Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určování nejběžnějších sladkovodních melosiroidních rozsivek Václav Houk Botanický ústav AV ČR Třeboň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určování nejběžnějších sladkovodních melosiroidních rozsivek Václav Houk Botanický ústav AV ČR Třeboň."— Transkript prezentace:

1 Určování nejběžnějších sladkovodních melosiroidních rozsivek Václav Houk Botanický ústav AV ČR Třeboň

2 Materiál: nezkoncentrovaný vzorek vodynezkoncentrovaný vzorek vody vzorek zkoncentrovaný planktonní sítívzorek zkoncentrovaný planktonní sítí vzorek dnového sedimentuvzorek dnového sedimentu

3 Konzervace vzorku formaldehydemformaldehydem - výsledná koncentrace asi 1.5% zmineralizovaný vzorek – etylalkoholemzmineralizovaný vzorek – etylalkoholem - výsledná koncentrace minimálně 50% Lugolův roztok - není vhodný, po delší době skladování se schránky rozsivek rozpouštíLugolův roztok - není vhodný, po delší době skladování se schránky rozsivek rozpouští

4 Koncentrace vzorku: centrifugací – v centrifugačních zkumavkáchcentrifugací – v centrifugačních zkumavkách sedimentací – např. v odměrném válci, kádince a pod.sedimentací – např. v odměrném válci, kádince a pod.

5 Mineralizace vzorku: Koncentrovaným roztokem H 2 O 2 (asi 34 %) oxidace přímo na krycím sklíčkuoxidace přímo na krycím sklíčku u čistého planktonu oxidace v centrifugační zkumavceoxidace v centrifugační zkumavce 1/3 vzorku + 2/3 konc. peroxidu vodíku, příp. ještě několik krystalků K 2 Cr 2 O 7

6 Vyčištění vzorku: vypíráním v centrifugační zkumavcevypíráním v centrifugační zkumavce - 4x až 5x destilovanou vodou dekantacídekantací

7 Zpracování vzorku: pro kvalitativní účely (v LM)pro kvalitativní účely (v LM) - zhotovení trvalého preparátu - identifikace pro kvantitativní účely (v LM)pro kvantitativní účely (v LM) - celkový počet jedinců centrických rozsivek např. v Cyrusově komůrce - poté přepočet na jednotlivé druhy z poměrného zastoupení v trvalém preparátu

8 Zhotovení trvalého preparátu: –na krycí sklo kapka materiálu –nechat zaschnout (při laboratorní teplotě i několik hodin) –na podložní sklo dát několik kapek média (Naphrax nebo Pleurax) –na médium položit krycí sklíčko s materiálem –ev. zahřát preparát

9 Pozorování vzorku v mikroskopu: použití suchého nebo imerzního objektivupoužití suchého nebo imerzního objektivu seřízení světla dle Köhlerova principuseřízení světla dle Köhlerova principu

10 KLASIFIKACE (podle Round et al.) COSCINODISCOPHYCEAE MELOSIRALES Melosiraceae:Melosira AGARDH 1824 ORTHOSEIRALES Orthoseiraceae:*Orthoseira THWAITES 1848 PARALIALES Paraliaceae:Ellerbeckia CRAWFORD 1988 AULACOSEIRALES Aulacoseiraceae:Aulacoseira THWAITES 1848

11 Základní určování: stavba schránkystavba schránky životní cyklusživotní cyklus

12 Životní cyklus: podle Round et al. 1996 vegetativní buňky (diploidní) auxospora gamety (haploidní) tzv. initial cell

13 Frustule (schránka) frustule – křemičitá buněčná stěna rozsivek skládající se ze dvou protilehlých thék, každá tvořená z valvy a cingulafrustule – křemičitá buněčná stěna rozsivek skládající se ze dvou protilehlých thék, každá tvořená z valvy a cingula cingulum – část bočního pásu spojeného s jednou valvou, skládající se z jednotlivých pásků (copulae)cingulum – část bočního pásu spojeného s jednou valvou, skládající se z jednotlivých pásků (copulae) copula – element cingulacopula – element cingula boční pás – část frustule spojující epivalvu a hypovalvu, skládající se z epicingula a hypocingulaboční pás – část frustule spojující epivalvu a hypovalvu, skládající se z epicingula a hypocingula collar (collum) – bezstrukturní distální část pláště misky (valve mantle) druhů Aulacosiracollar (collum) – bezstrukturní distální část pláště misky (valve mantle) druhů Aulacosira

