Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAP Business One 8.82 Přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAP Business One 8.82 Přehled"— Transkript prezentace:

1 SAP Business One 8.82 Přehled
Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13th October 2011

2

3 Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82
Roadmap Snapshot Release Family – Definice Vylepšení a rozšíření funkcionalit jsou dodávána jak v hlavní tak i v dílčích verzích. Hlavní verze (tj. 8.8) obsahuje větší funkční rozšíření nebo změny architektury. Dílčí verze (tj. 8.81, 8.82) pak obsahují nové a vylepšené dílčí funkce či úpravy. Uživatelské rozhraní je shodné v hlavní a příslušných dílčích verzích. Hlavní verze a dílčí verze, které jí následují, reprezentují „release family“ (rodina verzí). Podpora Každá „release family“ je podporována po dobu 3 let (počínaje uvolněním hlavní verze do volné distribuce a pokrývá pak všechny dílčí verze z v „release family“). Jakmile je do volné distribuce uvolněna dílčí verze, je okamžitě ukončena podpora předchozí dílčí verze. Frekvence uvolňování opravných balíčků (patch) se pohybuje mezi 4 až 12 týdny a v průběhu období podpory konkrétní verze se postupně prodlužuje. * Plánované uvolnění do volné distribuce: verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012

4 Přehled (1) Vylepšení v oblasti byznys logiky
Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu Uzavření Příjemky / Vratky materiálu Přiřazení sériových čísel Dobropis bez dopadu na skladové zásoby Dobropis k Faktuře před dodávkou Platební asistent Účtování úroků z prodlení Správa marketingových kampaní Kmenové údaje pracovníka Činnosti (aktivity) Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři Příprava k odběru Výroba na zakázku Rámcová smlouva MRP

5 Přehled (2) 2. Vylepšení podpůrných funkcí
2.1 Expresní konfigurace 2.2 Solution Packager 2.3 Vylepšení procesu upgradu 2.4 Life Cycle Management 2.5 Asistent čištění kmenových dat 2.6 Vylepšení dashboardů 2.7 Vylepšení kokpitů 2.8 SAP Crystal Reports ~ Multi Language & Multi Database 2.9 SAP Crystal Reports ~ Reporting & Layout Management 3. Ostatní funkční & technická vylepšení 3.1 Zpracování výpisu z banky (BSP) 3.2 Vylepšení pro určité země 3.3 Další funkční vylepšení 3.4 Vylepšení v SDK

6 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu
Účet pořízení 2000 1500 3000 1550 4600 4000 1000 1700 1200 1800 1450 3100 1100 1600 Vztahuje se na: Účet pořízení zboží/materiálu Účet pořízení přepravného Účet nedokončené výroby (uzavření výr. zakázky) ? Vylepšení: Automaticky odsouhlasené účetní zápisy lze prohlížet přes Aplikované transakce vyvolané pravým tlačítkem myši na účetním zápisu Je automatizované jak plné tak i částečné odsouhlasení Je použité i na účty v cizí měně Automatická odsouhlasení nelze ručně zrušit Výkaz Hlavní kniha nabízí novou možnost zohlednění data odsouhlasení, která umožní přesné vykazování otevřených zůstatků na jednotlivých zápisech Poznámka: transakce vytvořené v předchozích verzích nejsou v průběhu upgradu odsouhlaseny. Účet pořízení 2000 1500 3000 1550 4600 4000 1000 1700 1200 1800 1450 3100 1100 1600

7 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu
Vylepšení: Možnost uzavření Příjemky / Vratky k určitému datu, např. ke konci účetního období Datum této transakce je definován uživatelem Účetní zápisy z této transakce jsou zaúčtovány k takto uživatelem zadanému datu.

