Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kouření zdravotní rizika, prevalence prevence a léčba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kouření zdravotní rizika, prevalence prevence a léčba"— Transkript prezentace:

1 Kouření zdravotní rizika, prevalence prevence a léčba
Dagmar Schneidrová Tereza Kopřivová Herotová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3.LF UK

2 Pět hlavních rizikových faktorů pro vznik onemocnění a předčasných úmrtí, Evropa

3 Tabák - historie R. 1492 – rostlina tabáku přivezena do Evropy.
V Americe tabák původně užívali Mayové při náboženských rituálech, k léčebným účelům. I v Evropě se zpočátku tabák používal zejména k léčebným účelům (bolesti hlavy, zubů, zácpa). Do Čech se tabák dostal za vlády Rudolfa II. (1585).

4 Cigarety - historie první cigarety vyrobeny v Egyptě (tabák balený do papírových tubusů, turecko - egyptská válka) 1843 – první komerčně vyrobené cigarety - Francie v Evropě se rozšířily během krymské války první zápalky stroj na balení cigaret (10 tisíc/hod.) moderní cigareta (Camel) Nízká cena cigaret a snadná dostupnost způsobily masový nárůst kuřáků na celém světě. Cigarety začaly být rozšířenější než doutníky a fajfky.

5 Reklama na cigaretový papír (A. Mucha, 1896)

6 Cigarettes were 2% of all tobacco intake in 1900; 80% in 1963
Kenneth A. Perkins, Ph.D., The history and epidemiology of cigarette smoking

7

8

9

10

11 Cigarettes were 2% of all tobacco intake in 1900; 80% in 1963
Kenneth A. Perkins, Ph.D., The history and epidemiology of cigarette smoking

12 Epidemiologie následků kouření (WHO)
20% všech úmrtí ve vyspělých zemích je zapříčiněno kouřením a užíváním tabáku V roce 1990 zemřelo na následky kouření 3 mil. lidí V roce 2010 zemřelo více než 5 mil. lidí V roce 2030 zemře 10 mil. lidí V roce 2050 se odhaduje 500 mil. úmrtí za celou historii kouření ve světě

13 Epidemiologie následků kouření v ČR
16 tisíc úmrtí ročně na následky kouření Nemoci z kouření cigaret vedou ročně k více než 140 tisícům hospitalizací. Roční náklady na léčbu kuřáků - 80 mld. Kč. Příjem z daní tabákových výrobků - 50 mld. Kč. Kdyby se snížil podíl kuřáků o 5 %, přineslo by to úsporu ¾ mld. Kč ročně.

14 Epidemiologie následků kouření
Kouření prokazatelně přispívá ke vzniku závažných onemocnění Nejvíce kuřáků umírá na: KVO – cca 50 % populace (kouření se podílí 25% na vzniku KVO; stejně jako hypercholesterolémie a hypertenze) CHOPN % populace (chronická obstrukční nemoc plic, kouření k jejímu vzniku přispívá 70%) Ca plic a bronchů % populace (k jejich rozvoji přispívá z 85 – 95%)

15 Kouření a nádorová onemocnění
Atributivní riziko (AR) Plíce 85 – 95% Hltan 60 – 70% Jícen 40 – 60% Hrtan 40 – 50% Ústa a jazyk Močový měchýř a trubice 30 – 60% Slinivka břišní 10 – 30% Ledviny 10 – 15%

16 Nádorová onemocnění kuřák vs. nekuřák
K1-9/den K10-19/d K20-39/d K >40/d Dýmka doutník Plíce 1,0 4,6 11,5 22,4 30,0 7,0 Hltan 2,5 5,4 9,9 13,0 3,5 Jícen 1,8 3,4 5,9 7,7 3,0 Hrtan 1,6 2,9 4,9 6,3 Ústa Slinivka 1,2 2,1 Močový měchýř 1,5 4,0 5,0 Ledviny 1,9 2,2

17 Další onemocnění související s kouřením
Kolorektální karcinom Hepatocelulární karcinom (zejména v kombinaci s alkoholem, VHB, aflatoxiny) Karcinom děložního čípku (nikotin se koncentruje v cervikální tkáni, společně s HPV následují maligní degenerativní změny) Leukémie (benzen zvyšuje incidenci myeloidních typů leukémie) Chronická bronchitida (kuřáci tvoří 70%, postiženy jsou zejména děti kuřáků - 48% dětí s astmatem je vystaveno pasivnímu kouření) Rozedma plic (kuřáci tvoří 70%) ICHS (kuřáci tvoří 25%) Vředová choroba žaludku a duodena Poruchy imunity Poruchy plodnosti (spermie i vajíčka) Poruchy vývoje plodu (rodí se děti s nižší porodní váhou, syndrom náhlého úmrtí dítěte – RF - kouření matky), těhotenství