14 Stavba schránky 1:

15 Vysvětlení některých termínů důležitých při determinaci: areola – většinou pravidelně opakovaná perforace křemité buněčné stěnyareola – většinou pravidelně opakovaná perforace křemité buněčné stěny carinoportulae – zvláštní krátké tubulární výběžky ve středu misky, pravděpodobně sloužící jako spojovací elementy u Melosira roeseana a příbuznýchdruhůcarinoportulae – zvláštní krátké tubulární výběžky ve středu misky, pravděpodobně sloužící jako spojovací elementy u Melosira roeseana a příbuznýchdruhů

16 Areoly, carinoportuly

17 initial cell – buňka vytvořená z auxospory, často mající sférický nebo čočkovitý tvar frustule, lišící se od tvaru následných vegetativních buněkinitial cell – buňka vytvořená z auxospory, často mající sférický nebo čočkovitý tvar frustule, lišící se od tvaru následných vegetativních buněk trvalá spóra (resting spore) – specializovaná buňka vytvořená symetrickým nebo nesymetrickým buněčným dělením nebo cytokinetickou mitózou, lišící se strukturálně od vegetativní buňky vytvořením silně silicifikované buněčné stěnytrvalá spóra (resting spore) – specializovaná buňka vytvořená symetrickým nebo nesymetrickým buněčným dělením nebo cytokinetickou mitózou, lišící se strukturálně od vegetativní buňky vytvořením silně silicifikované buněčné stěny Stavba schránky 2:

18 Initial cell první vegetativní buňka (initial cell)/ první vegetativní miska (initial valve)

19 Resting stages

20 Frustule C spojovací trny (linking spines) – většinou špachtlovité trny při obvodu čela misky, někdy komplexnějšího tvaru, nebo větvící se v distální části; jsou vzájemně do sebe zapadající, čímž pevně spojují sousední (adjoining,sibling) valvy v řetězcispojovací trny (linking spines) – většinou špachtlovité trny při obvodu čela misky, někdy komplexnějšího tvaru, nebo větvící se v distální části; jsou vzájemně do sebe zapadající, čímž pevně spojují sousední (adjoining,sibling) valvy v řetězci oddělovací trny (separating spines) – kuželovité trny při obvodu čela misky; sousedící valvy s oddělovacími trny se snadněji vzájemně oddělujíoddělovací trny (separating spines) – kuželovité trny při obvodu čela misky; sousedící valvy s oddělovacími trny se snadněji vzájemně oddělují levotočivý (sinistrorse) – točící se proti směru chodu hodinových ručičeklevotočivý (sinistrorse) – točící se proti směru chodu hodinových ručiček pravotočivý (dextrorse) – točící se po směru chodu hodinových ručičekpravotočivý (dextrorse) – točící se po směru chodu hodinových ručiček kruhová lišta (ringleist) – kruhovitý výstupek buněčné stěny (pseudoseptum) vybíhající dovnitř frustule na proximálním konci krčku (collar) – u druhů Aulacoseirakruhová lišta (ringleist) – kruhovitý výstupek buněčné stěny (pseudoseptum) vybíhající dovnitř frustule na proximálním konci krčku (collar) – u druhů Aulacoseira

21 Trny a řady areol spojovací trny (linking spines) oddělovací trny (separating spines) levotočivý(sinistrorse)pravotočivý(dextrorse) paralelní

22 rimoportula (labiate process) – tubulární průchod skrz buněčnou stěnu; vně valvy je jen prostý otvor, otvor uvnitř valvy je často charakteristicky zpevněný

