Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virové kožní infekce.  Herpetické infekce (herpes simplex, varicella, herpes zoster)  Infekce papilomaviry (verrucae vulgares, condylomata accuminata)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virové kožní infekce.  Herpetické infekce (herpes simplex, varicella, herpes zoster)  Infekce papilomaviry (verrucae vulgares, condylomata accuminata)"— Transkript prezentace:

1 Virové kožní infekce

2  Herpetické infekce (herpes simplex, varicella, herpes zoster)  Infekce papilomaviry (verrucae vulgares, condylomata accuminata)  Infekce pox viry (mollucsum contagiosum)  Virové exantémy

3 Skupina herpetických virů (DNA) herpesviry α - HHV-1 (herpes simplex, encefalitidy, erythema exsudativum…) - HHV-2 (herpes simplex genitalis) - HHV-3 = VZV (varicella-herpes zoster) herpesviry β - HHV-5 = CMV (retinitida, encefalitida, inf.mononukleóza…) - HHV-6 a HHV-7 (exanth. subitum, pityriasis rosea…) herpesviry γ - HHV-4 = EBV (inf.mononukleóza, Burkitův lymfom, invazivní ca prsu, m. Hodgkin…), - HHV-8 (HIV+/imunodefekt - Kaposiho sarkom)

4 Skupina herpetických virů  Herpetické viry se množí v bb. odvozených od ektodermu (kůže, sliznice, rohovka, CNS) a latentně přetrvávají v bb. nervových ganglií (celoživotní infekce).  Herpetické viry vyvolávají řadu nemocí, které postihují nejen kůži a sliznice, ale i vnitřní orgány a mohou být příčinou neurologických a oftalmologických poruch.  Většina primoinfekcí probíhá v dětství a je asymptomatická, promořenost dospělé populace je vysoká.

5 Herpes simplex  Herpes simplex virus (HSV) typu 1 a typu 2  Výskyt je celosvětový, v různých oblastech postihuje 30-85% populace.  Klinická manifestace: ▪ herpes labialis (angl. cold sore), h.facialis, herpes corneae, h.digitalis, herpetické paronychie, herpes gladiatorum, herpes glutealis (převážně HSV-1) ▪ herpes genitalis (HSV-2, 30% HSV-1) ▪ téměř polovina případů erythema exsudativum multiforme Hebrae je asociována s HSV (nejč.HSV-1)

6 Herpes simplex  Zdroj viru: člověk je jediný přirozený hostitel, sekrety z úst a genitálu obsahují virus nejen u nemocných, ale i u asymptomatických nosičů viru!  Přenos přes sliznici či porušenou kůži: slinami, genitálními sekrety, přímým kontaktem, potřísněnými předměty, při pohlavním styku, z matky na plod (při průchodu porodními cestami, méně transplacentárně).  Inkubační doba 2 až 14 dnů, průměrně týden..

7 Herpes simplex  Primoinfekce HSV-1 (první setkání s virem) mezi 1. a 5. rokem věku přímým kontaktem s kůží nebo sliznicí, HSV-2 v období sexuální aktivity nebo při infekci gravidní ženy přenosem na dítě.  …probíhá většinou bez příznaků, ale vznikají protilátky…  …u 1% případů se primoinfekce projeví oparem, zduřením regionálních uzlin, zánětem dásní a sliznice dutiny ústní, pochvy, zánětem rohovky a spojivky, zánětem mozkových plen a mozku, novorozeneckou sepsí…

8 Herpes simplex – recidivující infekce (20 – 40% populace)  Virus nelze z organizmu eradikovat!  Provokující faktory reaktivace: intenzivní oslunění, horečka, infekce, celkově špatný zdravotní stav, stres, námaha, velký chlad/teplo, menstruace, těhotenství, mechanické podráždění při holení, stomatologickém ošetření, popraskaných rtech…  Generalizaci recidivující infekce v organismu brání již vytvořené protilátky → opar je lokalizován v místě primoinfekce, má mírnější průběh než primoinfekce, někdy probíhá i asymptomaticky, ale virus může být přenesen na dalšího hostitele!

