Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komentář ERÚ k cenovým rozhodnutím, kterými se stanovují ceny plynu, tepla a elektřiny pro rok 2008 Rámec práce ERÚ ve II. regulačním období a hlavní zásady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komentář ERÚ k cenovým rozhodnutím, kterými se stanovují ceny plynu, tepla a elektřiny pro rok 2008 Rámec práce ERÚ ve II. regulačním období a hlavní zásady."— Transkript prezentace:

1 Komentář ERÚ k cenovým rozhodnutím, kterými se stanovují ceny plynu, tepla a elektřiny pro rok 2008 Rámec práce ERÚ ve II. regulačním období a hlavní zásady tvorby cen pro r. 2008 seminář AEM – 5. prosince 2007, Praha Josef Fiřt

2 2 1.Vývoj regulace na trhu s energií 2.Vývoj cen elektřiny, plynu a tepla 3.Podpora výroby elektřiny z OZE 4.3. energetický legislativní balíček EU

3 3 1.Vývoj regulace na trhu s energií  k otevření vnitřních trhů s elektřinou a plynem došlo dle směrnic EU od 1. 7. 2007  některé státy EU mají výjimky  v ČR - elektřina od 1. 1. 2006 - plyn od 1. 1. 2007 (1.Q ještě regulace)  skončila kategorie CHZ  menší prostor na regulaci

4 4 Naplněním směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES se předpokládalo, že cena komodit (elektřina, plyn) bude tvořena trhem Regulační orgány dále stanovují poplatek za přepravu poplatek za distribuci poplatek za činnost OTE příspěvek na KVET, OZE poplatek za systémové služby vnitřního úkol RO – podpora trhu regionu jednotného evropského

5 5  ERÚ má omezené možnosti ovlivnit konečnou cenu pro zákazníka - u elektřiny je to cca 45 – 30% - u plynu pak 30 – 20%  Rozhodující část regulované ceny připadá na přenos (přeprava) a distribuci - II. regulační období – pravidla narušila legislativa EU - příprava III. regulačního období

6 6  pro CHZ (do 31. 12. 2005) stanovoval konečnou cenu ERÚ  pro OZ - bilaterální smlouvy - cena elektřiny od ČEZ r. 2006 a 2007 vyšla z aukcí (ÚOHS) - cena pro r. 2008 bude vycházet dle PB  cena silové elektřiny podstatně ovlivňuje cenu dodávky elektřiny pro institut „dodavatele poslední instance“

7 7 2.Vývoj cen elektřiny, plynu a tepla  A) Elektřina  regulovaná část – r. 2006 a 2007 nárůst pod roční inflací  silová část - výrazný nárůst r. 2006 (+ 17%) r. 2007 (+ 15%) - cenu silové části určovala aukce (virtuální elektrárna 400 MW) → 2006, 2007

8 8 Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v ČR - bez DPH 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 2003200420052006*2007 Kč / MWh 20032004 20052006*2007 celková cena 2 197,6 2 258,3 2 356,22 560,32 763,5 meziroční změna-2,8%4,3%8,7%7,9%

9 9

10 10  B) Plyn  cena vlastní komodity závislá na ceně ropy, TTO a LTO  cena za P a D - vzroste (unbundling, investice,…)  problém PZP - cena - přístup  různé chování RWE, JČP, PP na trhu vůči zákazníkům nejen regulované části ceny dodávky plynu  úloha ERÚ spory účastníků podpora trhu ochrana KZ

11 11 Vývoj ceny zemního plynu pro kategorii domácnost v České republice. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20032004200520061.Q 2007 [ EUR/MWh] Cena ZP bez daníCena ZP s veškerými daněmi Zdroj: IEA

12 12  C) Teplo  stejné zásady pro věcně usměrňovanou cenu tepla pro r. 2008 jako je od r. 2005  vliv na cenu tepla: →palivo (uhlí, plyn) →zvýšení DPH z 5 na 9% →ekologická daň →inflace

13 13 3. Výroba elektřiny z OZE  V roce 2006 celková výroba elektřiny z OZE 3,5 TWh ( 1,9 TWh z podporovaných OZE + 1,58 TWh z velkých vodních elektráren)  Podíl výroby elektřiny z OZE v roce 2006 byl 4,87 %  Podle dosavadního vývoje indikativní cíl 8 % v roce 2010 pro ČR nereálný  Budoucí vývoj OZE v ČR předjímá Státní energetická koncepce, která indikuje potenciál jednotlivých OZE v roce 2010

14 14 Podpora výroby elektřiny z OZE, DZ a KVET: tvoří cca 1% z ceny el. energie Podíl jednotlivých kategorií na celkové výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2006

15 15 4. 3. legislativní balíček EU  vývoj na liberalizovaných národních trzích s energií nenaplňuje představy  kritika všech odběratelů  reakce EK – návrh 3. legislativního balíčku - 10. 1. 2007 - sdělení EK k vnitřnímu trhu s elektřinou a plynem - 8. 3. 2007 - schválen „akční plán pro energetiku“ - 6. 6. 2007 - zásady projednány Radou ministrů - 19. 9. 2007 – předložen návrh úpravy

16 16 Hlavní návrhy úprav: A)účinný (vlastnický) unbundling některé státy - ANO (UK, PT, ES, FI, SE, BE, DK, RO, SI, IT, LT, PL, HU, IE, NL) jiné - NE (DE, FR, AT, SK, BG) část - ANO pro elektřinu, NE pro plyn (LU, MT, CY, EE, LV, GR) - studie rozdílnosti E a plyn → Závěr: - vlastnický unbundling - nebo nezávislý systémový operátor (ISO) přepravní (přenosové) soustavy

17 17 B) Zvýšení pravomocí národních regulátorů – ACER  sjednocení pravomocí národních regulátorů a posílení nezávislosti  ustanovení evropského orgánu ACER se zástupci z členských států (struktura, řízení, otázka hlasování je předmětem diskuze)  pravomoc ACER vydávat pravomocná rozhodnutí a nařízení, týkající se přeshraničních profilů (přeshraniční regulaci)

18 18 C) ETSO+ – (sdružení TSO) jako poradní orgán EK  požadavek na užší spolupráci TSO  zpracovávat a podávat návrhy ERGEG+ na přeshraniční regulaci  dořešit model rozúčtování nákladů spojených s provozem TSO

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Komentář ERÚ k cenovým rozhodnutím, kterými se stanovují ceny plynu, tepla a elektřiny pro rok 2008 Rámec práce ERÚ ve II. regulačním období a hlavní zásady."

Podobné prezentace


Reklamy Google