8 1.3 Přiřazení sériových čísel
Vylepšení: Přiřazení sériových čísel k Zakázce odběratele, Prodejní faktuře před dodávkou a k požadavku na přeskladnění Nová políčka “Přiřazeno” a “Přiřazeno v dokladu” v okně výběru sériových čísel Cílové doklady přebírají vybraná sériová čísla Podporuje a rozšiřuje funkcionalitu “Otevření zakázky při vytvoření vratky”

9 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby
Vylepšení: Možnost zadání prodejního či nákupního dobropisu typu Artikl bez dopadu na účet skladu Lze využít jak pro návazné dobropisy tak pro nezávislé dobropisy Zatržítko “Bez účtování množství” je dostupné na nákupních a prodejních dobropisech Funguje též na artiklech se sériovými čísly/dávkami a též na artiklech s kusovníky Nová políčka jsou přístupná i v SDK DI API Zákazník Dodávka ks: 10 Faktura ks: 10 Informuje dodavatele: poškozeno během dopravy ks: 3 Dobropis na 3 ks “Bez účtování množství”

10 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou
Faktura před dodávkou (založená na Zakázce odběratele) Vylepšení: Možnost vytvoření dobropisu k faktuře před dodávkou s plnou nebo částečnou dodávkou Dobropis lze vytvořit pomocí funkce Kopírování do nebo Kopírování z Nová políčka zobrazují Dodávku nebo Příjemku Zboží se vrací na sklad (pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”) Pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”, spustí se funkcionalita “Otevření zakázky při vytvoření vratky Zakázka ks: 10 Faktura před dodávkou ks: 10 Zakázka: Status: Uzavřená Otevřené množ.: 0 Dodávka (založená na Fatruře před dodávkou) Faktura před dodávkou ks: 10 Dodávka ks: 10 Faktura před dod.: Status: Dodáno Otevřené množ.: 0 Následný Dobropis na vrácené zboží Faktura před Dodávkou ks: 10 Dobropis Qty: 10 Faktura před dod.: Status: Uzavřená Otevřené množ.: 0 Zakázka: Status: Otevřená Otevřené množ.: 10 “Bez účtování množství” nezašktnuto

11 Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku
1.6 Platební asistent (1/3) Platební asistent Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku Platby budou provedeny, jelikož jsou splatné ještě před datem příštího běhu plateb Čas Datum běhu plateb Datum příštího běhu plateb Faktura Skonto Nová pole: Datum splatnosti skonta Skonto % Částka skonta Vylepšení: Informace o skontu na výkazu doporučení platebního asistenta

12 1.6 Platební asistent (2/3) Vylepšení:
Zatrhávač “Aktivní” ve Způsobech platby Zjednodušené nastavení: Způsobů platby Parametrů pro běh plateb v kartách obchodních partnerů Možnost zadat Sazbu bank. poplatků (%) Rozšířené možnosti seskupení

13 1.6 Platební asistent - Generování platebních příkazů(3/3)
Vylepšení: Asistent platby podporuje nový typ zpracování -> Generování platebních příkazů Generuje soubory pro platební příkazy bez nutnosti vytváření standardních platebních dokladů Podpora ručního vkládání plateb přímo do výkazu doporučení (bez vazby na existující doklady) Nový indikátor Běh platebních příkazů v obchodních dokladech, který označí doklady, které jsou zahrnuté v běhu generování platebních příkazů 2 nové výkazy - Výkaz platebních příkazů podle obchodního partnera a Výkaz platebních příkazů podle běhu plateb Okno Splátky rozšířeno o dvě pole - Částka platebního příkazu a Název běhu platebního příkazu

14 1.7 Účtování úroků z prodlení
Vylepšení: Asistent upomínání vytvoří faktury typu servis na úroky z prodlení a poplatek za upomínání Kód DPH na faktuře může být upraven samostatně pro úroky z prodlení a pro poplatek za upomínání

15 1.8 Správa marketingových kampaní (1/2)
Vstup Výstup Asistent generování kampaně Cílová skupina Artikly Partneři Seznamy Fax URL pro web kampaně Kmenová karta kampaně Seznam cílových OP Seznam artiklů Partneři Přílohy Činnosti Vylepšení: Rozšíření funkce CRM o správu marketingových kampaní Funkce pro vytváření a údržbu cílových skupin potenciálních zákazníků Možnost vytvoření cílově skupiny z externího seznamu Asistent generování kampaně: Nové menu v modulu Obchodní partneři Generuje nové marketingové kampaně Možnost definovat cílovou skupinu, partnery a seznam artiklů Vykonání kampaně prostřednictvím Faxu, u, seznamu nebo URL Uložení specifických kampaní po pozdější využití či opakování Sumární výkaz Seznam kampaní

