování a emocí F92 Smíšené poruchy chování a emocí F92.0 depresivní porucha chování F92.0 depresivní porucha chování.8 Jiné smíšené poruchy chování a emocí.8 Jiné smíšené poruchy chování a emocí.9 Smíšená porucha chování a emocí, NS.9 Smíšená porucha chování a emocí, NS F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství.0 Separační úzkostná porucha v dětství.0 Separační úzkostná porucha v dětství.1 Fobická anxiózní porucha v dětství.1 Fobická anxiózní porucha v dětství. 2 Sociální anxiózní porucha v dětství. 2 Sociální anxiózní porucha v dětství. 3 porucha sourozenecké rivality. 3 porucha sourozenecké rivality. 8 jiné dětské emoční poruchy. 8 jiné dětské emoční poruchy. 9 dětská emoční porucha nespecifikovaná. 9 dětská emoční porucha nespecifikovaná

13 F90-F98 Poruchy chování a emocí F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a v dospívání F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a v dospívání F94.0 Elektivní mutismus F94.0 Elektivní mutismus.1 Reaktivní porucha příchylnosti.1 Reaktivní porucha příchylnosti.2 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí.2 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí.8 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí.8 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí.9 Porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná.9 Porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná F95 Tiky F95 Tiky F95.0 Přechodná tiková porucha F95.0 Přechodná tiková porucha.1 Chronické motorické nebo vokální tiky.1 Chronické motorické nebo vokální tiky. 2 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette). 2 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)

14 F90-F98 Poruchy chování a emocí F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání F98.0 Neorganická enuréza F98.0 Neorganická enuréza.1 neorganická enkopréza.1 neorganická enkopréza.2 poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku.2 poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku.3 Pika kojenců a dětí.3 Pika kojenců a dětí.4 Stereotypní pohybové poruchy.4 Stereotypní pohybové poruchy.5 Koktavost.5 Koktavost.6 Brebtavost.6 Brebtavost.8 Jiné určené poruchy chování a emocí.8 Jiné určené poruchy chování a emocí.9 Neurčené poruchy chování a emocí.9 Neurčené poruchy chování a emocí

15 Doporučená literatura-základní Dětská klinická: P. Říčan, D.Krejčířová a kol.(2006) Dětská klinická psychologie. (4.vydání) P. Říčan, D.Krejčířová a kol.(2006) Dětská klinická psychologie. (4.vydání) Speciální otázky dětské diagnostiky. In: M. Svoboda, (ed.). Psychodiagnostika dětí a dospívajících (pp. 399−746). Praha: Portál. Speciální otázky dětské diagnostiky. In: M. Svoboda, (ed.). Psychodiagnostika dětí a dospívajících (pp. 399−746). Praha: Portál. Langmeier, J. Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. (2. vydání). Langmeier, J. Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. (2. vydání). V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál. V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál. Klinická se zaměřením na psychiatrii: Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch, Praha: Grada. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch, Praha: Grada. Smolík, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy (2. vyd.). Praha: Maxdorf. Smolík, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy (2. vyd.). Praha: Maxdorf. +doporučená literatura k tématům

16 Doporučená literatura Hyperkinetická porucha a poruchy chování Krejčířová, D. (2006). Poruchy chování u dětí. In. P. Říčan, D.Krejčířová a kol. Dětská klinická psychologie. (4.vydání) (pp. 240-244) Krejčířová, D. (2006). Poruchy chování u dětí. In. P. Říčan, D.Krejčířová a kol. Dětská klinická psychologie. (4.vydání) (pp. 240-244) Vágnerová, M. (2001a). Specifické poruchy chování. In M. Svoboda, (ed.). Psychodiagnostika dětí a dospívajících (pp. 665−679). Praha: Portál. Vágnerová, M. (2001a). Specifické poruchy chování. In M. Svoboda, (ed.). Psychodiagnostika dětí a dospívajících (pp. 665−679). Praha: Portál. Malá, E. (2000). Hyperkinetické poruchy. In V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie (pp. 307−314). Praha: Portál. Malá, E. (2000). Hyperkinetické poruchy. In V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie (pp. 307−314). Praha: Portál. Drtílková, O. Šerý, et al. Hyperkinetická porucha ADHD (pp. 217−226). Praha: Galén. Drtílková, O. Šerý, et al. Hyperkinetická porucha ADHD (pp. 217−226). Praha: Galén. Paclt, I. a kol. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada. Paclt, I. a kol. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada. Munden, A.,  Arcelus, J. (2002). Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál. Munden, A.,  Arcelus, J. (2002). Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál. ? Prekopová, J.,  Schweitzerová, Ch. (2008). Neklidné dítě (2. vyd.). Praha: Portál. Barkley, R.A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment (3rd ed). New York, London:The Guilford Press. Barkley, R.A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment (3rd ed). New York, London:The Guilford Press.

