Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CONFIDENTIAL SAP Business One 8.82 Přehled Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CONFIDENTIAL SAP Business One 8.82 Přehled Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011."— Transkript prezentace:

1 CONFIDENTIAL SAP Business One 8.82 Přehled Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This document is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward- looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions. Legal disclaimer

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Release Family – Definice  Vylepšení a rozšíření funkcionalit jsou dodávána jak v hlavní tak i v dílčích verzích. Hlavní verze (tj. 8.8) obsahuje větší funkční rozšíření nebo změny architektury. Dílčí verze (tj. 8.81, 8.82) pak obsahují nové a vylepšené dílčí funkce či úpravy.  Uživatelské rozhraní je shodné v hlavní a příslušných dílčích verzích.  Hlavní verze a dílčí verze, které jí následují, reprezentují „release family“ (rodina verzí). Release Family – Podpora  Každá „release family“ je podporována po dobu 3 let (počínaje uvolněním hlavní verze do volné distribuce a pokrývá pak všechny dílčí verze z v „release family“).  Jakmile je do volné distribuce uvolněna dílčí verze, je okamžitě ukončena podpora předchozí dílčí verze.  Frekvence uvolňování opravných balíčků (patch) se pohybuje mezi 4 až 12 týdny a v průběhu období podpory konkrétní verze se postupně prodlužuje. Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82 Roadmap Snapshot * Plánované uvolnění do volné distribuce: verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Přehled (1) 1. Vylepšení v oblasti byznys logiky 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu 1.3 Přiřazení sériových čísel 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou 1.6 Platební asistent 1.7 Účtování úroků z prodlení 1.8 Správa marketingových kampaní 1.9 Kmenové údaje pracovníka 1.10 Činnosti (aktivity) 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři 1.12 Příprava k odběru 1.13 Výroba na zakázku 1.14 Rámcová smlouva 1.15 MRP

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Přehled (2) 2. Vylepšení podpůrných funkcí 2.1Expresní konfigurace 2.2Solution Packager 2.3Vylepšení procesu upgradu 2.4Life Cycle Management 2.5Asistent čištění kmenových dat 2.6Vylepšení dashboardů 2.7Vylepšení kokpitů 2.8SAP Crystal Reports ~ Multi Language & Multi Database 2.9SAP Crystal Reports ~ Reporting & Layout Management 3. Ostatní funkční & technická vylepšení 3.1Zpracování výpisu z banky (BSP) 3.2Vylepšení pro určité země 3.3Další funkční vylepšení 3.4Vylepšení v SDK

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu Vylepšení:  Automaticky odsouhlasené účetní zápisy lze prohlížet přes Aplikované transakce vyvolané pravým tlačítkem myši na účetním zápisu  Je automatizované jak plné tak i částečné odsouhlasení  Je použité i na účty v cizí měně  Automatická odsouhlasení nelze ručně zrušit  Výkaz Hlavní kniha nabízí novou možnost zohlednění data odsouhlasení, která umožní přesné vykazování otevřených zůstatků na jednotlivých zápisech Poznámka: transakce vytvořené v předchozích verzích nejsou v průběhu upgradu odsouhlaseny. Účet pořízení 2000 1500 3000 1550 4600 4000 1000 1700 2000 1200 1500 1000 1800 1450 3100 1100 1600 ? Účet pořízení 2000 1500 3000 1550 4600 4000 1000 1700 2000 1200 1500 1000 1800 1450 3100 1100 1600  Vztahuje se na:  Účet pořízení zboží/materiálu  Účet pořízení přepravného  Účet nedokončené výroby (uzavření výr. zakázky)

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu Vylepšení:  Možnost uzavření Příjemky / Vratky k určitému datu, např. ke konci účetního období  Datum této transakce je definován uživatelem  Účetní zápisy z této transakce jsou zaúčtovány k takto uživatelem zadanému datu.

