Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu."— Transkript prezentace:

1 MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky - odkázány na kapilární vodu (tvoří husté polštáře, které nahrazují i fci opornou) zjednodušená anatomická stavba příchytná vlákna - rhizoidy lodyžka - kauloid lístky - fyloidy

2 MECHOROSTY metageneze (rodozměna), gametofyt je existenčně samostatný (mechová rostlinka), v životním cyklu převládá sporofyt tvoří štět (většinou) s tobolkou asi 20 000 druhů, nejvíce v tropech ekologie: všechny ekosystémy s výjimkou moří největší pokryvnost v prostředí nevhodném pro cévnaté rostliny (rašeliniště, skály, obnažené substr.)

3 Životní cyklus – rodozměna: GAMETOFYT = pohlavní fáze vzniká ze spory => haploidní (n) fáze tvoří pohlavní orgány – GAMETANGIA - samičí: zárodečníky = archegonia - samčí: pelatky = antheridia v gametangiích vznikají pohlavní buňky: gamety - v archegoniích oosféra (1 vaj. buňka) - v antheridiích spermatozoidy (pohyblivé) nebo spermatické buňky (nepohyblivé) archegonium anteridium

4 Životní cyklus – rodozměna: SPOROFYT = nepohlavní fáze rodozměny vzniká v archegoniu po oplození ze zygoty (dipl. 2n fáze) nevětvený, s 1 terminálním sporangiem ve výtrusnicích (sporangiích) vznikají po meiotickém dělení hapl. výtrusy (spory) izosporie - spory tvarově a funkčně stejné spory sporangium

5 hlevíky Anthocerophyta játrovky Marchantiophyta mechy Bryophyta MECHOROSTY - 3 oddělení -

6 oddělení: Anthocerophyta (hlevíky) nejasné postavení v systému jak vzhledem k ostatním mechorostům, tak i vyšším rostlinám obecně přes 100 druhů v 6-12 rodech celosvětově (velké rozdíly v taxonomickém pojetí mezi autory), v ČR 4 druhy stélka lupenitá (frondózní) tvořená jedním typem buněk, k podkladu přichycena rhizoidy antheridia i archegonia ponořena uvnitř stélky, na svrchní straně sporofyt - protáhle válcovitá tobolka bez štětu, s průduchy

7 oddělení: Anthocerophyta (hlevíky) Anthoceros agrestis Paton (hlevík polní) - pole, vypuštěné rybníky, roztroušeně ve středních polohách http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/abt2/dokablage/oac_168/typ_02/0203497_3.jpg

8 oddělení: Marchantiophyta (játrovky) FRONDÓZNÍ (lupenitá) STÉLKA FOLIÓZNÍ (listnatá) STÉLKA

9 6 - 8 000 rodů, 300 - 400 000 druhů frondózní i foliózní typy, lístky uspořádané ve dvou řadách, buňky stejného tvaru archegonia a anteridia u listnatých terminální sporofyt krátkověký, tobolka na štětu, obal listového původu (periant) třídy Marchantiopsida (frondózní), Jungermanniopsida (oba typy) oddělení: Marchantiophyta (játrovky)

