Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol."— Transkript prezentace:

1 Uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Obecná úprava doby určité Podle obecné úpravy nesmí doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž smluvními stranami opakovat nejvýše dvakrát. Celkem smí být tedy pracovní poměr sjednán až třikrát po sobě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 Obecná úprava doby určité Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Pokud mezi jednotlivými dobami určitými uplynulo méně, než 3 roky, jde o opakování doby určité. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 4 § 39 odst. 4 zákoníku práce: (4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví a) bližší vymezení těchto důvodů, b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první. Právní úprava výjimky © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 5 Podmínky uplatnění jiného postupu Úprava výjimky znovu zavedla možnost sjednávat a opakovat pracovní poměry na dobu určitou i bez omezení v případě, že jsou u zaměstnavatele dány: vážné provozní důvody, nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Uplatnění výjimky je dále vázáno na to, že: po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat založení pracovního poměru na dobu neurčitou, obecná úprava pracovních poměrů na dobu určitou (třikrát a dost) není dostatečná. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 6 „Test“ možnosti uplatnění výjimky Za účelem zjištění, za jsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky, lze aplikovat test s pomocí otázek: 1.Jsou zaměstnavatelovy důvody tak vážné, že nedostatečná nebo žádná reakce na ně by mohla způsobit újmu nebo jiné podstatné těžkosti? 2.Lze předpokládat, že uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou se zaměstnanci dotčenými vážnými důvody, by bylo významnou příčinou újmy, problému nebo těžkosti? 3.Mohl by zaměstnavatel sám svým přičiněním působení vážných důvodů vyloučit nebo minimalizovat? 4.Existuje jiný rozumně myslitelný způsob jak na vážné důvody reagovat, než opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou? 5.Ukázalo se jako nedostatečné a nevyhovující postupovat při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s využitím pravidla třikrát tři? © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 7 Na existenci vážných provozních důvodů, pro které nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat založení pracovního poměru na dobu neurčitou, lze usuzovat, pokud odpovědi zní: 1.Ano. 2.Ano. 3.Ne. 4.Ne. 5.Ano. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. „Test“ možnosti uplatnění výjimky

8 8 Výjimka bude uplatnitelná tam, kde je na první pohled zřejmé, že nelze založit pracovní poměr na dobu neurčitou a buď nestačí doba trvání 3 roky, nebo je třeba opakovat dobu určitou víckrát než třikrát po sobě. Typicky se bude jednat o případy: sezónních prací, zvláštního (například grantového) způsobu financování. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Případy, kdy lze uplatnit jiný postup

9 9 Další podmínky uplatnění jiného postupu Jiný postup musí být přiměřený. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí být jiný postup sjednán v dohodě s odborovou organizací (může se jednat o kolektivní smlouvu, ale nemusí). Zákon předepisuje podstatné náležitosti této dohody. Když u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, vydá tatáž pravidla ve formě vnitřního předpisu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 10 Obsah dohody (vnitřního předpisu) Dohoda (vnitřní předpis) musí obsahovat: bližší vymezení důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, dobu, na kterou se dohoda uzavírá nebo vydává vnitřní předpis. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 11 Pozornost je třeba věnovat zejména pravidlům jiného postupu. Musí být sjednáno, resp. stanoveno, jak bude zaměstnavatel při sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou postupovat. Například na jak dlouho budou pracovní poměr uzavírány, kolikrát po sobě budou uzavírány apod. Je-li to nutné a přiměřené, může jiný postup spočívat i v neomezeném řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Obsah dohody (vnitřního předpisu)

12 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol."

Podobné prezentace


Reklamy Google