Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a společnost - sociologie TémaČlověk a společnost - sociologie Tematická oblastČlověk a společnost - sociologie NázevMetody sociologie - 2 AutorMgr. Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceSeznámení se s dalšími sociologickými metodami Přínos/cílové kompetenceVýznam dalších sociologických metod pro získávání nových údajů VY_32_INOVACE_50_06

2 Metody sociologie - úvod Seznámení se s dalšími sociologickými metodami a jejich význam pro získávání nových ůdajů

3 Dotazník Je v našich podmínkách nejužívanější, jeho vytvoření má svá pravidla Dotazník musí vyhovovat dvěma hlavním požadavkům: 1) účelově- technickým – formulace otázek 2)psychologickým – souvisí s osobou dotazovaného

4 Při práci s dotazníkem jsou důležité tyto oblasti: A) celkový dojem B)formulace otázek C)typologie otázek D)manipulace s dotazníkem

5 a) Celkový dojem Formát dotazníku Úprava první stránky Barva papíru Rozsáhlost dotazníku Počet otázek Sled otázek Způsob vyplňování

6 b) Formulace otázek Jednoznačnost a srozumitelnost otázky Eufemismy – zeslabují negativní hodnocení Sugestivní otázky – vynucují si odpověď Halo efekt Projektivní otázky – neprůhledné Technika nedokončených vět Bublinové testy

7 c) Typologie otázek Otázky volné – otevřené Otázky zavřené – výběr z možností Dichotomické otázky – ano - ne

8 d) Manipulace s dotazníkem osobní předání poštou

9 Anketa Nejčastěji bývá chápána jako zvláštní typ volného dotazníku Je spíše užitečná pro vytváření typologických charakteristik Neslouží k zevšeobecňování

10 Rozhovor malý dosah problémy se standardností není anonymní možnost navázat kontakt s dotazovaným Druhy rozhovoru: a)standardizovaný – připravený b)nestandardizovaný - volný

11 Beseda Skupinový rozhovor, zjišťují se slovní i mimoslovní reakce jednotlivců, jejich pozice ve skupině

12 Pozorování je to technika často používaná v přírodních vědách, její použití v sociologii má své zvláštnosti problematika zajištění objektivity pozorovatele Druhy pozorování: zúčastněné – pozorovatel se snaží zatajit svoji roli přímé – ostatní ví,že jsou pozorováni

13 Sociometrie zahrnuje soubor technik, které rozpracoval rakouský psychiatr J.Moreno analyzuje vztahy mezi lidmi v malé sociální skupině jsou to vztahy přitahování – lhostejnosti – odpuzování výsledky jsou vyjadřovány v maticích, indexy nebo sociogramem

14 Zdroje a prameny PETRUSEK, Miloslav. Sociologie: občanská nauka : základy společenských věd. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 118 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-5981-2. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: Pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 127 s. ISBN 80-716-8304-3. EDUARD URBÁNEK, Jiří Buriánek. Základy sociologie: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: S, 1992, 127 s. ISBN 80-900-0966-2. ČADOVÁ, Barbara, Eduard URBÁNEK a Miroslava ČERMÁKOVÁ. Maturitní otázky - občanský a společenskovědní základ: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 224 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0600-0. BLAŽKOVÁ, Miloslava a BLAŽKOVÁ. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 160 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80- 7358-118-3.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google