10 frondózní (lupenitá) vícevrstevná stélka svrchní strana - asimilační pletivo spodní strana - základní pletivo, rhizoidy nepohlavní rozmnožování: pohárky s rozmnožovacími tělísky (gemy) http://usuarios.arsystel.com/p.m/e/empeine/marchantia_polymorpha.jpg Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) PicsDiggerPicsDigger HomeHome › f2c8f445f2c8f445 Search View original image Grab your code Share Rating: 1234512345 Grab Your Code HTML for Websites: IMG Code for Forums & Message Boards: URL for E-Mail & IM: Direct Link for Layouts: marchantia polymorpha Keywords count: 1 KeywordKeyword popularityLand. domainLand. URL marchantia polymorpha739wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchantia_… Images Roulette aston martin vantage top gearaston martin vantage top gear (436) tdu-central.com (view original image) tdu-central.comview original image icarus wingsicarus wings (436) icarus.gen.nz (view original image) icarus.gen.nzview original image racel rayracel ray (445) theformosa.com (view original image) theformosa.comview original image simple machines wheel and axlesimple machines wheel and axle (518) k12.va.us (view original image) k12.va.usview original image snaredrumsnaredrum (436) 3rdmoleseyscouts.org.uk (view original image) 3rdmoleseyscouts.org.ukview original image Incredible Movie Transformations Incredible Movie Transformations The Tallest Woman The Tallest Woman How To Handle A Shy Guy How To Handle A Shy Guy Meaning Of Woman's Facial Expressions Meaning Of Woman's Facial Expressions When They Were Young... When They Were Young... Before And After Their Hit TV Show Before And After Their Hit TV Show New 3D Wall With Lots Of Properties! New 3D Wall With Lots Of Properties! Is It Really Comfortable? Is It Really Comfortable? Play With Your Food! Play With Your Food! Totally "Normal" Totally "Normal" Recent Queries american idol you tube american idol you tube biriani calaveras y diablitos fabulosos cadillacs corey howard dancing competitions eraserheads album father ted series 1 gina cerano harry phillips hieratic script john grierson kate ryan scream for more kleine tasche lancer gsr mark vanderloo medieval inn nascar paint nik aziz noel gallagher acoustic partai politik 2009 paul bertolli siphon bottle superman bags tallahatchie bridge yoselinbirianicalaveras y diablitos fabulosos cadillacscorey howarddancing competitionseraserheads albumfather ted series 1gina ceranoharry phillipshieratic scriptjohn griersonkate ryan scream for morekleine taschelancer gsrmark vanderloomedieval innnascar paintnik aziznoel gallagher acousticpartai politik 2009paul bertollisiphon bottlesuperman bagstallahatchie bridgeyoselin Related Queries marchantia marchantia marchantia polymorphamarchantia polymorpha © 2009 — 2010 · PicsDigger.com · DE · ES · FR · RU · User Agreement · Contact us: PicsDigger.comDEESFRRUUser Agreement If you'd like to remove copyright-protected images please contact us.contact us PicsDiggerPicsDigger HomeHome › f2c8f445f2c8f445 Search View original image Grab your code Share Rating: 1234512345 Grab Your Code HTML for Websites: IMG Code for Forums & Message Boards: URL for E-Mail & IM: Direct Link for Layouts: marchantia polymorpha Keywords count: 1 KeywordKeyword popularityLand. domainLand. URL marchantia polymorpha739wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchantia_… Images Roulette aston martin vantage top gearaston martin vantage top gear (436) tdu-central.com (view original image) tdu-central.comview original image icarus wingsicarus wings (436) icarus.gen.nz (view original image) icarus.gen.nzview original image racel rayracel ray (445) theformosa.com (view original image) theformosa.comview original image simple machines wheel and axlesimple machines wheel and axle (518) k12.va.us (view original image) k12.va.usview original image snaredrumsnaredrum (436) 3rdmoleseyscouts.org.uk (view original image) 3rdmoleseyscouts.org.ukview original image Incredible Movie Transformations Incredible Movie Transformations The Tallest Woman The Tallest Woman How To Handle A Shy Guy How To Handle A Shy Guy Meaning Of Woman's Facial Expressions Meaning Of Woman's Facial Expressions When They Were Young... When They Were Young... Before And After Their Hit TV Show Before And After Their Hit TV Show New 3D Wall With Lots Of Properties! New 3D Wall With Lots Of Properties! Is It Really Comfortable? Is It Really Comfortable? Play With Your Food! Play With Your Food! Totally "Normal" Totally "Normal" Recent Queries american idol you tube american idol you tube biriani calaveras y diablitos fabulosos cadillacs corey howard dancing competitions eraserheads album father ted series 1 gina cerano harry phillips hieratic script john grierson kate ryan scream for more kleine tasche lancer gsr mark vanderloo medieval inn nascar paint nik aziz noel gallagher acoustic partai politik 2009 paul bertolli siphon bottle superman bags tallahatchie bridge yoselinbirianicalaveras y diablitos fabulosos cadillacscorey howarddancing competitionseraserheads albumfather ted series 1gina ceranoharry phillipshieratic scriptjohn griersonkate ryan scream for morekleine taschelancer gsrmark vanderloomedieval innnascar paintnik aziznoel gallagher acousticpartai politik 2009paul bertollisiphon bottlesuperman bagstallahatchie bridgeyoselin Related Queries marchantia marchantia marchantia polymorphamarchantia polymorpha © 2009 — 2010 · PicsDigger.com · DE · ES · FR · RU · User Agreement · Contact us: PicsDigger.comDEESFRRUUser Agreement If you'd like to remove copyright-protected images please contact us.contact us

