Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASICISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASICISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 KLASICISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE ►1►1►1►17. století = století vědy ►n►n►n►nové vědecké postupy založené na matematice ►j►j►j►jednotné pochopení světa jako celku ►s►s►s►společenská prestiž vědy – rozvoj výroby a techniky, průmyslová revoluce ►c►c►c►centra: Londýn a Paříž ►v►v►v►vývoj dvou rozdílných politických systémů: absolutismus x parlamentarismus ►v►v►v►v 18. století vzniká tzv. osvícenský absolutismus

3 K L A S I C I S M U S ►z►z►z►z latiny classicus = vynikající, vzorový ►u►u►u►umělecký směr aristokracie ►v►v►v►vznikl v absolutistické Francii za Ludvíka XIV. a až do konce 18. stol. převládal v Evropě ►r►r►r►reakce na baroko ►z►z►z►zdůrazňuje střízlivý rozum, racionalitu, uměřenost a strohý až přísný, ale srozumitelný řád ►v►v►v►vrcholná forma klasicismu = EMPÍR (1800 – 1830), převažující sloh za Napoleona, větší míra inspirace antikou, měšťanská podoba empíru = BIEDERMEIER

4 KLASICISTNÍ A EMPÍROVÉ PAMÁTKY

5 ZNAKY KLASICISMU ►v►v►v►vzor – antické umění ►j►j►j►jednotné principy a pevný řád - svazuje uměleckou tvorbu poměrně přísnými pravidly ►r►r►r►rozumová kázeň ►k►k►k►krása je v pravdě a přírodě ►s►s►s►střízlivost a účelnost ►a►a►a►architektura – elegance, střídmost, harmonie, geometricky řešený (francouzský) park, stavby jsou pravidelné, mají přímé a čisté linie, často mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně střídmou výzdobu, takže působí strohou vznešeností a mohutností, staví se především paláce (Louvre, Černínský palác) a veřejné budovy (Stavovské divadlo), celé čtvrti a plánovitá města (Terezín, Petrohrad), v Rakousku i množství josefinských kostelů, kasárny a první továrny i činžovní domy - Květná zahrada v Kroměříži, Lednice, zámek Dobříš, zámek Veltrusy nebo Krásný dvůr

6 ►m►m►m►malířství – Francisco Goya, N. Poussin ►s►s►s►sochařství – Antonio Canova (obliba bílého mramoru, z něhož se dělají dokonale propracované busty a pomníky) ►h►h►h►hudba – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ►l►l►l►literatura – literární žánry se rozdělovaly: a) v ysoké – óda, epos, tragédie, o životě vysokých vrstev b) n ízké – komedie, fraška, bajka, píseň, satira, postavy neurozené, obyčejná témata

7 PIERRE CORNEILLE (1606 – 1684) - francouzský dramatik, básník a lyrik, tvůrce moderní tragédie hrdinské se smírným koncem - pocházel ze vznešené rodiny královského advokáta, kvůli otci se stal také advokátem - od r. 1647 byl členem francouzské Akademie - byl dramatikem urozené společnosti, nikdy se nedostal do konfliktu s mocnými (pěl chválu na Ludvíka XIV., kardinál Richelieu ho přijal do své vybrané autorské družiny) yl ženatý, měl šest dětí - d- dílo: CID – veršovaná tragikomedie, příběh španělského hrdiny Rodriga Díaz de Vivar z 11. století, ve službách krále vítězí nad Maury, základní konflikt: povinnost a rodová čest x láska dvou milenců LHÁŘ, TITUS A BERENIKA, MEDEA, HORATIUS - dramata

8 JEAN RACINE (1639 – 1699) - francouzský básník a dramatik (psal především psychologické tragédie, náměty čerpal z antiky, ale zpracovával je v duchu nové doby) - byl synem písaře v solném mlýně, ale ve třech letech se stal úplným sirotkem - r. 1673 se stal na přání Ludvíka XIV. členem francouzské Akademie - stal se historiografem krále Ludvíka XIV. - byl ženatý, měl sedm dětí - d- dílo: FAIDRA – tragédie, milostný příběh, osudová vášeň – láska k nevlastnímu synovi Hippolytovi, ale neopětována (intriky z žárlivosti), Hippolytova smrt, Faidra končí sebevraždou ANDROMACHA, BRITANNICUS, BERENIKA, IFIGENIE – dramata

9 MOLIÉRE (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik, zakladatel klasicistní komedie (autor frašek) - vl. jménem Jean-Baptiste Poquelin - narodil se v rodině královského čalouníka - vystudoval práva - proti vůli rodiny se stal komediantem (založil svou vlastní kočovnou společnost, se kterou cestoval po francouzském venkově) - od r. 1658 působil na dvoře Ludvíka XIV. - pseudonym přijal proto, aby ochránil svou rodinu, neboť divadlo bylo ve Francii opovrhováno a církví pronásledováno řestože ho král chránil, nenalezl u dvora klid (neustálé spory s církví, dvořanské intriky) - zemřel na tuberkulózu při představení své poslední hry Zdravý nemocný - jeho díla byla v tehdejší době velmi odvážná zejména v kritice mravů a společenských poměrů

