Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství
PhDr. Pavel Moravec PS 2014

2 Literatura Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

3 Základní světová náboženství
Kmenová náboženství Hinduismus Čínské náboženství Budhismus Judaismus Křesťanství Islám Každé náboženství je dále rozčleněno do velkého množství podskupin (Küng, 2006) Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

4 Základní světová náboženství
Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

5 Náboženství v ČR (sčítání v roce 2011)
Nedeklarované - 45,2 % Nevěřící - 34,2 % Římský katolicismus - 10,3 % Jiné náboženství - 9,4 % různá odvětví buddhismu - 6 100 osob Islám - 3 500 lidí judaismus - 1 500 obyvatel Protestantismus - 0,8 % Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

6 Kmenová náboženství Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

7 Kmenová náboženství Kmenovými náboženstvími míníme to, co bylo kdysi nazýváno „primitivními“ náboženstvími Religionistika 19. stol. - 2 teorie: Magie → náboženství → věda Původní monoteismus → polyteismus → magie Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

8 Kmenová náboženství Dnes se kloníme k názoru, že prapůvodní náboženství nelze nalézt a spíše hovoříme fázích a epochách, resp. o vrstvách a strukturách, které se vzájemně překrývají Dějiny nelze vzít zpět (nelze se vrátit do období před kolonizací Afriky, Ameriky nebo Austrálie) (Küng, 2006) Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

9 Hinduismus Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

10 Hinduismus Původní náboženství Indie
Název Hinduismus vytvořen Evropany, jedná se spíše o soubor náboženství Oproti křesťanství, islámu a budhismu nemá jednotný původ, hovoříme o něm od 1. stol. BC Obyvatelstvo děleno na kasty: „klerikální“ vrstva brahmánů Vaišjové (obchodníci) Šúdrů (otroci) „nedotknutelní“ – nepatří k žádné kastě, cca 150 milionů, Ghándí je nazval „božími dětmi“ Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

11 Hinduismus Védy = posvátné texty Víra v převtělování
Sexualita jako integrální součást náboženského projevu (kamasutra) Dualita božství – Višnu a Šiva Posvátná koupel v řece Ganga M. Ghándí (1869 – 1948) – duchovní vůdce, filosof, hlavní osoba hnutí za nezávislost – aktivní, ale nenásilný odpor Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

12 Čínské náboženství Konfucianismus
Konfucius – 6. st. AC, učenec podobný řeckému Sokratovi posun náboženství od mytologie k filosofii Důraz na mezilidské vztahy (úcta ke stáří) Celostní pohled na člověka Taoismus zakladatel Lao-c, 4. stol. AC tao = cesta, pohyb, neuzavřený systém Návrat k přírodě Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

13 Čínské náboženství jin, jang – protikladné síly, mužský a ženský princip Později měl na Čínu velký vliv budhismus Od r komunistická diktatura - Mao Ce-tung Po jeho smrti r zmírnění represí vůči náboženství Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

14 Budhismus Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

15 Budhismus Zakladatel Sidharta Gótama (Buddha = osvícený), 5. stol. BC
Nábožensko-filosofický systém, někdy označován jako „ateistické náboženství“ Buddha sebe vnímal jako lékaře, který chce pomoci trpícím najít vysvobození – v tom se podobá dnešnímu psychoterapeutovi Strast, ze které se má člověk uzdravit = lpění na vlastním já → odpoutat se od vlastního já Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

16 Budhismus Co je to strast? → život je strast (ve všem je strast)
Jak vzniká strast? → ze závislosti na věcech, z chtivosti Jak překonat strast? → rozumnou střední cestou – ani hledáním požitků, ani sebetrýzněním Důležitost mnišství (mniši = duchovní učitelé) Mniši předávají lidem Buddhovo učení a jsou k dispozici při rodinných obřadech (svatba, pohřeb, žehnání domu…) Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

17 Budhismus 3 stol. BC – rozmach buddhismu (císař Ašoka – ideál buddhistického panovníka) Jižní cesta buddhismu – Srí Lanka, Zadní Indie Severní cesta – Čína, Korea, Japonsko Napětí mezi laickým a mnišským životem (dostává „klerikální“ ráz) Jung byl inspirován budhistickými mandalami

18 Judaismus Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

19 Judaismus Náboženství Židů Základní knihou je Starý Zákon
Důležité milníky: Odchod z egyptského otroctví (1200 BC) Usazování v zaslíbené zemi Období království (Saul, David, Šalamoun) → rozdělení království Babylonské vyhnanství a návrat z něj (537 BC) Nadvláda Řeků a pak Římanů Roku 72 AC zničení jeruzalémského chrámu, Židé rozptýleni do celého světa Po 2. svět. válce se Židé vracejí na původní území, 1948 – vznik státu Izrael Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