11 Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) pohlavní rozmnožování: stopkatá receptákula s gametangii na samičích rostlinách receptákula s archegonii, na samčích rostlinách receptákula s antheridii http://oregonstate.edu/dept/nursery-weeds/weedspeciespage/liverwort/sporocarp_page.html ♂♀

12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/ Marchantia_polymorpha_Sporophyt_Strasburger1900.png Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) PicsDiggerPicsDigger HomeHome › f2c8f445f2c8f445 Search View original image Grab your code Share Rating: 1234512345 Grab Your Code HTML for Websites: IMG Code for Forums & Message Boards: URL for E-Mail & IM: Direct Link for Layouts: marchantia polymorpha Keywords count: 1 KeywordKeyword popularityLand. domainLand. URL marchantia polymorpha739wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchantia_… Images Roulette aston martin vantage top gearaston martin vantage top gear (436) tdu-central.com (view original image) tdu-central.comview original image icarus wingsicarus wings (436) icarus.gen.nz (view original image) icarus.gen.nzview original image racel rayracel ray (445) theformosa.com (view original image) theformosa.comview original image simple machines wheel and axlesimple machines wheel and axle (518) k12.va.us (view original image) k12.va.usview original image snaredrumsnaredrum (436) 3rdmoleseyscouts.org.uk (view original image) 3rdmoleseyscouts.org.ukview original image Incredible Movie Transformations Incredible Movie Transformations The Tallest Woman The Tallest Woman How To Handle A Shy Guy How To Handle A Shy Guy Meaning Of Woman's Facial Expressions Meaning Of Woman's Facial Expressions When They Were Young... When They Were Young... Before And After Their Hit TV Show Before And After Their Hit TV Show New 3D Wall With Lots Of Properties! New 3D Wall With Lots Of Properties! Is It Really Comfortable? Is It Really Comfortable? Play With Your Food! Play With Your Food! Totally "Normal" Totally "Normal" Recent Queries american idol you tube american idol you tube biriani calaveras y diablitos fabulosos cadillacs corey howard dancing competitions eraserheads album father ted series 1 gina cerano harry phillips hieratic script john grierson kate ryan scream for more kleine tasche lancer gsr mark vanderloo medieval inn nascar paint nik aziz noel gallagher acoustic partai politik 2009 paul bertolli siphon bottle superman bags tallahatchie bridge yoselinbirianicalaveras y diablitos fabulosos cadillacscorey howarddancing competitionseraserheads albumfather ted series 1gina ceranoharry phillipshieratic scriptjohn griersonkate ryan scream for morekleine taschelancer gsrmark vanderloomedieval innnascar paintnik aziznoel gallagher acousticpartai politik 2009paul bertollisiphon bottlesuperman bagstallahatchie bridgeyoselin Related Queries marchantia marchantia marchantia polymorphamarchantia polymorpha © 2009 — 2010 · PicsDigger.com · DE · ES · FR · RU · User Agreement · Contact us: PicsDigger.comDEESFRRUUser Agreement If you'd like to remove copyright-protected images please contact us.contact us PicsDiggerPicsDigger HomeHome › f2c8f445f2c8f445 Search View original image Grab your code Share Rating: 1234512345 Grab Your Code HTML for Websites: IMG Code for Forums & Message Boards: URL for E-Mail & IM: Direct Link for Layouts: marchantia polymorpha Keywords count: 1 KeywordKeyword popularityLand. domainLand. URL marchantia polymorpha739wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchantia_… Images Roulette aston martin vantage top gearaston martin vantage top gear (436) tdu-central.com (view original image) tdu-central.comview original image icarus wingsicarus wings (436) icarus.gen.nz (view original image) icarus.gen.nzview original image racel rayracel ray (445) theformosa.com (view original image) theformosa.comview original image simple machines wheel and axlesimple machines wheel and axle (518) k12.va.us (view original image) k12.va.usview original image snaredrumsnaredrum (436) 3rdmoleseyscouts.org.uk (view original image) 3rdmoleseyscouts.org.ukview original image Incredible Movie Transformations Incredible Movie Transformations The Tallest Woman The Tallest Woman How To Handle A Shy Guy How To Handle A Shy Guy Meaning Of Woman's Facial Expressions Meaning Of Woman's Facial Expressions When They Were Young... When They Were Young... Before And After Their Hit TV Show Before And After Their Hit TV Show New 3D Wall With Lots Of Properties! New 3D Wall With Lots Of Properties! Is It Really Comfortable? Is It Really Comfortable? Play With Your Food! Play With Your Food! Totally "Normal" Totally "Normal" Recent Queries american idol you tube american idol you tube biriani calaveras y diablitos fabulosos cadillacs corey howard dancing competitions eraserheads album father ted series 1 gina cerano harry phillips hieratic script john grierson kate ryan scream for more kleine tasche lancer gsr mark vanderloo medieval inn nascar paint nik aziz noel gallagher acoustic partai politik 2009 paul bertolli siphon bottle superman bags tallahatchie bridge yoselinbirianicalaveras y diablitos fabulosos cadillacscorey howarddancing competitionseraserheads albumfather ted series 1gina ceranoharry phillipshieratic scriptjohn griersonkate ryan scream for morekleine taschelancer gsrmark vanderloomedieval innnascar paintnik aziznoel gallagher acousticpartai politik 2009paul bertollisiphon bottlesuperman bagstallahatchie bridgeyoselin Related Queries marchantia marchantia marchantia polymorphamarchantia polymorpha © 2009 — 2010 · PicsDigger.com · DE · ES · FR · RU · User Agreement · Contact us: PicsDigger.comDEESFRRUUser Agreement If you'd like to remove copyright-protected images please contact us.contact us