18 Zdravotní důsledky kouření
NIKOTIN Stimulace CNS – euforie, uvolnění Rozvoj závislosti (cholinergní systém) Ochromuje pohyb řasinek epitelu dýchacích cest, problémy s čištěním DCD od prachu, hlenu častější infekty, přechod do chronicity

19 Zdravotní důsledky kouření
HYPOXIE Nikotin způsobuje aktivaci, vegetativního nervstva (sympatiku) a nadledvin (vyplavení adrenalinu a noradrenalinu) – způsobí vazokonstrikci artérií - po vykouření každé cigarety trvá vazokonstrikce minut Výsledkem je nedostatečný přísun kyslíku a živin do tkání (mozek, kůže, podkoží, koronární, pánevní i vertebrální oblast) Stejný mechanismus zrychlí srdeční tep.frekvenci a minutový objem a zvýší nároky srdce na přísun kyslíku a živin.

20 Zdravotní důsledky kouření
HYPOXIE Oxid uhelnatý Vdechovaný CO se váže na hemoglobin a tím sníží jeho fyziologickou kapacitu pro přenos kyslíku Fyziologické hodnoty se upravují až po 6 – 8 hodinách nekouření

21 Zdravotní důsledky kouření
KARCINOGENITA Přítomnost kancerogenů a mutagenů v cigaretovém kouři + chronický zánět průdušek

22 Složení cigaretového kouře
Zatím izolováno přes 5 tisíce látek Látky s účinkem: Dráždivým Toxickým Psychoaktivním Mutagenním Karcinogenním

23 Složení cigaretového kouře
Hlavní proud tabákového kouře (main stream) – spalování za teploty 800 – 900°C a cca 16% přísunu kyslíku prokázané karcinogeny = zatím 42 4-aminobifenyl, benzen, benzo-a-pyren, 2-naftylamin, těžké kovy – kadmium, nikl, arzen, PAU, NNK (4-metylnitrosamin -1-(3) pyridyl – 1 butanon), polonium 210 (40cig.=každý 3.den RTG plic; 20cig=RTG každý 6. den ) atd. pravděpodobné karcinogeny = zatím 25 benzantracen, formaldehyd, hydrazid, kadmium, N nitroso sloučeniny, atd. toxické látky: oxid uhelnatý, aceton, nikotin, polychlor. bifenyly, kyanovodík páchnoucí látky: akrolein, čpavek, oxidy dusíku, kys. mravenčí a ocotvá, sirovodík, naftalen, atd.

24 Složení cigaretového kouře
Vedlejší proud tabákového kouře (side stream) – doutnání cigarety; spalování při teplotách 600°C a nižším přístupu kyslíku cca 2% Vedlejší proud = doutnání cigarety v popelníku, nedokonalé spalování tabáku + zbytky vydechované kuřákem: Po kvalitativní stránce je kouř totožný Liší se po kvantitativní stránce; koncentrace kancerogenů je díky nedokonalému spalování několikanásobně vyšší Pasivní kouření nemá žádnou bezpečnou prahovou hodnotu – jediná účinná prevence je separace kuřáků nebo úplný zákaz kouření.

25 Pasivní kouření – rizika
Pasivní kouření zvyšuje riziko: předčasného úmrtí na infarkt myokardu (o 23%) cévní mozkové příhody (o 20%) karcinomu plic, paranasálních dutin a prsu (3x vyšší riziko) zhoršuje průběh akutních i chronických onemocnění HCD, DCD i zánětů středouší (2,5x vyšší riziko) astma bronchiale zhoubných leukémií u dětí (10 % všech leukémií je zapříčiněno pasivním vdechováním kouře z cigaret) samovolného potratu (o 50% vyšší riziko) náhlého úmrtí novorozence a kojence (3,5x vyšší riziko)

26 Kouření vodní dýmky Během jednoho hodinového posezení s vodní dýmkou se vytvoří průměrně 70 litrů kouře, kuřák vdechne přibližně krát více kouře než při vykouření jedné cigarety. V souvislosti s použitým způsobem zapálení tabáku a velikostí zápalného uhlíku se vytváří – 100krát více dehtu, 17 – 50krát více oxidu uhelnatého a kouř obsahuje až 6x více nikotinu než jedna cigareta.

