Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 3. Předmět Český jazyk Téma hodiny Válečná próza Označení OP VK (III/2) – Čj/9 – 24 Vyučující Mgr. Michal Oblouk

2 ČESKÁ PRÓZA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
VÁLEČNÁ PRÓZA

3 JAN DRDA (1915 – 1970) novinář, prozaik a dramatik, politik a scenárista narodil se v Příbrami jako syn dělníka v dětství přišel o matku, otec se stal alkoholikem, vychovával ho dědeček nedokončil studia filologie na UK v letech 1937 až 1942 byl redaktorem Lidových novin, v letech 1948 – 1952 šéfredaktorem roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa, po únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce ve volbách roku 1948 byl zvolen do Národního shromáždění, v parlamentu zasedal až do roku 1960 v letech 1949 až 1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů patřil k organizátorům komunistického teroru zaměřeného proti nekomunistické inteligenci, prosazoval vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů a u řady z nich též exemplární potrestání v podobě dlouhých vězení r založil týdeník Svět práce postavil se proti okupaci Československa zemřel za volantem svého auta na křižovatce v Dobříši

4 DRDOVO DÍLO Městečko na dlani – román, obraz městečka Rukapáň (ve skutečnosti autorova rodná Příbram) těsně před 1. sv. válkou; šťastné i smutné osudy města i jednotlivých obyvatel Němá barikáda – soubor povídek, téma 2. sv. války, obraz bojů na barikádách, heydrichiády, Květnového povstání a osvobození, nejznámější Vyšší princip České pohádky – 12 lidových pohádek s ilustracemi Josefa Lady, např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Dařbuján a Pandrhola Putování Petra Sedmilháře – román, příběh nemanželského chlapce, který hledá svého otce a vymýšlí si o něm fantastické příběhy Hrátky s čertem – jinotajná báchorka, komedie o 10 obrazech, zfilmována a zpracována jako opera i loutková hra, premiéra ve Stavovském divadle Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert – komedie o 8 obrazech, polepšený čert pomůže odhalit ďábla převlečeného za faráře

5 JULIUS FUČÍK (1903 – 1943) komunistický novinář, literární a divadelní kritik, překladatel narodil se v Praze v dělnické rodině po maturitě studoval externě na FF UK r vstoupil do KSČ v roce 1926 se stal členem Devětsilu, v letech 1928 – 1938 působil jako šéfredaktor Tvorby a od roku 1929 pracoval v Rudém právu do protinacistického odboje se zapojil až po napadení Sovětského svazu Německem v červnu za činnost v ilegálním ústředním výboru KSČ zatčen, odsouzen k trestu smrti a v Berlíně oběšen po roce 1948 se stal „legendou“ dílo: REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE – autobiografická próza vzniklá ve vězení na Pankráci, dokumentární svědectví člověka odsouzeného fašisty na smrt

6 JIŘÍ MAREK (1914 – 1994) spisovatel, pedagog, novinář a scenárista
narodil v Praze jako Josef Jiří Puchwein studoval češtinu a němčinu na UK učil v Soběslavi pracoval jako redaktor Lidových novin, po válce jako redaktor Rudého práva byl členem KSČ, spolupracoval s režimem v letech byl ústředním ředitelem Československého státního filmu, pak působil jako vysokoškolský pedagog zemřel v Praze dílo: MUŽI JDOU V TMĚ – baladická novela, tragické osudy 5 parašutistů, probíjejí se z fašistického obklíčení PANOPTIKUM SLAVNÝCH KRIMINÁLNÍCH PŘÍBĚHŮ, PANOPTIKUM HŘÍŠNÝCH LIDÍ, PANOPTIKUM MĚSTA PRAŽSKÉHO – cykly kriminálních příběhů podle historických soudniček (televizní seriál, rada Vacátko)

7 ADOLF BRANALD ( ) spisovatel, autor románů, povídek, reportáží, knih pro děti a mládež a divadelních her pro ochotníky narodil se v Praze v herecké kočovné rodině jako dítě hrál v několika němých filmech maturoval na OA, poté vystřídal mnoho zaměstnání: byl úředníkem v bance, obchodním zástupcem olejářské firmy, klavíristou v kině, knihkupcem a od roku 1936 do roku 1945 výpravčím na různých železničních stanicích r vstoupil do KSČ, ale v r ze strany vystoupil (za normalizace nemohl publikovat) v letech pracoval jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel r obdržel titul zasloužilý umělec, r byl in memoriam vyznamenán Medailí Za zásluhy I. stupně zemřel v Praze řada jeho děl byla zfilmována

