Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektion 3 Erkältet (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektion 3 Erkältet (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1

2 Lektion 3 Erkältet (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (1. část): 1.r Arzt 2.anstecken 3.brechen 4.erkältet 5.s Fieber 6.r Durchfall 7.gesund 8.r Grad a)průjem b)horečka c)zdravý d)stupeň e)lékař f)nachlazený g)nakazit h)zvracet

4 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (1. část): 1e, 2g, 3h, 4f, 5b, 6a, 7c, 8d

5 Slovní zásoba – Vokabeln Přiřaďte správně české a německé výrazy (2. část): 1.e Grippe 2.r Hals 3.r Husten 4.r Körper 5.e Nasentropfen 6.r Schmerz 7.r Schnupfen 8.wehtun a)bolest b)kašel c)rýma d)chřipka e)krk f)bolet g)tělo h)nosní kapky

6 Slovní zásoba – Vokabeln Řešení (2. část): 1d, 2e, 3b, 4g, 5h, 6a, 7c, 8f

7 Slovní zásoba – Doplňte do textu vhodná slova z nabídky: Fieber NasentropfenHustensirup Zitron erkältet Schnupfen Körper Ruhe Bett erkältet Schnupfen Körper Ruhe Bett wehGradHustenHalsschmerzen A: Katrin, bist du nicht ein bisschen …………………? B: Ein bisschen sagst du? Ich bin schrecklich erkältet, habe ………….., ………….., ………….. und der ganze ………… tut mir ……….. Gestern hatte ich sogar …………, 39 ………… mir ……….. Gestern hatte ich sogar …………, 39 ………… A: An deiner Stelle würde ich mich ins ………… legen. Dein Körper braucht ……………. Körper braucht ……………. B: Ach, das geht vorbei. Ich nehme ……………., ……………., trinke heiβen Tee mit ………………. trinke heiβen Tee mit ……………….

8 Slovní zásoba – řešení: A: Katrin, bist du nicht ein bisschen erkältet? B: Ein bisschen sagst du? Ich bin schrecklich erkältet, habe Schnupfen, Husten, erkältet, habe Schnupfen, Husten, Halsschmerzen und der ganze Körper tut mir Halsschmerzen und der ganze Körper tut mir weh. Gestern hatte ich sogar Fieber, 39 Grad. weh. Gestern hatte ich sogar Fieber, 39 Grad. A: An deiner Stelle würde ich mich ins Bett legen. Dein Körper braucht Ruhe. Dein Körper braucht Ruhe. B: Ach, das geht vorbei. Ich nehme Nasentropfen, Hustensirup, trinke heiβen Tee mit Zitrone. Hustensirup, trinke heiβen Tee mit Zitrone.

9 Rozhodněte, které slovo nepatří do nabídky: a) Grippe – Husten – Bett – Schnupfen b) Nasentropfen – Hustensirup – Tabletten – Durchfall – Durchfall c) erkältet – heiser – Hals – müde d) Fruchtsaft – Zitrone – Tabletten - Hönig

10 Řešení: a)Bett b)Durchfall c)Hals d)Tabletten

11 Minulý čas silných sloves (1) 1. skupina ie – o – o Doplňte tabulku: InfinitivPréteritumPerfektum anbietenerer umziehenerer fliegenerer verlierenerer verschiebenerer

12 Minulý čas silných sloves (1) 1. skupina ie – o – o Řešení: InfinitivPréteritumPerfektum anbieten er bot an er hat angeboten umziehen er zog um er ist umgezogen fliegen er flog er ist geflogen verlieren er verlor er hat verloren verschieben er verschob er hat verschoben

13 Minulý čas silných sloves (2) Doplňte do vět správné tvary préterita sloves v závorkách: a)Er _______ nach Deutschland. (fliegen) b)Wir ________ am Wochenende nach Pilsen ____ (umziehen). c)Mein Bruder ________ viel Geld. (verlieren) d)Seine Schwester _______ uns Kaffee und Tee _____(anbieten) e)Unsere Tante ________ das Termin des Urlaubs. (verschieben) Urlaubs. (verschieben) f)Der Arzt _______ mir die Zigaretten. (verbieten)

14 Minulý čas silných sloves (2) řešení: a)Er flog nach Deutschland. b)Wir zogen am Wochenende nach Pilsen um. c)Mein Bruder verlor viel Geld. d)Seine Schwester bot uns Kaffee und Tee an. e)Unsere Tante verschob das Termin des Urlaubs. Urlaubs. f)Der Arzt verbot mir die Zigaretten.

15 Tvar würde + infinitiv (1) Doplňte do tabulky chybějící výrazy: ichschlafen spal(a) bych würdestschlafen erwürde wirschlafen spali bychom ihrwürdet spali byste würdenschlafen

16 Tvar würde + infinitiv (1) Doplňte do tabulky chybějící výrazy – řešení: ichwürdeschlafen spal(a) bych duwürdestschlafen spal bys erwürdeschlafen spal by wirwürdenschlafen spali bychom ihrwürdetschlafen spali byste siewürdenschlafen spali by

17 Tvar würden + infinitiv (2) Doplňte do vět správný tvar slovesa würden: a)Ich ______ neues Auto kaufen. b)Meine Schwester _______ nach Prag fahren. c)Seine Eltern ________ ins Kino gehen. d)Unsere Lehrerin ________ es noch machen. e)_______ du mit mir ins Theater gehen? Nein, ich _______ lieber zu Hause bleiben. ich _______ lieber zu Hause bleiben. f)_______ dein Bruder mit uns ins Restaurant gehen?

18 Tvar würden + infinitiv (2) Doplňte do vět správný tvar slovesa würden – řešení: a)Ich würde neues Auto kaufen. b)Meine Schwester würde nach Prag fahren. c)Seine Eltern würden ins Kino gehen. d)Unsere Lehrerin würde es noch machen. e)Würdest du mit mir ins Theater gehen? Nein, ich würde lieber zu Hause bleiben. Nein, ich würde lieber zu Hause bleiben. f)Würde dein Bruder mit uns ins Restaurant gehen?

19 Tvar würden + infinitiv (3) Přeložte věty do NJ: a)Šel bys s námi do divadla? b)Moje sestra by jela s ním. c)O víkendu bychom koupili nové auto. d)Objednali by si kávu a čaj. e)On by to řekl lépe.

20 Tvar würden + infinitiv (3) Přeložte věty do NJ – řešení: a)Würdest du mit uns ins Theater gehen? b)Meine Schwester würde mit ihm fahren. c)Am Wochenende würden wir neues Auto kaufen. Auto kaufen. d) Sie würden Kaffee und Tee bestellen. e) Er würde es besser sagen.

21 Použitá literatura: Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc. Němčina pro jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2. Lekce 3.


Stáhnout ppt "Lektion 3 Erkältet (cvičební materiál) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google