Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NUKLEOVÉ KYSELINY (NK). Co to jsou NUKLEOVÉ KYSELINY? neexistoval by bez nich život na Zemi všechny živé organismy obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NUKLEOVÉ KYSELINY (NK). Co to jsou NUKLEOVÉ KYSELINY? neexistoval by bez nich život na Zemi všechny živé organismy obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny."— Transkript prezentace:

1 NUKLEOVÉ KYSELINY (NK)

2 Co to jsou NUKLEOVÉ KYSELINY? neexistoval by bez nich život na Zemi všechny živé organismy obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny

3 makromolekulární látky tvořené polynukleotidovým řetězcem (či řetězci) - biopolymery ve své struktuře uchovávají genetickou informaci Co to jsou NUKLEOVÉ KYSELINY?

4

5 Stavba NK DUSÍKATÁ BÁZE MONOSACHARID ZBYTEK H 3 PO 4 DUSÍKATÁ BÁZE NUKLEOSID MONOSACHARID NUKLEOTID

6 Základní stavební jednotkou NK je: DUSÍKATÁ BÁZE A, G, C, T (DNA) A, G, C, U (RNA) MONOSACHARID 2-deoxy-D-ribosa (DNA) D-ribosa (RNA) ZBYTEK H3PO4 FOSFÁT NUKLEOSID NUKLEOTID

7 Stavba NK MONOSACHARID OHH ribóza 2-deoxy-ribóza RNA DNA typ NK

8 Stavba NK ZBYTEK H 3 PO 4 fosfát

9 Stavba NK Dusíkaté báze Deriváty pyrimidinu URACYL THYMIN CYTOSIN DUSÍKATÉ BÁZE

10 Stavba NK Deriváty purinu ADENIN GUANIN DUSÍKATÉ BÁZE

11 polynukleotidový řetězec DNA nebo RNA???

12 AMP = adenosinmonofosfát příklady ribonukleotidů ADP = adenosindifosfát ATP = adenosintrifosfát makroergická vazba makroergické sloučeniny

13 příklady ribonukleotidů GTP = guanosintrifosfát příklady deoxyribonukleotidů dGTP = deoxyguanosintrifosfát makroergické sloučeniny

14 dATP = deoxyadenosintrifosfát příklady deoxyribonukleotidů makroergická sloučenina

15 Uspořádání řetězce NK - shrnutí: mezi fosfátem jednoho nukleotidu (C3) a hydroxylem (C5) vznikne esterová vazba jednotlivé nukleotidy se spojují do polynukleotidových řetězců konec 5´celý H 2 PO 4 - konec 3´celá –OH skupina

16 zachycuje tvar a počet řetězců NK u DNA – dvoušroubovice = dva polynukleotidové řetězce se propletou kolem společné osy u RNA – jednošroubovice Úrovně struktury NK Primární struktura = pořadí nukleotidů (dusíkatých bází) v řetězci př. AGGCAATTGCGTA…. Sekundární struktura Terciární struktura zkoumá uspořádání řetězce v prostoru

17 sekundární struktura DNA a RNA

18 sekundární struktura DNA – komplementarita bází = tvorba vodíkových můstků mezi A – T a C – G Adenin = Thymin Guanin ≡ Cytosin pevnější spojení

19 Sekundární struktura DNA = dvoušroubovice = dihelix pravotočivá

20 DNA x RNA monosacharid 2-deoxy-D-ribosa D-ribosa OH H dusíkaté báze A; T; G; CA; U; G; C struktura jednošroubovice dvoušroubovice

21

22 Typy RNA MEDIÁTOROVÁ (informační) RNA (mRNA) [9] přenos informace z jádra do cytoplasmy – na ribosom obsahuje přepis informace z molekuly DNA o primární struktuře proteinu TRANSFEROVÁ (přenosová) RNA (tRNA) přenos aminokyselin na místa syntézy – vznik proteinů RIBOSOMÁLNÍ RNA (rRNA) tvoří ribosomy – organely na kterých dochází k proteosyntéze

23

24 tRNA mRNA rRNA

25 REPLIKACE DNA

26 zdvojení genetické informace před dělením buněk DNA se rozplétá a ke každému vláknu se vytvoří dceřiné komplementární vlákno výsledkem jsou 2 identické dvoušroubovice REPLIKACE DNA

27 rozplétání dvoušroubovice DNA k oběma uvolněným vláknům se na základě principu komplementarity doplňují volné nukleotidy průběh replikace DNA A=TG ≡ C

28 průběh replikace DNA DNA polymerasa, DNA ligasa, DNA primasa topoisomerasy, helikasa vedoucí a opožďující se vlákno (Okazakiho fragmenty)