23 KEY TO GENERA 1Frustules with high valve mantles, often with distinctly structured girdle bands, usually firmly linked with valve faces into long chains, sometimes into pairs of cells only; cells observable mostly in girdle view only ………………………………........2 2aGirdles usually distinct, composed of several bands (copulae), with ±striking areolation, valve faces with radial rows of areolae and 2-4 (sometimes more) coarse pori (carinoportulae) in the valve centre; valves of one frustule connected by means of the girdle, so the valve mantles of one frustule remote ………………………………………..…….. Orthoseira roeseana and related taxa bGirdles without distinct areolae …………………………………………3 3a Valve faces with radially arranged costae, without areolation; cells low with a robust cell wall, valve mantles with very fine, regular areolation …………………..Ellerbeckia bValve faces structured differently ……………………………………….4 4aValves with a ring of ±pronounced spines on the valve face circumference, at the distal end of the valve mantle more or less isolated structureless collar; valve mantles with mostly distinct, ±regularly arranged rows of areolae; exceptionally with one or two transverse rows of areolae at the valve face/valve mantle interface ……..Aulacoseira bValves without a ring of spines, structureless collar at the distal end of the valve mantle is missing …………………………………………………………………Melosira

24 Melosira varians C. AGARDH litorál, perifyton

25 Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN plankton

26 Aulacoseira granulata

27 Aulacoseira ambigua (GRUNOW) SIMONSEN plankton

28 Aulacoseira subarctica (O.MÜLLER) HAWORTH plankton

29 Aulacoseira islandica (O.MÜLLER) SIMONSEN plankton

30 Aulacoseira italica (EHRENBERG) SIMONSEN

31 rimoportulae

32 Orthoseira roeseana (RABENHORST) O´MEARA výskyt hlavně na vlhkých stanovištích – např. smáčené skály v povrchových vodách allochtonně

33 Ellerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD výskyt hlavně na vlhkých stanovištích – smáčené skály, mechy; v povrchových vodách allochtonně

34 Základní určovací literatura Krammer, K. & Lange ‑ Bertalot, H. (1986): Bacillariophyceae,1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl, H. et al.(eds.): Die Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/1: 1 ‑ 807. ‑ Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Krammer, K. & Lange ‑ Bertalot, H. (1991): Bacillariophyceae, 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: Ettl, H. et al.(eds.): Die Süsswasserflora von Mitteleuropa, 2/3: 1 ‑ 576. ‑ Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Cox, E. J. (1996): Identification of Freshwater Diatoms from Live Material: 1-158. – Chapman & Hall, London. Hustedt, F. (1927-1930): Die Kieselalgen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. - Rabenhorst's Kryptogamenflora, 7(1): 1-920. Leipzig. Cleve-Euler, A. (1951). Die Diatomeen von Schweden und Finland. Kungliga Svenska vetenskapsakademiens hanndlingar, 4th Ser., 2(1), 1-163. Grunow, A. (1882) in Van Heurck (1880-1885). Synopsis des Diatomées de Belgique. 120 pp. Atlas. Anvers. Schmidt, A. et al. (1874-1959): Atlas der Diatomaceen-kunde. Heft 1-120, Tafeln 1-460 (Tafeln 1-216 A. Schmidt; 213-216 M. Schmidt; 217-240 F. Fricke; 241-244 H. Heiden; 245, 246 O. Müller; 247-256 F. Fricke; 257-264 H. Heiden; 265-268 F. Fricke; 269-472 F. Hustedt) Aschersleben-Leipzig.

35 Další literatura Anonymous, (1975). Proposal for standardization of diatom terminology and diagnoses.- Nova Hedwigia, Beiheft 52, 323-354. Theriot, E. & Serieyssol, K. (1994): Phylogenetic systematics as a guide to understanding features and potential morphological characters of the centric diatom family Thalssiosiraceae. Diatom Research 9 (2), 429-450. Round, F. E., Crawford, R. M. & Mann, D. G. (1990). The Diatoms. Biology and morphology of the genera. 747 pp. Cambridge University Press, Cambridge. Round, F. E. (1996). What characters define diatom genera, species and infraspecific taxa? Diatom Research, 11: 203-218. Lange-Bertalot, H. (1998): As a practical limnologist, how does one deal with the flood of new diatom names?. Limnologica 28 (2), 153-156. Ross, R. (1993): Nomenclature for diatomists. Diatom Research 8 (2), 429-438.

36 This work was supported by the institutional long-term research plan No. AV0Z60050516, funded by the Academy of Sciences of the Czech Republic and by the grant project of the Czech Science Foundation No. 205/05/0204. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Určování nejběžnějších sladkovodních melosiroidních rozsivek Václav Houk Botanický ústav AV ČR Třeboň."

Podobné prezentace


Reklamy Google