Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokrytí teplem Praha 1994 Jižní Město Modřany Lhotka výtopna Třeboradice teplárna Malešice teplárna Michle Teplárenská soustava ZTMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokrytí teplem Praha 1994 Jižní Město Modřany Lhotka výtopna Třeboradice teplárna Malešice teplárna Michle Teplárenská soustava ZTMP."— Transkript prezentace:

1

2 Pokrytí teplem Praha 1994 Jižní Město Modřany Lhotka výtopna Třeboradice teplárna Malešice teplárna Michle Teplárenská soustava ZTMP

3 Historie vzniku teplárenské soustavy Mělník -Praha v sedmdesátých letech vznikla myšlenka zásobovat Prahu z vhodného zdroje v blízkosti hlavního města /světový trend-kogenerace/ 1976-vznikla studie využití EMĚ jako tepl. zdroje pro Prahu 1981-vypracována studie souboru staveb 1982-86- vypracování projektových úkolů,úvodních projektů) 1987-zahájení výstavby souboru staveb ZTMP 1990- po změně politického režimu nastaly potíže s plněním finančních závazků,které vyvolaly potíže s realizací stavby 1991- hospodářská rada doporučila stavbu dočasně zastavit 1992-výstavba definitivně zastavena-jednání mezi ČEZ a P.T. 1993-ČEZ vložil celý rozestavěný soubor staveb včetně EMĚ I do akciové společnosti Mělník-Praha/Energotrans/ /PT 70%-ČEZ 30%/ k dokončení 1995 16.10. zahájení dodávek tepla do Prahy

4 I stavba – tepelný napaječ EMĚ-VTŘ II stavba – tepelný napaječ VTŘ-TMA III stavba –rekonstrukce elektrárny Mělník I IV stavba – výstavba přečerpací stanice,dispečinku,rozšíření CHÚV V stavba – výstavba přečerpací stanice. Rozdělení výstavby do staveb

5 Napáječ v Praze 1995 elektrárna Mělník výtopna Třeboradice Černý Most teplárna Malešice teplárna Michle

6 Uvádění do provozu rok 1995 duben – zahájeno plnění soustavy upravenou vodou 110 000 m3 květen-srpen cirkulace a čištění vody přes síta a filtry / v důsledku hydraulických ztrát se voda ohřála na 30 stupňů/ srpen –říjen ohřev vody v několika postupných krocích 30-55 stupňů,55-80 stupňů,80-110 stupňů srpen –listopad hydraulické zkoušky agregátů a soustavy zahájení dodávek tepla 16.10. do soustavy Praha Sever 20.10. do soustavy Černý most 1.11. do soustavy Malešice

7 nadzemní vedení počet úseků - 10 délka potrubí - 34 500m dimenze - 2 x DN 1200 sekčních uzávěrů - 30 kalníků - 108 kompenzátorů - 210 max. tlak - 2,45 MPa teplota - 160°C / 110°C max průtok - 7 815 t/h celkový obsah - 77 000 m3 I stavba jednoosý kompenzátor sekční armatury přechod potrubí přes Vltavu uložení v zátopové oblasti

8 II stavba počet úseků - 5 délka potrubí - 10 730m dimenze - 2 x DN 1200 (7,3km) - 2 x DN 1000 (0,7km) - 2 x DN 800 (2,7km) sekčních uzávěrů - 7 max. tlak - 2,45 MPa teplota - 140°C / 80°C max průtok - 4 200 t/h Specialita stavby - tunel v délce 2,1km - průměrná hloubka 30m - nucené odvodnění a odvětrání výstup napaječe z TTŘ do TMA výstavba napaječe do Vysočan k Š1 kanál a šachta 12/5 před vstupem do TMA