27 SNUS – bezdýmý tabák Zakázán v EU, používán hlavně v Norsku a Švédsku
Zdravotní dopady: Abraze zubní skloviny, postižení dásní Karcinom dutiny ústní, jícnu, hrtanu a pankreatu Onemocnění srdce, CMP Luo et al. Lancet Epub ahead of print;

28 Prevalence kouření v ČR
Kouření v ČR vrcholilo v 60. a 70. letech. V současnosti kouří cca 29 % populace. Přestávají kouřit starší lidé, začínají naopak děti. 80% kuřáků začalo kouřit před 18. rokem věku. Více než 70% dospělých kuřáků si přeje přestat, více než 50% kuřáků se o to opakovaně pokoušela.

29 Prevalence kouření v dospělé populaci
Zdroj: H. Sovinová et al.: Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR . Názory a postoje občanů ČR k problematice kouření. Státní zdravotní ústav, Praha (Dostupné jako pdf dokument na

30 Vývoj prevalence kouření v populaci v letech 1997 – 2011 (kouří nejméně jednu cigaretu denně - červeně a méně než jednu cigaretu denně – modře)

31 Vývoj kouření podle pohlaví

32 Výsledky 2004 2005 2006 2011 Denní kuřáci: 27,5 % 26,3% 26,1% 24,2%
Denní kuřáci: 27,5 % 26,3% 26,1% 24,2% Více kouří muži (26,9% x 21,3%) Nejvíce je kuřáků mezi mladými dospělými (věková skupina 25 až 34 let) Více kouří svobodní a rozvedení Nepřímý vztah k úrovni vzdělání

33 Výsledky Expozice pasivnímu kouření
36,3 % dotázaných pobývá denně v zakouřením prostředí 29,8 % jednu až šest hodin denně Postoje k úplnému zákazu kouření v restauracích 64 % dotázaných souhlasí Vyšší je podpora mezi nekuřáky a ženami

34 Používání elektronické cigarety (v %) N = 1797 (2011)

35 Vodní dýmka

36 Kouření vodní dýmky (2007) (%) N = 1606

37 Kouření vodní dýmky – podle věku (%) N = 1606

38 Vodní dýmka

39 Prevalence kouření u dětí
SZO definuje pravidelné kouření dětí jako vykouření nejméně jedné cigarety týdně. 57% jedenáctiletých dětí má zkušenost s cigaretou. Důvody pro kouření dětí: přejí si být nezávislé kouří jejich přátelé, příbuzní zakazují jim to rodiče vzorem jsou populární osobnosti

40

41 Prevalence kouření mezi dětmi a dospívajícími
Mezinárodní studie, jichž se ČR účastní: Studie WHO Mládež a zdraví (HBSC – The Health Behaviour in School–aged Children) ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách

42 Studie HBSC Studie HBSC je mezinárodní kolaborativní projekt, který se s čtyřletou periodicitou provádí v řadě zemí světa (v roce 2002 to bylo 35 zemí). Projekt je zaměřen na sledování chování a postojů, které u dětí a dospívajících determinují tělesné a psychické zdraví a ovlivňují sociální adaptaci. Česká republika se projektu účastní od roku 1994, dosud poslední (pátá) vlna sběru dat proběhla v roce 2010. Studie proběhla na 80 náhodně vybraných základních školách a zúčastnilo se více než 5000 dětí pátých, sedmých a devátých tříd. Po centralizaci dat na univerzitě v Bergenu čítá definitivní výzkumný vzorek 4782 jedinců (50,5 % chlapců).

