Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Histologie a embryologie
Imunitní systém Histologie a embryologie

2 Lymfatické orgány Brzlík (thymus) Slezina (lien)
Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) Tonzily (tonsillae)

3 Thymus - charakteristika
lymfoepitelový orgán primární lymfatický orgán relativně největší při narození (12-14g) podléhá involuci pozůstatky jsou patrné i ve stáří

4 Thymus - vývoj ventrální výběžek 3. žaberní výchlipky
mediokaudální sestup proliferace endodermu srůst obou polovin 10. týden - osídlení kmen. bb. - lymfocyty z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně z mesenchymu vrůst vazivových sept

5 Thymus - stavba obalen vazivem (mediastinální) lalůčky: obsahuje cévy
vrůstá do tkáně  lalůčky: kůra (cortex thymi) temnější vzhled dřeň (medulla thymi) světlejší vzhled

6 Thymus - kůra epitelové retikulární bb. množství malých thymocytů
hvězdicovité bb. spojené desmozomy vytvářejí prostorovou síť množství malých thymocytů jsou to především T-lymfocyty během vývoje se mohutně dělí makrofágy velké T-lymfocyty

7 Thymus - dřeň epitelové retikulární bb. thymocyty (malé a střední)
nejsou již tak hustě Hassalova tělíska ( um) koncentrické vrstvy oploštělých retik. bb. keratinizace, karyolýza vznikají a zase zanikají myoidní bb., makrofágy

8 Thymus - cévní zásobení
nefenestrované kapiláry hematothymická bariéra endotel kapilár BL kapilár (+ příp. pericyty) trocha vaziva (+ makrofágy) BL retikul. bb. retikulární bb. vyvinuta především v kůře brání kontaktu s antigeny dozrávajícím T-lymfocytům

9 Thymus - histofyziologie
množení T-lymfocytů opouštějí thymus (dření) (cca 10%) do uzlin, Peyer. plaků, sleziny * růstových faktorů (prolif. a dif. T-lymf.) kortikoidy a pohl. hormony tlumí proliferaci, urychlují involuci sy DiGeorgův - aplazie thymu málo B-, žádné T-lymfocyty

10 Slezina - charakteristika
největší lymfoidní orgán (150g) imunologický filtr krve zdroj protilátek krevní „hřbitov“

11 Slezina - stavba vazivové pouzdro (kolagenní vazivo)
sporé hladké sval. bb. překryto serózou (kromě hilu) vysílá vazivová septa (trabeculae lienalis) retikulární vazivo červená pulpa bílá pulpa

12 Slezina - cévní zásobení
aa. trabeculares aa. centrales - v lymfatické pochvě větvičky zásobující bílou pulpu sinusy marginální zóny končí jako aa. penicillatae přechod do slezinných sinusů otevřený vs. uzavřený oběh protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná venae trabeculares, vena lienalis

13 Slezina - bílá pulpa retikulární vazivo obsahující lymfocyty
lymfatická tkáň místy ztluštělá (Malpighiho tělíska) prochází a. centralis (často excentricky) B-lymfocyty periarteriální lymfatická pochva – PALS T-lymfocyty marginální zóna - mezi bílou a červenou pulpou sinusy a lymfatická tkáň makrofágy (prezentace antigenu)

14 Slezina - červená pulpa
Billrothovy provazce atypická lymfatická tkáň buňky mezi sinusoidami lymfocyty, makrofágy, erytrocyty retikulární vlákna - obručovitě uspořádána krevní sinusy endotelie protáhlé, nesouvislé vázány na retikulární vlákna

15 Slezina - histofyziologie
produkce lymfocytů destrukce erytrocytů obrana organismu

16 Lymfatické uzliny konvexní část - „aferentní“
konkávní hilus - „eferentní“ vazivové poudro - trabekuly kůra parakortikální vrstva dřeň

17 Lymfatická uzlina - kůra
zevní korová oblast subkapsulární sinus B-lymfocyty lymfatické folikuly (primární a sekundární) vnitřní korová oblast T-lymfocyty

18 Lymfatická uzlina - dřeň
dřeňové provazce výběžky korové lymfoidní tkáně četné B-lymfocyty a plasmatické bb. dendritické bb. (prezent. antigen) dřeňové sinusy vystlané retikulárními bb. a makrofágy retikulární vlákna přemosťují sinus - síťovina

19 Recirkulace lymfocytů
postkapilární venuly jsou opatřeny vysokým endotelem, mezi kterými lymfocyty volně prostupují („homing“) na povrchu lymfocytů jsou specifické molekuly (stejně jako na endotelu) - každý lymfocyt má „svou“ uzlinu informační funkce v rámci organismu

20 Tonzily agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem
četné lymfatické folikuly se zárodečnými centry tonsilla palatina krypty, silné pouzdro tonsilla pharyngea nejsou krypty, slabší pouzdro tonsilla lingualis menší, jediná krypta

21 Neopouzdřená lymfatická tkáň
lymfatické uzlíky v některých orgánech stejná stavba jako folikuly uzlin např. Peyerovy plaky, hustě jsou i v appendixu


Stáhnout ppt "Histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google