16 1.8 Správa marketingových kampaní (2/2)
Vylepšení: Propojení na prodejní příležitosti Sledování příležitostí podle kampaně Drag and Drop y do karty Kampaně Generování seznamu kampaní Odkaz na kampaň v kartě OP

17 1.9 Kmenové údaje pracovníka
Vylepšení: Propojení z karty uživatele na kartu pracovníka Propojení z karty pracovníka odbytu na kartu pracovníka Přiřazení činnosti ke kartě pracovníka Zobrazení činností pracovníka v kalendáři Zobrazení údajů o nepřítomnosti v kalendáři Zobrazení údajů o vzdělávání v kalendáři

18 1.10 Činnosti Vylepšení: Činnosti mohou být přiřazeny pracovníkovi
Možnost duplikace činnosti Jakákoliv adresa OP může být vybrána do činnosti Flexibilnější definice měsíčního opakování Flexibilnější definice ročního opakování

19 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři
Vylepšení: Nová záložka Plánování v servisním hlášení Zobrazení údajů o plánování v kalendáři Zobrazení seznamu plánovaných servisních hlášení ve výkazu Přehled činností Zobrazení činnosti typu Úloha v kalendáři Připomínka ve formě výstražné funkce pro plánovaná servisní hlášení

20 Seznam materiálu k odběru
1.12 Příprava k odběru Sales Order Zakázka odběratele Vylepšení: Podpora přiřazených sériových čísel/dávek: Přiřazení v zakázce odběratele Vybráno a vloženo do seznamu k odběru Podpora funkcionality Nevyřízených zakázek Tiskové výstupy s podporou sériových čísel, dávek a nevyřízeného množství Automatické generování dodacích listů z Přípravy k odběru Možnost ručního vytvoření faktur přímo z Přípravy k odběru Jasná pravidla konsolidace dodávek pro zákazníka a dodací adresu Seznam materiálu k odběru 1.~~~~~~~~~~~~~ 2.~~~~~~~~~~~~~ 3.~~~~~~~~~~~~~ . : Inkjet Printer Serial No Laser printer Nedostupný Konsolidace dodávek podle dodacích adres Back order transparency Berlín Londýn

21 1.13 Výroba na zakázku Vylepšení:
Sales Order Zakázka odběratele Vylepšení: Automatické vytváření Montážních zakázek ze Zakázek odběratele (navíc k Nákupním objednávkám a Poptávkám) pomocí Asistenta potvrzení nákupu Montážní zakázka může být vytvořena na všechny nebo jen na některé artikly ze Zakázky odběratele Přímý přístup k asistentovi z modulu Výroba, kdy výchozí m cílovým dokladem je Montážní zakázka Možnost výběru a konsolidace několika zakázek odběratele v jednom běhu Asistenta potvrzení nákupu Při jakýchkoliv změnách na Zakázce odběratele či Montážní zakázce je uživatel upozorněn na jejich vazbu Krok 1: Vyberte zákazníky Krok 2: Vyberte zakázky odběratele Krok 3: Vyberte řádky s artikly Krok 4: Zkonsolidujte více zakázek odběratele do jedné montážní Krok 5: Ověřte výsledky Krok 6: Souhrnný výkaz

22 1.14 Rámcová smlouva Odvolávka Rámcová smlouva Vylepšení:
Zakázka odběratele Vylepšení: Prodejní a nákupní dvoustranné smlouvy Dva typy smluv : obecná a speciální Definuje speciální ceny Definuje dohodnuté artikly k prodeji či nákupu Veškeré transakce jsou zaznamenány na úrovní smlouvy Zohledněné v běhu MRP, ve výkazech cash flow a v nákupním procesu Počáteční datum 1.ledna Koncové datum 31.prosince Rámcová smlouva

23 1.15 MRP (1/2) Vylepšení: MRP asistent: MRP běh pro vybraný sklad
Úroveň doplnění skladu Vylepšení zobrazení výsledků běhu MRP Plánování včetně historických dokladů a dokladů po termínu