17 Hyperkinetická porucha TERMINOLOGICKY (řada historických nebo nepřesných hovorových označení) „ hyperaktivní děti“, „psychomotorická instabilita“, „neklidné děti“,… „ hyperaktivní děti“, „psychomotorická instabilita“, „neklidné děti“,… součást historického konceptu LMD součást historického konceptu LMD částečný srovnatelnost s americkou klasifikací ( DSM-V) : ADHD „ Attention-deficit hyperactivity disorder“ podle částečný srovnatelnost s americkou klasifikací ( DSM-V) : ADHD „ Attention-deficit hyperactivity disorder“ podle X Hyperkinetická porucha (HKP) podle MKN-10 podobná kritéria, částečně se překrývající diagnostické kategorie

18 Definice ADHD/HKP II Triáda hlavních příznaků: Triáda hlavních příznaků: 1)NEPOZORNOST 2)HYPERAKTIVITA 3)IMPULZIVITA -projevy jsou: trvalé (dg.: nejméně 6 měsíců) trvalé (dg.: nejméně 6 měsíců) objevují se ve více situacích objevují se ve více situacích jejich míra je nepřiměřená mentálnímu věku dítěte jejich míra je nepřiměřená mentálnímu věku dítěte vznikají vždy v raném stadiu vývoje (do 7 let věku, dle DSM V nově do 12 let) vznikají vždy v raném stadiu vývoje (do 7 let věku, dle DSM V nově do 12 let) (Lze diagnostikovat i zpětně.)

19 ADHD a HKP v DSM-IV a MKN-10 HKP (MKN-10) přítomnost všech 3 „jádrových“ příznaků přítomnost všech 3 „jádrových“ příznaků 2 subtypy (rozdělení dle přítomnosti poruchy chování) 2 subtypy (rozdělení dle přítomnosti poruchy chování) užší dg. kategorie, zahrnuje p.chování ADHD (DSM-V) sloučení příznaků do dvou dimenzí sloučení příznaků do dvou dimenzí přítomnost alespoň 1 dimenze : přítomnost alespoň 1 dimenze :InattentionHy-Imp 3 subtypy ( rozdělení dle přítomnosti dimenze „jádrových“ příznaků) 3 subtypy ( rozdělení dle přítomnosti dimenze „jádrových“ příznaků)

20 Srovnání HKP a ADHD (přeloženo podle Swansona et al., 1998, s. 264) MKN−10 a DSM−IV, hlavn í krit é ria pro ADHD/HKP Nepozornost (6 nebo v í ce) Impulzivita (1 nebo v í ce) Hyperaktivita (3 nebo v í ce) Nepozornost (6 nebo v í ce) Hyperaktivita−impulzivita (6 nebo v í ce) 1. Obt í žně koncentruje pozornost na detaily 1. Vyhrkne odpověď bez přemý š len í 2. M á pot í že s udržen í m pozornosti 2. Nedok á že čekat něž na něj přijde řada 3. Vypad á, jakoby neposlouchal 3. Přeru š uje ostatn í 4. Nedokončuje ú koly 4. Extr é mně mnohomluvný (v MKN−10) 4. Extr é mně mnohomluvný (v DSM−V) 5. Obt í žně si organizuje ú koly 5. Neposedný, vrt í rukama nebo nohama 6. Vyhýb á se ú kolům vyžaduj í c í m ment á ln í ú sil í 6. Ve tř í dě nevydrž í sedět na m í stě 7. Ztr á c í věci 7. Pob í h á nebo leze v š ude kolem 8. Je vyru š itelný vněj ší mi podněty 8. M á probl é m hr á t si ti š e 9. Je zapomnětlivý9. St á le v pohybu