9 Prodromální příznaky (svědění, trnutí, pálení), později skupina puchýřků na zarudlé spodině (kdekoliv na těle, při opakujících se infekcích – na stejném místě). Po prasknutí krytby puchýřů - eroze, krusty, mokvání…někdy lymfadenitida... Projevy se hojí cca 14 dní, někdy přetrvává přechodná paréza kapilár. Herpes simplex labialis, facialis Klinický obraz

10 Herpes simplex - komplikace recidivující infekce  sekundární bakteriální infekce, zvředovatění projevů na genitálu (x další STD)  generalizace na kůži i CNS u pacientů s porušenou imunitou (atopický ekzém, AIDS, imunodefektní a onkologičtí pacienti…)  vzácně blokáda lymfatických cest  v pozdní fázi gravidity při genitálním oparu indikován císařský řez  spojitost mezi HSV-2 a karcinomem děložního krčku

11 Diagnostika HSV infekcí  Klinický obraz..někdy nutná spolupráce s oftalmology, neurology, ORL lékaři…  Průkaz viru PCR, kultivace HSV v buněčných kulturách, detekce antigenů  Sérologická diagnostika …podřadnější význam při recidivách, možnost dg. latentních HSV-1 a HSV-2 infekcí..

12 Herpes simplex – diferenciální diagnostika  Herpes labialis …incip. herpes zoster, anguli infectiosi, impetigo, kontaktní dermatitida…  Herpes genitalis …lues, kandidová infekce, moluska, kontaktní dermatitida, psoriáza, lichen planus, karcinomy…

13 Herpes simplex - terapie  Při prvních příznacích - lokální antivirotika (virostatika - zábrana replikace DNA a množení viru, vliv pouze na infikované bb., ne na latentní infekci v organismu), moderní krycí materiály…  K hojení již vzniklého oparu (10-14 dní) - obklady, zinková pasta, antiseptická externa, biostimulační laser, hydrokoloidní náplasti…  Obecná opatření – nesahat na opar, nestrhávat strup, nevystavovat se provokujícím situacím, vlastní příbory, ručník, posílení imunity…

14 Herpes simplex – terapie antivirotiky systémově (tbl, infúze)  při generalizaci oparu, eczema herpeticatum, onkologičtí pacienti…(např. acyclovir, famcyclovir, valacyclovir…)  preventivně při častých recidivách (pacienti exponovaní rizikovým faktorům nebo např. před inva- zivními zákroky v oblasti obličeje) krátkodobě nebo kontinuálně nejméně 6 měsíců (v menší dávce)  těhotné ženy v případě rizika ohrožení plodu  manifestní infekce u novorozenců (např. acyclovir i.v. 20-60 mg/kg 14-21 dnů)  očkování?…

15 VARICELLA-HERPES ZOSTER  Původce: varicella-zoster virus (HHV-3, α-herpesvirus)  Primoinfekce: varicella (plané neštovice, angl. chickenpox) v dětství.  Zdroj nákazy: nemocný s planými neštovicemi (vysoká kontagiozita od posledního dne inkubace do vzniku krust), vzácněji s pásovým oparem.  Inkubační doba: 7 až 21 dnů  Přenos: přímým kontaktem, vzácně nepřímo kontaminovanými předměty → sliznicí dýchacího traktu → šíří se lymfatickými cestami, množení v RES → hematogenním rozsevem obraz planých neštovic.

16 Varicella – klinický obraz Postižen postupně obličej, kůže kštice, trup… …výsev makulopapul, které se postupně mění ve vezikuly a pustuly.  Současně vedle sebe různá vývojová stádia → polymorfmní exantém, projevy se zhojí do tří týdnů.

17 Varicella – průběh  U dospělých těžší průběh, komplikací je impetiginizace, bronchopneumonie nebo encefalitida.  Přetrvává dlouhodobá imunita, ale opakovaný výskyt je možný při oslabení imunity.  Virus varicella-zoster opět zůstává po proběhnutí neštovic v organizmu - v neuronech paravertebrálních ganglií nebo ganglií hlavových nervů (promořenost populace cca 90%).  Reaktivací (většinou při oslabení organizmu) vzniká herpes zoster (pásový opar).

18 Herpes zoster - klinika Prodromální příznaky (bolesti, pálení v průběhu periferního nervu)…do několika dní výsev papulovezikul na zarudlé spodině v zosteriformní konfiguraci a unilaterálně v určitém dermatomu. Hojí se přes krusty cca 3 - 4 týdny, někdy se sekundární bakteriální infekcí, může se zhojit povrchovou jizvou.

