Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přítomný čas prostý Present simple Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přítomný čas prostý Present simple Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Přítomný čas prostý Present simple Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Zpracovala: Ing. Alice Javoříková

2 Přítomný čas prostý Vyjadřuje: pravidelně se opakující jevy (I get up early every day.); dané, neměnné jevy (The sun rises in the morning.); pocity, emoce (like, hate, want,...); smyslová slovesa.

3 Oznamovací věta kladná PODMĚT + SLOVESO + ostatní větné členy. I playwe play you playyou play he, she, it playsthey play U 3. osoby jednotného čísla přidáváme v přítomném čase prostém ke slovesu „s“. Pro přidávání „-s“ platí stejná pravidla jako při tvorbě množného čísla podstatných jmen pravidelných. (try–tries; watch–watches) Příklad: We play tennis every Sunday. Hrajeme tenis každou neděli. She plays the piano. Ona hraje na klavír.

4 Oznamovací věta záporná PODMĚT + DON’T/DOESN’T SLOVESO + ostatní větné členy. I don´t playwe don´t play you don´t playyou don´t play he, she, it doesn´t playthey don´t play Ve všech osobách přidáme v záporu před významové sloveso „don´t“. U 3. osoby jednotného čísla přidáváme nikoli „don´t“, ale „doesn´t“, významové sloveso už bude bez „-s“ na konci. Příklady: I don’t like milk. Nemám rád mléko. He doesn’t eat potatoes. On nejí brambory.

5 Otázka (WH-words) DO/DOES + PODMĚT + SLOVESO + ostatní větné členy? Do I play?Do we play? Do you play?Do you play? Does he, she, it play?Do they play? U 3. osoby jednotného čísla začneme otázku „Does…?“, významové sloveso bude pak už bez koncového „-s“. Příklady: Do you speak English? Mluvíš anglicky? Does it work well? Funguje to? Why do you study English? Proč studuješ angličtinu? When does the school year start? Kdy začíná školní rok?

6 Procvičování Přelož: John vstává velmi brzy. Snídá chleba s máslem a pak jde do školy. V poledne jeho vyučování končí. Odpoledne si John dělá domácí úkoly a večer jde spát. John gets up very early. He has bread and butter for breakfast and then he goes to school. At noon his lessons end. In the afternoon John does his homework and he goes to bed in the evening.

7 Procvičování Přelož: A: Moji přátelé jezdí každé léto do Itálie. B: Jezdíš s nimi také? A: Ne, nejezdím. Já navštěvuji svoji babičku. B: Kde bydlí tvoje babička? A: Moje babička žije na venkově. A: My friends go to Italy every summer. B: Do you go with them too? A: No, I don´t. I visit my Granny. B: Where does your Granny live? A: My Granny lives in the country.

8 Procvičování Doplň následující slovesa ve správném tvaru: go, work, try, teach, kiss, make, do, walk, sleep, read Mr Hill …………………. in a factory. He................ to do it. I................ with my dog in the park. Tom................... his girlfriend. Mum.................... a cake every Friday. Lucy.................... home. We................ a book. It´s time to go to bed and.................. Peter is a teacher, he................... Math. What do you.............. in the evening? works has walk loves makes goes read sleep teaches do

9 Zdroje a literatura DUŠKOVÁ, Ludmila. Stručná mluvnice angličtiny. 6. vyd. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0383-5. s. 140–143.


Stáhnout ppt "Přítomný čas prostý Present simple Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google