21 Rozdíly v klasifikaci HKP a ADHD MKN- 10DSM Hyperkinetické poruchy (HKP) ADHD 1.Porucha pozornosti s hyperaktivitou 2. Hyperkinetická porucha chování 1.Typ s poruchou pozornosti 2.Hyperaktivně impulzivní typ 3. Kombinovaný typ 0 0 0 (pro DSM-IV, cit dle Drtílková, 2007)

22 ADHD - aktualizace V květnu 2013 oficiálně zveřejněn nový manuál Americké psychiatrické asociace – DSM 5 V květnu 2013 oficiálně zveřejněn nový manuál Americké psychiatrické asociace – DSM 5 U ADHD zavádí několik novinek U ADHD zavádí několik novinek Beze změny zůstává: Beze změny zůstává: 9 kritérií pro nepozornost9 kritérií pro nepozornost 9 kritérií pro hyperaktivitu/impulzivitu9 kritérií pro hyperaktivitu/impulzivitu Podtypy – nepozorný, hyperaktivně impulzivní a smíšenýPodtypy – nepozorný, hyperaktivně impulzivní a smíšený Postižení je patrné ve více prostředíchPostižení je patrné ve více prostředích

23 ADHD - aktualizace Změna: Změna: ADHD zařazeno mezi „Neurovývojové poruchy“ADHD zařazeno mezi „Neurovývojové poruchy“ Některé příznaky musí být patrné před 12.rokem věku (dříve před 7.)Některé příznaky musí být patrné před 12.rokem věku (dříve před 7.) U pacientů nad 17 let stačí 5 kritérií z 9 (u mladších 6)U pacientů nad 17 let stačí 5 kritérií z 9 (u mladších 6) Je možná komorbidita s poruchami autistického spektraJe možná komorbidita s poruchami autistického spektra

24 HKP-základní údaje Neurovývojová porucha Neurovývojová porucha Biologicky: prefrontálně – striato- talamo -krotikálního okruh Biologicky: prefrontálně – striato- talamo -krotikálního okruh Multifaktoriálně podmíněná etiopatogeneze Multifaktoriálně podmíněná etiopatogeneze Výskyt: dle různých studií: 5-8%, Výskyt: dle různých studií: 5-8%, (MKN-10: 1-3%, DSM-IV: 4-19%, častěji u chlapců: 10:1 až 2,5: 1) Časté tzv. komorbidní diagnózy Časté tzv. komorbidní diagnózy

25 Klinický obraz Kognitivní deficit Kognitivní deficit Poruchy motoricko-percepční Poruchy motoricko-percepční Hyperaktivita Hyperaktivita „Porucha“ motivace, volních procesů „Porucha“ motivace, volních procesů Emoční labilita, zvýšená iritabilita,explozivita Emoční labilita, zvýšená iritabilita,explozivita Impulzivita v jednání Impulzivita v jednání Sociální maladaptace Sociální maladaptace Negativní sebepojetí Negativní sebepojetí Riziko disharmonického vývoje osobnosti Riziko disharmonického vývoje osobnosti - Ovlivněn častými komorbidními poruchami.