10 MOLIÉROVO DÍLO Tartuffe neboli Pokrytec – satirická veršovaná komedie, kritika církve, úlisnosti, donašečství, svatoušek Tartuffe se vetře do přízně zámožného měšťana Orgona a postupně ovládne celou jeho rodinu, Orgon mu věří a dá mu svou dceru i majetek, jeho odhalení přichází pozdě, Tartuffe Orgona vyhání z domu a dostává ho do vězení, nakonec je Tartuffe odhalen a zatčen - hra míří na církev a byla až do roku 1669 zakázána Don Juan anebo Kamenná hostina – tragikomedie, útočí na církev a pokrytectví, oblíbený námět o španělském svůdci žen Misantrop aneb Zamilovaný mrzout – veršovaná komedie, ze vzdělaného člověka společnost učiní nepřítele lidstva Lakomec - nejznámější Molièrova komedie, jejímž titulním hrdinou je vdovec, lichvář a necitelný lakomec Harpagon, který je pro peníze schopen obětovat vše, i rodinu a děti, ztráta jeho bohatství pro něj představuje ztrátu smyslu bytí a ztrátu zdravého rozumu Zdravý nemocný – komedie s titulní postavou měšťáckého sobce a hloupého hypochondra, útok na šarlatánství lékařů, vypočítavost Zamilovaný doktor, Amfitryon, Jiří Dudek aneb Napálený manžel, Měšťák šlechticem

11 JEAN DE LA FONTAINE (1621 – 1695) - francouzský bajkař a básník - pocházel z měšťanské rodiny - studoval na koleji, kde se skvěle naučil latinsky - 18 měsíců strávil v klášteře, nakonec vystudoval práva (r. 1649 získal titul) - v průběhu studií se oženil, ale nikdy nebyl dobrý manžel a později ani otec - r. 1652 se stal správcem vod a lesů ve svém kraji (převzal práci svého otce). 1684 byl zvolen do francouzské Akademie - velmi rád četl a scházel se s přáteli - d- dílo: BAJKY – 12 knih, alegorie, příběhy zvířat (nositelů lidských vlastností), kritika lstivosti, pokrytectví, směšnosti dvorských mravů a intrik, živý obraz francouzské společnosti 17. století

12 CHARLES PERRAULT (1628 – 1703) - francouzský sběratel folkloru, vydavatel pohádek, básník a prozaik, literární teoretik - narodil se jako nejmladší ze čtyř synů bohatého právníka - vystudoval práva - r. 1658 se stal prvním komisařem Ludvíka XIV.. 1671 byl přijat do francouzské Akademie, později se stává jejím knihovníkem - byl ženatý, měl čtyři děti - d- dílo: POHÁDKY MÉ MATKY HUSY – název připomíná legendární matku Karla Velikého Bertu, která prý měla od samého předení "husí nohu„, sbírka obsahuje pohádky z ústního podání i od různých autorů, mezi nimi je např. Popelka, Červená karkulka, Šípková Růženka, Kocour v botách, Modrovous, Paleček a další

13 ITALSKÉ NÁRODNÍ DRAMA ►►c►►commedia dell´arte ►►1►►17. – 18. století ►►m►►měšťanská komedie, typ improvizovaného divadla ►►p►►profesionální herci improvizovali dialog ►►p►►postavy – rozdělují se do tří skupin (vecchi – páni, innamorati – milenci, zanni – sluhové), ustálené typy, charakterizované stálým kostýmem a maskou (harlekýn, kolombína, pantalone, dottore) ►►k►►komická pantomima ►►a►►akrobatické výstupy ►►o►►obhroublé scény, vulgární jazyk ►►o►►opak vznešené klasicistní komedie

14 CARLO GOLDONI (1707 – 1793) - italský dramatik, reformátor italského divadla (zrušil masky a tradiční kostýmy, omezil pantomimu, zavedl pevný text) - narodil se v zámožné lékařské rodině - po studiu práv si otevřel advokátní praxi v Benátkách - r. 1736 se oženil s bohatou dívkou, zanechal advokacie a věnoval se výhradně divadlu (kočoval s divadelní společností po celé Itálii). 1763 odjel do Paříže, kde se stal vychovatelem královských dcer - po Francouzské revoluci přišel o část svého majetku a zemřel v chudobě - d- dílo: SLUHA DVOU PÁNŮ – commedia dell´arte POPRASK NA LAGUNĚ – tzv. komedie prostředí

15 ZDROJE ► http://continent.cz/referat/86/umeni-v-klasicismu/ http://continent.cz/referat/86/umeni-v-klasicismu/ ► http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pohlednice/napsani.php3?id_po h=1574 http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pohlednice/napsani.php3?id_po h=1574 http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pohlednice/napsani.php3?id_po h=1574 ► http://go.rajce.idnes.cz/pariz2009/ http://go.rajce.idnes.cz/pariz2009/ ► http://kiri12.blog.cz/0911/nabytok-empiru http://kiri12.blog.cz/0911/nabytok-empiru ► http://lide.gymcheb.cz/~pakucer/klasicismus_a_emp%EDr.html http://lide.gymcheb.cz/~pakucer/klasicismus_a_emp%EDr.html ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A9re http://cs.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A9re ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni http://cs.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte https://cs.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte


Stáhnout ppt "KLASICISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google