Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)"— Transkript prezentace:

1 Imunitní systém Histologie a embryologie

2 Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)

3 Thymus - charakteristika w lymfoepitelový orgán w primární lymfatický orgán w relativně největší při narození (12-14g) w podléhá involuci w pozůstatky jsou patrné i ve stáří

4 Thymus - vývoj w ventrální výběžek 3. žaberní výchlipky w mediokaudální sestup w proliferace endodermu w srůst obou polovin w 10. týden - osídlení kmen. bb. - lymfocyty z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně w z mesenchymu vrůst vazivových sept

5 Thymus - stavba w obalen vazivem (mediastinální) obsahuje cévy vrůstá do tkáně  w lalůčky: kůra (cortex thymi) temnější vzhled dřeň (medulla thymi) světlejší vzhled

6 Thymus - kůra w epitelové retikulární bb. hvězdicovité bb. spojené desmozomy vytvářejí prostorovou síť w množství malých thymocytů jsou to především T-lymfocyty během vývoje se mohutně dělí w makrofágy w velké T-lymfocyty

7 Thymus - dřeň w epitelové retikulární bb. w thymocyty (malé a střední) nejsou již tak hustě w Hassalova tělíska (30-150 um) koncentrické vrstvy oploštělých retik. bb. keratinizace, karyolýza vznikají a zase zanikají w myoidní bb., makrofágy

8 Thymus - cévní zásobení w nefenestrované kapiláry w hematothymická bariéra endotel kapilár BL kapilár (+ příp. pericyty) trocha vaziva (+ makrofágy) BL retikul. bb. retikulární bb. w vyvinuta především v kůře w brání kontaktu s antigeny dozrávajícím T-lymfocytům

9 Thymus - histofyziologie w množení T-lymfocytů opouštějí thymus (dření) (cca 10%) do uzlin, Peyer. plaků, sleziny w * růstových faktorů (prolif. a dif. T-lymf.) w kortikoidy a pohl. hormony tlumí proliferaci, urychlují involuci w sy DiGeorgův - aplazie thymu málo B-, žádné T-lymfocyty

10 Slezina - charakteristika w největší lymfoidní orgán (150g) w imunologický filtr krve w zdroj protilátek w krevní „hřbitov“

11 Slezina - stavba w vazivové pouzdro (kolagenní vazivo) sporé hladké sval. bb. překryto serózou (kromě hilu) vysílá vazivová septa (trabeculae lienalis) w retikulární vazivo w červená pulpa w bílá pulpa

12 Slezina - cévní zásobení w aa. trabeculares w aa. centrales - v lymfatické pochvě větvičky zásobující bílou pulpu sinusy marginální zóny w končí jako aa. penicillatae w přechod do slezinných sinusů otevřený vs. uzavřený oběh protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná w venae trabeculares, vena lienalis

13 Slezina - bílá pulpa w retikulární vazivo obsahující lymfocyty w lymfatická tkáň místy ztluštělá ( Malpighiho tělíska) prochází a. centralis (často excentricky) B-lymfocyty w periarteriální lymfatická pochva – PALS T-lymfocyty w marginální zóna - mezi bílou a červenou pulpou sinusy a lymfatická tkáň makrofágy (prezentace antigenu)

14 Slezina - červená pulpa w Billrothovy provazce atypická lymfatická tkáň buňky mezi sinusoidami lymfocyty, makrofágy, erytrocyty retikulární vlákna - obručovitě uspořádána w krevní sinusy endotelie protáhlé, nesouvislé vázány na retikulární vlákna

15 Slezina - histofyziologie w produkce lymfocytů w destrukce erytrocytů w obrana organismu

16 Lymfatické uzliny w konvexní část - „aferentní“ w konkávní hilus - „eferentní“ w vazivové poudro - trabekuly w kůra w parakortikální vrstva w dřeň

17 Lymfatická uzlina - kůra w zevní korová oblast subkapsulární sinus B-lymfocyty lymfatické folikuly (primární a sekundární) w vnitřní korová oblast T-lymfocyty

18 Lymfatická uzlina - dřeň w dřeňové provazce výběžky korové lymfoidní tkáně četné B-lymfocyty a plasmatické bb. dendritické bb. (prezent. antigen) w dřeňové sinusy vystlané retikulárními bb. a makrofágy retikulární vlákna přemosťují sinus - síťovina

19 Recirkulace lymfocytů w postkapilární venuly jsou opatřeny vysokým endotelem, mezi kterými lymfocyty volně prostupují („homing“) w na povrchu lymfocytů jsou specifické molekuly (stejně jako na endotelu) - každý lymfocyt má „svou“ uzlinu w informační funkce v rámci organismu

20 Tonzily w agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem w četné lymfatické folikuly se zárodečnými centry w tonsilla palatina krypty, silné pouzdro w tonsilla pharyngea nejsou krypty, slabší pouzdro w tonsilla lingualis menší, jediná krypta

21 Neopouzdřená lymfatická tkáň w lymfatické uzlíky v některých orgánech stejná stavba jako folikuly uzlin w např. Peyerovy plaky, hustě jsou i v appendixu


Stáhnout ppt "Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)"

Podobné prezentace


Reklamy Google