26 Komorbidní poruchy Žádná (cca 60 %) Žádná (cca 60 %) Porucha opozičního vzdoru (33%) Porucha opozičního vzdoru (33%) Úzkostné poruchy (25%) Úzkostné poruchy (25%) Poruchy učení (25%) Poruchy učení (25%) Poruchy emocí, zejm. deprese (20%) Poruchy emocí, zejm. deprese (20%) Tiky (15 %) Tiky (15 %) ? Komorbidní porucha nebo sekundární příznak ? Komorbidní porucha nebo sekundární příznak (Drtílková, 2007)

27 Etiopatogeneze multifaktoriálně podmíněna multifaktoriálně podmíněna podíl vrozených i získaných faktorů podíl vrozených i získaných faktorů biologické faktory: biologické faktory: - genetické (studie rodin, dvojčat, molekulárně genetické) - negenetické: prenatální (alkohol a nikotin v graviditě, FAS, olovo) perinatální komplikace (porod.traumata, nízká porod.váha) ? vliv toxických látek v ovzduší, ? barviva a arómata v potravinách Psychosociální Psychosociální -nepříznivé psychosoc.podmínky (psychopatologie rodiče, disharmonické vztahy, nižší soc-ekon.status)

28 Biologické koreláty Neuroanatomické: menší objem mozku, mozečku, bazálních ganglií (vpravo), corpus callosum (vpravo) Neuroanatomické: menší objem mozku, mozečku, bazálních ganglií (vpravo), corpus callosum (vpravo) Neurofyziologické: odchylky v metabolizmu Neurofyziologické: odchylky v metabolizmu dopaminu a noradrenalinu Porucha prefrontálně – striato-talamo - kortikálního okruhu Porucha prefrontálně – striato-talamo - kortikálního okruhu EEG-změny svědčí pro nezralost CNS + hypo nebo hyperarousal některých struktur EEG-změny svědčí pro nezralost CNS + hypo nebo hyperarousal některých struktur

29 Povaha primárního deficitu HKP Různé teorie: Deficit rozdělené, zaměřené a udržované pozornosti Deficit rozdělené, zaměřené a udržované pozornosti Deficit exekutivních funkcí Deficit exekutivních funkcí Deficit regulace energetického stavu Deficit regulace energetického stavu Averze k odkladu Averze k odkladu

30 Hybridní model exekutivních funkcí a vztahu těchto čtyř funkcí k behaviorální inhibici a systému motorické kontroly (podle R. A. Barkleyho, 2005, 2006) Working memory (nonverbal) Behavioral inhibition Inhibit prepotent response Interrupt an ongouing response Interference control Internalization of speech (verbal working memory) Self-regulation of affect/ motivation/ arousal Reconstitution Motor Control/fluency/syntax

31 Řízení/exekutivní funkce úsilí arousalaktivace (Sergeant, 2000, p. 8, Kulišťák, 2003, s. 93) motorika ústředíkódování Kognitivně energetický model

32 Teorie averze k odkladu (Sonuga-Barke, 2005) Abnormity v okruhu odměny (narušení signalizace zpoždění odměny) >Impulzivita > selhání > negativní emocionální reakce >vyhýbání se situaci > Abnormity v okruhu odměny (narušení signalizace zpoždění odměny) >Impulzivita > selhání > negativní emocionální reakce >vyhýbání se situaci > A) upřednostnění okamžité odměny A) upřednostnění okamžité odměny B) redukce vnímání času zaměření na jiné podněty (In, Hy) B) redukce vnímání času zaměření na jiné podněty (In, Hy) >další negativní sociální posílení >redukovaná zkušenost s využitím času

33 Prognóza HKP Přetrvává u 30-50% Přetrvává u 30-50% Mnohé projevy přetrvávají v pozměněné podobě do dospělosti Mnohé projevy přetrvávají v pozměněné podobě do dospělosti (p. inhibice pracovní paměti exekutivních fcí, hyperaktivita v projevech motorického neklidu či mnohomluvnosti, p. soustředění, zapomínání věcí,…) Osobnostní vývoj a akademická a sociální úspěšnost Osobnostní vývoj a akademická a sociální úspěšnost Častěji: Rizikové aktivity, abúzus psychoaktivních látek, u těžších forem nižší socioekonomický status než by odpovídal nadání Častěji: Rizikové aktivity, abúzus psychoaktivních látek, u těžších forem nižší socioekonomický status než by odpovídal nadání