8 BRANALDOVO DÍLO Stříbrná paruka - román zachycující osudy několika generací kočujících herců z druhé poloviny 19. století Severní nádraží - román zachycující život velkého pražského nádraží za protektorátu s vykreslením nepatetického hrdinství prostých železničářů s jejich láskou k mateřské stanici a s nenávistí k německým okupantům Lazaretní vlak - pokračování románu Severní nádraží odehrávající se ve dnech Pražského povstání Chléb a písně - román o životě lidového zpěváka Kiliána spojený s historií českého dělnického hnutí poslední čtvrtiny 19. století Dědeček automobil - povídka pro mládež věnována historii začátků českého automobilismu a jeho průkopníků v mladoboleslavské dílně Laurin & Klement Vandrovali vandrovníci - povídka pro mládež s ilustracemi Cyrila Boudy, dobrodružné a humorné vyprávění dvou českých tovaryšů, kteří se vypravili na vandr do Vídně Král železnic - román o životě železničního magnáta Bethela Henryho Strousberga Vizita - román zachycující každodenní život v okresní nemocnici a v jednom z přilehlých venkovských zdravotních obvodů Dva muži v jedné válce - román z druhé světové války, ve kterém autor proti sobě staví velitele kladenského gestapa Haralda Wiesmanna (řídil vyhlazení Lidic) a dělníka Josefa Pryla, pracovníka komunistického ilegálního hnutí

9 JIŘÍ WEIL (1900 – 1959) spisovatel, literární kritik, novinář a překladatel narodil se v Praskolesích v rodině podnikatele vystudoval na FF UK slovanskou filologii a srovnávací literatury byl přesvědčeným komunistou, několikrát navštívil SSSR, v letech 1933 – 1935 tam působil jako překladatel v roce 1937 byl vyloučen z KSČ za román Moskva-hranice publikoval v mnoha časopisech a novinách za války odmítl nastoupit do transportu židů, poté se musel skrývat, po dopadení předstíral sebevraždu a až do konce války žil v ilegalitě zemřel v Praze dílo: ŽIVOT S HVĚZDOU – román s autobiografickými rysy, hlavní hrdina (žid Josef Roubíček) čeká na transport, je postupně zbavován veškerého majetku a čeká, až ho zavolají do transportu, ale nějakou náhodou je vyřazen z evidence, nakonec se vzepře a schová se u dělníka Materny ŽALOZPĚV ZA OBĚTÍ NA STŘEŠE JE MENDELSSOHN – román s tematikou holocaustu

10 ARNOŠT LUSTIG ( ) židovský spisovatel, scenárista, publicista narodil se v Praze v židovské rodině obchodníka vyučil se krejčím jeho život poznamenala válka: prošel koncentračními tábory Terezín, Osvětim, Buchenwald, uprchl z transportu smrti, přišel téměř o celou rodinu po válce vystudoval VŠ politickou a sociální roku 1948 odjel do Izraele jako zpravodaj Lidových novin v izraelsko-arabské válce, po návratu pracoval jako redaktor Čs. rozhlasu, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Mladý svět, byl i scenáristou Čs. Filmu v průběhu padesátých a šedesátých let vystřídal několik zaměstnání, byl členem KSČ po r jeho knihy vyřazeny z knihoven, autor odešel do USA, díla vydával v nakladatelství 68 Publishers v Torontu od roku 1973 přednášel film, literaturu a scenáristiku na Americké univerzitě ve Washingtonu zemřel v Praze na rakovinu v roce 2012 byla Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou zřízena Cena Arnošta Lustiga

11 Transport z ráje, Nikoho neponížíš, Můj známý Vili Feld
LUSTIGOVO DÍLO Noc a naděje - 7 povídek inspirovaných vlastními zážitky autora v terezínském ghettu Démanty noci – sbírka povídek, povídka Tma nemá stín byla roku 1964 zfilmována Dita Saxová - novela o dívce, která se vrací z koncentráku a není pro své otřesné zážitky schopná navázat normální život; kvůli nejistotě v poválečném světě nakonec odjíždí do Švýcarska a páchá sebevraždu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – novela podle skutečné události z roku 1943 v Itálii, Němci na Sicílii zajali bohaté židovské podnikatele s americkými pasy, pod záminkami z nich vymámí jejich peníze a ožebračí je, pak je pošlou s mladou tanečnicí Kateřinou do plynu, ta si to jako jediná uvědomí, vytrhne dozorci pistoli a zastřelí ho, i když ví, že vzpoura je marná Nemilovaná – příběh prostitutky v terezínském ghettu, její deník Miláček – román z období izraelsko-arabské války, milostný příběh odehrávající se v obleženém Jeruzalémě očima novináře Danyho Polnauera Hořká vůně mandlí – povídky, osudy jedné z mnoha židovských rodin zasažených holokaustem, tematikou jsou koncentrační tábory, válka a její následky Transport z ráje, Nikoho neponížíš, Můj známý Vili Feld