13 Plagiochila porelloides (kapraďovka podhořankovitá) foliózní (listnatá) stélka rhizoidy, kauloid, fyloidy (fyloidy tvořené stejnocennými buňkami) http://bryophytes.plant.siu.edu/imPlagiochilaPorelloides.html http://www.botany.ubc.ca/bryophyte/plagiochila.html

14 Polytrichum commune (ploník obecný) gametofyt: rhizoidy, kauloid, fyloidy sporofyt: štět, tobolka (nezelené) fyloidy tvořeny více typy buněk http://www.ous.ac.jp/garden/My%20HP/NishiPhotos/Polytrichum%20commune%2004autumn.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichum_commune.jpeg oddělení: Bryophyta (mechy)

15 www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=85540&flora_id=1 Polytrichum commune (ploník obecný)

16 oddělení: Bryophyta (mechy) Mnium affine (měřík příbuzný) gametofyt: rhizoidy, kauloid, fyloidy sporofyt: štět, tobolka (nezelené) fyloidy tvořeny více typy buněk http://www.andrewspink.nl/mosses/pictures/Mnium%20hornum%20P151.jpg http://www.tolweb.org/treehouses/?treehouse_id=4134

17 Mnium affine (měřík příbuzný) antheridia i archegonia obklopena podpůrnými vlákny (parafýzami) parafýzy http://biology.unm.edu/ccouncil/Biology_203/Summaries/Non-floweringPlants.htm

18 seta = štět collum = krk urna = výtrusnice peristom = prstenec/obústí opercullum = víčko antheridium = pelatka archegonium = zárodečník fyloidy kauloid rhizoidy

19 Zápočtová poznávačka - z herbářových položek - krytosemenné, kapraďorosty, mechy - druhy dle povinného pensa - http://sci.muni.cz/botzool/study/pensum/ - cvičební herbář na Podpěrově náměstí - od vchodu do budovy chodba vlevo vedle schodů, herbář je schován ve velkém stole poblíž dveří knihovnic - latinsky názvy rodu, druhu a čeledě - druhové jméno bez rodového se nepočítá; samotná latina na složení zápočtu stačí - česky taktéž - samotná čeština na složení zápočtu nestačí - na zápočet nutno mít alespoň 60 % správně - v zápočtovém týdnu naráz nižší i vyšší rostliny; opravné termíny ve zkouškovém

20 Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) -zakreslete stélku s receptakuly -nebo stélku s pohárky (možná v nich budou gemmy) Rašeliník (Sphagnum sp.) - gametofyt s fyloidy nahloučenými v horní části lodyžky Ploník obecný (Polytrichum commune) - zakreslete gametofyt ( rhizoidy, kauloid a fyloidy) a sporofyt (štět, tobolku, na tobolce vyznačte krk, výtrusnici, víčko a čepičku) Měřík (Mnium sp.) - (M) zakreslete antheridia s parafýzami – trvalý prepatár - (M) zakreslete archegonia s parafýzami – trvalý preparát


Stáhnout ppt "MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google