43 Trendy v kouření českých dětí a dospívajících v letech 1994 až 2010

44 Vývoj pravidelného kuřáctví u chlapců v období 1994 až 2010

45 Vývoj pravidelného kuřáctví u dívek 1994 až 2010

46 Výskyt jiných forem návykového chování podle kuřáckého statusu
Typ kuřáka Opilost Pití nadměrných dávek alkoholu Užití marihuany v posledním roce Užití extáze v posledním roce Nekuřák 4,6 % 6,5 % 10,3 % 1,0 % Slabý kuřák 9,0 % 15,0 % 29,6 % 3,1 % Kuřák 31,2 % 30,3 % 55,8 % 5,0 % Silný kuřák 57,2 % 53,3 % 78,5 % 15,5 %

47

48 Kouření v závislosti na kouření rodičů a blízkých přátel
Nekouří Kouří slabě Kouří (kategorie kuřáci a silní kuřáci) Statistická významnost (2) Otec nekouří 72,2 % 6,5 % 21,3 % Otec kouří (denně) 48,9 % 5,0 % 46,1 % p0,001 Matka nekouří 72,6 % 6,3 % 21,1 % Matka kouří (denně) 54,5 % 5,4 % 40,1 % Kamarád/-ka nekouří 89,9 % 4,0 % 6,1 % Kamarád/-ka kouří (denně) 34,9 % 5,8 % 59,3 %

49 Závěry HBSC Pokles kuřáctví u patnáctiletých mezi roky 2002 a 2006 mohl být způsoben regulačními opatřeními, která v té době začala působit (zvýšení legálního věku ze 16 na 18 let, zvýšení ceny v důsledku vyššího zdanění, omezení reklamy na tabákové výrobky). Nálezy týkající se souvislostí kouření s jinými formami rizikového chování naznačují, že prevence nemůže být účinná, pokud je orientována specificky na jednu formu rizikového chování. V oblasti systémových opatření kontroly kuřáctví se ČR přibližuje standardu vyspělých zemí. Po srovnání v této oblasti a při zajištění srovnatelné míry dodržování přijatých pravidel, bude pro další omezování kouření dětí a dospívajících rozhodující podpora oblasti prevence a vzdělávání.

50 Studie ESPAD Evropská studie o alkoholu a jiných drogách [ESPAD]. Jde o celoevropský projekt jehož se ČR účastní od roku 1995. Projekt se realizuje se čtyřletou periodicitou. Reprezentativní soubor tvoří kohorta jednoho ročníku narození jde o soubor ve věku 16 let, zpravidla žáky a studenty prvních ročníků středních škol.

51 Kouření cigaret během posledních 30 dnů (2011_1a)

52 Kouření cigaret během posledních 30 dnů (2011_1b)

53 Primární prevence Optimální je nezačínat kouřit!
Zdravotní výchova, osvěta osnovy pro ZŠ zahrnují výchovu ke zdraví a nekouření (rychlejší rozvoj závislosti u dětí a mládeže, následky kouření, ochrana proti pasivnímu kouření, vliv reklamy, jak odmítnout tabákové výrobky, pomoc kuřákům při odvykání kouření) SZO - Světový den bez tabáku (31.5.) – osvětová kampaň (3.LF UK – Podpora nekuřáctví u studentů a zaměstnanců - výtvarná soutěž, výstava) Regulační opatření (legislativa – zákaz reklamy na tabákové výrobky, sponzorování zdravotní varování o následcích kouření (50 % obalu) dodržovat zákaz prodeje osobám mladším 18 let odstranění automatů na cigarety, zákaz kouření v restauracích zvýšit daně (alespoň 70% ceny) a tím cenu krabičky cigaret (Je prokázáno, že pokud stoupá cena cigaret, snižuje se jejich poptávka. Vysoká cena odrazuje od kouření zejména děti.)

54

55

56

57

58

59 Primární prevence Optimální je nezačínat kouřit!
Zdravotní výchova, osvěta osnovy pro ZŠ zahrnují výchovu ke zdraví a nekouření (rychlejší rozvoj závislosti u dětí a mládeže, následky kouření, ochrana proti pasivnímu kouření, vliv reklamy, jak odmítnout tabákové výrobky, pomoc kuřákům při odvykání kouření) SZO - Světový den bez tabáku (31.5.) – osvětová kampaň (3.LF UK – Podpora nekuřáctví u studentů a zaměstnanců - výtvarná soutěž, výstava) Regulační opatření (legislativa – zákaz reklamy na tabákové výrobky, sponzorování zdravotní varování o následcích kouření (50 % obalu) dodržovat zákaz prodeje osobám mladším 18 let odstranění automatů na cigarety, zákaz kouření v restauracích zvýšit daně (alespoň 70% ceny) a tím cenu krabičky cigaret (Je prokázáno, že pokud stoupá cena cigaret, snižuje se jejich poptávka. Vysoká cena odrazuje od kouření zejména děti.)