34 Diagnostická kritéria pro ADHD v dospělosti podle DSM−IV (převzato z Drtílková, 2007i; Paclt a kol., 2007) Pocit, že výkon neodpovídá schopnostem Pocit, že výkon neodpovídá schopnostem Neschopnost organizovat každodenní drobnosti (zapomínají schůzky, termíny, ztrácejí stvrzenky, lístky, šeky) Neschopnost organizovat každodenní drobnosti (zapomínají schůzky, termíny, ztrácejí stvrzenky, lístky, šeky) Odkládají řešení, mají obavy něco začít Odkládají řešení, mají obavy něco začít Mnoho věcí dělají současně Mnoho věcí dělají současně Nevhodné poznámky, sklon říci, co je právě napadne Nevhodné poznámky, sklon říci, co je právě napadne Hledání stále nových podnětů Hledání stále nových podnětů Často se nudí, mají stále nové zájmy, ale netrvají dlouho Často se nudí, mají stále nové zájmy, ale netrvají dlouho Snadno zneklidní, ztratí pozornost, jsou nedůslední Snadno zneklidní, ztratí pozornost, jsou nedůslední Kreativní, intuitivní, vyšší IQ Kreativní, intuitivní, vyšší IQ Problémy s vžitými postupy, prosazování vlastních postupů Problémy s vžitými postupy, prosazování vlastních postupů Netrpělivost Netrpělivost Impulzivita slovní, akční (utrácí bez rozmyslu, mění plány) Impulzivita slovní, akční (utrácí bez rozmyslu, mění plány) Sklon trápit se nepotřebností, budoucností, kontrast s nevšímavostí k reálnému nebezpečí Sklon trápit se nepotřebností, budoucností, kontrast s nevšímavostí k reálnému nebezpečí Pocity hrozící záhuby a nebezpečí se střídají se vzrušením z rizika Pocity hrozící záhuby a nebezpečí se střídají se vzrušením z rizika Poruchy nálady, deprese Poruchy nálady, deprese Neklid (bubnování prsty, změny pozice na židli, přecházení) Neklid (bubnování prsty, změny pozice na židli, přecházení) Sklon k závislosti (drogy, alkohol, hry, nákupy, jídlo, práce) Sklon k závislosti (drogy, alkohol, hry, nákupy, jídlo, práce) Problémy se sebeúctou Problémy se sebeúctou Problémy se sebehodnocením Problémy se sebehodnocením V rodinné anamnéze poruchy nálady, poruchy ovládání, různé typy závislostí V rodinné anamnéze poruchy nálady, poruchy ovládání, různé typy závislostí

35 Důvody hledání klinické intervence Mnozí pouze v péči PPP-problémy v učení Mnozí pouze v péči PPP-problémy v učení ! Diagnózu stanovuje lékař (dětský psychiatr) ! Diagnózu stanovuje lékař (dětský psychiatr) Nadměrné projevy jádrových příznaků: rušivé projevy chování nebo školní selhávání: péče psychiatra-žádost o vyšetření kognitivních funkcí Nadměrné projevy jádrových příznaků: rušivé projevy chování nebo školní selhávání: péče psychiatra-žádost o vyšetření kognitivních funkcí Vztahové problémy: rodinná terapie Vztahové problémy: rodinná terapie Další adaptační problémy (poruchy chování nebo emoční problémy a úzkostnost): často péče psychologa a psychiatra psychologické vyšetření (někdy diferenciální diagnostika) psychoterapie individuální a rodinná. Další adaptační problémy (poruchy chování nebo emoční problémy a úzkostnost): často péče psychologa a psychiatra psychologické vyšetření (někdy diferenciální diagnostika) psychoterapie individuální a rodinná.

