Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv nefunkční liberalizace trhu s energiemi na průmyslové spotřebitele Jarní konference AEM 03/06 K.Šimeček,SVSE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv nefunkční liberalizace trhu s energiemi na průmyslové spotřebitele Jarní konference AEM 03/06 K.Šimeček,SVSE."— Transkript prezentace:

1 Vliv nefunkční liberalizace trhu s energiemi na průmyslové spotřebitele Jarní konference AEM 03/06 K.Šimeček,SVSE

2 Záměr liberalizace trhu s energiemi v Evropě je součásti lisabonské strategie ‘Vytvořit v Evropské unii světově nejvíce dynamické a konkurenceschopné ekonomické prostředí‘

3 Cíl SVSE: Udržet a zvyšovat v ČR konkurenceschopné prostředí v cenách energií a kvalitě služeb vůči Evropě

4 Stav trhu s energiemi EU Trhy elektřiny a plynu jsou vysoce koncentrované, bývalé státní monopoly si na většině národních trhů udržují dominantní postavení. Národní trhy zůstávají ve velké míře odděleny jeden od druhého, přes-hraniční obchod netvoří reálnou konkurenci. Účastníkům trhu chybějí nezbytné informace, což podvazuje nezávislé obchodní aktivity Ceny dosud neurčuje volná soutěž, tj. princip nabídky a poptávky – zejména u plynu je 86 % objemu obchodováno za ceny odvozené od cen ropy.

5 ENERGY FORUM (5) DG TREN (4)

6 Ceny povolenek CO2 a elektřiny Source: WVM 2005 ENERGY FORUM (36) MEP (5)

7 Vývoj importní ceny plynu

8 České prostředí Způsob privatizace energetiky a tvorby legislativy působí v mnoha ohledech proti záměru liberalizace trhu s energiemi – s cílem vytvořit výhodu pro dominantní energetické subjekty Řízení státních podílů v energetikách je sebestředné, s nízkým ohledem na konkurenceschopnost českých spotřebitelů Postavení dohlížecích a regulačních orgánů není dostatečně nezávislé

9 Dotazníkové akce SVSE 2005(2004) Počet respondentů (odběrných míst) 9753 Odběr ze sítě (MWh) 5 217 4963 832 427 Výroba (MWh) 3 038 4702 609 411 Spotřeba celkem (MWh) 8 414 2826 575 165 Subjekt zúčtování 21 OZ 2002 2920 OZ 2003 1511 OZ 2004 5322

10

11

12

13 Posilování koruny v roce 2004-5

14 Vliv dopadu cen elektřiny na exportéry Zvýšení cen elektřiny v Kč 2004-05 …..23% Zpevnění koruny vůči euru 2004-05 ….13,8% Zpevnění koruny vůči USD 2004-05…..10,2% Zvýšení cen elektřiny v euru ……………36,8% Zvýšení cen elektřiny v USD …………..33,2% Platby za elektřinu i plyn nasmlouvány v Kč, není nabídka na obchodování v jiné měně

15

16

17 Liberalizace - k zamyšlení Názor členské základny SVSE obecně elektřina plyn Jednoznačně vítáme28%7%0% Dobrý záměr, kulhá realizace72%93%14% Od počátku postrádá smysl0% 86% Převažují výhody29%23%0% Převažují nevýhody71%77%100% Je nutno v ní pokračovat69%71%8% Bylo by lépe zavést regulaci31%29%92%

18 Budoucí vývoj Postupné vyrovnání cen silové energie – nejprve regionálně,později v celé Evropě Rostoucí vliv a pozice vlastníků zdrojů surovin tj.plynu a paliva pro výrobu elektřiny Cílová cena pro rentabilitu investic Obtížnost vstupu do odvětví a realizace nových investic Možnosti vzájemné substituce energetických komodit