24 1.15 MRP (2/2) Vylepšení: Výkaz doporučení: Nákupní poptávky
Výstrahy k doporučení Požadavky na přeskladnění 3 nové možnosti zobrazení kalendářního týdne Prognózy: Ruční zadávání prognózy pro vybrané artikly Automatické generování prognózy na základě historického prodeje Release within (days): MRP Recommendation Due

25 2.1 Expresní konfigurace : Vylepšení:
Integrace nástroje Expresní konfigurace do SAP Business One Možnost založení nové firmy pomocí asistenta Průvodcem řízený postup jak krok za krokem nastavit firemní databáze ! Toznačuje pole, která nemohou být změněna, jakmile je do firmy vložena jakákoliv transakce Možnost porovnání původního nastavení s jakoukoliv následnou změnou či porovnání dvou předchozích stavů nastavení Integrováno do přístupových oprávnění v SAP Business One

26 2.2 Solution Packager Vylepšení:
Flexibilní balení řešení s možností výběru objektů k zabalení Možnost změny kódů uživatele při balení Možnost zabalení jen schématu UDT (User Defined tables) Balení dat ohledně pracovní plochy, jako např. pomůcky, kokpity a dashboardy

27 2.3 Vylepšení procesu upgradu
Vylepšené uživatelské rozhraní Zlepšená výkonnost předběžného testu Detailní přehled o prováděném upgradu Automatický upgrade klientů & addonů Vylepšení: Tzv. tichý upgrade klienta Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba 50% snížení časové náročnosti upgradu klienta Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta Možnost výběru jazyka asistenta Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“ Vylepšené zobrazení progresu při upgradu Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu Přínosy: Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut) Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Active directory) Optimalizovaný proces upgradu Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků

28 2.4 Life Cycle Management Vylepšení: Správa přes více instalací
RSP studio umožňuje partnerům vytvářet vlastní úlohy a distribuovat je zákazníkům RSP Server jako jediný centrální bod pro správu celé instalované báze partnera Centrum výkazů: Sumární výkazy přes všechny zákazníky partnera Jasný datový model pro SAP i partnery Výkazy jsou dodávány v nástroji Crystal Reports Sdílení souborů / distribuce obsahu Přenos databáze od zákazníka k partnerovi Vzdálená konzole (Remote Console) SAP Remote Console pro centrální správu a schvalování úloh RSP distribuovaných SAPem

29 2.5 Asistent čištění kmenových dat
Vylepšení: Asistent čištění kmenových dat zajišťuje, aby při odstranění nepotřebných kmenových dat nebyla narušena byznys logika aplikace Asistent pročistí tato kmenová data: Obchodní partneři Artikly (včetně historie sériových čísel a dávek) Účty hlavni knihy Projekty Pravidla rozdělení / Nákladová střediska Kódy DPH Fyzické odstranění nebo deaktivace kmenových dat Asistent nabídne doporučení k čištění K čištění kmenových dat jsou potřebná dodatečná přístupová oprávnění

30 2.6 Vylepšení Dashboardů Vylepšení: Nastavení parametrů pro dashboardy
Manuální nastavení parametrů pro měřítka dashboardů Možnosti obsahují jednoduchý, měsíční, kvartální vícenásobný náhled Uplatňují se přístupová oprávnění Další vylepšení:platformy dashboardů: Zobrazení dashboardů přes web prohlížeč Import Dashboardových balíčků přes SDK Vylepšené chybové zprávy

31 2.7 Vylepšení kokpitů (1/2) Vylepšení:
Automatická aktualizace otevřených dokladů Posuvná lišta, která umožňuje zobrazit celou oblast kokpitu Automatické uspořádání pomůcek Rozšíření byznys funkcí Dashboard nákupu Dashboard analýzy Cash Flow

32 2.7 Vylepšení kokpitů (2/2) Vylepšení: Dashboard analýzy Cash Flow
Analýza došlých a odeslaných plateb Zobrazení grafů s trendem likvidity Zanoření z grafu s trendem zobrazí velkou tabulku s platbami a hlavními plátci Tabulka s rozdělením plateb