12 NORBERT FRÝD (1913 – 1976) prozaik, publicista, diplomat a cestovatel
narodil se v Českých Budějovicích v rodině židovského obchodníka vystudoval práva a literární vědu za války vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau po válce pracoval na velvyslanectví v Mexiku po ukončení diplomatické kariéry (1951) byl redaktorem Československého rozhlasu roku 1965 mu byl udělen titul zasloužilý umělec zemřel v Praze dílo: KRABICE ŽIVÝCH – autobiografický román, prostředí koncentračního tábora, vývoj ústřední postavy v odvážného člena ilegálního hnutí (zachránil mnoho vězňů manipulací s evidenčními kartotéčními lístky), román o možnosti zachování si lidské důstojnosti i v tak krutém prostředí jako je koncentrační tábor STUDNA SUPŮ, MEČ ARCHANDĚLŮ, PRALES RUKAMA NEVINNOSTI

13 LADISLAV FUKS (1923 – 1994) prozaik (válečná psychologická próza)
narodil se v Praze v rodině policejního úředníka prožil nešťastné dětství, největší životní krizí prošel v době dospívání, kdy si poprvé uvědomil svou homosexualitu vystudoval gymnázium a po válce filozofii, psychologii a dějiny umění na FF UK pracoval v papírnách, v polovině padesátých let se stal zaměstnancem Státní památkové péče na zámku Kynžvart - sbírka kuriozit ho natolik nadchla, že on sám později vytvořil něco obdobného ve svém bytě od r působil v Národní galerii v Praze koncem 60. let se staví na stranu vládnoucího komunistického režimu většinu života prožil v osamění nebo ve společnosti mladíků s často kriminální minulostí, kteří se většinou živili prostitucí v r se překvapivě oženil s bohatou Italkou, ale po svatbě od své ženy utekl a byl hospitalizován na psychiatrii v 70. a 80. letech sledován STB zemřel v Praze

14 FUKSOVO DÍLO Pan Theodor Mundstock – psychologický román o osudu pražského Žida, který je sužován možností, že bude transportován do koncentračního tábora; po třech letech naprosté apatie a melancholie se rozhodne postupovat prakticky a metodicky - připravovat se na budoucí situaci (např. spí na pryčně, moří se hladem a tahá těžké věci, trénuje i svou smrt), transportu se nedožije, před nástupištěm ho přejede auto a zemře Mí černovlasí bratři – sbírka šesti povídek o osudech pěti gymnazistů za druhé světové války, spojuje je postava rasistického učitele zeměpisu, hlavní postavou knihy je chlapec Michael, alter ego autora, který je postupem času nucen postavit se smrti svých kamarádů - „bratrů“ tváří v tvář; židovští chlapci totiž jeden po druhém mizí, ať už v koncentračních táborech či tragicky (sebevražda) Variace na temnou strunu – autobiografický román o dospívajícím chlapci Michalovi z pražské patricijské rodiny, který trpí nedostatkem citu ze strany rodičů, proto vede rozsáhlé, až schizofrenní, rozhovory s babičkou na obraze, porcelánovou míšeňskou tanečnicí a medvědem Smrt morčete – soubor deseti baladicky laděných povídek z různých období století, častý motiv vykořenění způsobeného holocaustem Spalovač mrtvol – groteskní psychologická hororová novela o pracovníku krematoria Karlu Kopfrkinglovi, z něhož se částečně vlivem nacistické ideologie, částečně tím, že byl ovlivněn orientální filosofií, stává vrah; zfilmováno roku 1969 Myši Natálie Mooshabrové – román se znaky hororového příběhu, grotesknosti i fantastické pohádky, příběh na hranici reality a fantazie; příběh chudé vdovy, jejíž syn je kriminálník a dcera prostitutka Vévodkyně a kuchařka – rozsáhlý historický román, odehrávající se v letech 1897 a 1898, zachycující předzvěsti konce habsburské monarchie, dílo je travestií, kdy hlavní postava Vévodkyně je silně autobiografická - jedná se o samotného Fukse a v díle jsou zašifrována i jména Fuksových reálných přátel a milenců Obraz Martina Blaskowitze - novela o problému mravnosti, konfrontace bezúhonného vypravěče s kariéristou a kolaborantem s nacisty