19 Herpes zoster - komplikace  h.z.haemorrhagicus, gangrenosus  diseminace u oslabených jedinců, vzácně h.z. billateralis, h.z.multiplex  podle lokalizace riziko poškození rohovky, iridocyklitida, obrna lícního nervu, postherpetická paréza…  postherpetické neuralgie i mnoho měsíců po úplném zhojení kožních projevů  recidivy velmi vzácně

20 Diagnostika a diff.dg.  Diagnostika: klinický obraz, průkaz viru (PCR, kultivace, IF), průkaz VZV-protilátek, spolupráce s neurology, oftalmology!  Diff.dg.: varicella - toxoalergické exantémy, prurigo simplex acuta, pityriasis lichenoides et varioliformis, dermatitis herpetiformis Duhring, folikulitida herpes zoster - herpes simplex, kontaktní dermatitida, bulózní forma erysipelu…

21 Varicella-herpes zoster - terapie  varicella – symptomatická, antiseptické roztoky, tekutý pudr, při těžším průběhu a u dospělých antivirotika systémově (acyclovir, famcyclovir, valacyclovir, brivudin…)  herpes zoster – u běžných forem zevní terapie, vit. skupiny B, analgetika, antineuralgika, antiflogistika… ▪ nad 50 let, v oblasti hlavy a krku, u rozsáhlejších, komplikovanějších nebo tam, kde očekáváme těžší průběh - antivirotika systémově - optimálně do 72 hodin od vzniku prvních kožních projevů (zkrácení hojení, zmírnění bolestí i postherpetických neuralgií)

22 Epsteina-Barrové virus (EBV) (γ-herpes virus, HHV-4)  95% populace, nejčastěji děti a dospívající  Přenos: slinami („nemoc z líbání“), přímým kontaktem, nepřímo potřísněnými předměty i krví (i.d. 4-6 týdnů)  Klinika: infekční mononukleóza (horečka, bolesti v krku, únava, povlaková angína, faryngitida, zbytnění sliznice nosohltanu, reakce regionálních lymfatických uzlin. U ½ pac. splenomegalie, méně hepatomegalie. Může být morbiliformní, skarlatiniformní nebo urtikariální exantém).  CAVE ampicilin (makulopapulózní exantém)  Diagnostika: KO (monocyty), JT, sérologie  Terapie: klidový režim, dietní opatření, zanechává trvalou imunitu!

23 Cytomegalovirus (CMV) (β-herpes virus, HHV-5)  Přenos: kapénkovou nákazou, kontaktem, krví, pohlavním stykem (patří mezi STD), transplacentárně (riziko trvalých následků) nebo mateřským mlékem.  Klinika: většinou asymptomatický průběh, někdy horečka, cefalea, únava. Podílí se na syndromu IM. Při imunodeficitu makulopapulózní erupce na trupu a končetinách, perianální ulcerace, pneumonie, ezofagitida atd.  Dg.: izolace viru z moči, stěr z faryngu nebo cervixu (PCR, kultivace), sérologické vyšetření (ELISA)  Terapie: antivirotika (gancyklovir, foscarnet), interferon…

24 HHV-6 a HHV-7 (β-herpesviry) ▪ exanthema subitum (roseola infantum, šestá exantémová nemoc) - cca 90% HHV-6, 10% HHV- 7 … přenos vzdušnou cestou; kojenci, batolata, i.d. 5-12 dnů, …horečka bez katarálních projevů, ev. mírná lymfadenopatie, při poklesu teploty (po několik dnech) vznik nesvědícího drobnomakul. exantému, většinou do 4 dnů mizí bez následků, zanechává trvalou imunitu. ▪ pityriasis rosea (Gibert)

25 Pityriasis rosea (Gibert)  V etiopatogenezi více agens, bývá izolován HHV-7  Časté on. s nízkou kontagiozitou, děti, mladší dospělí…  Typicky začíná tzv. primárním plakem (medailon, mother patch) – makulozní nebo anulární léze, několik cm v průměru.  Za 4 až 16 dní se vyvíjí generalizovaný makulózní exantém, v čarách štěpitelnosti kůže, svědění různé intenzity, u 80% pac. přetrvávají projevy až 8 týdnů, odeznívají spontánně…  Terapie symptomatická, nedráždivý režim…

