Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014

2 Literatura

3 Základní světová náboženství Kmenová náboženství Hinduismus Čínské náboženství Budhismus Judaismus Křesťanství Islám Každé náboženství je dále rozčleněno do velkého množství podskupin (Küng, 2006)

4 Základní světová náboženství

5 Náboženství v ČR (sčítání v roce 2011) Nedeklarované - 45,2 % Nevěřící - 34,2 % Římský katolicismus - 10,3 % Jiné náboženství - 9,4 % různá odvětví buddhismu - 6 100 osob Islám - 3 500 lidí judaismus - 1 500 obyvatel Protestantismus - 0,8 %

6 Kmenová náboženství

7 Kmenovými náboženstvími míníme to, co bylo kdysi nazýváno „primitivními“ náboženstvími Religionistika 19. stol. - 2 teorie: Magie → náboženství → věda Původní monoteismus → polyteismus → magie

8 Kmenová náboženství Dnes se kloníme k názoru, že prapůvodní náboženství nelze nalézt a spíše hovoříme fázích a epochách, resp. o vrstvách a strukturách, které se vzájemně překrývají Dějiny nelze vzít zpět (nelze se vrátit do období před kolonizací Afriky, Ameriky nebo Austrálie) (Küng, 2006)

9 Hinduismus

10 Původní náboženství Indie Název Hinduismus vytvořen Evropany, jedná se spíše o soubor náboženství Oproti křesťanství, islámu a budhismu nemá jednotný původ, hovoříme o něm od 1. stol. BC Obyvatelstvo děleno na kasty: „klerikální“ vrstva brahmánů Vaišjové (obchodníci) Šúdrů (otroci) „nedotknutelní“ – nepatří k žádné kastě, cca 150 milionů, Ghándí je nazval „božími dětmi“

11 Hinduismus Védy = posvátné texty Víra v převtělování Sexualita jako integrální součást náboženského projevu (kamasutra) Dualita božství – Višnu a Šiva Posvátná koupel v řece Ganga M. Ghándí (1869 – 1948) – duchovní vůdce, filosof, hlavní osoba hnutí za nezávislost – aktivní, ale nenásilný odpor

12 Čínské náboženství Konfucianismus Konfucius – 6. st. AC, učenec podobný řeckému Sokratovi posun náboženství od mytologie k filosofii Důraz na mezilidské vztahy (úcta ke stáří) Celostní pohled na člověka Taoismus zakladatel Lao-c, 4. stol. AC tao = cesta, pohyb, neuzavřený systém Návrat k přírodě

13 Čínské náboženství jin, jang – protikladné síly, mužský a ženský princip Později měl na Čínu velký vliv budhismus Od r. 1949 komunistická diktatura - Mao Ce-tung Po jeho smrti r. 1977 zmírnění represí vůči náboženství

14 Budhismus

15 Zakladatel Sidharta Gótama (Buddha = osvícený), 5. stol. BC Nábožensko-filosofický systém, někdy označován jako „ateistické náboženství“ Buddha sebe vnímal jako lékaře, který chce pomoci trpícím najít vysvobození – v tom se podobá dnešnímu psychoterapeutovi Strast, ze které se má člověk uzdravit = lpění na vlastním já → odpoutat se od vlastního já

16 Budhismus Co je to strast? → život je strast (ve všem je strast) Jak vzniká strast? → ze závislosti na věcech, z chtivosti Jak překonat strast? → rozumnou střední cestou – ani hledáním požitků, ani sebetrýzněním Důležitost mnišství (mniši = duchovní učitelé) Mniši předávají lidem Buddhovo učení a jsou k dispozici při rodinných obřadech (svatba, pohřeb, žehnání domu…)

17 Budhismus 3 stol. BC – rozmach buddhismu (císař Ašoka – ideál buddhistického panovníka) Jižní cesta buddhismu – Srí Lanka, Zadní Indie Severní cesta – Čína, Korea, Japonsko Napětí mezi laickým a mnišským životem (dostává „klerikální“ ráz) Jung byl inspirován budhistickými mandalami