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 1.3 Přiřazení sériových čísel Vylepšení:  Přiřazení sériových čísel k Zakázce odběratele, Prodejní faktuře před dodávkou a k požadavku na přeskladnění  Nová políčka “Přiřazeno” a “Přiřazeno v dokladu” v okně výběru sériových čísel  Cílové doklady přebírají vybraná sériová čísla  Podporuje a rozšiřuje funkcionalitu “Otevření zakázky při vytvoření vratky”

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby Vylepšení:  Možnost zadání prodejního či nákupního dobropisu typu Artikl bez dopadu na účet skladu  Lze využít jak pro návazné dobropisy tak pro nezávislé dobropisy  Zatržítko “Bez účtování množství” je dostupné na nákupních a prodejních dobropisech  Funguje též na artiklech se sériovými čísly/dávkami a též na artiklech s kusovníky  Nová políčka jsou přístupná i v SDK DI API Zákazník Dodávka ks: 10 Faktura ks: 10 Informuje dodavatele: poškozeno během dopravy ks: 3 Dobropis na 3 ks “Bez účtování množství”

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou Vylepšení:  Možnost vytvoření dobropisu k faktuře před dodávkou s plnou nebo částečnou dodávkou  Dobropis lze vytvořit pomocí funkce Kopírování do nebo Kopírování z  Nová políčka zobrazují Dodávku nebo Příjemku  Zboží se vrací na sklad (pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”)  Pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”, spustí se funkcionalita “Otevření zakázky při vytvoření vratky Faktura před dodávkou (založená na Zakázce odběratele) Dodávka (založená na Fatruře před dodávkou) Následný Dobropis na vrácené zboží “Bez účtování množství” nezašktnuto

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 1.6 Platební asistent (1/3) Vylepšení:  Informace o skontu na výkazu doporučení platebního asistenta Platební asistent Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku Platby budou provedeny, jelikož jsou splatné ještě před datem příštího běhu plateb Čas Datum běhu plateb Datum příštího běhu plateb Faktura Skonto Faktura Skonto Faktura Skonto Nová pole:  Datum splatnosti skonta  Skonto %  Částka skonta

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 1.6 Platební asistent (2/3) Vylepšení:  Zatrhávač “Aktivní” ve Způsobech platby  Zjednodušené nastavení:  Způsobů platby  Parametrů pro běh plateb v kartách obchodních partnerů  Možnost zadat Sazbu bank. poplatků (%)  Rozšířené možnosti seskupení

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 1.6 Platební asistent - Generování platebních příkazů(3/3) Vylepšení:  Asistent platby podporuje nový typ zpracování -> Generování platebních příkazů  Generuje soubory pro platební příkazy bez nutnosti vytváření standardních platebních dokladů  Podpora ručního vkládání plateb přímo do výkazu doporučení (bez vazby na existující doklady)  Nový indikátor Běh platebních příkazů v obchodních dokladech, který označí doklady, které jsou zahrnuté v běhu generování platebních příkazů  2 nové výkazy - Výkaz platebních příkazů podle obchodního partnera a Výkaz platebních příkazů podle běhu plateb  Okno Splátky rozšířeno o dvě pole - Částka platebního příkazu a Název běhu platebního příkazu

14 ©2011 SAP AG. All rights reserved.14 1.7 Účtování úroků z prodlení Vylepšení:  Asistent upomínání vytvoří faktury typu servis na úroky z prodlení a poplatek za upomínání  Kód DPH na faktuře může být upraven samostatně pro úroky z prodlení a pro poplatek za upomínání

15 ©2011 SAP AG. All rights reserved.15 1.8 Správa marketingových kampaní (1/2) Vylepšení:  Rozšíření funkce CRM o správu marketingových kampaní  Funkce pro vytváření a údržbu cílových skupin potenciálních zákazníků  Možnost vytvoření cílově skupiny z externího seznamu  Asistent generování kampaně:  Nové menu v modulu Obchodní partneři  Generuje nové marketingové kampaně  Možnost definovat cílovou skupinu, partnery a seznam artiklů  Vykonání kampaně prostřednictvím Faxu, Emailu, seznamu nebo URL  Uložení specifických kampaní po pozdější využití či opakování  Sumární výkaz Seznam kampaní Vstup Výstup Asistent generování kampaně Cílová skupina Artikly Partneři Seznamy Email Fax URL pro web kampaně Kmenová karta kampaně Seznam cílových OP Seznam artiklů Partneři Přílohy Činnosti

16 ©2011 SAP AG. All rights reserved.16 1.8 Správa marketingových kampaní (2/2) Vylepšení:  Propojení na prodejní příležitosti  Sledování příležitostí podle kampaně  Drag and Drop emaily do karty Kampaně  Generování seznamu kampaní  Odkaz na kampaň v kartě OP

17 ©2011 SAP AG. All rights reserved.17 1.9 Kmenové údaje pracovníka Vylepšení:  Propojení z karty uživatele na kartu pracovníka  Propojení z karty pracovníka odbytu na kartu pracovníka  Přiřazení činnosti ke kartě pracovníka  Zobrazení činností pracovníka v kalendáři  Zobrazení údajů o nepřítomnosti v kalendáři  Zobrazení údajů o vzdělávání v kalendáři