20 Judaismus Dnes čtyři směry:
Ultraortodoxní – přísné dodržování norem, odmítání přizpůsobování se dnešku (televize, noviny), uzavírají se do ghet Ortodoxní – odmítnutí kritického studia Bible, bohoslužba v řeči místní země apod. Konzervativní - si uchovává pevné vazby k tradičnímu studiu a zbožnosti, avšak uznává i historický vývoj judaismu. Hodně v USA. Reformovaní – snaží se především o reformu liturgie (kratší kázání, sborové zpěvy, ženy rabínky) Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

21 Křesťanství Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

22 Křesťanství Zakladatel Ježíš Kristus Hlavní kniha – Nový zákon
Důležité historické epochy: 1 – 3 stol. – pronásledování, katakomby, skrytá a činná církev Konstantinovský obrat – 313 – křesťanství se postupně propojuje s císařstvím 1054 – velké schizma Středověk – silná církev propojená s mocí Luther a další velké rozdělení Novověk – kritika církve, ateismus 1963 – 65: II. vatikánský koncil – církev se znovu otvírá světu a vyjadřuje vůli vézt s ním dialog Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

23 Křesťanství Dnes tři hlavní směry:
Katolíci – centralizace na Řím, důraz na tradici Pravoslavní (ortodoxní) – Rusko a blízký východ, každá oblast má svého patriarchu, dlouhá liturgie Protestanté (evangelíci, reformovaní) – množství dalších církví, každá z nich má své učení, velký důraz na studium Bible Hlavní směry se dále štěpí navenek – např. protestanté: Slezská církev augsburského vyznání, Církev ČS husitská… uvnitř – např. konzervativní katolíci, liberálové… Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

24 Islám Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

25 Islám Zakladatel Mohamed (7.stol.)
Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda Modlitba - pětkrát denně Půst - v měsíci Ramadánu (od úsvitu do soumraku) Almužna chudým (2,5 % čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev). Později se z něho stala náboženská daň, pak tyto prostředky bylo možno použít nejen charitativně, ale i k zajištění chodu muslimské obce, dokonce i k financování válek) Pouť do Mekky Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

26 Islám Sunité – 90% muslimů, uznávají nástupce Mohameda, systém právních a etických zásad Šíité – nástupci Mohameda jsou členové jeho rodiny Základní knihou je Korán Židovství – náboženství Božího lidu a území Křesťanství – náboženství Božího Syna Islám – náboženství Božího slova Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

27 Islám - nepřítel západní civilizace?
Po pádu komunismu převzal na Západě islám roli nepřítele Obraz nepřítele odlehčuje: „My za nic nemůže, to oni…“ Obraz nepřítele spojuje Obraz nepřítele polarizuje – všechno se vtěsnává do schématu přítel – nepřítel Obraz nepřítele aktivizuje: „ Musíme se bránit proti těm, kdo jsou cizí…“ Sebekritická otázka pro křesťany: Nebývá negativní obraz islámu srovnáván s ideálním obrazem křesťanství? Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

28 Islám – bojovné náboženství?
Ve všech náboženstvích se vyskytuje problém násilí Islám je bojovné náboženství – Mohamed byl nejen prorokem, ale i bojovníkem Džihád (svatá válka) doslova znamená námaha, úsilí – morální nasazení pro Boha proti vlastní nedokonalosti Jen v nejkrajnějším případě má být podle mnoha muslimů chápán jako válka proti nevěřícím

29 Jeruzalém – místo smíření?

30 Proto zúžíme oblast našeho přednášení na křesťanství
Není v možnostech našeho předmětu obsáhnout celé téma psychologie náboženství Proto zúžíme oblast našeho přednášení na křesťanství Budeme se zabývat psychologickou analýzou křesťanství Praktické příklady budeme uvádět z života katolické církve Respekt asi ve 20%, 50% věřících má z psychologie strach. Bojí se, že by je psycholog připravil o víru. Ten je však může připravit maximálně o karikaturu víru.

31 Seznam použité literatury
Küng, H. (2006) Po stopách světových náboženství. CDK, Brno. Halík, t. (2006). Prolínání světů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. Říčan, P. (2002). Psychologie náboženství. Portál, Praha. Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Portál, Praha.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Psychologický pohled na základní světová náboženství PhDr. Pavel Moravec PS 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google