Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce ve mzdě SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Účel  Proces práce ve mzdě zahrnuje odeslání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce ve mzdě SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Účel  Proces práce ve mzdě zahrnuje odeslání."— Transkript prezentace:

1 Práce ve mzdě SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Účel  Proces práce ve mzdě zahrnuje odeslání surovin dodavateli, který zajistí specifické výrobní postupy, a příjem zhodnoceného finálního produktu zpět do zásoby. Výhody  Rozklad kusovníku aktivuje následné funkce, např. dodávku zpracovateli ve mzdě  Automatické účtování toku hodnot  Automatické účtování zásob do odpovídajících druhů zásob Klíčové procesní kroky Při příjmu materiálu se scénář zaměří na tyto činnosti:  Vytvoření objednávky na základě naplánovaného požadavku na objednávku vytvořeného posledním během plánování potřeb materiálu  Volitelné: manuální vytvoření objednávky  Schválení objednávky (je-li to nutné)  Odesílaná dodávka  Výdej materiálu pro dodávku a odeslání zpracovateli ve mzdě

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Klíčové procesní kroky Při příjmu materiálu se scénář zaměří na tyto činnosti:  Příjem materiálu dodaného zpracovatelem ve mzdě na základě objednávky  Rezervace komponent a spotřeba množství komponent jako poskytnutí materiálu  Příjem faktury podle jednotlivé položky  Likvidace faktury a kontrola daňových nákladů  Odeslaná platba

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Požadované aplikace SAP a role podniku Požadované aplikace SAP  Enhancement package 6 pro SAP ERP 6.0 Role podniku  Nákupčí  Vedoucí nákupu  Skladník  Účetní dodavatelů  Výrobní plánovač

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Detailní popis procesu Práce ve mzdě  Vytvoří se požadavek na objednání práce ve mzdě buď prostřednictvím plánování potřeb materiálu (MRP) nebo manuálně žadatelem. Nákupčí ověří přesnost požadavku na objednávku a změní jej na objednávku. Před vystavením dodavateli se objednávka schválí na základě předdefinovaných parametrů.  Spotřeba odeslaných komponent se zaznamená při příjmu zhodnoceného finálního produktu. Dodavatel zašle za provedené služby fakturu, která se uhradí během normálního platebního cyklu.

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Vývojový diagram procesu Práce ve mzdě Nákupčí Vedoucí nákupu Účetní dodavatelů MRP = plánování potřeb materiálu, PO = objednávka, PM/PF = příjem materiálu / příjem faktury, ONC = odchylka nákupní ceny Vytvoření objednávky práce ve mzdě Skladník Přiřazení požadavku na objednávku Výrobní plánovač Provedení MRP Počáteční situace potřeb Schválení objednávek Vytvoření požadavku na odeslání dodávky Vygenerování skladového příkazu (volitelné) Potvrzení odběru (volitelné) Potvrzení skladového příkazu (volitelné) Zaúčtování výdeje materiálu Příjem materiálu z objednávky práce ve mzdě Příjem faktury z objednávky práce ve mzdě

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda SymbolPopisKomentář k používání Proužek: Identifikuje roli uživatele, jako např. fakturant nebo zástupce odbytu. Tento proužek může rovněž identifikovat organizační jednotku nebo skupinu spíše než určitou roli. Ostatní symboly toku procesů v této tabulce přecházejí do těchto řádek. K zahrnutí všech rolí ve scénáři máte libovolný počet řádek. Proužek role obsahuje úlohy běžné pro danou roli. Externí události: Obsahuje události, které začínají nebo končí scénáře, nebo ovlivňují průběh událostí ve scénáři. Spojnice (plná): Čára indikuje standardní pořadí kroků a směr toku ve scénáři. Spojnice (čárkovaná): Čára indikuje tok k méně často používaným nebo podmíněným úlohám ve scénáři. Může také vést k dokladům zapojeným do toku procesů. Spojuje dvě úlohy v procesu scénáře nebo nekrokovou událost Obchodní činnost / událost: Identifikuje akci, která buď vede do nebo ze scénáře, nebo vnější proces, který nastává během scénáře Neodpovídá kroku úlohy v dokladu Jednotkový proces: Identifikuje úlohu, která je ve scénáři zahrnuta krokově Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference procesu: Pokud scénář odkazuje na jiný scénář v celku, zadejte sem číslo a název scénáře. Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference podprocesu: Pokud scénář odkazuje na část jiného scénáře, zadejte sem číslo, název a čísla kroků z tohoto scénáře Odpovídá kroku úlohy v dokladu Rozhodnutí o procesu : Identifikuje rozhodnutí / místo větvení, označující volbu, kterou musí provést koncový uživatel. Čáry reprezentují různé volby vycházející z různých částí diamantu. Obvykle neodpovídá kroku úlohy v dokladu; odráží volbu, kterou je třeba udělat po provedení kroku SymbolPopisKomentář k používání K příštímu / od posledního diagramu: Vede k další / předchozí stránce diagramu Vývojový diagram pokračuje na další / předchozí stránce Kopie / doklad: Identifikuje tištěný doklad, výkaz nebo formulář Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Aktuální hodnoty finančního účetnictví: Indikuje doklad finančního účtování Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Plánování rozpočtu: Indikuje doklad plánování rozpočtu Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Manuální proces: Zahrnuje manuálně provedenou úlohu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje úlohu provedenou manuálně (např. vykládku vozidla ve skladu) která ovlivňuje tok procesů. Existující verze / data: Tento blok zahrnuje data, která vstupují z externího procesu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho tento tvar reflektuje data přicházející z externího zdroje; tento krok nemá žádné vstupní spojnice Systémové rozhodnutí prošel/neprošel: Tento blok zahrnuje automatické rozhodnutí provedené softwarově Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje automatické rozhodnutí systému, které se provádí po provedení kroku. Externí pro SAP Obchodní činnost / událost Jednotkový proces Reference procesu Reference podproces u Rozhodnut í o procesu Diagram. spojení Kopie / doklad Aktuální hodnoty finančního účetnictví Plánování rozpočtu Manuál ní proces Existující verze / data Systémov é rozhodnutí prošel/ neprošel

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Stáhnout ppt "Práce ve mzdě SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Účel  Proces práce ve mzdě zahrnuje odeslání."

Podobné prezentace


Reklamy Google