33 2.8 Crystal Reports - Multi-database/ Multi-language
Vylepšení: Multi-database podpora pro výkazy a šablony dokladů Přiřazení různých firem na databázovém serveru jedinému výkazu ve Správci výkazů a layoutů v SAP Business One Multi-language podpora ve výkazech Jednoduchý proces překladů pomocí exportu a importu xml jazykového souboru Použití tabulek z různých databázových připojení ve výkazu spustí multi-database funkcionality v SAP Business One

34 2.9 Crystal Reports - Report & Layout Management
Vylepšení: Správce výkazu a layoutu podporuje různé typy šablon z různých zdrojů pomocí rozhraní SDK Možnost nastavení sekvence tisku jako výchozí nastavení tisku Šablony dokladů a výkazy jsou spojené do jednoho asistenta. Nová funkce vyhledávání ve správci výkazu a layoutu

35 3.1 Zpracování výpisů z banky (BSP)
Vylepšení Popis Rychlá klávesa k doplnění částky platby Klávesová zkratka ‘Ctrl-b’ doplní chybějící neaplikovaný zůstatek z řádky platebního příkazu. Automatické doplnění Kódu banky a Bankovního účtu Automatická aktualizace Kódu banky a Bankovního účtu tak, aby byl obchodní partner při příštím běhu BSP automaticky identifikován. Aktivní řádka bankovního výpisu je zobrazena v horní části obrazovky po provedení návrhů Aby bylo zajištěno, že byly vygenerovány řádky s návrhy pro párování / účtování. V definici Banky lze nastavit standardní hodnoty pro ‘Datum dokladu’ Doplnění chybějící funkčnosti do již existujícího mechanizmu definování standardních hodnot. ‘Datum řádky’ se nastaví na ‘Datum výpisu’ Toto se provádí viditelně na obrazovce místo původního provedení na pozadí v případech, kdy Datum řádky zůstal nevyplněn. Odlišení importovaných a manuálně vložených či upravených řádek Zlepšení možnosti kontroly. Pole ‘Číslo’ je „read only“ a nové pole ’Název období’ v okně ‘Výpis z účtu - shrnutí’ Zlepšení možnosti identifikace historických výpisů. Možnost změnit vybrané informace na zaúčtovaném výpisu z banky Např. pole Číslo výpisu, Datum výpisu. Možnost zobrazení názvu účtu v řádcích návrhu Zlepšení přehlednosti při ručním zpracování. BE lokalizace: Reconciliation date for the special Belgian localization posting Required to avoid a scenario where BSP unnecessarily fails. Omezení pro návrhy účtování tak, aby jejich datum bylo menší nebo rovno datu účtování řádky bankovního výpisu Zabráněním nelogickým případům, kdy pak nelze provést odsouhlasení. Přidána možnost manuálního párování pro párování na převodním účtu Rozšíření existující funkčnosti konzistentně do všech relevantních oken. BE lokalizace: ‘Details’ field contents to be passed to consolidating JE . Contents of ‘Details’ field for each BSP line to be passed to corresponding line in the consolidating JE. WIP Motivation: Improve overall usability

36 3.2 Vylepšení pro určité země
Enhancement Description Výkaz DPH a Souhrnné hlášení – CZ, SK Výkaz DPH a Souhrnné hlášení jsou generována ve formátu XML. Funkcionalita Electronic File Managera (EFM)je použita pro generování těchto elektronických dokumentů. Generování platebních příkazů – CZ, SK V asistentu platby můžete generovat bankovní platební příkazy. Tímto způsobem, po instalaci Payment add-onu, můžete vygenerovat soubory elektronických platebních příkazů, které obsahují požadavky pro vaši banku na provedení plateb, bez vytvoření platebních dokladů v SAP Business One. DEFIR – legal reporting requirements – PT Legal reporting requirements including VAT Declaration, EU Sales List and Financial Statements that were provided by an add-on are now provided directly from the SAP Business One system. Rozšířené vykazování DPH & BAS kódy – CZ, PT, SK Možnost definice a ukládání výkazů DPH ve struktuře Business Activity Statements (BAS). XML Audit File – NL The Electronic File Manager (EFM) is to be used to generate the XML Audit file in the Netherlands. This file contains a summary of all financial data of the organization. This file is then ready to be provided to the Auditors or the Tax Authority to carry out their work.