18 ©2011 SAP AG. All rights reserved.18 1.10 Činnosti Vylepšení:  Činnosti mohou být přiřazeny pracovníkovi  Možnost duplikace činnosti  Jakákoliv adresa OP může být vybrána do činnosti  Flexibilnější definice měsíčního opakování  Flexibilnější definice ročního opakování

19 ©2011 SAP AG. All rights reserved.19 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři Vylepšení:  Nová záložka Plánování v servisním hlášení  Zobrazení údajů o plánování v kalendáři  Zobrazení seznamu plánovaných servisních hlášení ve výkazu Přehled činností  Zobrazení činnosti typu Úloha v kalendáři  Připomínka ve formě výstražné funkce pro plánovaná servisní hlášení

20 ©2011 SAP AG. All rights reserved.20 1.12 Příprava k odběru Vylepšení:  Podpora přiřazených sériových čísel/dávek:  Přiřazení v zakázce odběratele  Vybráno a vloženo do seznamu k odběru  Podpora funkcionality Nevyřízených zakázek  Tiskové výstupy s podporou sériových čísel, dávek a nevyřízeného množství  Automatické generování dodacích listů z Přípravy k odběru  Možnost ručního vytvoření faktur přímo z Přípravy k odběru  Jasná pravidla konsolidace dodávek pro zákazníka a dodací adresu Sales Order Zakázka odběratele Seznam materiálu k odběru 1.~~~~~~~~~~~~~ 2.~~~~~~~~~~~~~ 3.~~~~~~~~~~~~~. : Seznam materiálu k odběru 1.~~~~~~~~~~~~~ 2.~~~~~~~~~~~~~ 3.~~~~~~~~~~~~~. : 1. Inkjet Printer Serial No 190992039 2. Laser printer Nedostupný 1. Inkjet Printer Serial No 190992039 2. Laser printer Nedostupný Berlín Londýn Back order transparency Konsolidace dodávek podle dodacích adres

21 ©2011 SAP AG. All rights reserved.21 1.13 Výroba na zakázku Vylepšení:  Automatické vytváření Montážních zakázek ze Zakázek odběratele (navíc k Nákupním objednávkám a Poptávkám) pomocí Asistenta potvrzení nákupu  Montážní zakázka může být vytvořena na všechny nebo jen na některé artikly ze Zakázky odběratele  Přímý přístup k asistentovi z modulu Výroba, kdy výchozí m cílovým dokladem je Montážní zakázka  Možnost výběru a konsolidace několika zakázek odběratele v jednom běhu Asistenta potvrzení nákupu  Při jakýchkoliv změnách na Zakázce odběratele či Montážní zakázce je uživatel upozorněn na jejich vazbu Sales Order Zakázka odběratele Krok 1: Vyberte zákazníky Krok 2: Vyberte zakázky odběratele Krok 3: Vyberte řádky s artikly Krok 4: Zkonsolidujte více zakázek odběratele do jedné montážní Krok 5: Ověřte výsledky Krok 6: Souhrnný výkaz

22 ©2011 SAP AG. All rights reserved.22 1.14 Rámcová smlouva Vylepšení:  Prodejní a nákupní dvoustranné smlouvy  Dva typy smluv : obecná a speciální  Definuje speciální ceny  Definuje dohodnuté artikly k prodeji či nákupu  Veškeré transakce jsou zaznamenány na úrovní smlouvy  Zohledněné v běhu MRP, ve výkazech cash flow a v nákupním procesu Rámcová smlouva Odvolávka Zakázka odběratele Koncové datum 31.prosince Počáteční datum 1.ledna

23 ©2011 SAP AG. All rights reserved.23 1.15 MRP (1/2) Vylepšení:  MRP asistent:  MRP běh pro vybraný sklad  Úroveň doplnění skladu  Vylepšení zobrazení výsledků běhu MRP  Plánování včetně historických dokladů a dokladů po termínu

24 ©2011 SAP AG. All rights reserved.24 Vylepšení:  Výkaz doporučení:  Nákupní poptávky  Výstrahy k doporučení  Požadavky na přeskladnění  3 nové možnosti zobrazení kalendářního týdne  Prognózy:  Ruční zadávání prognózy pro vybrané artikly  Automatické generování prognózy na základě historického prodeje 1.15 MRP (2/2) Release within (days): MRP Recommendation Due

