Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA 1 Pojem a předmět státovědy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA 1 Pojem a předmět státovědy"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA 1 Pojem a předmět státovědy
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Pojem a předmět státovědy
Literatura: Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda, I. Díl Obecná státověda, Linde, 1998 Karel Klíma a kol: Státověda, Aleš Čeněk, Plzeň, 2006 Jan Filip, Jan Svatoň, Josef Zimek: Základy státovědy MU, Brno, 2006 Pavel Holländer: Základy všeobecné státovědy, Aleš Čeněk, Plzeň, 2009 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Pojem a předmět státovědy
Pojem státovědy – nauka o státu - pojem státu, - vznik a tendence vývoje státu, - vztahy států k jiným společenským jevům (vztah státu a lidí, vztah státu a společnosti jako celku) - původ moci - ideologie - sociální vztahy - vztah státu k ekonomice JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Pojem a předmět státovědy
Vztah k jiným vědám a k platnému právu: Teorie práva Ústavní právo Dějiny státu a práva (vývoj jednotlivých státních forem) Sociologie (zkoumá vztah státu ke společnosti a jeho vliv na ni) Politologie (zkoumání mocenských vztahů v určité společnosti) Ekonomie (zkoumá úlohu státu z hlediska makroekonomiky) Teologie (významný vztah spíše ve středověku) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Pojem a předmět státovědy
Platon (Ústava a Zákony) Aristoteles Nicolo Machiavelli Georg Jellinek – Všeobecná státověda (1906) 1) všeobecná sociální nauka o státu 2) všeobecná nauka o státním právu Následuje odklon od přirozenoprávního přístupu – státověda jako samostatný vědní obor se specifickým předmětem zkoumání JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Pojem a předmět státovědy
Různé koncepce vzniku státu: - teologická (stát jako nástroj uskutečňování božího řádu) - teorie moci (stát jako nástroj ovládnutí ostatních) - teorie právní a) patriarchální (stát jako analogie otcovské moci) b) patrimoniální (moc odvozena od vlastnictví půdy) c) smluvní - teorie společenské smlouvy (fikce uzavření dohody o podřízení se svrchované moci a řádu pro dobro všech, kdo se jí podřídili) - teorie etické (důstojný život není možný mimo stát) - teorie psychologické (stát je produktem ducha národa – jeho realizací) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA 1 Pojem a předmět státovědy"

Podobné prezentace


Reklamy Google