29 PROTEOSYNTÉZA transkripce translace

30 replikacetranskripce translace cesta genetické informace replikace

31 = tvorba proteinů za podílu: DNA, všech typů RNA, AMK, jádra a ribosomů = exprese genů (úsek DNA se specifickou fcí) jaký protein vznikne je dáno sekvencí nukleotidů v mRNA (vzniká na základě DNA = transkripce) proteiny – stavební, řídící, katalytická fce… 2 fáze: transkripce a translace Proteosyntéza

32

33 = přepis sekvence nukleotidů z DNA (genetický kód) do mRNA (primární struktura proteinů) v jádře, hotová mRNA odchází do cytoplasmy díky RNA-polymeráze na jednom vlákně DNA = matrice růst ve směru 5´konec → 3´konec v potřebné části dvoušroubovice dojde k rozpletení vláken DNA a jejich dočasného oddálení přepis do struktury mRNA na základě komplementarity bází: A-U, G-C Transkripce

34 průběh transkripce

35

36 iniciace elongace terminace

37 Doplňte příslušnou sekvenci mRNA k úseku DNA: 3´AACTGCGATGCCCTTAGC5´ 5´UUGACGCUACGGGAAUCG3´

38 průběh transkripce – sestřih hnRNA u eukaryot geny úseky exonů (obsahují informaci o pořadí AMK) a intronů (nekódují) při transkripce vzniká hnRNA = úseky exonů i intronů – poté nutný sestřih = vystřihnutí intronů – vzniká mRNA DNA hnRNA mRNA

39 obsahuje pouze kódovací sekvence exonů přesun z jádra do cytoplasmy – spoj s ribosomem 5´UUG ACG CUA CGG GAA UCG 3´ kodon pořadí nukleotidů – info o vznikajícím proteinu – ve formě kodonu = triplet (3 nukleotidy) – k němu přináší tRNA komplementární trojici nukleotidů = antikodon

40 = překlad sekvence nukleotidů z mRNA do pořadí AMK v polypeptidickém řetězci v cytoplasmě na ribosómech AMK transportovány na místo syntézy pomocí tRNA (pro každou AMK její tRNA – typ AMK určen antikodonem tRNA) antikodon tRNA nasedá dle komplementarity na kodon mRNA Translace

41 tRNA struktura jetelového listu antikodon info o typu AMK – dle genetického kódu

42 ARGININ

43 Aminokyseliny přinesené t-RNA se mezi sebou spojí peptidovou vazbou a vzniká protein. kodon antikodon Na trojici nukleotidů mRNA (kodon) se naváže na základě komplementarity tRNA (antikodon), která nese daný druh AMK rRNA mRNA tRNA Průběh translace

44

45

46 Popište obrázek:

47 TRANSKRIPCE (= přepis genetického kódu o primární struktuře bílkovin z DNA v jádře na mRNA mRNA přechází z jádra do cytoplazmy buňky, kde se váže s několika ribosomy (rRNA) a překládá jim to, co přepsala z DNA TRANSLACE (= překlad pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin tRNA) Aminokyseliny přinesené t-RNA se mezi sebou spojí peptidovou vazbou a vzniká protein. Průběh proteosyntézy

48 Opakování − vyluštěte křížovku: 1.Dusíkatá organická báze označovaná jako T. 2.Dusíkatá organická báze označovaná jako U. 3.Kodon jinak. 4.Zdvojení genetické informace. 5.Překlad pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin tRNA. 6.Přenosová RNA. 1.THYMIN 2.URACIL 3.TRIPLET 4.REPLIKACE 5.TRANSLACE 6.TRANSFEROVÁ

49 SPOJTE SOUVISEJÍCÍ POJMY: mRNA KODON REPLIKACE KOMPLEMENTARITA DNA TRANSKRIPCE tRNA TRANSLACE MUTACE PŘEKLAD PŘENOSOVÁ RNA ZMĚNA GEN. INF. INFORMAČNÍ RNA ZDVOJENÍ GEN. I. TRIPLET PÁROVÁNÍ BÁZÍ DVOUŠROUBOVICE PŘEPIS

50 Odhalte chyby v textu: Nukleotid se skládá z báze, disacharidu a fosfátu. Adenin patří mezi pyrimidinové báze. DNA se skládá z bází: A, U, C, G. V RNA se vyskytuje 2-deoxy-β-D-ribosa. Uracil je komplementární s guaninem. Sekundární struktura NK je zajištěna kovovou vazbou. Transkripci zajišťuje ribosomová RNA. Translace je zdvojení genetické informace. monosacharidu purinové T D-ribosa vodíkovou adeninem mediátorová Replikace


Stáhnout ppt "NUKLEOVÉ KYSELINY (NK). Co to jsou NUKLEOVÉ KYSELINY? neexistoval by bez nich život na Zemi všechny živé organismy obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google