26 Humánní papilomaviry (HPV) Identifikováno více než 130 HPV typů (DNA) HPV napadají a množí se v keratinocytech (epidermis) nebo v buňkách sliznice. Přenos: kontaktem, autoinkokulací, kontaminovanými šupinami… Inkubační doba: týdny až měsíce (někdy i roky)

27 Humánní papilomaviry (HPV) Většina typů (1,2,3,4,7) indukuje tvorbu benigních nádorků (bradavice, kondylomy). Slizniční typy dělíme na vysoce (16, 18, 45 - karcinom čípku), středně (31,33, 35) a nízko rizikové (6, 11 – kondylomy). Projevy HPV infekce mohou spontánně regredovat, HPV virus může perzistovat v buňkách kůže nebo sliznice, většina lidí nemá žádné symptomy, ale infekci mohou přenášet.

28 HPV – klinika Verruca vulgaris (běžné bradavice – 1, 2, 4, 7…) Verrucae planae juveniles (HPV 3) Condyloma accuminatum (genitální bradavice – HPV 6, 11,16, 18)

29 Verruca vulgaris (běžná virová bradavice – HPV 1, 2, 4, 7) Solitární, ale často mnohočetné bradavice obvykle na rukou, ploskách (mozaikovité projevy), na obličeji (filiformní projevy)… V počátečním stádiu drobná papulózní léze, barvy kůže, s hladkých povrchem, někdy jen drobné přerušení kožních linií. S růstem bradavice je povrch drsný, hrubý, hyperkeratotický, někdy patrné černé drobné tečky na povrchu (trombotizované kapiláry).

30 Verrucae planae juveniles (HPV 3)  u mladších jedinců na obličeji, hřbetech rukou   malé, ploché papuly, barvy kůže, obvykle mnohočetné 

31 Condylomata accuminata (genitální bradavice, HPV 6, 11, 16, 18)  v anogenitální oblasti, mohou se šířit do konečníku, do pochvy, močové trubice (vysoce infekční)  drobné papulky, prstovité, až květákovité útvary, obvykle barvy kůže

32 Terapie bradavic keratolytika lokálně (např. 10%-20% salicylová kys.) + exkochleace, seříznutí skalpelem kryodestrukce (tekutý dusík, -196 °C) chirurgické odstranění ( chirurgické odstranění (lokální anestezie + excize) odstranění laserem (lokální anestezie, ablační lasery + vaskulární lasery na spodinu) odstranění laserem (lokální anestezie, ablační lasery + vaskulární lasery na spodinu)

33 Terapie genitálních bradavic cytostatika lokálně - 1%podophylotoxin aplikován 1x týdně, po cca ž hodinách pacient omyje, nutná opakovaná aplikace lokální imunoterapie - imiquimod 5% cream (modifikuje imunologickou odpověd) – aplikace 3x týdně několik měsíců chirurgicky (lokální anestezie + excize) laseroterapie (ablační lasery)

34 Molluscum contagiosum (pox virus)  Epidermotropní infekce, nejčastěji u dětí, přenos autoinokulací  Inkubační doba: 3 týdny až 3 měsíce  Klinika: malé, 1-5 mm, bílé, růžové papulky s centrální vkleslinou, často mnohočetné.  Mohou být s exkoriacemi, iritovaná, zánětlivě změněná  Terapie: jakákoliv destrukce (exkochleace chir. lžičkou, kyretou, exprimování obsahu pinzetou)

35 Hand, foot and mouth disease (enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem) (Coxsackie virus A16) virus se přenáší sekretem horních cest dýchacích nebo cestou stolice-ústa → někdy se infekce vyskytuje v malých epidemiích (inkubační doba 3-5 dní) Klinika: aftozní projevy na sliznici dutiny ústní + drobné puchýřky s červeným lemem na prstech rukou a nohou. Infekce má lehký průběh, děti mohou být febrilní, často je výsev zcela bez příznaků Terapie: symptomatická

36 Virové exantémy Varicela (chickenpox) - VZV Morbilli (measles, in English rubeola) - paramyxovirus Rubella (German measles, in German rubeola) - Toga virus Erythema infectiosium („pátá nemoc“, slapped cheek disease)


Stáhnout ppt "Virové kožní infekce.  Herpetické infekce (herpes simplex, varicella, herpes zoster)  Infekce papilomaviry (verrucae vulgares, condylomata accuminata)"

Podobné prezentace


Reklamy Google