Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Radiační syndrom MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

2 Cíl praktika Základy radiobiologie
Model akutní nemoci z ozáření – krevní forma Vyhodnocení dat získaných během praktika na modelu akutní nemoci z ozáření

3 Ionizující záření Elektromagnetické nebo korpuskulární záření, které při průniku hmotou vyvolává ionizaci (musí mít dostatečně vysokou energii).

4 Druhy ionizujícího záření
Korpuskulární α, β, neutrony …………. Elektromagnetické γ

5 Jednotky MeV, jednotka energie
Roentgen, jednotka expozice [C/kg dry air] Becquerel, aktivita [s-1] ≈ Curie Gray, dávka [J/kg] ≈ rad Sievert, dávkový ekvivalent [J/kg] ≈ rem

6 Dávkový ekvivalent = dávka * konstanta Konstanta
γ, β, X = 1 neutrony = 10 α = 20

7 Zdroje ionizujícího záření
Kosmické záření Radioaktivní prvky a jejich sloučeniny Urychlovače rentgenka, CRT

8 Poločas radioaktivních prvků
Doba, za kterou aktivita klesne na polovinu

9 Interakce záření a hmoty
Fotoelektrický jev Comptonův jev Tvorba páru elektron pozitron

10

11

12

13

14 Měření Dávka Dávkový příkon (dávka za čas)
Ionizační komůrka (GM počítač modifikace) Scintilační počítače Filmový dozimetr Termoluminiscenční dozimetr Polovodičové dozimetry

15 Radiační ochrana Absorpce záření atomy Efekt vzdálenosti
Dávkový příkon

16 Vliv záření na živé systémy
Přímé účinky = přímá destrukce biomolekul Nepřímé účinky = tvorba volných radikálů radiolýzou vody Schopnost reparace Zásahové teorie matematický vztah mezi dávkou a účinkem

17 Účinky na živý organismus

18 Citlivost živých systémů
Proliferační kinetika tkáně Ireversibilně postmitotické tkáně Intermitotické a reversibilně postmitotické Počet buněk v proliferační frakci Při každém ozáření dojde k redukci bb., která je proporcionální růstové frakci.

19

20 Stochastické a deterministické účinky záření
Definice Rozdíly Příklady

21

22 Ovlivnění radiosenzitivity
Kyslíkový efekt Časový faktor frakcionace dávky Chemické radiosenzibilizátory Alkylující cytostatika Fyzikální radiosenzibilizátory Hypertermie Hypotermie ochranný efekt

23

24

25 Nemoc z ozáření Akutní Prodromální fáze Fáze latence
Fáze klinických příznaků Fáze rekonvalescence Chronická??

26 Akutní nemoc z ozáření Mozková nebo nervová smrt
Dávka Mozková nebo nervová smrt Gastrointestinální smrt Hematologická smrt

27 Model krevní formy ANZO
Nejcitlivější kompartment Sledovaný kompartment Dynamika změn

28

29 Vlastní provedení Ozáření zvířat
Stanovení hmotnosti zvířat (éterová narkóza) Odběr krve a sleziny Stanovení hmotnosti sleziny Stanovení počtu krevních elementů, htc, množství hb. Příprava nátěrů na diferenciální počet leukocytů a na stanovení počtu retikulocytů

30 Výška = 0,1 mm 0,05 mm 0,2 mm


Stáhnout ppt "MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google