Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cejnek malý ( Abramis bjoerkna ) a)Do jaké čeledě patří? b)Má tukovou ploutvičku ? c)Má v tlamě zuby ? d)A co radličnou kost ? e)Uveď typ šupiny !? f)Jaká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cejnek malý ( Abramis bjoerkna ) a)Do jaké čeledě patří? b)Má tukovou ploutvičku ? c)Má v tlamě zuby ? d)A co radličnou kost ? e)Uveď typ šupiny !? f)Jaká."— Transkript prezentace:

1 Cejnek malý ( Abramis bjoerkna ) a)Do jaké čeledě patří? b)Má tukovou ploutvičku ? c)Má v tlamě zuby ? d)A co radličnou kost ? e)Uveď typ šupiny !? f)Jaká je průměrná hmotnost lovených ryb ?

2 Podoustev říční ( Vimba vimba ) a)Jaká je doba tření ? b)V období tření je něco pro oba páry společné ? c)Má zuby v tlamě ? d)Jaký je tvar šupin ? e)Řadíme ji k ohroženým druhům ? f)Má tukovou ploutvičku ?

3 Siven americký ( Salvelinus fontinalis ) a)Ve kterých měsících nastává doba tření ? b)Jaká je barva jiker ? c)Má zuby v tlamě ? d)Ve kterém pásmu jej najdeme ? e)Jak se nazývá neplodný „bastard“? f)Jaká je barva břicha ?

4 Kapr obecný ( Cyprinus carpio ) a)Jaký je počet vousků ? b)Jaká je barva jiker ? c)Jaký je tvar šupiny ? d)Vyjmenujte 4 fenotypy kulturních kaprů ? e)V jakém pásmu jej najdeme ? f)Má zuby v tlamě ?

5 Jelec tloušť ( Leuciscus cephalus ) a)Kde se pohlavně dospělým samcům v době tření vytváří třecí vyrážka ? b)Jaký je počet vousků ? c)Má tukovou ploutvičku ? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaký je tvar šupiny ? f)Jedná se o hejnovou rybu ?

6 Jelec jesen ( Leuciscus idus ) a)Jaký je počet vousků ? b)Má v tlamě zuby ? c)Charakterizujte místo tření ( max. 8 slov )? d)Žije také v oblastech pstruhového pásma ? e)Jaká je zákonná míra ? f)Ve kterém roce pohlavně dozrává samice ?

7 Mník jednovousý ( Lota lota ) a)Kdy probíhá doba tření ? b)Popište místo tření !? (max. 5 slovy ) c)Má zuby v tlamě ? d)Jaký je tvar šupiny ? e)Jaká jezákonná míra ? f)Má tukovou ploutvičku ?

8 Lín obecný ( Tinca tinca ) a)Má tukovou ploutvičku ? b)Jaká je barva jiker ? c)Popište místo tření (max. 10 slov ) d)V jakém pásmu jej najdeme ? e)Do jaké čeledi patří ? f)Má zuby v tlamě ?

9 Cejn velký ( Abramis brama ) a)Co se pohlavně zralým samcům utváří ? b)Popište místo tření !? c)Jaká je barva jiker ? d)Má požerákové zuby ? e)Co je hlavním zdrojem potravy ? f)Ve kterém roce pohlavně dospívá samec ?

10 Úhoř říční ( Anguilla anguilla ) a)Ve kterém období probíhá doba tření ? b)U nás (v ČR) žijí jen samice nebo samci, či oba páry ? c)Kde se nachází místo tření ? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaký je průměrný počet jiker ? f)Jak se nazývá úhoří „larva“ ?

11 Bolen dravý ( Aspius aspius ) a)Co se objevuje u samců v době tření na celém těle ? b)Ve kterých měsících probíhá doba tření ? c)Má tukovou ploutvičku ? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaká je barva oka ? f)Jaký je jeho hlavní ekologický význam ?

12 Mřenka mramorovaná ( Barbatula barbatula ) a)Jaký tvar prsních ploutví mají samci ? b)Popiš místo tření a uveď pásmo !? c)Jaký je počet vousků ? d)Jaká je barva hřbetu (ve skutečnosti-foto zkresluje !!) ? e)Jaký je hlavní zdroj potravy ? f)Patří mezi ohrožené, a tudíž i chráněné živočichy ?

13 Parma obecná ( Barbus barbus ) a)Kde se tvoří samcům v době tření třecí vyrážka ? b)Jaký je počet vousků ? c)Má tukovou ploutvičku ? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaký je tvar šupiny ? f)Jaká je barva hřbetu (dle skutečnosti-foto zkresluje !! ) ?

14 Karas stříbřitý ( Carassius auratus ) a)V čem spočívá pohlavní dvojtvárnost ? b)Popište stručně místo tření !? (max.počet slov – 8) c)Má vousky ? d)Má v tlamě zuby ? e)Má kost radličnou ? f)Jak se nazývají vyšlechtěné nové druhy barevně a tvarově odlišné ?

15 Štika obecná ( Esox lucius ) a)Má tukovou ploutvičku ? b)V které měsíce probíhá doba tření ? c)Jaký je počet vousků ? d)Má požerákové zuby ? e)Popiš tvar hlavy ( jedním slovem ) ? f)Jedná se o kanibala ?

16 Sumec velký ( Silurus glanis ) a)Má tukovou ploutvičku ? b)Popište místo tření (max. 5 slovy ) ? c)Jaký má tvar šupin ? d)Má požerákové zuby ? e)V jakém pásmu se vyskytuje ? f)Uveďte zákonnou míru ?

17 Pstruh obecný ( Salmo trutta ) a)Uveďte dobu tření ? b)Jaká je barva jiker ? c)Má tukovou ploutvičku ? d)Má požerákové zuby ? e)Jaká je zákonná míra ? f)Popište místo tření ? (max. 7 slovy )

18 Plotice obecná ( Rutilus rutilus ) a)Do jaké čeledi patří ? b)Má v tlamě zuby ? c)Jaký je tvar šupin? d)Ve kterým pásmu ji nenajdem ? e)Podle potravy lze ji charakterizovat jako … ( 1 slovo) f)Jaká je zákonná míra ?

19 Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) a)Popište místo tření ? (max. 5 slovy ) b)Jaký je počet vousků ? c)Uveďte čeleď !? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaká je zákonná míra ? f)Uveďte název rostliny, které dává nejvíce přednost ? ( celý název )

20 Ostroretka stěhovavá ( Chondrostoma nasus ) a)Uveďte dobu tření ? b)Má vousky ? c)Má tukovou ploutvičku ? d)A co zuby v tlamě ? e)Jaký je tvar šupin ? f)V jakém žije pásmu ?

21 Okoun říční ( Perca fluviatilis ) a)V čem spočívá pohlavní dvojtvárnost ? (max.8 slov) b)Jak vypadají jikry ? c)Má vousky ? d)Má v tlamě zuby ? e)Jaký je tvar šupin ? f)Popište jeho habitat ? (max. 5 slovy )


Stáhnout ppt "Cejnek malý ( Abramis bjoerkna ) a)Do jaké čeledě patří? b)Má tukovou ploutvičku ? c)Má v tlamě zuby ? d)A co radličnou kost ? e)Uveď typ šupiny !? f)Jaká."

Podobné prezentace


Reklamy Google