15 KAREL PTÁČNÍK (1921 – 2002) prozaik skupiny Květen narodil se v Břeclavi v dělnické rodině vystudoval gymnázium, pracoval jako úředník ve druhé světové válce byl roku 1942 totálně nasazen – odklízel trosky po náletech v 50. letech byl redaktorem časopisu Květen v době Pražského jara se angažoval na straně reformistů, proto byl od r zakázán a pracoval v pojišťovně, r mu byl umožněn návrat do literatury zemřel v Praze dílo: ROČNÍK JEDENADVACET – příběh Čechů narozených r. 1921, kteří byli odvlečeni na nucené práce do Německa (láska mezi Čechem Honzíkem a Němkou Käthe) MĚSTO NA HRANICI, NOC ODCHÁZÍ RÁNO, ŠESTAPADESÁTÝ – románová trilogie z poválečného Bruntálska, obraz osvobození a osídlování pohraničí FASÁDA - příběhy pětice mužů, kteří se rozhodnou v důchodovém věku odejít z města a žít na venkovské chalupě jednoho z nich

16 JAN OTČENÁŠEK (1924 – 1979) narodil se v Praze v dělnické rodině
spisovatel, autor rozhlasových a televizních her, scenárista narodil se v Praze v dělnické rodině vystudoval obchodní akademii za války musel pracovat v továrně Avia Letňany koncem války se zapojil do ilegálního hnutí mládeže ve skupině Předvoj nedokončil vysokoškolská studia estetiky v letech 1947 – 1951 pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako exportní úředník působil ve Svazu spisovatelů od r spisovatelem z povolání ke konci života pracoval jako dramaturg Československého filmu zemřel v Praze

17 OTČENÁŠKOVO DÍLO Plným krokem, Pokušení Katarina - budovatelská tematika Občan Brych - úspěšný pokus o politický román z únorového převratu v roce 1948, tématem je osobní rozhodování váhajícího intelektuála, zda přijmout nebo odmítnout poúnorovou situaci, prostý mladík se snaží držet krok s bohatými vrstevníky – nechá se přemluvit, aby po válce přešel na západ – čekají na toho, kdo je má v lese převést přes hranice – odhalují se charaktery – mladík si uvědomuje, že není představitelem buržoazie a že se chce vrátit – miluje svou zem Romeo, Julie a tma – milostná novela z období heydrichiády, příběh lásky studenta Pavla a židovské dívky Ester Kulhavý Orpheus – román, osudy pěti přátel nasazených do pražské továrny, neúspěšná odbojová činnost, pokračují osudy Pavla Když v ráji pršelo – milostný příběh dvou mladých lidí na šumavské samotě, téma současnosti

18 OTA PAVEL (1930 – 1973) prozaik, novinář a sportovní reportér
narodil se v Praze jako Otto Popper v rodině židovského obchodního cestujícího za okupace žil s matkou v Buštěhradu na Kladensku, pracoval na šachtě v Kladně po válce vystudoval obchodní a jazykovou školu od r pracoval jako sportovní redaktor v Československém rozhlase jako redaktorovi mu bylo umožněno hodně cestovat, např. v roce 1962 doprovázel armádní fotbalové mužstvo do USA, dále do Francie, Švýcarska a samozřejmě SSSR při zimní olympiádě v Innsbrucku (1964) u něj propukla vážná duševní choroba (zřejmě maniodepresivní psychóza), v jejímž důsledku se pokusil podpálit statek nad Innsbruckem, kvůli této nemoci odešel roku 1966 do invalidního důchodu několikrát pobýval v psychiatrických léčebnách zemřel předčasně na srdeční infarkt v Praze

19 PAVLOVO DÍLO Dukla mezi mrakodrapy – próza se sportovní tematikou, kombinace prvků beletrie a sportovní reportáže, o úspěchu českého fotbalového mužstva v zámoří Smrt krásných srnců – příběhy z autorova rodinného prostředí (Berounka), vzpomínky na dětství a především na život autorova otce Lea, svérázného židovského obchodníka Jak jsem potkal ryby – vzpomínková kniha, tentokrát zaměřená na život autora samotného, především na jeho milované rybaření Zlatí úhoři – soubor povídek

20 ZDROJE http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=937
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Drda https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Marek https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Branald https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Weil https://cs.wikipedia.org/wiki/Norbert_Fr%C3%BDd https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fuks https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1ek https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google