18 Judaismus

19 Náboženství Židů Základní knihou je Starý Zákon Důležité milníky: Odchod z egyptského otroctví (1200 BC) Usazování v zaslíbené zemi Období království (Saul, David, Šalamoun) → rozdělení království Babylonské vyhnanství a návrat z něj (537 BC) Nadvláda Řeků a pak Římanů Roku 72 AC zničení jeruzalémského chrámu, Židé rozptýleni do celého světa Po 2. svět. válce se Židé vracejí na původní území, 1948 – vznik státu Izrael

20 Judaismus Dnes čtyři směry: Ultraortodoxní – přísné dodržování norem, odmítání přizpůsobování se dnešku (televize, noviny), uzavírají se do ghet Ortodoxní – odmítnutí kritického studia Bible, bohoslužba v řeči místní země apod. Konzervativní - si uchovává pevné vazby k tradičnímu studiu a zbožnosti, avšak uznává i historický vývoj judaismu. Hodně v USA. Reformovaní – snaží se především o reformu liturgie (kratší kázání, sborové zpěvy, ženy rabínky)

21 Křesťanství

22 Zakladatel Ježíš Kristus Hlavní kniha – Nový zákon Důležité historické epochy: 1 – 3 stol. – pronásledování, katakomby, skrytá a činná církev Konstantinovský obrat – 313 – křesťanství se postupně propojuje s císařstvím 1054 – velké schizma Středověk – silná církev propojená s mocí Luther a další velké rozdělení Novověk – kritika církve, ateismus 1963 – 65: II. vatikánský koncil – církev se znovu otvírá světu a vyjadřuje vůli vézt s ním dialog

23 Křesťanství Dnes tři hlavní směry: Katolíci – centralizace na Řím, důraz na tradici Pravoslavní (ortodoxní) – Rusko a blízký východ, každá oblast má svého patriarchu, dlouhá liturgie Protestanté (evangelíci, reformovaní) – množství dalších církví, každá z nich má své učení, velký důraz na studium Bible Hlavní směry se dále štěpí navenek – např. protestanté: Slezská církev augsburského vyznání, Církev ČS husitská… uvnitř – např. konzervativní katolíci, liberálové…

24 Islám

25 Zakladatel Mohamed (7.stol.) Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda Modlitba - pětkrát denně Půst - v měsíci Ramadánu (od úsvitu do soumraku) Almužna chudým (2,5 % čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev). Později se z něho stala náboženská daň, pak tyto prostředky bylo možno použít nejen charitativně, ale i k zajištění chodu muslimské obce, dokonce i k financování válek) Pouť do Mekky

26 Islám Sunité – 90% muslimů, uznávají nástupce Mohameda, systém právních a etických zásad Šíité – nástupci Mohameda jsou členové jeho rodiny Základní knihou je Korán Židovství – náboženství Božího lidu a území Křesťanství – náboženství Božího Syna Islám – náboženství Božího slova

27 Islám - nepřítel západní civilizace? Po pádu komunismu převzal na Západě islám roli nepřítele Obraz nepřítele odlehčuje: „My za nic nemůže, to oni…“ Obraz nepřítele spojuje Obraz nepřítele polarizuje – všechno se vtěsnává do schématu přítel – nepřítel Obraz nepřítele aktivizuje: „ Musíme se bránit proti těm, kdo jsou cizí…“ Sebekritická otázka pro křesťany: Nebývá negativní obraz islámu srovnáván s ideálním obrazem křesťanství?

28 Islám – bojovné náboženství? Ve všech náboženstvích se vyskytuje problém násilí Islám je bojovné náboženství – Mohamed byl nejen prorokem, ale i bojovníkem Džihád (svatá válka) doslova znamená námaha, úsilí – morální nasazení pro Boha proti vlastní nedokonalosti Jen v nejkrajnějším případě má být podle mnoha muslimů chápán jako válka proti nevěřícím

29 Jeruzalém – místo smíření?

30 Není v možnostech našeho předmětu obsáhnout celé téma psychologie náboženství Proto zúžíme oblast našeho přednášení na křesťanství Budeme se zabývat psychologickou analýzou křesťanství Praktické příklady budeme uvádět z života katolické církve

31 Seznam použité literatury Küng, H. (2006) Po stopách světových náboženství. CDK, Brno. Halík, t. (2006). Prolínání světů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. Říčan, P. (2002). Psychologie náboženství. Portál, Praha. Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Portál, Praha.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google