9 III stavba Čerpací stanice a zdroj EMĚ I Zjednodušené schéma naznačuje skladbu EMĚ I. Provoz skupin čerpadel C1 a C2 je možno kombinovat podle provozní situace a požadavku na dodávku tepla. Sériové řazení skupin čerpadel se využívá zejména při maximální dodávce tepla z důvodů dodržení tlakových parametrů mezi EMĚ a TTŘ. Ohřev média probíhá v ZO a ŠO. Požadavky na T1>135°C jsou dodrženy na třetím stupni ohřevu Celkový výkon dodávky tepla je ovlivněn požadavkem na výrobu elektřiny a maximální dodávka tepla činí až 630MWt. Parametry zdroje EMĚ I K 1 – 6 - parní kotle palivo hnědé uhlí výkon kotle 250 t/h páry TG 1 a 2 protitlaké 60MW TG 3 a 4 odběrové 60MW TG 5 a 6 kondenzační 56MW max. průtok 8 400 t/h max. výstupní teplota 160°C max. výstup. tlak 2,4 MPa

10 IV stavba Přečerpací stanice a zdroj 116 MWt v TTŘ Zjednodušené schéma přečerpací stanice Princip provozu čerpadel Popis čerpadla Pracovní diagram čerpadla Odstředivé horizontální spirálové jednostupňové s hydrodynamickou spojkou dopravovaný průtok600 l/s počet otáček1440 ot/min příkon640 kW účinnost82 %

11 V stavba Zjednodušené schéma přečerpací stanice ve zdroji TMA Přečerpací stanice a zdroj TMA Propojení teplárny TMA se soustavou ZTMP bylo realizováno v roce 1995 pomocí dvou skupin čerpadel C4 a C5. Skupina C4 zajišťuje dodávku do zdroje ze soustavy ZTMP. Skupina C5 vrací stejné stejné oběhové množství média a současně se podílí na řízení NB ve zdroji TMA. Parametry zdroje TMA K11 a K12 – parní kotle palivo – černé uhlí výkon kotle – 180 t/h páry TG3 a 4 – protitlaké s reg. odběrem výkon – 55 MW K21 a K22 – horkovodní kotle palivo – zemní plyn výkon kotle – 116 MWt dodávka ze SMA 45 MWt v páře dodávka ze ZTMP max. množství – 4000 t/h max. T1 - 130°C výkon ve vodě – 300 MWt

12 Vznik a rozšiřování teplárenské soustavy ZTMP 1995 16.10. zahájení dodávek tepla z EMĚ I do Prahy uvedení do provozu teplárenské soustavy EMĚ-VTŘ-TMA-TMI 1997 zvýšení redistribuce do TMI,připojení Vysočan,Hloubětína 1998 odsíření el.EMĚI,připojení spalovny Malešice 1999 rekonstrukce uhelných kotlů v TMA připojení první části Jižního města na propojenou soustavu /odstavení 20 plynových blokových kotelen/ 2000 připojení druhé části Jižního města /ukončení provozu zbylých 13 plynových blokových kotelen/ 2001rozšíření propojené soustavy do Krče 2002rozšíření propojené soustavy do Modřan,Lhotky 2003 připojení Neratovic na propojenou soustavu

13 Stavba napáječe Mělník - Praha elektrárna Mělník výtopna Třeboradice Černý Most teplárna Malešice tepárna Michle Krč Modřany Jižní město

14 Teplárenská soustava ZTMP Základní technické parametry sítě VýrobyEMĚ6 30 MWt (hnědé uhlí)330 MWe TTŘ116 MWt (plyn) SMA40 MWt (odpad) TMA180 MWt (černé uhlí)55 MWe 232 MWt (plyn) TMI116 MWt (plyn/mazut) 35 MWt (plyn)6 MWe VKR51 MWt (plyn) PřenosyEMĚ – TTŘ720 MWt TTŘ – TMA330 MWt TMA – TMI90 MWt Vzhledem k parametrům a významu, můžeme tuto soustavu zařadit mezi největší evropské teplárenské stavby. Ve světě pracují podobné soustavy v dánském Aarhusu a finském Turkhu. Větší využití dálkových dodávek tepla najdeme v Ruských městech Petěrburk a Moskva Potřeba tepla 1224 MWt při -12°C