60 Legislativa (www.slzt.cz)
Kontrola tabáku – tématické okruhy: Výroba, zdanění, reklama, prodej, zákazy kouření Zákon č. 379/2005 Sb.: - restriktivní opatření týkající se prodeje tabákových výrobků, zákazu kouření např. na veřejných místech (uzavřených prostorách, veřejné dopravě, státní orgány, školy, zdravotnická zařízení) - ustanovení, dle kterého zdravotničtí pracovníci při výkonu svého povolání povinni provádět u osob užívajících tabákové výrobky krátkou intervenci spočívající ve včasné diagnostice škodlivého užívání

61

62

63 Jak přesvědčit kuřáky o škodlivosti kouření?

64 Australská „cesta“ boje proti kouření
Zákon o jednotném balení je první svého druhu na světě – cíl: do roku 2018 jen 10 % kuřáků!

65

66

67

68

69 Sekundární prevence kouření Časná identifikace a krátká intervence (www.kratkeintervence.cz, Praktický lékař - preventivní prohlídky Nekuřácké nemocnice => motivovat k nekouření a nabídnout podporu => nabídnout léčbu (specializovaná centra pro závislé na tabáku –

70 Základní algoritmus přístupu k pacientovi
Kouří v současnosti pacient tabák? ANO NE Chce pacient přestat? Kouřil pacient tabák v minulosti? ANO NE ANO NE Poskytněte intervenci (3 P). Posilujte motivaci Předcházejte recidivě Povzbuďte k abstinenci.

71 Krátká intervence (3P/3A)
1. Ptejte se (ASK) 2. Poraďte přestat kouřit (ADVISE) 3. Podpořte pacienta (ASSIST)

72 Posouzení závislosti na tabáku
Dg. F 17 : duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním tabáku Záznam do dokumentace Závislost PSYCHICKÁ (rituály spojené s cigaretou se stávají nepostradatelnými) FYZICKÁ (nikotin - stimuluje dopamin v CNS- nucleus accumbens - α4β2 acetylcholin-nikotinové receptory)

73 Fagerströmův test závislosti na nikotinu
Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu? do 5 minut 3 body za 6–30 minut 2 body za 31–60 minut 1 bod po 60 minutách 0 bodů Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je kouření zakázáno? ano 1 bod ne 0 bodů Které cigarety byste se nejméně rád vzdal? první ráno 1 bod kterékoli jiné 0 bodů Kolik cigaret denně kouříte? 0–10 0 bodů 11–20 1 bod 21–30 2 body 31 a více 3 body Kouříte víc během dopoledne? Kouříte i během nemoci, když musíte ležet v posteli? Součet bodů:  0–1 žádná nebo velmi malá závislost na nikotinu 2–4 střední 5–10 silná závislost na nikotinu

74 Motivace - proč přestat kouřit
Do 20 minut: Krevní tlak a tepová frekvence se vracejí k normálu, zvyšuje se cirkulace krve v HK i DK, začínají být teplejší Do 8 hodin: koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, začíná klesat riziko akutního infarktu myokardu Do 24 hodin: z těla je vyloučen oxid uhelnatý, plíce se začínají čistit od nečistot Do 48 hodin: v těle již není žádný nikotin, začíná se zlepšovat čich a chuť Do 72 hodin: dýchání začíná být snadnější a dechové cesty širší, snižuje se riziko trombózy Do týdnů: zlepšuje se krevní oběh v celém těle, chůze i běh jsou snadnější Do měsíců: příznaky postižení plic - kašel, dušnost, pískot - se zlepší, funkce plic se zlepší až o 10% Do 5 let: riziko infarktu se sníží na polovinu v porovnání s kuřákem Do 10 – 15 let: riziko karcinomu plic klesne na polovinu v porovnání s kuřákem, riziko srdečního infarktu je podobné jako u nekuřáka. Průměrný kuřák vykouří denně 27 cigaret, ročně 490 krabiček/80 Kč, za rok zaplatí kolem Kč.