36 Psychologická diagnostika I Kognitivní funkce (výkonnost x nadání, specifický deficit, přidružené deficity, silné stránky) Není jeden specifický test pro dg. HKP/ADHD intelekt, výkonnost, projevy kognitivního deficitu ADHD: WISC-III, S-B-IV WISC-III, S-B-IV Testy pozornosti: Test diskriminace tvarů, d2, TMT, číselný čtverec, CPT, SART (Sustained attention to response task) Testy pozornosti: Test diskriminace tvarů, d2, TMT, číselný čtverec, CPT, SART (Sustained attention to response task) Test kognitivní impulzivity: TE-NA-ZO, CPT Test kognitivní impulzivity: TE-NA-ZO, CPT Paměťové testy: PTU, R-Ofig, Paměťové testy: PTU, R-Ofig, Testy exekutivních funkcí (WCST, TMT-B, R-Ofig, TOL, Bludiště…) Testy exekutivních funkcí (WCST, TMT-B, R-Ofig, TOL, Bludiště…) Komplexní vyšetření funkcí souvisejících s SPU

37 WISC-III: 13 subtestů, specifika u ADHD a SVPU Celkový IQ Verbální IQ Performační IQ INDEX KONCETR ACE (IKO) INDEX SLOVNÍHO POROZUMĚNÍ (ISP) ONDEX PERCEPČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ (IPU) INDEX RYCHLOSTI ZPARCOVÁ NÍ (IRZ) OČPOČVĚDPODSLOPORDOŘOKOSSKLKÓDHSBL Kvalitativně: Projevy kognitivní impulzivity zejm. v performačních testech n. POČ a OČ Projevy kognitivní impulzivity zejm. v performačních testech n. POČ a OČ Projevy poruchy sekvenčních schopností: ŘO, OČ, KÓD Projevy poruchy sekvenčních schopností: ŘO, OČ, KÓD Kolísání motivace a intrasubtestový rozptyl ve verbálních testech Kolísání motivace a intrasubtestový rozptyl ve verbálních testech Problematická selekce podstatných detailů u komplexních obrázků: DO, ŘO Problematická selekce podstatných detailů u komplexních obrázků: DO, ŘO Zvýšená distraktibilita Zvýšená distraktibilita

38 Psychologická diagnostika II Osobnost a vztahy Osobnost a vztahy (disharmonie, zralost vývoje, sebepojetí, subj. spokojenost ve vztazích, role dítěte v rodině) projektivní metody projektivní metody U starších dotazníky U starších dotazníky Posuzovací škály Posuzovací škály Přímá diagnostická práce s rodinou Přímá diagnostická práce s rodinou

39 Sklon ke zjednodušování podnětového pole Sklon ke zjednodušování podnětového pole (do 10-11let převaha hrubých W, později D s nedostatečnou integrací) Ochuzený typ prožívání Ochuzený typ prožívání Jednoduché odpovědí (často zvýš. T%) Jednoduché odpovědí (často zvýš. T%) Obvykle normální počet P Obvykle normální počet P Zvýšené Xu Zvýšené Xu Bez závažných poruch myšlení Bez závažných poruch myšlení Jako sekundární projevy soc. selhávání: Jako sekundární projevy soc. selhávání: Méně čisté H, méně COP a AGMéně čisté H, méně COP a AG Narušené sebehodnocení, vzdor a zlostNarušené sebehodnocení, vzdor a zlost Někdy rozvoj depresivní symptomatiky (Krejčířová, 2007)Někdy rozvoj depresivní symptomatiky (Krejčířová, 2007) Východiska z dětské diagnostiky: Rorschachův test u ADHD -vodítka pro klin. použití

40 POUŽITELNOST METOD U ADHD Výsledky často ovlivněny hlavní deficitem: Výsledky často ovlivněny hlavní deficitem: Výkonnost x intelekt Výkonnost x intelekt výpovědní hodnota verbálního projevu a odpovědí u manipulačních projektivních technik => je třeba ověřit význam výpovědní hodnota verbálního projevu a odpovědí u manipulačních projektivních technik => je třeba ověřit význam Často neradi kreslí a neradi píší, často omezená výpovědní hodnota projekce v kresbě Často neradi kreslí a neradi píší, často omezená výpovědní hodnota projekce v kresbě Zvýšeně unavitelní Zvýšeně unavitelní Netrpěliví Netrpěliví