19 Aktivity k zajištění fungování trhu 1.Vývoj legislativy,omezování protekce energetiky v zákonech a vyhláškách 2.Ochrana odběratelů před zneužitím dominantního postavení dodavatelů 3.Objektivní tvorba regulovaných složek cen energií a snižování jejich podílu na jejich celkové ceně 4.Rozvoj konkurenčního prostředí v energetice, zvyšování informovanosti o trhu,rozvoj nabídky - objemy,rovnoměrnost,měna, … 5.Průhlednost strategie státní účasti v energetice

20 Dohled nad dominantním dodavatelem Měřítkem přiměřenosti cen dominantního dodavatele ČEZ by podle rozhodnutí UOHS měla být cena zjištěná trhem při aukci elektřiny z virtuální elektrárny (15% nárůst ceny v 2006) Trh však dle výše uvedených závěrů DG comp. není funkční kvůli dominanci národního dodavatele,dosaženou cenu nelze tedy použít jako referenční.Navíc ji ČEZ zřejmě nedodržuje Nutno změnit rozhodnutí: Referenční cenu stanovit z nákladů plus přiměřený zisk

21

22

23 Finanční nedostatečnost ERÚ Zpracování podkladů pro tvorbu regulovaných složek cen organizuje EGÚ Brno.Náklady na zpracování studie hradí placenou účastí přizvaní členové pracovní skupiny.Regulované subjekty promítnou tuto relativně vysokou částku do svých regulovaných nákladů resp.cen.Proto je 100% účast regulovaných subjektů a sporadická ostatních tzn.způsob tvorby regulovaných cen v rozhodující míře ovlivňují regulované subjekty Účast SVSE – placená, veškeré náklady stejně zaplatí jen zákazník, účastníci platí 2x totéž Nutno změnit systém : 1) Způsob financování – ze státního rozpočtu, nebo v ceně elektřiny – ale přímo! 2) Účast zástupců spotřebitelů „bezplatná“

24 Nedostatky v regulovaných složkách cen A) Spotřebitel hradí náklady na unbundling ČEZ měl pokrýt z deklarovaných úspor při slučování s REASY; E.ON,PRE již distribuce byly – měl by se na vlastní náklady oddělit obchod B) Systémové služby Fyzikální podstata: Kolísání a výpadky odběru/výroby – odběratelé řádově v MW ; výrobci ve stovkách MW, potřeba aktivace podpůrných služeb je z větší části vyvolávána stranou výroby,přesto jsou výrobci zbaveni povinnosti tyto služby platit Ekonomické dopady: český zákazník platí všechny systémové služby tedy i pro výrobu elektřiny, která je exportována (cca 800 mil.Kč/rok) Nutno změnit systém Platbou za systémové služby je nutno rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu!!!

25 Možné řešení v elektroenergetice Strategii řízení společnosti ČEZ zprůhlednit zařazením do SEK s širší možností kontroly a rozhodování než je 1 vládní strana Zajistit tzv. neutrální unbundling, tj. oddělení přenosu a distribuce od výroby a prodeje komodity až na úroveň oddělení vlastnictví. Distribuční společnost vyčlenit z ČEZ nerovnoměrným rozdělením se 100% státním podílem. Tuto společnost nedoporučujeme zatím privatizovat

26 Závěr Trh s energií se zatím v EU nepodařilo libera- lizovat ani ve smyslu chování dodavatelů,ani ve stavu a rozvoji potřebné infrastruktury. Proti vzniku celoevropské konkurence na straně nabídky energií působí obrovská lobbyistická síla energetických firem na vlády a politiky jednotlivých zemí,proti které je potřeba vytvořit protiváhu angažovaností v oborových svazech a zájmových, profesních sdruženích v ČR i EU Do doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci


Stáhnout ppt "Vliv nefunkční liberalizace trhu s energiemi na průmyslové spotřebitele Jarní konference AEM 03/06 K.Šimeček,SVSE."

Podobné prezentace


Reklamy Google