Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce ve mzdě SAP Best Practices.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce ve mzdě SAP Best Practices."— Transkript prezentace:

1 Práce ve mzdě SAP Best Practices

2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky
Proces práce ve mzdě zahrnuje odeslání surovin dodavateli, který zajistí specifické výrobní postupy, a příjem zhodnoceného finálního produktu zpět do zásoby. Výhody Rozklad kusovníku aktivuje následné funkce, např. dodávku zpracovateli ve mzdě Automatické účtování toku hodnot Automatické účtování zásob do odpovídajících druhů zásob Klíčové procesní kroky Při příjmu materiálu se scénář zaměří na tyto činnosti: Vytvoření objednávky na základě naplánovaného požadavku na objednávku vytvořeného posledním během plánování potřeb materiálu Volitelné: manuální vytvoření objednávky Schválení objednávky (je-li to nutné) Odesílaná dodávka Výdej materiálu pro dodávku a odeslání zpracovateli ve mzdě

3 Účel, výhody a klíčové procesní kroky
Při příjmu materiálu se scénář zaměří na tyto činnosti: Příjem materiálu dodaného zpracovatelem ve mzdě na základě objednávky Rezervace komponent a spotřeba množství komponent jako poskytnutí materiálu Příjem faktury podle jednotlivé položky Likvidace faktury a kontrola daňových nákladů Odeslaná platba

4 Požadované aplikace SAP a role podniku
Enhancement package 6 pro SAP ERP 6.0 Role podniku Nákupčí Vedoucí nákupu Skladník Účetní dodavatelů Výrobní plánovač

5 Detailní popis procesu
Práce ve mzdě Vytvoří se požadavek na objednání práce ve mzdě buď prostřednictvím plánování potřeb materiálu (MRP) nebo manuálně žadatelem. Nákupčí ověří přesnost požadavku na objednávku a změní jej na objednávku. Před vystavením dodavateli se objednávka schválí na základě předdefinovaných parametrů. Spotřeba odeslaných komponent se zaznamená při příjmu zhodnoceného finálního produktu. Dodavatel zašle za provedené služby fakturu, která se uhradí během normálního platebního cyklu.

6 Vývojový diagram procesu
Práce ve mzdě Výrobní plánovač Počáteční situace potřeb Provedení MRP Nákupčí Přiřazení požadavku na objednávku Vytvoření objednávky práce ve mzdě Vedoucí nákupu Schválení objednávek Skladník Vytvoření požadavku na odeslání dodávky Potvrzení odběru (volitelné) Vygenerování skladového příkazu (volitelné) Potvrzení skladového příkazu (volitelné) Zaúčtování výdeje materiálu Příjem materiálu z objednávky práce ve mzdě Účetní dodavatelů Příjem faktury z objednávky práce ve mzdě MRP = plánování potřeb materiálu, PO = objednávka, PM/PF = příjem materiálu / příjem faktury, ONC = odchylka nákupní ceny

7 Legenda Symbol Popis Komentář k používání Symbol Popis
Proužek: Identifikuje roli uživatele, jako např. fakturant nebo zástupce odbytu. Tento proužek může rovněž identifikovat organizační jednotku nebo skupinu spíše než určitou roli. Ostatní symboly toku procesů v této tabulce přecházejí do těchto řádek. K zahrnutí všech rolí ve scénáři máte libovolný počet řádek. Proužek role obsahuje úlohy běžné pro danou roli. Externí události: Obsahuje události, které začínají nebo končí scénáře, nebo ovlivňují průběh událostí ve scénáři. Spojnice (plná): Čára indikuje standardní pořadí kroků a směr toku ve scénáři. Spojnice (čárkovaná): Čára indikuje tok k méně často používaným nebo podmíněným úlohám ve scénáři. Může také vést k dokladům zapojeným do toku procesů. Spojuje dvě úlohy v procesu scénáře nebo nekrokovou událost Obchodní činnost / událost: Identifikuje akci, která buď vede do nebo ze scénáře, nebo vnější proces, který nastává během scénáře Neodpovídá kroku úlohy v dokladu Jednotkový proces: Identifikuje úlohu, která je ve scénáři zahrnuta krokově Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference procesu: Pokud scénář odkazuje na jiný scénář v celku, zadejte sem číslo a název scénáře. Reference podprocesu: Pokud scénář odkazuje na část jiného scénáře, zadejte sem číslo, název a čísla kroků z tohoto scénáře Rozhodnutí o procesu : Identifikuje rozhodnutí / místo větvení, označující volbu, kterou musí provést koncový uživatel. Čáry reprezentují různé volby vycházející z různých částí diamantu. Obvykle neodpovídá kroku úlohy v dokladu; odráží volbu, kterou je třeba udělat po provedení kroku Symbol Popis Komentář k používání K příštímu / od posledního diagramu: Vede k další / předchozí stránce diagramu Vývojový diagram pokračuje na další / předchozí stránce Kopie / doklad: Identifikuje tištěný doklad, výkaz nebo formulář Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Aktuální hodnoty finančního účetnictví: Indikuje doklad finančního účtování Plánování rozpočtu: Indikuje doklad plánování rozpočtu Manuální proces: Zahrnuje manuálně provedenou úlohu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje úlohu provedenou manuálně (např. vykládku vozidla ve skladu) která ovlivňuje tok procesů. Existující verze / data: Tento blok zahrnuje data, která vstupují z externího procesu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho tento tvar reflektuje data přicházející z externího zdroje; tento krok nemá žádné vstupní spojnice Systémové rozhodnutí prošel/neprošel: Tento blok zahrnuje automatické rozhodnutí provedené softwarově Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje automatické rozhodnutí systému, které se provádí po provedení kroku. Diagram. spojení <Funkce> Kopie / doklad Externí pro SAP Aktuální hodnoty finančního účetnictví Obchodní činnost / událost Plánování rozpočtu Jednotkový proces Manuální proces Reference procesu Existující verze / data Reference podprocesu Systémové rozhodnutí prošel/ neprošel Rozhodnutí o procesu

8


Stáhnout ppt "Práce ve mzdě SAP Best Practices."

Podobné prezentace


Reklamy Google