41 Terapie Často kombinovaná: Často kombinovaná: Pedagogicko-psychologické poradenství Pedagogicko-psychologické poradenství Psychoterapie (KBT, Rodinná, další přístupy) Psychoterapie (KBT, Rodinná, další přístupy) Farmakoterapie (nejčastěji: stimulancia, atomoxetin, risperidon) Farmakoterapie (nejčastěji: stimulancia, atomoxetin, risperidon) Méně standardní nebo doplňkové metody Méně standardní nebo doplňkové metody

42 Poruchy chování Přítomnost opakujících se a stabilních vzorců chování, ve kt. jsou porušovány: sociální normy Přítomnost opakujících se a stabilních vzorců chování, ve kt. jsou porušovány: sociální normy pravidla a práva druhých 5-20% školní populace; chlapci:dívky 4-12:1 5-20% školní populace; chlapci:dívky 4-12:1 3 a více symptomů, 1 přítomen trvale v posledním půl roce: 3 a více symptomů, 1 přítomen trvale v posledním půl roce:

43 Poruchy chování-symptomy Agresivita k lidem a zvířatům: Agresivita k lidem a zvířatům: o často šikanuje, vyhrožuje nebo zastrašuje druhé o často začíná pranice a bitky o jako zbraň používá předměty, které mohou těžce zranit druhé o projevuje fyzickou agresi a hrubost k lidem o projevuje fyzickou agresi a hrubost ke zvířatům o krade způsobem při němž dochází ke střetu s obětí o vynucuje si na druhém sexuální aktivitu  Destrukce majetku a vlastnictví o zakládá ohně se záměrem vážného poškození o ničí majetek druhých Nepoctivost nebo krádeže Nepoctivost nebo krádeže o vloupává se do domů, budov, aut o často lže, aby získal prospěch nebo výhody nebo aby se vyhnul povinnostem, závazkům o krádeže bez konfrontace s obětí Vážné násilné porušování pravidel Vážné násilné porušování pravidel o před třináctým rokem opakovaně zůstává přes zákazy rodičů celé noci venku o utíká z domova, ačkoliv bydlí v domě rodičů nebo jejich zástupců (nejméně dvakrát) nebo se nevrací po dlouhou dobu o časté záškoláctví před třináctým rokem

44 Formy poruch chování dle MKN-10 Porucha chování vázaná na vztahy v rodině Porucha chování vázaná na vztahy v rodině Nesocializovaná porucha chování Nesocializovaná porucha chování Socializovaná porucha chování Socializovaná porucha chování Opoziční vzdorovité chování Opoziční vzdorovité chování Depresivní porucha chování Depresivní porucha chování DALŠÍ KRITÉRIA: Míra agresivity Míra agresivity Vázanost na prostředí Vázanost na prostředí Začátek v dětském věku/v adolescenci (10.rok věku) Začátek v dětském věku/v adolescenci (10.rok věku)

45 Porucha chování podle etiologie (podle Krejčířové, 2006) 1.Psychologicky podmíněné: Náhradní uspokojení potřebNáhradní uspokojení potřeb Emoční deprivaceEmoční deprivace Na bázi disharmonického vývoje osobnostiNa bázi disharmonického vývoje osobnosti Volání o pomocVolání o pomoc Projev jiné závažné psychické poruchy (schizofrenie, deprese)Projev jiné závažné psychické poruchy (schizofrenie, deprese) 2. Rodinně podmíněné poruchy chování Morální normy rodinyMorální normy rodiny Dítě jako obětní beránekDítě jako obětní beránek

