Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velcí spotřebitelé v ČR a výsledky spolupráce s IFIEC Europe Jelenovská 01/06 K.Šimeček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velcí spotřebitelé v ČR a výsledky spolupráce s IFIEC Europe Jelenovská 01/06 K.Šimeček."— Transkript prezentace:

1 Velcí spotřebitelé v ČR a výsledky spolupráce s IFIEC Europe Jelenovská 01/06 K.Šimeček

2 Charakteristika českých průmyslových spotřebitelů •Vyšší energetická náročnost daná strukturou, historickým vývojem technologií a nižší kapacitou výrobních jednotek.Růst cen energií je pro český průmysl citlivou záležitostí •V ceně elektřiny pro průmysl tvoří silová složka 73.5%, v ceně plynu představuje komodita 80% •Z dotazníku mezi členskými podniky plyne,že náklady na elektřinu představují 1- 8% tržeb,náklady na plyn 0,5 – 6% tržeb •Substituovat lze pouze plyn v tepelných procesech

3 Úroveň spolupráce SVSE a IFIEC EU •Výměna názorů – shoda na nefunkčnost evropského trhu s elektřinou a plynem •Zastupování při jednání s DG TREN a DG Competition •Předávání informací,vystupování zástupců na odborných konferencích •Celoevropský benchmark zatím nerealizován

4 Hlavní problémy trhu s energiemi •Dochází k prudkému růstu cen po konsolidaci energetických odvětví na otevřeném evropském trhu s elektřinou a plynem. •Trh s energiemi není zatím v Evropě funkční, velcí výrobci a dodavatelé se snaží držet dominantní postavení na národních trzích a prakticky si nekonkurují. Relevantní trh z hlediska antimonopolního zákona není evropský trh, ale příslušné národní trhy. •Velcí spotřebitelé se domnívají, že vlivem nedostatečného dohledu nad trhem s plynem a elektřinou zneužívají v České republice ČEZ a Transgas své dominance k vnucování svých nepřiměřených cen a obchodních podmínek. Ceny pro průmysl rostou přes deset procent ročně bez možnosti uplatnění množstevních slev či snížení za rovnoměrnost, což jsou výhody, které běžně čerpá evropská konkurence.

5 Hlavní problémy trhu s energiemi •Vláda podpořila dominantní postavení RWE a ČEZ privatizačním procesem (podmínky prodeje Transgas; sloučení ČEZ s 5-ti REAS), aniž by zajistila dostatečně nezávislé postavení a funkčnost regulátora dle směrnice EC 2003/54/EC a 2003/55/EC – viz výtka Mezinárodní energetické agentury. Řízení firmy ČEZ se státní majoritou není součástí SEK a dle chování a motivace managementu, řídích a kontrolních orgánů lze usuzovat, že strategie je zaměřena na krátkodobé politické a skupinové cíle – a to získat rychle velké finanční prostředky na úkor ostatního českého průmyslu. Domníváme se, že tímto chováním může umožnit vláda porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže, tedy nezákonné chování, které může vyústit v množství soudních sporů s velkými finančními dopady na náhrady za neoprávněné obohacení.

6

7

8

9 Velcí spotřebitelé energií požadují •Trvalý dohled a posuzování přiměřených cen a obchodních podmínek nad primárními dodavateli elektřiny a plynu, kteří mají podíl na trhu v ČR vyšší než 40 %. V tomto smyslu posílit postavení nezávislých orgánů (ÚOHS a ERÚ) na úroveň soudní moci, s financováním nezávislým na státním rozpočtu. •Strategii řízení společnosti ČEZ zprůhlednit zařazením do SEK s možností kontroly Parlamentu či širší odbornou veřejností ze strany spotřeby.

10 Dále doporučujeme •Zajistit tzv. neutrální unbundling, tj. oddělení přenosu a distribuce od výroby a prodeje komodity až na úroveň oddělení vlastnictví. Distribuční společnost vyčlenit z ČEZ nerovnoměrným rozdělením se 100% státním podílem. Tuto společnost nedoporučujeme zatím privatizovat.

