Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+- 11 22 sample pLpL pTpT pDoppler shift p CFD Coincidence gate E1E1 ADC spectroscopy amplifier HPGe detector E2E2 spectroscopy amplifier HPGe detector.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+- 11 22 sample pLpL pTpT pDoppler shift p CFD Coincidence gate E1E1 ADC spectroscopy amplifier HPGe detector E2E2 spectroscopy amplifier HPGe detector."— Transkript prezentace:

1 +- 11 22 sample pLpL pTpT pDoppler shift p CFD Coincidence gate E1E1 ADC spectroscopy amplifier HPGe detector E2E2 spectroscopy amplifier HPGe detector Koincidenční měření Dopplerovského rozšíření (CDB)

2 +- delay 250 ns gate 11 22 sample p E1E1 ADC Canberra 8713 spectroscopy amplifier Canberra 2024 HPGe detector Canberra GC3018 E2E2 HPGe detector Canberra GC3519 fast filter amplifier Ortec 579 CFD Ortec 583 spectroscopy amplifier Canberra 2024 CFD Ortec 583 fast filter amplifier Ortec 579 TAC Ortec 567 ADC Canberra 8713 gate E2E2 SCA startstop Koincidenční měření Dopplerovského rozšíření (CDB)

3 Pure-digital setup DigitálníCDB spektrometr E2E2 E2E2 E1E1 Acqiris DC 440 12-bits, 400 MS/s, 2 channels channel 1channel 2 2. trigger level coinc. mode 1. trigger level single mode E1E1 source & sample E2E2 HPGe, detector 1 Canberra GC3519 HPGe, detector 2 Canberra GC3018 + - ext. trigger DLA Ortec 460 CFD Ortec 473A CFD Ortec 473A DLA Ortec 460 SCA  pLpL pTpT p 11 22

4 modelová funkce(jednoduchý případ “čistého pulsu“) hlavní puls parametery - amplituda pulsu (přímo úměrná energii detekovaného  -záření) - rozpadová konstanta pulsu - standardní odchylka Gaussiánu, který započítává vliv konečného energetického rozlišení HPGe detektoru - poloha pulsu Pure-digital setup Digitální CDB spektrometr – analýza dat

5 puls bez pile-upu Pure-digital setup Digitální CDB spektrometr – analýza dat

6 modelová funkce (obecnější případ – puls s pile-upem) další parametry (popisující naložený puls) - amplituda naloženého pulsu - poloha naloženého pulsu hlavní puls pile-up (naložený puls) exponenciálně klesající pozadí kvůli předcházejícímu pulsu konstantni pozadí Pure-digital setup Digitální CDB spektrometr – analýza dat

7 další parametr (popisující exponenciálně klesající pozadí) - amplituda předchozího pulsu exponenciálně klesající pozadí Pure-digital setup Digitální CDB spektrometr – analýza dat modelová funkce (obecnější případ – puls s pile-upem) hlavní puls pile-up (naložený puls)exponenciálně klesající pozadí kvůli předcházejícímu pulsu konstantni pozadí

8 pulse s pile-upem Pure-digital setup Digitální CDB spektrometr – analýza dat

9 2D CDB energetická spektra: E 1 + E 2 vs. E 1 – E 2 Al (99.9999%)Fe (99.999%) CDB spektra

10 dobře vyžíhaný Al 99.9999% anihilační pík rozlišovací funkce Pure-digital setup CDB spektra – 1D řezy

11 normalizované Dopplerovsky rozšířené anihilační profily Pure-digital setup CDB spektra – Dopplerovsky rozšířený profil

12  E (keV) 051015202530 normalized units 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 10 0 experiment teorie (GGA) 1s 2s 2p normalizovaný Dopplerovsky rozšířený profil Al (99.9999 %) ab-inito teoretické výpočty rozdělení hybností (GGA schéma) Pure-digital setup CDB spektra – Dopplerovsky rozšířený profil core elektrony: 1s 2 2s 2 2p 6 valenční elektrony: 3s 2 3p 1

13 Pure-digital setup CDB spektra – Dopplerovsky rozšířený profil core elektrony: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 valenční elektrony: 4s 2 normalizovaný Dopplerovsky rozšířený profil Fe (99.99 %) ab-inito teoretické výpočty rozdělení hybností (GGA schéma)

14 p (10 -3 m 0 c) 01020304050 ratio to Fe 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Al Cu Experimentální CDB podílové křivky (reference Fe) Pure-digital setup CDB spektra – podílové křivky

15 Cr-Mo-V ocel (15Kh2MFA) VVER 400 vodou chlazený reaktor teplota 280 o C tlak 16 MPa pracovní podmínky : Ocel tlakové nádoby reaktoru

16 Cr-Mo-V ocel (15Kh2MFA) Chemické složení (wt.%) CrMoVMnSiCNiCuSP 2.900.660.310.460.170.160.07 0.020.01 podmínky ozáření: - VVER-440 reaktor - T  275 o C - tok (E > 0.5 MeV):   (1-5)  10 16 m -2 s -1 - fluence: F  (1-10)  10 24 m -2 Ocel byla ozářená neutrony v jaderné elektrárně po dobu 1 - 10 let VVER 400 vodou chlazený reaktor