46 Náhradní uspokojení potřeb potřeba pozornosti, uznání, hledání vlastní identitypotřeba pozornosti, uznání, hledání vlastní identity Vl. cíl je nevědomý, neumí činy zdůvodnitVl. cíl je nevědomý, neumí činy zdůvodnit Nejčastěji substituční krádežeNejčastěji substituční krádeže Emoční deprivace Dlouhodobá citová deprivace, často také SPU+HKP, impulzivní chování, problém v navazování hlubších citových vztahů, nedůslednost výchovyDlouhodobá citová deprivace, často také SPU+HKP, impulzivní chování, problém v navazování hlubších citových vztahů, nedůslednost výchovy Na bázi disharmonického vývoje osobnosti chybí schopnost navazovat vřelé vztahy, k druhým lidem, neprožívají lásku ani pocity vinychybí schopnost navazovat vřelé vztahy, k druhým lidem, neprožívají lásku ani pocity viny Impulzivní, silné agresivní tendenceImpulzivní, silné agresivní tendence Zaměření na okamžité vlastní uspokojeníZaměření na okamžité vlastní uspokojení Obratné plánování činu, někdy zvýšení nervozity, chybí neurotická úzkostObratné plánování činu, někdy zvýšení nervozity, chybí neurotická úzkost Dokáží se chovat mile a zdvořile, slibují nápravuDokáží se chovat mile a zdvořile, slibují nápravu Volání o pomoc V tíživé situaci, často silná úzkost či depreseV tíživé situaci, často silná úzkost či deprese Neumí vysvětlit důvod činuNeumí vysvětlit důvod činu Chování pomáhá uniknout z tíživé situaceChování pomáhá uniknout z tíživé situace Projev jiné závažné psychické poruchy

47 Porucha chování podle prognózy (Malá, E., 2000) A. Poruchy se špatnou prognózou: Kontinuita antisociálních poruch: Kontinuita antisociálních poruch: manifestace v útlém dětství v různém prostředí, častá frekvence, stabilní opakování špatné vztahy k vrstevníkům p.pozornosti, impulzivita, hyperaktivita Dysfunkční rodina s patologickou interakcí a komunikací Častá osobnostní disharmonie (explozivita, agr, impulzivita, citový chlad, nízká empatie) Častá osobnostní disharmonie (explozivita, agr, impulzivita, citový chlad, nízká empatie) Nesocializovaná porucha chování (=>disoc. P. osobnosti, agr. Emočně nestabilní p. O.) Porucha opozičního vzdoru (do 10 let) (=>ne/soc. p. chov., nebo pasivně agres. P.o) + Dezinhibovaná příchylnost v dětství

48 B. Poruchy s lepší prognózou Reakcí na prostředí nebo vznik ve skupinových aktivitách Porucha chování ve vztahu k rodině Agresivní n. disociální chování omezené na domov Schopnost vytvářet normální sociální vztahy (vývojem se upravuje, někdy: pasivně agresivní nezralá, nezdrženlivá osobnost) Socializovaná porucha chování Schopnost vytvářet plastické sociální vztahy Zapojení do skupiny, špatné vzt. k autoritám, ke škole, časté poruchy v rámci party

49 Psychologická diagnostika I Zjištění souvislostí aktuálních obtíží a) Kontext obtíží b) Vztahy a osobnost kvalita vztahů v rodině kvalita vztahů v rodině role dítěte v rodině role dítěte v rodině struktura a dynamika rodiny struktura a dynamika rodiny problém dlouhodobý/krátkodobý-nové události v rodině problém dlouhodobý/krátkodobý-nové události v rodině kvalita vztahů s vrstevníky kvalita vztahů s vrstevníky Sebepojetí, subjektivní spokojenost ve vztazích Sebepojetí, subjektivní spokojenost ve vztazích disharmonie osobnostního vývoje disharmonie osobnostního vývoje

50 ! Často vhodné užití externalizace v rozhovoru Přímá diagnostická práce s rodinou Projektivní metody Posuzovací metody U starších dotazníky c) Orientačně intelekt + případné přidružené kognitivní deficity Psychologická diagnostika II

51 Terapie Podle etiologie Psychoterapie Psychoterapie Sociotrapie Sociotrapie Výchovné poradenství Výchovné poradenství Preventivní programy Preventivní programy Farmakoterapie (pouze podpůrně, neuroleptika) Farmakoterapie (pouze podpůrně, neuroleptika)


Stáhnout ppt "Klinický přístup k dítěti. Hyperkinetická porucha, ADHD a poruchy chování Alena Fiľová 20. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google