11 Návrhy IFIEC na řešení trhu s elektřinou –Omezení podílu na trhu pro výrobce s dominantním postavením (nad 20000MW,max 20% trhu), podobná pravidla na národních,relevantních trzích –Plné otevření elektrických sítí tj.úplné oddělení na úroveň „efektivní neutrality“ včetně oddělení vlastnictví –Integrace sítí založená na společné spolupráci včetně ustavení koordinátora celoevropské sítě –Zvyšování průhlednosti informací,zlepšování dohledu a řízení trhu s elektřinou.Zajistit prevenci zneužívání postavení na trhu a podněcovat hospodářskou soutěž

12 Dosavadní výsledky (hubené) •SVSE se poprvé zúčastnila dle dohody s ERU na práci komise pro regulované složky ceny •V návaznosti na šetření IEA je prosazováno posilování nezávislosti ERÚ •Ve spolupráci s IFIEC rozšířeno šetření DG Competition i na ČR.Její závěry budou rozhodující pro další postup SVSE •Na základě jednání tripartity ustanovena komise expertů na ceny energií při MPO

13

14 Postup v nákupu plynu •Pro rok 2005 nebylo možno organizovat výběr dodavatele – jediný nabízející •13 oprávněných zákazníků na doporučení SVSE odmítlo podepsat nové smlouvy pro nerovnoprávné podmínky a podalo podnět na ERÚ •SVSE v zastoupení 32 OZ zaslalo stížnost na ERÚ a na ÚOHS prošetření přiměřenosti cen •2 OZ a následně ERÚ podalo podnět na ÚOHS

15 Snahy IFIEC •Snaha oddělit vývoj cen plynu od cen nafty a topných olejů •Důsledný unbundling prodeje od přenosu a distribuce až na úroveň oddělení vlastnictví – povinný odprodej •Zavedení maximální ceny v ČR použito jako case study

16 Výsledky šetření EK v sektorech elektřiny a plynu •Trhy elektřiny a plynu jsou vysoce koncentrované, bývalé státní monopoly si na většině národních trhů udržují dominantní postavení. •Oddělení přenosové soustavy od dodávek není ve většině zemí úplné a funkční – trhy jsou pro nově příchozí vertikálně uzavřeny, zejména tím, že bývalé monopoly podepsaly dlouhodobé kontrakty a jako vlastníci sítí často upřednostňují spřízněné“ obchodníky s plynem a elektřinou.

17 Výsledky šetření EK v sektorech elektřiny a plynu •Národní trhy s plynem a elektřinou zůstávají dosud ve velké míře odděleny jeden od druhého, přes-hraniční obchod netvoří reálnou konkurenci. •Účastníkům trhu chybějí nezbytné informace, což podvazuje nezávislé obchodní aktivity. •Ceny dosud neurčuje volná soutěž, tj. hra nabídky a poptávky – zejména u plynu je 86 % objemu obchodováno za ceny odvozené od cen ropy.

18 Předběžné závěry DG Competition •Komise chce všemi nástroji soutěžního práva prosazovat efektivní konkurenci na obou trzích. •Spojení velkých hráčů v energetice budou napříště zřejmě posuzována přímo Evropskou komisí i v případě, kdy více než 2/3 obratů spojujících se společností bude realizována na jednom národním trhu. Nové kolo debaty o ex- ante regulaci v energetice se rozeběhne v roce 2006. „Bezpečnost dodávek“ již nebude pro Komisi zaklínadlem, které by ospravedlňovalo chování tradičních energetických gigantů.

19 Závěr •Trh s energií se zatím v EU nepodařilo libera- lizovat ani ve smyslu chování dodavatelů,ani ve stavu a rozvoji potřebné infrastruktury. •Proti vzniku celoevropské konkurence na straně nabídky energií působí i obrovská lobbyistická síla energetických firem na vlády a politiky jednotlivých zemí,proti které je potřeba vytvořit protiváhu angažovaností v oborových svazech a zájmových, profesních sdruženích v ČR i EU •Do doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci


Stáhnout ppt "Velcí spotřebitelé v ČR a výsledky spolupráce s IFIEC Europe Jelenovská 01/06 K.Šimeček."

Podobné prezentace


Reklamy Google