Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
CEFIF Zakládáme FF Úvod, na co dávat pozor Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak budou vypadat první hodiny předmětu fiktivní firma?

3 Založení fiktivní firmy 1
Budoucí pracovníci firmy (žáci) se společně setkají a domluví se spolu s učitelem: jak se bude FF jmenovat, jakou činností se bude FF zabývat, kolik bude mít společníků a s jakým majetkem společníci do firmy vstoupí, kolik bude mít statutárních zástupců, kdo bude ředitel, kdo vedoucí oddělení, jaké bude rozdělení pracovníků do jednotlivých oddělení.

4 Založení fiktivní firmy 2
Fiktivní firma postupně vyplní a následně pošle: 1. dotazník pro FF, 2. návrh na zápis do obchodního rejstříku, 3. žádost o živnost (i) na JRF s přílohami, 4. přihlášky k registraci plátce daně, 5. přihlášky plátce pojistného pro - správu sociálního zabezpečení, - zdravotní pojišťovnu, - zákon. pojištění odpovědnosti za škodu. Zároveň s tím fiktivní firma požádá fiktivní banku o založení účtu.

5 Dotazník Je první listinou, kterou FF začíná svou činnost, a to každý školní rok. Dokud FF nezašle dotazník, CEFIF nemůže zpracovat podání neregistrované firmy. Nová fiktivní firma tak získá svá budoucí identifikační čísla - IČ, DIČ, číslo budoucího zápisu v OR a číslo budoucího výpisu z ŽR. (Tato čísla zjistí na webových stránkách -

6 Banky Ještě před plným právním vznikem si budoucí
fiktivní firma založí účet u některé z fiktivních bank a poté může začít obchodovat. Banky: BANKA ACADEMIA, Praha 3, PRVNÍ PLZEŇSKÁ FIKTIVNÍ BANKA, OBA BANKA, Karviná, SOLLBANKA, Brno,

7 pozor, abychom FF nemuseli
Na co dávat pozor, abychom FF nemuseli přepracovávat a opravovat:

8 Na co dávat pozor 1 1. Před jménem firmy vždy uvádějte zkratku FF (fiktivní firma), aby nedocházelo k záměnám s reálnými firmami. 2. Kontrolujte si přístupnost firemní ové schránky. Velmi často se stává, že Vám nedochází odpovědi, protože je schránka přeplněna, nebo zablokována kvůli spamu. 3. Podepisujte se nejen svým jménem, ale i jménem firmy, kterou zastupujete. 4. Pamatujte si údaje o své firmě. Pokud uvedete jiné informace, Vaše podání Vám bude vráceno.

9 Na co dávat pozor 2 5. Jste stále jedna firma, i když budete jednat s různými úřady. Budete mít stále stejné majitele (společníky), stejné jednatele (statutární orgán), stejnou oblast činnosti (předměty podnikání), stejnou dobu zahájení či ukončení podnikání a stejné adresy apod. Jestli se tyto údaje identifikující Vaši firmu v některých listinách budou lišit, je to chybně, a proto Vám nelze vyhovět. Když chcete něco změnit během zakládání FF, musíte změnit vše, co jste již dříve zpracovali, sepsali a zaslali.

10 Na co dávat pozor 3 6. Jméno FF konzultuje s Obchodním rejstříkem CEFIF, zda Vámi zvolený název firmy není již „obsazen“. 7. Jako sídlo FF se vždy uvádí škola, a to následujícím způsobem: typ školy (např.: OA) a její adresa. 8. Statutárním orgánem u s. r. o. je vždy jednatel nebo jednatelé. 9. IČ přiděluje CEFIF a firma ho zjistí na

11 Na co dávat pozor 4 10. Jména a první dvojčíslí RČ uvádějte správná, abychom podle věku mohli odlišit učitele od studentů Zbytek RČ a adresa trvalého bydliště jednatelů i odpovědného zástupce může být smyšlená. 11. Adresa hlavní provozovny musí být totožná s adresou školy. 12. Doba ukončení podnikání – doporučujeme uvést dobu neurčitou, nebo datum konce školního roku.