25 ©2011 SAP AG. All rights reserved.25 2.1 Expresní konfigurace Vylepšení:  Integrace nástroje Expresní konfigurace do SAP Business One  Možnost založení nové firmy pomocí asistenta  Průvodcem řízený postup jak krok za krokem nastavit firemní databáze  ! Toznačuje pole, která nemohou být změněna, jakmile je do firmy vložena jakákoliv transakce  Možnost porovnání původního nastavení s jakoukoliv následnou změnou či porovnání dvou předchozích stavů nastavení  Integrováno do přístupových oprávnění v SAP Business One :

26 ©2011 SAP AG. All rights reserved.26 2.2 Solution Packager Vylepšení:  Flexibilní balení řešení s možností výběru objektů k zabalení  Možnost změny kódů uživatele při balení  Možnost zabalení jen schématu UDT (User Defined tables)  Balení dat ohledně pracovní plochy, jako např. pomůcky, kokpity a dashboardy

27 ©2011 SAP AG. All rights reserved.27 2.3 Vylepšení procesu upgradu Vylepšené uživatelské rozhraní Zlepšená výkonnost předběžného testu Detailní přehled o prováděném upgradu Automatický upgrade klientů & addonů Vylepšení:  Tzv. tichý upgrade klienta  Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba  50% snížení časové náročnosti upgradu klienta  Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta  Možnost výběru jazyka asistenta  Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“  Vylepšené zobrazení progresu při upgradu  Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu Vylepšení:  Tzv. tichý upgrade klienta  Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba  50% snížení časové náročnosti upgradu klienta  Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta  Možnost výběru jazyka asistenta  Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“  Vylepšené zobrazení progresu při upgradu  Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu Přínosy:  Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut)  Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům  Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Active directory)  Optimalizovaný proces upgradu  Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků Přínosy:  Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut)  Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům  Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Active directory)  Optimalizovaný proces upgradu  Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků

28 ©2011 SAP AG. All rights reserved.28 2.4 Life Cycle Management Vylepšení:  Správa přes více instalací  RSP studio umožňuje partnerům vytvářet vlastní úlohy a distribuovat je zákazníkům  RSP Server jako jediný centrální bod pro správu celé instalované báze partnera  Centrum výkazů:  Sumární výkazy přes všechny zákazníky partnera  Jasný datový model pro SAP i partnery  Výkazy jsou dodávány v nástroji Crystal Reports  Sdílení souborů / distribuce obsahu  Přenos databáze od zákazníka k partnerovi  Vzdálená konzole (Remote Console)  SAP Remote Console pro centrální správu a schvalování úloh RSP distribuovaných SAPem

29 ©2011 SAP AG. All rights reserved.29 2.5 Asistent čištění kmenových dat Vylepšení:  Asistent čištění kmenových dat zajišťuje, aby při odstranění nepotřebných kmenových dat nebyla narušena byznys logika aplikace  Asistent pročistí tato kmenová data:  Obchodní partneři  Artikly (včetně historie sériových čísel a dávek)  Účty hlavni knihy  Projekty  Pravidla rozdělení / Nákladová střediska  Kódy DPH  Fyzické odstranění nebo deaktivace kmenových dat  Asistent nabídne doporučení k čištění  K čištění kmenových dat jsou potřebná dodatečná přístupová oprávnění 

30 ©2011 SAP AG. All rights reserved.30 2.6 Vylepšení Dashboardů Vylepšení:  Nastavení parametrů pro dashboardy  Manuální nastavení parametrů pro měřítka dashboardů  Možnosti obsahují jednoduchý, měsíční, kvartální vícenásobný náhled  Uplatňují se přístupová oprávnění  Další vylepšení:platformy dashboardů:  Zobrazení dashboardů přes web prohlížeč  Import Dashboardových balíčků přes SDK  Vylepšené chybové zprávy

31 ©2011 SAP AG. All rights reserved.31 2.7 Vylepšení kokpitů (1/2) Vylepšení:  Automatická aktualizace otevřených dokladů  Posuvná lišta, která umožňuje zobrazit celou oblast kokpitu  Automatické uspořádání pomůcek  Rozšíření byznys funkcí  Dashboard nákupu  Dashboard analýzy Cash Flow