75 Zdravotní přínosy odvykání kouření:
Zdroj: Action on Smoking and Health. Factsheet Number 11 Stopping Smoking ASH Čas od poslední cigarety Pozitivní změny zdravotního stavu 8 hodin Hladina nikotinu a CO v krvi s sníží na polovinu, hladina kyslíku se vrátí k normálu 24 hodin Oxid uhelnatý je eliminován z těla 48 hodin Nikotin je eliminován z těla Chuťové pohárky se začínají restituovat 1 měsíc Zlepšuje se vzhled – kůže ztrácí šedavou barvu a stává se méně vrásčitou. Regenerace řasinek v respiračním traktu začíná Většina abstinenčních příznaků vymizí 3 – 9 měsíců Kašlání a kýchání postupně mizí 5 let Riziko srdečních onemocnění se sníží na polovinu ve srovnání s kuřákem 10 let Riziko rakoviny plic je poloviční ve srovnání s kuřákem, který nepřestal kouřit

76 Jak přestat kouřit Rady při odvykání kouření
Prvním a nejdůležitějším krokem je vaše pevné rozhodnutí přestat kouřit. Zvolte si den „D“ , kdy přestanete naráz kouřit. V den, kdy se rozhodnete přestat kouřit, vyplňte svůj volný čas co nejvíce. Jděte do kina, na procházku, cvičte, sejděte se s přáteli nekuřáky. Pokud je to možné, alespoň v prvních měsících nekouření se vyhýbejte situacím, které máte spojeny s cigaretou (ranní káva, odpočinek u televize, ...). Vyhýbejte se společnosti kuřáků.

77 Jak přestat kouřit Rady při odvykání kouření
Zničte všechny své cigarety, odstraňte popelníky a zapalovače. Nebudete je již potřebovat. Vypracujte si přehled všech situací, při kterých obvykle kouříte, a naplánujte si, jak je zvládnete bez kouření. Své rodině a spolupracovníkům oznamte, že nekouříte a požádejte je, aby vás ve vašem úsilí podpořili. Nenahrazujte cigarety sladkostmi. Pijte hodně vody, jezte ovoce a zeleninu. Za své úsilí se odměňte. Spočítejte si, kolik peněz jste ušetřili za cigarety a použijte je na něco, po čem jste již dávno toužili.

78 Léčba závislosti na tabáku Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky se objevují řádově po hodinách od poslední cigarety. Doba trvání těchto obtíží je různá, individuální – řádově týdny až měsíce. Nejhorší bývají první 3 týdny, průměrná doba obtíží pak bývá 3 týdny až 3 měsíce.

79 <48 hodin Pocit lehkosti v hlavě 10 < 1 týden Poruchy spánku 25
Abstinenční nikotinový syndrom Adaptováno dle: Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking ASH Trvání Symptom Incidence (%) <48 hodin Pocit lehkosti v hlavě < 1 týden Poruchy spánku < 2 týdny Horší soustředění Touha po nikotinu < 4 týdny Podrážděnost či agrese Deprese Zhoršená schopnost odpočinku < 10 týdnů Zvýšená chuť k jídlu

80 NTN – náhradní terapie nikotinem
Slouží k potlačení abstinenčních příznaků alternativním přísunem nikotinu (žvýkačky, náplasti, inhalátor, nosní spray, tablety) Volně prodejné léky (Nicorette, Niquitin), nejsou hrazené pojišťovnou Léčba trvá min. 3 měsíce, dávka se postupně snižuje

81 Elektronická cigareta – jako forma NTN ???
Nevýhody Chybí regulace množství nikotinu (riziko předávkování) Výhody nulové riziko pasivního kouření min. toxických látek může pomoci přestat kouřit

82 Farmakoterapie Léky na lékařský předpis (snižují bažení po cigaretě, abstinenční příznaky): - Vareniklin (Champix) - Bupropion (Wellbutrin) - Bupropion (Elontril – 1 tbl./d) Pacienti hradí sami (cena odpovídá ceně cigaret).

83 Účinek Vareniclinu

84

85 Odborná pomoc Poradna pro odvykání kouření na 3. LF
středa od hodin po objednání Centra pro závislé na tabáku (www.slzt.cz) - seznam center v ČR

86 Studijní literatura http://sweb.cz/centrumprev/
Manuál prevence v lékařské praxi MANUÁL VII: DOPORUČENÉ PREVENTIVNÍ POSTUPY V PRIMÁRNÍ PÉČI Kouření

87 Další odkazy a zdroje informací


Stáhnout ppt "Kouření zdravotní rizika, prevalence prevence a léčba"

Podobné prezentace


Reklamy Google