15 Liniové schéma – délky a dimenze napaječe

16 Dopravní zpoždění Vzhledem ke vzdálenostem mezi jednotlivými zdroji a různými DN potrubí, dochází ke zpoždění v doběhu požadovaných teplot ke spotřebitelům. S ohledem na měnící se velikost průtoku v síti zejména při ranních a večerních špičkách odběrů, je nutno s touto skutečností počítat a eliminovat ji včasným natápěním nebo směšováním. průtok (t/h) dopravní zpoždění (hod) EMĚ – TTŘ (LO) 1 600 – 3 600 10 – 24 EMĚ - TTŘ (TO) 3 500 – 7 000 5,5 – 10 TTŘ - TMA 600 - 4 000 3 - 17 TMA – TMI 400 - 1 200 1 - 4

17 Schéma doplňování soustavy ZTMP OBJEMY NAPAJEČŮ EMĚ – TTŘ……..77 965 m3 TTŘ – Sever…….13 822 m3 TTŘ – TMA………24 070 m3 TMA – Jih………..3 170 m3 TMA – Západ…….7 408 m3 TMA – Střed……..10 066 m3 TMI Západ……….8 500 m3 TMI Východ………3 600 m3 Kapacitní možnosti CHUV TTŘ – výroba – 180 m3/h zásoba v ZN 5019 m3 - možnost využití recyklace a dávkování chemikálií TMA – výroba – 200 m3/h zásoba v ZN 330 m3 - dávkování chemikálií TMI - výroba - 100 m3/h zásoba v ZN 70 m3 - (využití při samostatném provozu) VKR – výroba - 10 m3/h - (využití při samostatném provozu)

18 Zjednodušené schéma a řazení čerpadel v síti ZTMP

19 Skupiny čerpadel a tlakové schéma sítě

20 Řízení provozu soustavy

21 Příprava provozu roční příprava provozu -aktuální plán,je zpracován na období roku v členění na měsíce řeší optimální řazení a rozdělování výkonu mezi spolupracující zdroje v soustavě týdenní příprava provozu -řeší aktuální stav v soustavě z hlediska-technického stavu zařízení zdrojů a sítí -palivo energetické situace - klimatických podmínek denní příprava provozu řeší aktuální stav v soustavě na základě- operativního hlášení o stavu zařízení zdrojů - předpovědi průběhu venkovních teplot - operativního hlášení o stavu sítí,VS

22 Řídící a informační systém

23 DYMOS – dynamický model soustavy

24

25 Palivo a nákup zemní plyntopný olej uhlínákup tepla EMĚ nákup tepla SMA %35,401,6021,8035,206,00

26 Vývoj dodávky tepla do soustavy z jednotlivých zdrojů

27

28 rok 19951996199719981999200020012002 teplota 4,63,14,25,14,65,54,54,9 TJ 18316113658766336469660871836997

29 Efektivnost teplárenské soustavy Mělník- Praha dochází k zásadnímu zlepšení ekonomických parametrů výroby-kogenerace postupným odstavováním menších zdrojů dochází k podstatnému snížení vlivu výroby tepla a el.energie na životní prostředí

30 mapa Mapa Prahy 2003 Třeboradice Michle Malešice Bohnice Libeň Vysočany Černý Most Strašnice Modřany Jižní Město Krč Petrovice Rohožník Zbraslav Radotín Holešovice Dejvice Veleslavín Řepy Stodůlky Barrandov Neratovice


Stáhnout ppt "Pokrytí teplem Praha 1994 Jižní Město Modřany Lhotka výtopna Třeboradice teplárna Malešice teplárna Michle Teplárenská soustava ZTMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google