32 ©2011 SAP AG. All rights reserved.32 2.7 Vylepšení kokpitů (2/2) Vylepšení:  Dashboard analýzy Cash Flow  Analýza došlých a odeslaných plateb  Zobrazení grafů s trendem likvidity  Zanoření z grafu s trendem zobrazí velkou tabulku s platbami a hlavními plátci  Tabulka s rozdělením plateb

33 ©2011 SAP AG. All rights reserved.33 2.8 Crystal Reports - Multi-database/ Multi-language Vylepšení:  Multi-database podpora pro výkazy a šablony dokladů  Přiřazení různých firem na databázovém serveru jedinému výkazu ve Správci výkazů a layoutů v SAP Business One  Multi-language podpora ve výkazech  Jednoduchý proces překladů pomocí exportu a importu xml jazykového souboru Použití tabulek z různých databázových připojení ve výkazu spustí multi-database funkcionality v SAP Business One

34 ©2011 SAP AG. All rights reserved.34 2.9 Crystal Reports - Report & Layout Management Vylepšení:  Správce výkazu a layoutu podporuje různé typy šablon z různých zdrojů pomocí rozhraní SDK  Možnost nastavení sekvence tisku jako výchozí nastavení tisku  Šablony dokladů a výkazy jsou spojené do jednoho asistenta.  Nová funkce vyhledávání ve správci výkazu a layoutu

35 ©2011 SAP AG. All rights reserved.35 3.1 Zpracování výpisů z banky (BSP) Vylepšení Popis Rychlá klávesa k doplnění částky platby Klávesová zkratka ‘Ctrl-b’ doplní chybějící neaplikovaný zůstatek z řádky platebního příkazu. Automatické doplnění Kódu banky a Bankovního účtu Automatická aktualizace Kódu banky a Bankovního účtu tak, aby byl obchodní partner při příštím běhu BSP automaticky identifikován. Aktivní řádka bankovního výpisu je zobrazena v horní části obrazovky po provedení návrhů Aby bylo zajištěno, že byly vygenerovány řádky s návrhy pro párování / účtování. V definici Banky lze nastavit standardní hodnoty pro ‘Datum dokladu’ Doplnění chybějící funkčnosti do již existujícího mechanizmu definování standardních hodnot. ‘Datum řádky’ se nastaví na ‘Datum výpisu’ Toto se provádí viditelně na obrazovce místo původního provedení na pozadí v případech, kdy Datum řádky zůstal nevyplněn. Odlišení importovaných a manuálně vložených či upravených řádek Zlepšení možnosti kontroly. Pole ‘Číslo’ je „read only“ a nové pole ’Název období’ v okně ‘Výpis z účtu - shrnutí’ Zlepšení možnosti identifikace historických výpisů. Možnost změnit vybrané informace na zaúčtovaném výpisu z banky Např. pole Číslo výpisu, Datum výpisu. Možnost zobrazení názvu účtu v řádcích návrhuZlepšení přehlednosti při ručním zpracování. BE lokalizace: Reconciliation date for the special Belgian localization posting Required to avoid a scenario where BSP unnecessarily fails. Omezení pro návrhy účtování tak, aby jejich datum bylo menší nebo rovno datu účtování řádky bankovního výpisu Zabráněním nelogickým případům, kdy pak nelze provést odsouhlasení. Přidána možnost manuálního párování pro párování na převodním účtu Rozšíření existující funkčnosti konzistentně do všech relevantních oken. BE lokalizace: ‘Details’ field contents to be passed to consolidating JE. Contents of ‘Details’ field for each BSP line to be passed to corresponding line in the consolidating JE.

36 ©2011 SAP AG. All rights reserved.36 Enhancement Description Výkaz DPH a Souhrnné hlášení – CZ, SK Výkaz DPH a Souhrnné hlášení jsou generována ve formátu XML. Funkcionalita Electronic File Managera (EFM)je použita pro generování těchto elektronických dokumentů. Generování platebních příkazů – CZ, SK V asistentu platby můžete generovat bankovní platební příkazy. Tímto způsobem, po instalaci Payment add-onu, můžete vygenerovat soubory elektronických platebních příkazů, které obsahují požadavky pro vaši banku na provedení plateb, bez vytvoření platebních dokladů v SAP Business One. DEFIR – legal reporting requirements – PT Legal reporting requirements including VAT Declaration, EU Sales List and Financial Statements that were provided by an add-on are now provided directly from the SAP Business One system. Rozšířené vykazování DPH & BAS kódy – CZ, PT, SK Možnost definice a ukládání výkazů DPH ve struktuře Business Activity Statements (BAS). XML Audit File – NLThe Electronic File Manager (EFM) is to be used to generate the XML Audit file in the Netherlands. This file contains a summary of all financial data of the organization. This file is then ready to be provided to the Auditors or the Tax Authority to carry out their work. 3.2 Vylepšení pro určité země