17 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, neozářený materiál TEM  1 = 64(5) ps, I 1 = 14.1(7) %  2 = 151.6(8) ps, I 2 = 85.9(6) % volné pozitrony dislokace záchyt pozitronů v dislokacích hustota dislokací  D = (2.3  0.4)  10 14 m -2 Mikrostruktura

18 Charpyho V-test Cr-Mo-V ocel Radiační zkřehnutí

19 Radiačně-indukované precipitáty TEM 200 nm 10 let Fluence (E > 0.5 MeV): F = 9.96  10 24 m -2 200 nm 5 let Fluence (E > 0.5 MeV): F = 5.89  10 24 m -2 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál Radiačně indukované defekty struktura a chemické složení??

20 doby života intenzity Fluence [ 10 24 m -2 ] 024681012 Intensity [ % ] 0 20 60 80 100 Fluence [10 24 m -2 ] 024681012 lifetime [ps] 0 50 100 150 200 250 300 radiačně-indukované klastry vakancí  3 – radiačně-indukované klastry vakancí  2 - dislokace  1 – volné pozitrony Radiačně indukované defekty - PAS 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

21 number of vacancies 0246810121416  (ps) 150 200 250 300 350 400 vypočítaná závislost doby života e + na velikosti klastru vakancí pro Fe radiačně-indukované klastry vakancí – velikost  4 vakance (d  0.5 nm) experiment Radiačně indukované defekty - PAS 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

22 radiačně-indukované klastry vakancí Fluence [ 10 24 m -2 ] 024681012 Intensity [ % ] 0 20 60 80 100 Fluence [10 24 m -2 ] 024681012 lifetime [ps] 0 50 100 150 200 250 300 I 2 - dislokace I 3 – radiačně-indukované klastry vakancí  3 – radiačně-indukované klastry vakancí  2 - dislokace  1 – volné pozitrony doby života intenzity 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál Radiačně indukované defekty - PAS

23 podílová křivka vzhledem k neozářené oceli čistá Cu p L (10 -3 m 0 c) 0510152025303540 ratio to non-irradiated 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Radiačně indukované defekty - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

24 ozáření neutrony  nárůst concentrace Cu v okolí defektů radiačně-indukované precipitáty Cr-Mo-V ocel ozářená 5 let p L (10 -3 m 0 c) 0510152025303540 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 ratio to non-irradiated podílová křivka vzhledem k neozářené oceli čistá Cu Radiačně indukované defekty - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

25 regenerační žíhání  pokles koncentrace Cu v okolí defektů – rozpuštění Cu precipitátů Cr-Mo-V ocel ozářená 5 years a vyžíhaná 475 o C/165h p L (10 -3 m 0 c) 0510152025303540 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 ratio to non-irradiated Cr-Mo-V ocel ozářená 5 let podílová křivka vzhledem k neozářené oceli čistá Cu Radiačně indukované defekty - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

26 Ocel ozářená 5 let Fluence (E>0.5 MeV): 4.78  10 24 m -2 regenerační žíhání na 475 o C  rozpuštění radiačně-indukovaných precipitátů po vyžíhání 475 o C / 165h Radiačně indukované defekty - TEM 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

27 0 50 100 150 200 250 300 -200-1000100200300400500 Temperature (°C) KCV (J cm -2 ) Neozářený vzorek 5 let ozářený a vyžíhaný 475 o C / 165h rozpuštění radiačně-indukovaných precipitátů  zotavení mechanických vlastností Vliv regeneračního žíhání na mechanické vlastnosti 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

28 Cu cluster ozáření neutrony 10 let Fluence (E > 0.5MeV): 9.96  10 24 m -2 T irr = 270 o C M.K. Miller, et al. J. Nucl. Mater. Vol. 282 (2000), p. 83. 3D atom probe 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, ozářený materiál

29 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 čistá Cu 20 o C ratio to non-irradiated steel Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

30 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 čistá Cu 20 o C 300 o C ratio to non-irradiated steel Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

31 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 čistá Cu 20 o C 300 o C 400 o C ratio to non-irradiated steel Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

32 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 čistá Cu 20 o C 300 o C 400 o C 500 o C ratio to non-irradiated steel Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

33 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 20 o C 300 o C 400 o C 500 o C 600 o C ratio to non-irradiated steel Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

34 p (10 -3 m 0 c) 051015202530354045 ratio to non-irradiated steel 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 čistá Cu 20 o C 300 o C 400 o C 500 o C 600 o C 700 o C Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

35 T ( o C) 0100200300400500600700 fraction annihilated by Cu electrons (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 frakce pozitronů, které anihilovaly s Cu elektrony Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky

36 klastry Cu CDB podíl: ozářený/neozářený Teplotní vývoj mikrostruktury - CDB 15Kh2MFA Cr-Mo-V ocel, materiál ozářený 3 roky


Stáhnout ppt "+- 11 22 sample pLpL pTpT pDoppler shift p CFD Coincidence gate E1E1 ADC spectroscopy amplifier HPGe detector E2E2 spectroscopy amplifier HPGe detector."

Podobné prezentace


Reklamy Google