37 3.3 Další funkční vylepšení
Popis Číselné řady pro Obchodní partnery & Artikly Číslování bylo rozšířeno o možnost definovat číselné pro karty obchodních partnerů a kmenové karty artiklů. U obchodních partnerů lze definovat samostatné číselné řady zvlášť pro dodavatele a zákazníky. Usability Package - vyhledávání Vyhledávání dat v B1 a vyhledávání funkcí v menu B1 bylo zkombinováno do jednoho vyhledávání. Toto vyhledávání je pro uživatele přístupné i v případě, že není aktivován kokpit. Bank Transaction Handling Facility (BTHF, import výpisu z banky) Funkcionalita importu výpisu z banky BTHF je zapracována přímo do SAP Business One. Hlášení, generovaná při importu výpisů z banky, jsou tak zobrazována ve standardním protokolu systémových hlášení a uchovány v historickém protokolu. DTW Vylepšení Nové objekty/metody/vlastnosti, které byly uvolněny ve verzi 8.82 v SDK, jsou též uvolněny i v DTW (Data Transfer Workbanch). Chybová hlášení Popisy chybových hlášení byly dále vylepšeny. Uživatelé mohou zaslat k chybovým hlášením zpětnou informaci jak se žádostí o další dokumentaci, tak na vyjasnění problému. Změna adresáře OBServer Dočasný pracovní adresář, kde B1 ukládá uživatelská data, je nastaven na následující cestu: %temp%\SM_OBS_DLL. V terminálovém prostředí jsou tato data při odhlášení vymazána. Lze též uživatelsky definovat vlastní cestu pro ukládání uživatelských dat. Toto zlepšuje výkonnost DI spojení.

38 3.4 SDK vylepšení (1/2) Popis Vylepšení Použití šipek v Matrixu
V aplikaci SAP Business One je možné přecházet mezi řádkami pomocí šipek nahoru a dolů. Tato funkcionalita je teď podporována i v matrixu, který je vytvořen pomocí UI API. Uživatelsky definované hodnoty (FMS, formátované hledání) Nyní je v SAP Business One vytvořit Uživatelsky definované hodnoty, resp. formátovaná hledání, nejen na systémových, ale i na uživatelský formulářích. UDO (Uživatelsky definovaný Objekt) Standardní Formulář Nyní je možné použít nový standardní formulář pro UDO, který je ve tvaru hlavičky a řádků. Tento formulář se liší od již existujícího Matrix formátu. Klíčová informace v FormatDataEvent Událost FormDataEvent nyní nastane v momentě, když je UDO pozměněn. Toto pracuje s novým stylem formuláře. UDO Linked Button (žlutá zanořovací šipka) V UI API je nyní možné kromě stávajících systémových objektů propojit přes žlutou šipku (linked button) i UDO a uživatelským formulářům. UDO umístění v menu Asistent UDO je rozšířen o možnost definovat pro UDO jeho pozici v hlavním menu. První sloupec v Grid objektu Možnost vložení hodnot do prvního sloupce v Grid objektu v UI API. DI Server Multithreading Umožnění na serveru současného přijmutí více příkazů z různých pracovních stanic.

39 3.4 SDK vylepšení (2/2) Popis Vylepšení
Podpora historie změn – Změnový protokol Umožnění přístupu na funkcionalitu změnového protokolu dokladů, objektů kmenových dat a UDO z DI API. Vedlejší pořizovací náklady Objekt Vedlejších pořizovacích nákladů je plně uvolněn v DI API. Schvalovací procesy Veškeré doklady, které jsou vytvářeny prostřednictvím DI API, budou podléhat schvalovacím procesům. Prodejní příležitosti – Partneři & Vztahy Možnost přístupu k Partnerům a Vztahům v modulu Příležitostí přes DI API.

40 Děkuji! Ecosystem & Channels Readiness, Roll Out Services June 2011

41


Stáhnout ppt "SAP Business One 8.82 Přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google