37 ©2011 SAP AG. All rights reserved.37 Vylepšení Popis Číselné řady pro Obchodní partnery & Artikly Číslování bylo rozšířeno o možnost definovat číselné pro karty obchodních partnerů a kmenové karty artiklů. U obchodních partnerů lze definovat samostatné číselné řady zvlášť pro dodavatele a zákazníky. Usability Package - vyhledávání Vyhledávání dat v B1 a vyhledávání funkcí v menu B1 bylo zkombinováno do jednoho vyhledávání. Toto vyhledávání je pro uživatele přístupné i v případě, že není aktivován kokpit. Bank Transaction Handling Facility (BTHF, import výpisu z banky) Funkcionalita importu výpisu z banky BTHF je zapracována přímo do SAP Business One. Hlášení, generovaná při importu výpisů z banky, jsou tak zobrazována ve standardním protokolu systémových hlášení a uchovány v historickém protokolu. DTW VylepšeníNové objekty/metody/vlastnosti, které byly uvolněny ve verzi 8.82 v SDK, jsou též uvolněny i v DTW (Data Transfer Workbanch). Chybová hlášení Popisy chybových hlášení byly dále vylepšeny. Uživatelé mohou zaslat k chybovým hlášením zpětnou informaci jak se žádostí o další dokumentaci, tak na vyjasnění problému. Změna adresáře OBServerDočasný pracovní adresář, kde B1 ukládá uživatelská data, je nastaven na následující cestu: %temp%\SM_OBS_DLL. V terminálovém prostředí jsou tato data při odhlášení vymazána. Lze též uživatelsky definovat vlastní cestu pro ukládání uživatelských dat. Toto zlepšuje výkonnost DI spojení. 3.3 Další funkční vylepšení

38 ©2011 SAP AG. All rights reserved.38 Vylepšení Popis Použití šipek v Matrixu V aplikaci SAP Business One je možné přecházet mezi řádkami pomocí šipek nahoru a dolů. Tato funkcionalita je teď podporována i v matrixu, který je vytvořen pomocí UI API. Uživatelsky definované hodnoty (FMS, formátované hledání) Nyní je v SAP Business One vytvořit Uživatelsky definované hodnoty, resp. formátovaná hledání, nejen na systémových, ale i na uživatelský formulářích. UDO (Uživatelsky definovaný Objekt) Standardní Formulář Nyní je možné použít nový standardní formulář pro UDO, který je ve tvaru hlavičky a řádků. Tento formulář se liší od již existujícího Matrix formátu. Klíčová informace v FormatDataEvent Událost FormDataEvent nyní nastane v momentě, když je UDO pozměněn. Toto pracuje s novým stylem formuláře. UDO Linked Button (žlutá zanořovací šipka) V UI API je nyní možné kromě stávajících systémových objektů propojit přes žlutou šipku (linked button) i UDO a uživatelským formulářům. UDO umístění v menuAsistent UDO je rozšířen o možnost definovat pro UDO jeho pozici v hlavním menu. První sloupec v Grid objektuMožnost vložení hodnot do prvního sloupce v Grid objektu v UI API. DI Server MultithreadingUmožnění na serveru současného přijmutí více příkazů z různých pracovních stanic. 3.4SDK vylepšení (1/2)

39 ©2011 SAP AG. All rights reserved.39 Vylepšení Popis Podpora historie změn – Změnový protokolUmožnění přístupu na funkcionalitu změnového protokolu dokladů, objektů kmenových dat a UDO z DI API. Vedlejší pořizovací nákladyObjekt Vedlejších pořizovacích nákladů je plně uvolněn v DI API. Schvalovací procesyVeškeré doklady, které jsou vytvářeny prostřednictvím DI API, budou podléhat schvalovacím procesům. Prodejní příležitosti – Partneři & VztahyMožnost přístupu k Partnerům a Vztahům v modulu Příležitostí přes DI API. 3.4SDK vylepšení (2/2)

40 Děkuji! Ecosystem & Channels Readiness, Roll Out Services June 2011

41 ©2011 SAP AG. All rights reserved.41 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Stáhnout ppt "CONFIDENTIAL SAP Business One 8.82 Přehled Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google