12 Na co dávat pozor 5 13. Předmětem podnikání je činnost, jíž se firma zabývá. Je popsána a přesně pojmenována v příloze Živnostenského zákona (novely) č. 130/2008 Sb. 14. Odpovědným zástupcem je osoba splňující požadavky (jde především o kvalifikaci a praxi) u dané profese. Tato osoba ve FF aktivně dále nevystupuje, a je proto možné, aby se touto osobou stal vyučující předmětu FF.

13 Na co dávat pozor 6 15. Nezapomeňte vyplnit datum. Jde o úřední listiny a bez data není většina z nich platná. 16. Datum je nutno rovněž vyplnit u kolonek: vznik živnostenského oprávnění, zahájení, přerušení a ukončení provozování živnosti. 17. U většiny formulářů je nutno očíslovat stránky. I tato okolnost může rozhodnout o tom, je-li podání platné (např.: u návrhu na zápis do OR).

14 Centrum fiktivních firem

15 CEFIF Úřady a organizace Centra fiktivních firem přijímají veškerá podání osobně, poštou i em. Elektronická podání jsou považována za zcela rovnocenná podáním písemným. Podpisy se v takových případech nahradí uvedením jmen osob, jež by dokument podepisovaly. Originál si fiktivní firma založí u sebe pro případ kontroly.

16 Adresy pracovníků Poradenské středisko CEFIF:
Lukáš Hula – vedoucí CEFIF Weilova 6, Praha 10 tel.: Dana Batelková – referentka CEFIF tel.:

17 Úřady a organizace CEFIF:
I. Živnostenský úřad CEFIF II. Rejstříkový soud CEFIF III. Finanční úřad CEFIF IV. Pojišťovna CEFIF V. Správa sociálního pojištění CEFIF VI. ZDRAFIK (zdravotní pojišťovna) VII. CEFIF banka (tuzemská banka) VIII. FIBA (devizová banka) IX. Centrální dodavatel CEFIF X. Poradenské středisko CEFIF

18 Kontaktní e-maily CEFIF:

19 Formuláře potřebné ke vzniku fiktivní firmy můžete nalézt na:
Formuláře pro vznik FF Formuláře potřebné ke vzniku fiktivní firmy můžete nalézt na: CD CEFIF (pro daný školní rok), reálných úřadech ve Vašem městě, internetu. Úřady CEFIF přijímají veškeré platné formuláře. Doporučujeme použít elektronické formuláře z CD CEFIF a písemné formuláře z úřadů ve Vašem městě. Pozor na formuláře z internetu, u většiny z nich totiž nenaleznete datum vzniku, protože jich většina již neplatí. Tyto zrušené formuláře nepřijímáme a vracíme je k přepracování.

20 CD CEFIF 1 Je každoročně začátkem září zasíláno do škol, jež mají registrované fiktivní firmy. Naleznete na něm: 1. Formuláře potřebné pro vznik a vedení FF, které jsou kvůli častým novelám živnostenského práva každý rok aktualizovány. 2. Výňatky z nejdůležitějších zákonů a další informace potřebné pro založení a vedení FF.

21 CD CEFIF 2 Pokud by do Vaší školy nebylo
CD CEFIF doručeno, prosíme, abyste se nám ozvali. My Vám pošleme nové.

22 Nejdůležitější informace naleznete v adresáři Informace.
Poradenské středisko Poradenské středisko CEFIF zpracovává: formuláře, výňatky ze zákonů (např.: co obsahuje společenská smlouva), rady (např.: co umožňuje JRF), příklady (např.: jak vypočítat zdravotní pojištění). Nejdůležitější informace naleznete v adresáři Informace.

23 Formuláře Všechny úřady CEFIF mají vlastní adresáře a podadresáře.
Každý soubor má podobu formuláře k vyplnění a ke každému zde naleznete jeho vyplněný vzor. U nejdůležitějších formulářů nechybí pokyny pro vyplnění.

24 Informace Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google